Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PMGS 12 C3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Modellbau- und gravuvierset

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
MODELLING & ENGRAVING SET PMGS 12 C3
MODELLING & ENGRAVING SET
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
MODELLÉPÍTŐ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZLET
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
MODELÁRSKA A GRAVÍROVACIA SÚPRAVA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 113362
ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
MODELÁŘSKÁ A GRAVÍROVACÍ SADA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PMGS 12 C3

Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 C3

 • Seite 1 MODELLING & ENGRAVING SET PMGS 12 C3 MODELLING & ENGRAVING SET ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi MODELLÉPÍTŐ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZLET MODELÁŘSKÁ A GRAVÍROVACÍ SADA Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Additional safety instructions for wire brushing operations ..............Page 12 Safety notices for power drills ......................Page 12 Safety instructions for LED lights ......................Page 12 Device-specific safety instructions for small drill PMGS 12 C3 and mains adapter-PMGS 12 C3-1 ........................Page 12 Operation Changing the battery ..........................Page 13...
 • Seite 6: Proper Use

  The Technical information manufacturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use. Not intended for commercial use. Modelling & engraving set PMGS 12 C3: Nominal voltage: 12 V Nominal input Features and equipment power: 22 W Idle-running speed: n 5000–20000 min...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  2. Electrical safety running without load). Mains adapter PMGS 12 C3-1: a) The mains plug on the power tool (or INPuT: on the power supply) must fit the mains socket.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an elec- ing parts. Loose clothing, jewellery or long trical power tool always use extension hair can become trapped in moving parts. cables that are also approved for use g) If vacuum dust extraction and collection outdoors.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools 6. Service cutting edges are less likely to jam and are easier to control. g) use the electrical power tool, accesso- a) Have your device repaired at the ser- ries, inserted tools etc. in accordance vice centre or by qualified specialist with these instructions and advice, and personnel using original manufacturer...
 • Seite 10: Further Safety Instructions For All Operations

  General safety advice for electrical power tools or chuck. If the mandrel is insufficiently held use clamps to support workpiece when- ever practical. Never hold a small work- and / or the overhang of the wheel is too long, piece in one hand and the tool in the the mounted wheel may become loose and be other hand while in use.
 • Seite 11: Additional Safety Instructions For Grinding And Cutting-Off Operations

  General safety advice for electrical power tools uncontrolled power tool to be forced in the direction high-speed cutter or tungsten carbide cutter opposite of the accessory’s rotation. grabs, it may jump from the groove and you could lose control of the tool. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel Additional safety instructions...
 • Seite 12: Additional Safety Instructions For Wire Brushing Operations

  Device-specific safety instructions “pocket cut” into existing walls or for small drill PMGS 12 C3 and other blind areas. The protruding wheel mains adapter-PMGS 12 C3-1 may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation Changing the battery Wear a dust mask! NOXIOuS FuMES! ATTENTION! Ensure that there is adequate ventilation when machining surfaces containing plastic or cov- Do not leave drained battery in the device, as ered with paint, varnish etc.
 • Seite 14: Switching On And Off / Setting The Speed Range

  Operation using the Insertion tool with mandrel Set the ON / OFF switch of the LED light NOTE: Use the screwdriver end of the combi- position “I“ to switch it on. nation key to release or tighten the screw of Set the ON / OFF switch of the LED light the mandrels position “0“...
 • Seite 15: Tips And Tricks

  Operation / Maintenance and cleaning Examples of appropriate tool selection Function: Function Accessory Application Projection (min–max) mm Drilling HSS drill Drilling wood 18–25 when us- ing the smallest drill the projection is 10 mm Milling Milling bits Various tasks, e.g. hollowing out, goug- 18–25 ing, shaping, grooving or slotting Engraving...
 • Seite 16: Service

