Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PZKS 2000 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kapp- und zugsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

SLIDING COMPOUND MITRE SAW PZKS 2000 A1
GB
SLIDING COMPOUND MITRE SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
ČELILNA IN VLEČNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
SKRACOVACIA A POKOSOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 312188
HU
BÜTÜZŐ ÉS CSAPFŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
KAPP- UND ZUGSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PZKS 2000 A1

 • Seite 1 SLIDING COMPOUND MITRE SAW PZKS 2000 A1 SLIDING COMPOUND MITRE SAW BÜTÜZŐ ÉS CSAPFŰRÉSZ Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása ČELILNA IN VLEČNA ŽAGA ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4 max. 8 mm max. 8 mm...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction ..........................................3 Device description (fig. 1-22) ..................................... 3 Scope of delivery ........................................ 3 Intended use ........................................4 Safety information ....................................... 4 Technical data ........................................7 Before starting the equipment .................................... 8 Attachment and operation ....................................8 Transport ..........................................10 Maintenance ........................................10 Storage ..........................................11...
 • Seite 7 Explanation of the symbols on the equipment Before commissioning, read and observe the operating instructions and safety instructions! Wear safety goggles! Wear ear-muffs! Wear a breathing mask! Important! Risk of injury. Never reach into the running saw blade! Important! Laser radiation Protection Class II (double shielded)
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (fig. 1-22) MANUFACTURER: Handle scheppach ON/OFF switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Lock switch Günzburger Straße 69 Machine head D-89335 Ichenhausen Moving saw blade guard Saw blade DEAR CUSTOMER, Clamping device we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Workpiece support cess.
 • Seite 9: Intended Use

  4. Intended use Workplace safety The crosscut, drag and mitre saw is designed to crosscut wood a) Keep your workplace clean and well illumi- and plastic respective of the machine’s size. The saw is not de- nated. signed for cutting firewood. Disorderliness and poorly illuminated workplaces may Warning! Do not use the saw to cut materials other than Iead to accidents.
 • Seite 10 Keep cutting tools sharp and clean. Carefully Avoid starting the power tool unintentionally. Make sure that the power tool is switched off maintained cutting tools with sharp edges are before you connect it to the mains and/or in- less likely to jam and can be guided more eas- sert a battery, pick it up or carry it.
 • Seite 11 p) Let the blade reach full speed before contact- e) Never cross your hand over the intended line of ing the workpiece. This will reduce the risk of the work- cutting either in front or behind the saw blade. Supporting the workpiece “cross handed” i.e. holding the piece being thrown.
 • Seite 12: Technical Data

  18 Prior to use, make sure that the insertion tool meets the • Do not load the machine unnecessarily: excessive pressure technical requirements of this electric tool and is properly when sawing will quickly damage the saw blade, which re- fastened.
 • Seite 13: Before Starting The Equipment

  8. Attachment and operation The above-mentioned noise emission values can also be used for the preliminary assessment of exposure. 8.1 Attaching the crosscut, drag and mitre saw Warning: (fig.1/2/4/5) • The noise emissions during the actual use of the power tool •...
 • Seite 14 Attention! For mitre cuts (inclined saw head), the left side of • Move the machine head (4) to its upper position. • Use the handle (1) to push back the machine head (4) and fix the moveable stop rails (16a) must be fixed in the outer posi- it in this position if required (dependent on the cutting width).
 • Seite 15: Transport

  Attention! For mitre cuts (inclined saw head), the left side of • Hold the Allen key (C) and slowly close the saw blade guard the moveable stop rails (16a) must be fixed in the outer position. (5) until it touches the Allen key (C). •...
 • Seite 16: Storage

  Cleaning the moving saw blade guard safety • The product is intended solely for use at connection points device (5) that Always check the saw blade guard for debris before using the a) do not exceed a maximum permitted supply impedance machine.
 • Seite 17: Troubleshooting

