Parkside PAAS 12 A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-astsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A2
AKU PILA ZA GRANE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI,
CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 340502_1910
AKU TESTERA ZA GRANE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
ЗА  КЛОНИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
AKKU-ASTSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAAS 12 A2

 • Seite 1 CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A2 AKU PILA ZA GRANE AKU TESTERA ZA GRANE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI, АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН CU ACUMULATOR ЗА  КЛОНИ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5 12V max. 10,8V All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/B1 battery pack. 2 Ah 2 Ah 4 Ah Charging times Battery pack Battery pack Battery pack Charging currents...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba ............. 12 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 7: Uvod

  Opseg isporuke AKU PILA ZA GRANE 1 Aku pila za grane PAAS 12 A2 PAAS 12 A2 1 Brzi punjač baterija PLGK 12 A2 Uvod 1 Paket baterija PAPK 12 A1 Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time 1 Držač...
 • Seite 8: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je tijelo uzemljeno. c) Električni alat zaštitite od kiše i vlage. Prodi- ranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara. │ PAAS 12 A2    3 ■...
 • Seite 9: Sigurnost Osoba

  Električni alat koji se ne koristi čuvajte izvan nezgode. dohvata djece. Osobama koje nisu upoznate s načinom rada električnog alata ili nisu proči- tale upute nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Električni alat je opasan ako njime rukuju osobe bez iskustva. │ ■ 4    PAAS 12 A2...
 • Seite 10: Korištenje I Rukovanje Baterijskim Alatom

  Sve radove servisiranja baterija smije obavljati mogu uzrokovati premoštenje kontakata. samo proizvođač ili ovlašteno osoblje Korisničke Kratki spoj između kontakata baterije može službe. uzrokovati opekline ili požar. │ PAAS 12 A2    5 ■...
 • Seite 11: Sigurnosne Napomene Specifične Za Sabljaste Pile

  đač, servis za kupce ili slična kvali- ficirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti. UPOZORENJE! ■ Ne koristite pribor koji ne preporučuje tvrtka PARKSIDE. To može dovesti do strujnog udara i požara. │ ■ 6    PAAS 12 A2...
 • Seite 12: Prije Uključivanja Uređaja

  Vađenje paketa baterija ♦ Pritisnite pipati za deblokadu i izvadite paket baterija Provjera stanja baterije ♦ Za provjeru stanja baterije pritisnite prekidač Blokada uključivanja UKLJ/ISKLJ │ PAAS 12 A2    7 ■...
 • Seite 13: Puštanje U Rad

  2. Nagnite sabljastu pilu prema naprijed i uronite rezni list u izradak. 3. Sabljastu pilu postavite okomito i nastavite rezati duž rezne linije. B) Rad s držačem (vidi sliku G) ♦ Pilu pokrećite uz lagani pritisak prema dolje. │ ■ 8    PAAS 12 A2...
 • Seite 14: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i no na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati (IAN) 123456. │ PAAS 12 A2    9 ■...
 • Seite 15: Servis

  Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, O mogućnostima zbrinjavanja starih HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska uređaja možete se raspitati u grads- kom ili općinskom poglavarstvu. Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www.kompernass.com │ ■ 10    PAAS 12 A2...
 • Seite 16: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Aku pila za grane PAAS 12 A2 Godina proizvodnje: 02–2020 Serijski broj: IAN 340502_1910 Bochum, 28.01.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 17: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr. IAN 340502) uređaja. Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa. │ ■ 12    PAAS 12 A2...
 • Seite 18 Poručivanje telefonom ............24 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 19: Uvod

  Obim isporuke AKU TESTERA ZA GRANE 1 aku testera za grane PAAS 12 A2 PAAS 12 A2 1 brzi punjač za akumulator PLGK 12 A2 1 baterijski paket PAPK 12 A1 Uvod 1 držač Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja.
 • Seite 20: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Ne koristite adapterske utikače zajedno sa je električni alat isključen i oni u kojima je zaštitno uzemljenim električnim alatima. uključen, ali radi bez opterećenja). Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice umanjuju rizik strujnog udara. │ PAAS 12 A2    15 ■...
 • Seite 21: Bezbednost Lica