  Service / Warranty / Disposal Service Service Great Britain Have your device Tel.: 0871 5000 720 repaired at the service centre or by (0.10 GBP / Min.) qualified specialist personnel using e-mail: kompernass@lidl.co.uk original manufacturer parts only. This IAN 113362 will ensure that your device remains safe to use.
 • Seite 17: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Type / Device description: Modelling & engraving set PMGS 12 C3 Date of manufacture (DOM): 07–2015 Serial number: IAN 113362 Bochum, 31.07.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager -...
 • Seite 19 ............................Strona 27 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wiertarek ..........Strona 27 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa diod LED ................ Strona 28 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania mini-wiertarki PMGS 12 C3 i zasilacza-PMGS 12 C3-1 ....................... Strona 28 uruchomienie Wymienianie baterii ......................... Strona 29 Zakładanie / wymiana uchwytu mocującego ................
 • Seite 20: Użytkowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  Wstęp Zestaw modelarski i grawerski Zasilacz (patrz ilustracja A): PMGS 12 C3 Wejście kabla z wtyczką Półka Zasilacz Wstęp Kabel sieciowy (z wtyczką) Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym sa- Osprzęt (patrz Rysunek B): mym zdecydowali się Państwo na zakup produktu 6 Wierteł...
 • Seite 21: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Podczas użytkowania urządzenia jest ono włączone, ale pracuje bez obciążenia). elektrycznego trzymaj dzieci i inne Zasilacz PMGS 12 C3-1: osoby z daleka od urządzenia. Przy WEjśCIE / Input: odchyleniu możesz stracić kontrolę nad urzą- Napięcie...
 • Seite 22: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi elektronarzędziami wyposażonymi lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu w uziemienie ochronne. Niezmienione urządzenia może prowadzić do poważnych wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko obrażeń ciała. b) Noś osobiste wyposażenie ochronne i porażenia prądem elektrycznym. b) unikaj kontaktu fizycznego z powier- zawsze okulary ochronne.
 • Seite 23: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 4. Staranne obchodzenie uwzględniaj przy tym warunki robo- się i użytkowanie narzędzi cze i wykonywane czynności. Użycie elektrycznych narzędzi elektrycznych do innych zastosowań niż to przewidziano może prowadzić do nie- a) Nie przeciążaj urządzenia. używaj do bezpiecznych sytuacji.
 • Seite 24: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Zastosowań

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi nych części zamiennych. To sposób na się nierównomiernie, bardzo silnie wibrują i mogą zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia. spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. f) Zamontowane na trzpieniu tarcze, cy- lindry szlifierskie, narzędzia tnące i Wskazówki bezpieczeństwa inne wyposażenie musi być całkowi- dla wszystkich zastosowań...
 • Seite 25: Inne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Zastosowań

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi n) Nigdy nie należy odkładać urządzenia, nia. Długie narażanie się na głośny hałas może zanim narzędzie robocze całkowicie skutkować utratą słuchu. W przypadku innych osób w pobliżu się nie unieruchomi. Zetknięcie obracają- należy zachować bezpieczną odległość cego się...
 • Seite 26: Dodatkowe Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Podczas Szlifowania I Przecinania

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi dzie przyspieszy w odwrotnym kierunku obrotów co elektronarzędzie zostanie pociągnięte w narzędzia roboczego. tym kierunku przesuwu. e) Zawsze napinać obrabiany przedmiot podczas użycia pilników obrotowych, Jeśli np. tarcza szlifierska zahaczy się lub zablokuje tarcz do cięcia, narzędzi do frezowa- w obrabianym materiale, wówczas krawędź...
 • Seite 27: Dodatkowe Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Podczas Pracy Przy Użyciu Szczotek Drucianych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Dodatkowe wskazówki d) Należy unikać trzymania dłoni w ob- dotyczące bezpieczeństwa szarze przed i za obracającą się tar- podczas pracy przy użyciu czą tnącą. Jeśli tarcza tnąca w obrabianym szczotek drucianych przedmiocie odsunie wysunie się z dłoni, elek- tronarzędzie z obracającą...
 • Seite 28: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Diod Led

  N ie nasączać materiałów lub obrabia- W skazówki dotyczące Q nych powierzchni cieczami zawierają- bezpieczeństwa użytkowania cymi rozpuszczalniki. mini-wiertarki PMGS 12 C3 i u nikać szlifowania farb z zawartością zasilacza-PMGS 12 C3-1 ołowiu lub innymi materiałami szko- dliwymi dla zdrowia. W trakcie pracy należy sto- N ie wolno szlifować...
 • Seite 29: Wymienianie Baterii