  The packaging is wholly composed of environment ally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out electrical devices. Old devices must not be disposed of with household waste! This symbol indicates that this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive (2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE).
 • Seite 18: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 19 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés ...........................................16 A készülék leírása (1-22 ábra) ..................................16 Szállított elemek ........................................16 Rendeltetésszerűi használatg ...................................17 Biztonsági utasítások ......................................17 Technikai adatok .......................................21 Az üzembe helyezés előtt ....................................21 Felépítés és kezelés ......................................22 Szállítás ..........................................24 Karbantartás ........................................24 Tárolás ..........................................24 Elektromos csatlakoztatás....................................25 Megsemmisítés és újrahasznosítás ..................................25 Hibaelhárításe ........................................26 Jótállási tájékoztató......................................27...
 • Seite 20 A készüléken található szimbólumok magyarázata Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a kezelési útmutatót és a biztonsági utasítá- sokat! Viseljen védőszemüveget! Viseljen hallásvédőt! Porképződés esetén viseljen megfelelő légzésvédőt! Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon a működő fűrészlaphoz! Figyelem! Lézersugárzás II. védelmi osztály (kettős szigetelés)
 • Seite 21: Bevezetés

  1. Bevezetés 2. A készülék leírása (1-22 ábra) GYÁRTÓ: Markolat scheppach Be-/Kikapcsoló Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Reteszelő kapcsoló Günzburger Straße 69 Gépfej D-89335 Ichenhausen Fűrészlap-védő, mozgatható Fűrészlap TISZTELT VÁSÁRLÓ! Befogó berendezés Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Munkadarab támasztó...
 • Seite 22: Rendeltetésszerűi Használatg

  4. Rendeltetésszerűi használatg A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” fo- galom a hálózatról üzemeltetett elektromos szerszámokra (há- A fejező- és vonófűrész a gép nagyságától függően fa és lózati kábellel) és az akkumulátorról üzemeltetett elektromos műanyag vágására szolgál. A fűrész nem alkalmas tűzifa da- szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.
 • Seite 23 Személyek biztonsága b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek hibás a kapcsolója. Az az elektro- Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, mos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy és az elektromos szerszám használata során kikapcsolni, veszélyesnek számít, és meg kell józan ésszel cselekedjen.
 • Seite 24 i) Mindig csak egy munkadarabot vágjon. Több A gérvágó és fejező fűrészekre vonatkozó bizton- sági utasítások egymásra helyezett munkadarabot nem lehet megfelelően befogni és rögzíteni, így fűrészeléskor a fűrészlap beszoru- a) A gérvágó és fejező fűrészeket fa és fás ter- lását okozhatják és elcsúszhatnak.
 • Seite 25 s) Tartsa erősen a fogantyút, ha nem teljes fűrész- 22 A munkadarab támasztó hosszabbítóit munka közben vágást végez, illetve ha elengedi a kapcsoló- mindig rögzíteni és használni kell. gombot, mielőtt a fűrészfej a legalsó pozícióját 23 Az elhasználódott asztalbetétet cserélje ki! elérné.
 • Seite 26: Technikai Adatok

  • Mindig a kézikönyvben javasolt szerszámot használja. Ily Figyelmeztetés: módon biztosíthatja, hogy gépe mindig optimális teljesít- • Az elektromos szerszám használatának módjától függően ménnyel működjön. a zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges • A kezét tartsa távol a munkaterülettől, ha a gép üzemel. használata során, különösen a megmunkált anyag típusától •...
 • Seite 27: Felépítés És Kezelés

  8. Felépítés és kezelés • A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az ütközés. 8.1 A fejező és vonófűrész összeszerelése • Ismét húzza meg a rögzítőcsavarokat (16b). (1/2/4/5. ábra) • Vigye a felső pozícióba a gépfejet (4). •...
 • Seite 28 • A (14) forgóasztalt 0°-os állásban rögzítse. • Oldja ki az eltolható ütközősín (16a) rögzítőcsavarját (16b), Figyelem! Az eltolható ütközősínek (16a) bal oldalát a gér- és tolja kifelé az eltolható ütközősínt (16a). vágáshoz (megdöntött fűrészfej) a legkülső pozícióban kell • Az eltolható ütközősínt (16a) a legbelső pozíciótól akkora rögzíteni.
 • Seite 29: Szállítás

  • Nyomja meg erősen a fűrésztengely-zárat (30) és forgas- Általános karbantartási intézkedések sa lassan a peremes csavart (28) az óramutató járásával Időnként törölje le egy kendővel a forgácsot és a port a gép- megegyező irányba. Legfeljebb egy fordulat után bepattan ről.
 • Seite 30: Elektromos Csatlakoztatás