  što ga priključite na strujnu mrežu i/ili bateriju, podignete ili nosite. Ako prilikom no- šenja električnog alata imate prst na prekidaču ili električni alat u uključenom stanju priključuje- te na struju, to može da dovede do nesreće. │ ■ 16    PAAS 12 A2...
 • Seite 22: Upotreba I Rukovanje Akumulatorskim Alatom

  Kratak spoj između konta- kata baterije može da ima za posledicu opeko- tine ili požar. │ PAAS 12 A2    17 ■...
 • Seite 23: Specifične Bezbednosne Napomene Za Sabljaste Testere

  ■ Ne koristite pribor koji nije preporučila firma ■ Odmah isključite uređaj, ako se list testere PARKSIDE. To može da dovede do električ- zaglavi. Raširite već usečeni rez odgovarajućim nog udara i požara. alatom i izvucite sabljastu testeru. ■...
 • Seite 24: Pre Puštanja U Rad

  Da biste proverili stanje akumulatora, pritisnite Sada je list testere zabravljen. blokadu uključivanja i prekidač za uključi- vanje/isključivanje . Stanje odn. preostala snaga se prikazuje na indikatoru stanja napu- njenosti akumulatora na sledeći način: │ PAAS 12 A2    19 ■...
 • Seite 25: Puštanje U Rad

  ■ Ukoliko ne koristite litijum-jonski akumulator duže vremena, morate redovno da kontrolišete stanje njegove napunjenosti. Optimalno stanje napunjenosti je između 50% i 80%. Optimalna klima skladištenja je hladna i suva. │ ■ 20    PAAS 12 A2...
 • Seite 26: Garancija I Garantni List

  Uputstvu za upotrebu. upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe. roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ PAAS 12 A2    21 ■...
 • Seite 27: Odlaganje

  2012/19/EU, upotrebljeni električni Naziv proizvoda: Aku testera za grane alati moraju da se sakupljaju odvojeno i da se recikliraju na ekološki prihvatljiv način. Model: PAAS 12 A2 IAN / Serijski broj: 340502_1910 Ne bacajte akumulatore u kućni otpad! Proizvođač: KOMPERNASS Neispravni ili istrošeni akumulatori...
 • Seite 28: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Aku testera za grane PAAS 12 A2 Godina proizvodnje: 02–2020. Serijski broj: IAN 340502_1910 Bohum, 28.01.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 29: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr. IAN 340502) uređaja. Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva. │ ■ 24    PAAS 12 A2...
 • Seite 30 Comanda telefonică ............. 36 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 31: Introducere

  Introducere Furnitura Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi 1 ferăstrău pentru crengi, cu acumulator PAAS 12 A2 decis să alegeţi un produs de calitate superioară. 1 încărcător rapid de acumulatori PLGK 12 A2 Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din 1 set de acumulatori PAPK 12 A1 acest produs.
 • Seite 32: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în care este într-adevăr, pe care rulează, dar fără sarcină). c) Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică crește riscul de electrocutare. │ PAAS 12 A2    27 ■...
 • Seite 33: Siguranţa Persoanelor

  Această măsură de precauţie împiedi- mână sau de a o transporta. Transportul sculei că pornirea neintenţionată a sculei electrice. electrice cu degetul pe comutator sau conec- tarea aparatului deja pornit la alimentarea cu curent poate provoca accidentări. │ ■ 28    PAAS 12 A2...
 • Seite 34: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Cu Acumulator

  Utilizaţi în sculele electrice numai acumula- torii prevăzuţi în acest sens. Utilizarea altor acumulatori poate provoca răniri și pericol de incendiu. │ PAAS 12 A2    29 ■...
 • Seite 35: Service