  12. Elektromos csatlakoztatás Kérdései esetén az alábbi adatokat kell megadni: • Motor áramtípusa A telepített elektromos motor üzemkészen csatla- • Motor típuscímkéjének adatai kozik. A csatlakozás megfelel a vonatkozó VDE és 13. Megsemmisítés és újrahasznosítás DIN rendelkezéseknek. A vásárló által használt hálózati csatlakozó, vala- mint az általa használt hosszabbító...
 • Seite 31: Hibaelhárításe

  14. Hibaelhárításe Üzemzavar Lehetséges ok Megoldás A motor nem működik A motor, a kábel vagy a csatlakozó meghibáso- Ellenőriztesse a gépet egy szakemberrel. dott, a hálózati biztosítékok leégtek. Soha ne javítsa meg saját kezűleg a motort! Veszély! Ellenőrizze a hálózati biztosítékokat, szükség esetén cserélje ki azokat! A motor lassan indul A feszültség túl alacsony, a tekercselések megsé-...
 • Seite 32: Jótállási Tájékoztató

  15. Jótállási tájékoztató 15. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Bütüző és csapfűrész 312188 A termék típusa: PZKS2000A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach scheppach.kiss Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Hösök utja 3 Günzburger Straße 69 HU - 5931 Nagyszenas...
 • Seite 33 Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A jótállási igény bejelentésének időpontja:...
 • Seite 34 Kazalo: Stran: Uvod ..........................................31 Opis naprave (Slika 1-22) ....................................31 Obseg dostave ........................................31 Predpisana namenska uporaba ..................................32 Varnostni napotkii ......................................32 Tehnični podatki ........................................35 Pred prvim zagonom ......................................36 Zgradba in upravljanje .....................................36 Transport ..........................................38 Vzdrževanje ........................................39 Skladiščenje ........................................39 Električni priključek ......................................39 Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................39 Pomoč...
 • Seite 35 Obrazložitev simbolov na napravi Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte! Nosite zaščitna očala! Nosite zaščito sluha! Pri prašenju nosite zaščito dihal! Pozor! Nevarnost poškodb! Ne posegajte v delujoč žagin list! Pozor! Lasersko žarčenje Razred zaščite II (dvojna izolacija)
 • Seite 36: Uvod

  1. Uvod 2. Opis naprave (Slika 1-22) PROIZVAJALEC: Ročaj scheppach Stikalo za vklop/izklop Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Zaporno stikalo Günzburger Straße 69 Glava stroja D-89335 Ichenhausen Premična zaščita žaginega lista Žagin list SPOŠTOVANI KUPEC, Natezna vzmet želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Podlaga za obdelovanec strojem.
 • Seite 37: Predpisana Namenska Uporaba

  4. Predpisana namenska uporaba Varnost na delovnem mestu Potezna, čelilna in zajerala žaga služi čeljenju lesa in plastike a) Vaše delovno mesto mora biti vedno čisto in odgovarjajoče velikosti stroja. Žaga ni primerna za rezanje dobro osvetljeno. drv za krjavo. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko vodijo do Opozorilo! Naprave ne uporabljajte za rezanje drugih nesreč.
 • Seite 38 Skrbno negujte električna in namenska orod- b) Nosite osebno zaščitno opremo in vedno za- ščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je protiprašna ma- Preverite, če gibljivi deli brezhibno delujejo in se ne za- ska, nedrseči varnostni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita tikajo, če so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je sluha, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, delovanje električnega orodja omejeno.
 • Seite 39 m) Za podaljšek mize ali dodatno podporo ne d) Žago potisnite skoti obdelovanec. Poskrbite, smete nikoli uporabiti druge osebe. Zaradi nesta- da žage ne boste vlekli skozi obdelovanec. Pri enem rezu dvignite glavo žage in jo povlecite bilne podpore obdelovanca se lahko žagin list zatakne. čez obdelovanec, ne da bi zarezali vanj.
 • Seite 40: Tehnični Podatki

  Ostala tveganja 11 Upoštevajte največje število vrtljajev. Ne prekoračite naj- Stroj je narejen skladno s stanjem v tehniki in pri- večjega števila vrtljajev, navedenega na žaginem listu. Če je zahtevano, upoštevajte območje števila vrtljajev. znanimi varnostno tehničnimi pravili. Kljub temu 12 Z vpenjalnih površin očistite umazanijo, mast, olje in vodo.
 • Seite 41: Pred Prvim Zagonom

  7.1 Preverjanje varnostne priprave premične zaš- Hrup Hrupnost te žage je bila izmerjena v skladu z EN 62841. čite žaginega lista (5) Nivo zvočnega tlaka L ......96,5 dB(A) Zaščita žaginega lista ščiti pred nenamernim dotikanjem Negotovost K ..........3 dB žaginega lista in naokoli letečimi ostružki.
 • Seite 42 8.5 Fina nastavitev prislona za zajeralni poševni Pozor! Premične omejevalne tračnice (16a) je treba za 90° – rez 45° (Slika 1/2/5/9/10) čelilne reze fiksirati v notranjem položaju. • Odprite nastavljalne vijake (16b) premičnih omejevalnih • Prislonski kotnik ni zajet v obsegu dobave. tračnic (16a) in premaknite premične tračnice (16a) not.
 • Seite 43: Transport

  8.7 Zajeralni poševni rez 0°- 45° in vrtljiva miza • Odvijte pritrdilni vijak (5a) pokrova s križnim izvijačem. 0°- 45° (Slika 2/4/12) OPOZORILNI NAPOTEK! Vijaka ne odvijte povsem do kon- S čelilno žago lahko izvajate poševne rezevv levo od 0°do 45°...
 • Seite 44: Vzdrževanje

  10. Vzdrževanje • Izdelek izpolnjuje zahteve EN 61000-3-11 in je zavezan posebnim pogojem za priključek. To pomeni, da uporaba m Opozorilo! Pred vsakim nastavljanjem, vzdrževanjem poljubne priključne točke ni dopustna. ali popravilom izvlecite omrežni vtič! • Naprava lahko ob neugodnih pogojih električnega omrežja povzroči prehodno napetostno nihanje.
 • Seite 45: Pomoč Pri Motnjah

  Embalaža je narejena iz materialov, prijaznih do okolja, ki jih lahko odvržete v lokalnih obratih za recikliranje. Več informacij o odlaganju iztrošene naprave med odpadke izveste pri lokalni skupnosti ali občinski upravi. Odpadne opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Ta simbol označuje, da je tega izdelek v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/EU) in v skladu z nacionalno zakonodajo ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
 • Seite 46: Garancijski List

  15. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 47 Obsah: Strana: Úvod ..........................................44 Popis přístroje (obr. 1-22) ....................................44 Rozsah dodávky........................................44 Použití podle účelu určení ....................................45 Bezpečnostní pokyny ......................................45 Technická data ........................................48 Před uvedením do provozu ....................................49 Montáž a obsluha ......................................49 Doprava ..........................................52 Údržba ..........................................52 Uložení ..........................................52 Elektrická přípojka ......................................52 Likvidace a recyklace ......................................53 Odstraňování...
 • Seite 48 Vysvětlení symbolů na přístroji Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Noste ochranné brýle! Noste ochranná sluchátka! Bude-li se při práci prášit, noste ochranu dýchacích cest! Pozor! Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se pilového listu v provozu! Pozor! Laserové...
 • Seite 49: Úvod

  1. Úvod 2. Popis přístroje (obr. 1-22) VÝROBCE: Rukojeť scheppach Za-/vypínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Závěrný spínač Günzburger Straße 69 Hlava stroje D-89335 Ichenhausen Pohyblivá ochrana pilového kotouče Pilový kotouč VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Upínací zařízení Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším novým Opěrná...
 • Seite 50: Použití Podle Účelu Určení

  4. Použití podle účelu určení Uschovejte si veškeré bezpečnostní pokyny a in- strukce do budoucna. Kapovací a pokosová pila s pojezdem slouží ke kapování Pojem „elektrický nástroj“, který je uveden v bezpečnostních dřeva a plastů, odpovídajíc velikosti stroje. Pila není vhodná pokynech, se vztahuje na elektrický...
 • Seite 51 Bezpečnost osob d) Nepoužívané elektrické nástroje přechovávej- te mimo dosah dětí. a) Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozor- Nenechte elektrický nástroj používat osoby, které s ním ní a neustále dávejte pozor na to, co děláte a nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod. Elek- postupujte vždy s rozvahou.
 • Seite 52 m) K prodloužení stolu nebo dodatečnému pode- c) Obrobek se nesmí pohybovat a musí být buď pření nevyužívejte dalších osob. Nestabilní pode- upnutý nebo přitlačený proti dorazu a stolu. Obrobek nikdy neposouvejte proti pilovému pření obrobku může vést ke vzpříčení kotouče. Obrobek se kotouči a nikdy neřezejte „z volné...
 • Seite 53: Technická Data