  AVERTIZARE! INDICAŢIE ■ Nu utilizaţi accesorii care nu au fost reco- ► TPI = teeth per inch = număr de dinţi la mandate de PARKSIDE. Acest lucru poate fiecare 2,54 cm provoca electrocutare și incendiu. │ ■ 30   ...
 • Seite 36: Înainte De Punerea În Funcţiune

  în mandrina cu prindere rapidă Scoaterea setului de acumulatori ♦ Apăsaţi bâjbâi de deblocare și scoateţi setul ATENŢIE! de acumulatori ► Dinţii pânzei de ferăstrău trebuie să fie orientaţi în jos! │ PAAS 12 A2    31 ■...
 • Seite 37: Punerea În Funcţiune

  între 50% și 80%. Aparatul poate fi depozitat în centă în lateral pe perete. condiţii optime în locuri uscate și răcoroase. 3. Porniţi aparatul și tăiaţi piesa de prelucrat cu o presiune constantă. │ ■ 32    PAAS 12 A2...
 • Seite 38: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  (bonul fiscal) şi indicând în uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considera- ce constă defectul şi când a apărut acesta. │ PAAS 12 A2    33 ■...
 • Seite 39: Service-Ul

  Importator Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com │ ■ 34    PAAS 12 A2...
 • Seite 40: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Ferăstrău pentru crengi, cu acumulator PAAS 12 A2 Anul de fabricaţie: 02–2020 Număr de serie: IAN 340502_1910 Bochum, 28.01.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 41: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 340502) al aparatului dvs. Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni. │ ■ 36    PAAS 12 A2...
 • Seite 42 Поръчка по телефона ............50 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 43: Въведение

  Ръководството за потребителя е част от този про- Окомплектовка на доставката дукт. То съдържа важни указания относно безо- 1 акумулаторен трион за клони PAAS 12 A2 пасността, употребата и предаването за отпадъ- 1 бързозарядно устройство за акумулатора ци. Преди да използвате продукта, се запознайте...
 • Seite 44: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  електроинструмент с друг. ботещи с акумулаторни батерии електрически ► Определената обща стойност на вибра- инструменти (без мрежов кабел). циите и стойността на шумовите емисии също могат да се използват за предвари- телна оценка на товара. │ PAAS 12 A2    39 ■...
 • Seite 45: Безопасност На Работното Място

  тролирате по-добре електрическия инстру- инструмент, използвайте само удължители, мент в неочаквани ситуации. които са разрешени за ползване на откри- то. Употребата на годен за работа на откри- то удължител намалява риска от токов удар. │ ■ 40    PAAS 12 A2...
 • Seite 46: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  не са запознати с него или не са прочели в) Когато не използвате акумулаторната тези указания. Електрическите инструменти батерия, я дръжте далече от канцеларски са опасни, ако се използват от лица без опит. кламери, монети, ключове, пирони, вин- │ PAAS 12 A2    41 ■...
 • Seite 47: Сервиз

  на слънчева светлина и огън, както ване от страна на потребителя не и от вода и влага. трябва да се извършват от деца без Съществува опасност от експлозия. наблюдение. Зарядното устройство е подходящо за работа само в затворени помещения. │ ■ 42    PAAS 12 A2...
 • Seite 48: Указания За Работа При Рязане

  TPI = teeth per inch = брой зъби от по твратят евентуални опасности. 2,54 cm ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ■ Не използвайте принадлежности, които не Преди пускането са препоръчани от PARKSIDE. Използването в  експлоатация им може да доведе до токов удар и пожар. Зареждане на акумулаторния ВНИМАНИЕ! пакет ►...
 • Seite 49: Поставяне/Изваждане На Акумулаторния Пакет В/От Уреда

  дърво, пластмаса и строителни материали. извадете напред фиксиращата скоба от Материалът за рязане трябва да опира в водача. основната плоча. Режете кръгли детайли с люлеещо движение на триона. А1) Рязане наравно с повърхността │ ■ 44    PAAS 12 A2...
 • Seite 50: Техническо Обслужване И Почистване