  Zbytková rizika 13 Pro zmenšení otvorů v pilových kotoučích nepoužívejte Stroj je zkonstruován podle aktuálního stavu volné redukční kroužky ani pouzdra. 14 Dbejte na to, aby upevněné redukční kroužky jistící pilový techniky a podle uznávaných bezpečnostně-tech- kotouč měly stejný průměr a alespoň 1/3 průměru řezu. nických norem.
 • Seite 54: Před Uvedením Do Provozu

  7.1 Kontrola bezpečnostního zařízení pohyblivý Hluk Hluk této pily byl změřen podle normy EN 62841. chránič pilového kotouče (5) Hladina akustického tlaku L ....96,5 dB(A) Chránič pilového kotouče chrání před náhodným dotykem Nejistota K ...........3 dB pilového kotouče a před létajícími třískami. Hladina akustického výkonu L ..
 • Seite 55 8.3 Kapovací řez 90° a otočný stůl 0° (obr. 1/2/7) • Ukazatel (12) na otočném stole musí souhlasit s požadova- U šířek řezu cca do 100 mm lze zafixovat tažnou funkci pily ným úhlem stupnice (13) na pevném pilovém stole (15). upevňovacím šroubem (20) v zadní...
 • Seite 56 8.10 Výměna pilového kotouče (obr. 1/2/14-17) 8.7 Pokosový řez 0° - 45° a otočný stůl 0°- 45° (obr. 2/4/12) Vytáhnout síťovou zástrčku! Pomocí kapovací pily mohou být prováděny pokosové řezy Pozor! doleva 0° - 45° k pracovní ploše a současně 0°- 45° doleva Při výměně...
 • Seite 57: Doprava

  9. Doprava Elektrický přístroj uchovávejte v originálním obalu. Elektrický přístroj zakryjte, aby byl chráněný před prachem • Rukojeť (11) utáhněte, abyste otočný stůl (14) zajistili. nebo vlhkem. • Stlačit hlavu stroje (4) dolů a zaaretovat pojistným čepem Návod k obsluze uložte u přístroje. (23).
 • Seite 58: Likvidace A Recyklace

  Připojení a opravy elektrického vybavení mohou provádět pouze odborní elektrikáři. Při zpětných dotazech uvádějte prosím tyto údaje: • Typ proudu napájejícího motor • Údaje z typového štítku motoru 13. Likvidace a recyklace Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin.
 • Seite 59: Záruční List

  15. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 60 Obsah: Strana: Úvod ..........................................57 Popis prístroja (obr. 1-22) ....................................57 Rozsah dodávky........................................57 Správny spôsob použitia ....................................58 Bezpečnostné pokyny .......................................58 Technické údaje ........................................61 Pred uvedením do prevádzky ..................................62 Zloženie a obsluha ......................................62 Doprava ..........................................65 Údržba ..........................................65 Skladovanie ........................................65 Elektrická prípojka ......................................65 Likvidácia a recyklácia .....................................66 Odstraňovanie porúch ......................................67 Záručný...
 • Seite 61 Vysvetlenie symbolov na prístroji Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte ich! Noste ochranné okuliare! Noste ochranu sluchu! Pri tvorbe prachu noste ochranu dýchania! Pozor! Nebezpečenstvo poranenia! Nesiahajte do bežiaceho pílového kotúča! Pozor! Laserové žiarenie Trieda ochrany II (dvojitá...
 • Seite 62: Úvod

  1. Úvod 2. Popis prístroja (obr. 1-22) VÝROBCA: Rukoväť scheppach Zapínač/vypínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Blokovací spínač Günzburger Straße 69 Hlava stroja D-89335 Ichenhausen Pohyblivá ochrana pílového kotúča Pílový kotúč VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,, Upínacie zariadenie Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým Podložka pod obrobok prístrojom.
 • Seite 63: Správny Spôsob Použitia