  Преди всякакви работи по електрическия инструмент отстранявайте режещия нож. ■ Поддържайте уреда и вентилационните отвори винаги чисти. При запушени венти- лационни отвори съществува опасност от прегряване и/или повреда на уреда. ■ Почистете уреда след приключване на работата. │ PAAS 12 A2    45 ■...
 • Seite 51 в упътването за обслужване. който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка. │ ■ 46    PAAS 12 A2...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  Моля, обърнете внимание, че следващият телската стокасъгласно чл. 114. адрес не е адрес на сервиза. (4) Привеждането на потребителската стока Първо се свържете с горепосочения сервизен в съответствие с договора за продажба е център. │ PAAS 12 A2    47 ■...
 • Seite 53: Предаване За Отпадъци

  общинска или градска управа. потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потреби- теля за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок │ ■ 48    PAAS 12 A2...
 • Seite 54: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Акумулаторен трион за клони PAAS 12 A2 Година на производство: 02–2020 Сериен номер: IAN 340502_1910 Бохум, 28.01.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 55: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр. IAN 340502) на уреда. Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство. │ ■ 50    PAAS 12 A2...
 • Seite 56 Τηλεφωνική παραγγελία............63 GR │ CY │ PAAS 12 A2    51...
 • Seite 57: Εισαγωγή

  Ένδειξη κατάστασης συσσωρευτών Εισαγωγή Παραδοτέος εξοπλισμός Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- 1 επαναφορτιζόμενο πριόνι κήπου PAAS 12 A2 σκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν 1 Ταχυφορτιστής συσσωρευτών PLGK 12 A2 υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν...
 • Seite 58: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  του χρόνου εργασίας. Εδώ είναι όλες οι μετοχές του κύκλου λειτουργίας πρέπει να θεωρείται (για παράδειγμα, φορές όταν ο διακόπτης είναι απε- νεργοποιημένος, και εκείνες στις οποίες είναι πράγματι σε αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο). GR │ CY │ PAAS 12 A2    53 ■...
 • Seite 59: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  μάκων. Ένα μόνο λεπτό απροσεξίας κατά τη συχνή χρήση. Απρόσεκτες ενέργειες μπορούν χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου αρκεί για να να οδηγήσουν μέσα σε κλάσματα του δευτερο- οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. λέπτου σε σοβαρούς τραυματισμούς. │ GR │ CY ■ 54    PAAS 12 A2...
 • Seite 60: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  τερο και είναι ευκολότερα στον χειρισμό. ερεθισμούς ή εγκαύματα. ε) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους ή τρο- ποποιημένους συσσωρευτές. Οι κατεστραμμέ- νοι ή τροποποιημένοι συσσωρευτές έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά και ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, έκρηξη ή τραυματισμούς. GR │ CY │ PAAS 12 A2    55 ■...
 • Seite 61: Σέρβις

  πελατών ή ένα αντιστοίχως εξειδι- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! κευμένο άτομο, ώστε να αποφευ- ■ Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ, τα οποία δε χθούν τυχόν κίνδυνοι. συστήνονται από την PARKSIDE. Μπορεί έτσι να προκύψει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. ΠΡΟΣΟΧΉ! ► Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για τη Συγκεκριμένες υποδείξεις ασφαλείας...
 • Seite 62: Υποδείξεις Εργασίας Για Το Πριόνισμα

  Για τον έλεγχο της κατάστασης συσσωρευτών πιέστε τη φραγή ενεργοποίησης και τον διακόπτη ON/OFF . Η κατάσταση ή η υπο- λειπόμενη απόδοση προβάλλονται στην ένδει- ξη κατάστασης συσσωρευτών ως εξής: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ = μέγιστη φόρτιση/απόδοση GR │ CY │ PAAS 12 A2    57 ■...
 • Seite 63: Τοποθέτηση/Απομάκρυνση Βραχίονα Συγκράτησης