  4. Správny spôsob použitia 5. Bezpečnostné pokyny Kapovacia, tesárska a pokosová píla slúži na orezávanie Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elek- dreva a plastov primerane k veľkosti zariadenia. Píla nie je trické prístroje vhodná na pílenie palivového dreva.. Varovanie! Zariadenie nepoužívajte na rezanie iných mate- m VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné...
 • Seite 64 Používanie a ošetrovanie elektrického prí- Ak s elektrickým prístrojom pracujete vonku, stroja používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú vhodné aj pre exteriér. Použitie predlžovacieho kábla vhodného pre vonkajšie a) Prístroj nepreťažujte. priestory znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Pri práci používajte elektrické náradie určené na daný Ak je nevyhnutná...
 • Seite 65 i) Vždy režte naraz len jeden obrobok. Viac obrob- Bezpečnostné upozornenia pre pokosové skraco- vacie píly kov na sebe sa nedá primerane upnúť ani pridržať a pri rezaní môžu spôsobiť zovretie pílového kotúča alebo sa a) Pokosové skracovacie píly sú určené na reza- môžu zosunúť.
 • Seite 66: Technické Údaje

  Pozor: Laserové žiarenie BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE Nepozerať sa priamo do lúča MANIPULÁCIU S PÍLOVÝMI KOTÚČMI Trieda laseru 2 1 Nepoužívajte poškodené ani zdeformované pílové kotúče. 2 Nepoužívajte pílové kotúče s trhlinami. Prasknuté pílové kotúče vyraďte. Oprava nie je povolená. 3 Nepoužívajte pílového kotúče vyhotovené z rýchloreznej ocele.
 • Seite 67: Pred Uvedením Do Prevádzky

  spekaného karbidu ........ø 210 x ø 30 x 2,6 mm • Obal podľa možnosti uschovajte až do uplynutia záruč- Počet pílových zubov ...............24 nej doby. Maximálna šírka zubov pílového kotúča ......3 mm Dosah otáčavosti ..........-45° / 0°/ +45° POZOR! Šikmý...
 • Seite 68 žadované prečnievanie. Potom znovu utiahnite zaisťovaciu • Po skončení procesu rezania uviesť hlavu prístroja späť do skrutku (9). hornej pokojovej polohy a pustiť vypínač zap/vyp (2). Pozor! Keďže vratná pružina vracia prístroj automaticky 8.2 Jemné nastavenie dorazu pre 90° skracovací späť...
 • Seite 69 8.8 Obmedzenie hĺbky rezu (obr. 3/13) • Opäť pevne utiahnite poistnú maticu (27a). • Nakoniec skontrolujte polohu ukazovateľa uhla. V prípade • Pomocou skrutky (24) sa môže plynulo nastaviť hĺbka rezu. potreby ukazovateľ (19) uvoľnite skrutkovačom na skrutky s Za týmto účelom uvoľniť ryhovanú maticu na skrutke (24). krížovou drážkou, nastavte na polohu 45°...
 • Seite 70: Doprava

  • Pozor! Po každej výmene pílového kotúča skontrolovať, či sa 3. Vložte novú vložku stola. pílový kotúč (6) vo zvislejpolohe ako aj naklonený na 45° 4. Pevne utiahnite skrutky na vložke stola. voľne pretáča v stolnej vložke (10). • Pozor! Výmena a nastavenie pílového kotúča (6) sa musia Inšpekcia kefiek vykonať...
 • Seite 71: Likvidácia A Recyklácia

  Príčinami môžu byť: Staré zariadenia nevyhadzujte do domového od- • Stlačené miesta, keď sa prípojné vedenia vedú cez okno padu! alebo medzeru medzi dverami. Tento symbol upozorňuje na to, že tento výrobok sa • Zalomené miesta v dôsledku neodborného upevnenia alebo musí...
 • Seite 72: Odstraňovanie Porúch

  14. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor nefunguje. Motor, kábel alebo zásuvka sú chybné, poistky Stroj nechajte skontrolovať odborníkom. Nikdy motor spálené. neopravujte sami. Nebezpečenstvo! Skontrolujte poistky, príp. ich vymeňte. Motor beží pomaly a Napätie je príliš nízke, vinutia poškodené, konden- Napätie nechajte skontrolovať...
 • Seite 73: Záručný List

  15. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 74 Inhalt: Seite: Einleitung ...........................................71 Gerätebeschreibung (Abb. 1-22) ..................................71 Lieferumfang ........................................71 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................72 Sicherheitshinweise ......................................72 Technische Daten ......................................76 Vor Inbetriebnahme ......................................77 Aufbau und Bedienung .....................................77 Transport ..........................................80 Wartung..........................................80 Lagerung ..........................................80 Elektrischer Anschluss......................................80 Entsorgung und Wiederverwertung .................................81 Störungsabhilfe .........................................82 Garantieurkunde .......................................83 DE/AT/CH...
 • Seite 75 Erklärung der Symbole auf dem Gerät Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Schutzbrille tragen! Gehörschutz tragen! Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen! Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen! Achtung! Laserstrahlung Schutzklasse II (Doppelisolierung) DE/AT/CH...
 • Seite 76: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-22) HERSTELLER: Handgriff scheppach Ein-/Ausschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Sperrschalter Günzburger Straße 69 Maschinenkopf D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sägeblatt VEREHRTER KUNDE, Spannvorrichtung Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Werkstückauflage Ihrem neuen Gerät. Feststellschraube für Werkstückauflage 10.
 • Seite 77: Bestimmungsgemäße Verwendung

  4. Bestimmungsgemäße Verwendung 5. Sicherheitshinweise Die Kapp- und Zugsäge dient zum Kappen von Holz und Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerk- Kunststoff, entsprechend der Maschinengröße. Die Säge ist zeuge nicht zum Schneiden von Brennholz geeignet. Warnung! Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden m WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Da- anderer Materialien als in der Bedienungsanleitung beschrie-...
 • Seite 78 Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten oder um den Stecker aus der Steckdose zu zie- Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern hen. von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 79 d) Schieben Sie die Säge durch das Werkstück. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Vermeiden Sie es, die Säge durch das Werk- Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. stück zu ziehen. Für einen Schnitt heben Sie den Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und Sägekopf und ziehen ihn über das Werkstück, die auszuführende Tätigkeit.
 • Seite 80 Sicherheitshinweise für den Umgang mit l) Sorgen Sie bei Werkstücken, die breiter oder Sägeblättern länger als die Tischoberseite sind, für eine an- gemessene Abstützung, z. B. durch Tischverlän- gerungen oder Sägeböcke. Werkstücke, die länger 1 Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten oder breiter als der Tisch der Gehrungskappsäge sind, Sägeblätter.
 • Seite 81: Technische Daten

  23 Ersetzen Sie die abgenutzte Tischeinlage! • Verwenden Sie das Werkzeug, das in diesem Handbuch 24 Vermeiden Sie ein Überhitzen der Sägezähne. empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre Maschine opti- 25 Vermeiden Sie beim Sägen von Kunststoffen, dass der male Leistungen erbringt.
 • Seite 82: Vor Inbetriebnahme

  8. Aufbau und Bedienung Warnung: • Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten 8.1 Kapp- und Zugsäge aufbauen abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das (Abb.1/2/4/5) Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art •...
 • Seite 83 • Die verschiebbaren Anschlagschienen (16a) müssen so weit • Den Handgriff (11) wieder festziehen um den Drehtisch (14) vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zu fixieren. zwischen Anschlagschienen (16a) und Sägeblatt (6) maxi- • Schnitt wie unter Punkt 8.3 beschrieben ausführen. mal 8 mm beträgt.
 • Seite 84 Anschluss an eine externe Staubabsaugung • Die Feststellschraube (22) lösen und mit dem Handgriff (1) den Maschinenkopf (4) nach links neigen, bis der Zeiger • Schließen Sie den Absaugschlauch an die Staubabsaugung (19) auf das gewünschte Winkelmaß an der Skala (18) zeigt.
 • Seite 85: Transport

  Bürsteninspektion 8.12 Justieren des Lasers (Abb. 19-20) Falls der Laser (32) nicht mehr die korrekte Schnittlinie anzeigt, Prüfen Sie die Kohlebürstenbürsten bei einer neuen Maschine kann dieser nachjustiert werden. Öffnen Sie hierzu die Schrau- nach den ersten 50 Betriebsstunden, oder wenn neue Bürsten ben (32b) und entfernen die vordere Abdeckung (32a).
 • Seite 86: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Schadhafte Elektro-Anschlussleitung. An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolationsschäden. Ursachen hierfür können sein: • Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster oder Türspalten geführt werden. • Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Anschlussleitung. • Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung. • Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose. •...
 • Seite 87: Störungsabhilfe

  14. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Netzsicherun- Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. gen durchgebrannt. Nie Motor selbst reparieren. Gefahr! Netzsicherungen kontrollieren, evtl. auswechseln Der Motor geht lang- Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt, Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren lassen.
 • Seite 88: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 89 декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: SLIDING CROSS CUT MITRE SAW - PZKS 2000 A1 3901223974-3901223981; 39012239915-39012239916 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 89403 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 92 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 09 / 2018 · Ident.-No.: 312188_ 3901223977 IAN 312188...