  Αφήστε ελεύθερο τον δίσκο ταχείας σύσφιξης 3. Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα και συνεχίστε Πρέπει να επιστρέψει στην αρχική θέση του. να πριονίζετε κατά μήκος της γραμμής κοπής. Η λεπίδα έχει πλέον ασφαλίσει. │ GR │ CY ■ 58    PAAS 12 A2...
 • Seite 64: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  λείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται περιβάλλον αποθήκευσης είναι σε δροσερό και αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη στεγνό χώρο. του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επι- σκευές χρεώνονται. GR │ CY │ PAAS 12 A2    59 ■...
 • Seite 65 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες προϊόντος από τον πελάτη οδηγίες χρήσης. ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και σφαλ- μάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων │ GR │ CY ■ 60    PAAS 12 A2...
 • Seite 66: Σέρβις

  και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ Για τις δυνατότητες απόρριψης του προ- www.kompernass.com ϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπη- ρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας. GR │ CY │ PAAS 12 A2    61 ■...
 • Seite 67: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Τύπος/περιγραφή συσκευής: Επαναφορτιζόμενο πριόνι κήπου PAAS 12 A2 Έτος κατασκευής: 02–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 340502_1910 Bochum, 28.01.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 68: Παραγγελία Εφεδρικού Συσσωρευτή

  Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύκαιρο τον κωδικό προϊόντος (π.χ. ΙΑΝ 340502) της συσκευής. Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα των οδηγιών. GR │ CY │ PAAS 12 A2    63 ■...
 • Seite 69 │ GR │ CY ■ 64    PAAS 12 A2...
 • Seite 70 Telefonische Bestellung ............77 DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    65...
 • Seite 71: Einleitung

  Lieferumfang AKKU-ASTSÄGE PAAS 12 A2 1 Akku-Astsäge PAAS 12 A2 Einleitung 1 Akku-Schnellladegerät PLGK 12 A2 1 Akku-Pack PAPK 12 A1 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Haltebügel Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil 1 Sägeblatt Holz 152 mm/TPI 6 (SWISS MADE)
 • Seite 72: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Ver- zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam läuft). mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Un- veränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    67 ■...
 • Seite 73: Sicherheit Von Personen

  Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passen- verringert das Risiko von Verletzungen. den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PAAS 12 A2...
 • Seite 74: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    69 ■...
 • Seite 75: Service

  Gefährdun- WARNUNG! gen zu vermeiden. ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann ACHTUNG! zu elektrischem Schlag und Feuer führen. ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 B1.
 • Seite 76: Arbeitshinweise Zum Sägen

  . Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akkuzustandsanzeige wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE/GRÜN = maximale Ladung/ Leistung ROT/ORANGE = mittlere Ladung/Leistung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    71 ■...
 • Seite 77: Haltebügel Einsetzen/Entnehmen

  3. Schalten Sie das Gerät ein und sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck ab. ♦ Lassen Sie das Schnellspannfutter los, es muss in seine Ausgangsposition zurückkehren. Das Sägeblatt ist nun verriegelt. │ DE │ AT │ CH ■ 72    PAAS 12 A2...
 • Seite 78: Wartung Und Reinigung

  Soll ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 und 80 %. Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    73 ■...
 • Seite 79 Eingabe der Artikelnummer ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 74    PAAS 12 A2...
 • Seite 80: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift gedienten Produkts erfahren Sie bei keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    75 ■...
 • Seite 81: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Astsäge PAAS 12 A2 Herstellungsjahr: 02–2020 Seriennummer: IAN 340502_1910 Bochum, 28.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 82: Ersatz Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 340502) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    77 ■...
 • Seite 83 │ DE │ AT │ CH ■ 78    PAAS 12 A2...
 • Seite 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PAAS12A2-022020-1 IAN 340502_1910...

Inhaltsverzeichnis