  Uruchomienie uruchomienie Zakładanie / wymiana uchwytu mocującego urządzenia nigdy nie należy wyko- rzystywać niezgodnie z jego przezna- N acisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać czeniem i należy stosować wyłącznie z ja w stanie naciśniętym. oryginalnymi częściami / akcesoriami. P okręcić nakrętkę mocującą aż...
 • Seite 30: Użycie Nakrętki Kołpakowej Z Diodą Led

  Uruchomienie Wyłączanie: P race związane z czyszczeniem, polerowaniem Przesunąć przełącznik WłąCZ / WYłąCZ oraz polerowaniem za pomocą wielowarstwowej na pozycję „OFF“. płóciennej tarczy polerskiej należy wykonywać przy średnim zakresie prędkości obrotowych. użycie nakrętki Poniższe dane są niezobowiązującymi zaleceniami. kołpakowej z diodą LED W trakcie praktycznej pracy należy również...
 • Seite 31: Pomocne Wskazówki

  Uruchomienie Przykłady zastosowania / wybór odpowiedniego narzędzia: Funkcja Osprzęt Zastosowanie Występ wiertła (min– maks) mm Wiercenie Wiertła ze stali Obróbka drewna 18–25 przy naj- szybkotnącej o mniejszym wiertle podwyższonej wy- występ wynosi dajności skrawania 10 mm Frezowanie Nasadki Prace wielostronne, na przykład ob- frezowe róbka wnęk, drążenie, kształtowanie, 18–25...
 • Seite 32: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Usuwanie Konserwacja i czyszczenie Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwe- go używania urządzenia, używania niezgodnego z Urządzenie nie wymaga konserwacji. przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urzą- U sunąć zanieczyszczenia z urządzenia. dzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi Do tego celu należy użyć...
 • Seite 33: Tłumaczenie Oryginału Deklaracji Zgodności We / Producent

  (2014 / 30 / Eu) RoHS Dyrektywa (2011 / 65 / Eu) Stosowane normy zharmonizowane EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-23:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Typ / Określenie urządzenia: Zestaw modelarski i grawerski PMGS 12 C3...
 • Seite 35 További biztonsági tudnivalók drótkefével való munkálatokhoz ............Oldal 42 Biztonsági tudnivalók fúrógéphez ....................Oldal 43 LED- lámpákra vonatkozó biztonsági utasítások ................Oldal 43 A PMGS 12 C3 kis fúrógépre és a PMGS 12 C3-1 tápegységre vonatkozó készülékspecifikus biztonsági tudnivalók .........................Oldal 43 Üzembe helyezés Az elemcsere elvégzése ........................Oldal 44...
 • Seite 36: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezetés Modellépítő és gravírozó készlet, Tartozékok (lásd a B ábrát): PMGS 12 C3 6 HSS-fúró 2 Befogó tokmány a szerszámbefogáshoz 3 Polírozó tárcsa Bevezetés 4 csiszoló tárcsa 1 Fémkefe Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. 16 Vágótárcsa Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- 5 Befogópatron...
 • Seite 37: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Rendetlenség és kivilágí- melyek alatt ugyan be van kapcsolva, azonban ter- helés nélkül járnak). tatlan munkakörnyezet balesetekhez vezethet. b) Ne dolgozzon a készülékkel robba- Tápegység PMGS 12 C3-1: násveszélyes környezetben, amelyben BEMENET / Input: gyúlékony folyadékok, gázak vagy Névleges feszültség: 230 V∼...
 • Seite 38: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók és találó dugaljzatok csökkentik az áramütés sának a módja és alkalmazása szerinti viselése, veszélyét. csökkenti a sérülések veszélyét. b) Kerülje el a testrészeinek a földelt c) Kerülje el a nem szándékos üzembe- felületekkel, mint pld. csövekkel, fűtő- vételt.
 • Seite 39: Az Akkus Szerszám Alkalmazása És Kezelése

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 5. Az akkus szerszám Egy elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- alkalmazása és kezelése és kikapcsolni veszélyes és azt meg kell javíttatni. Mielőtt a készülék beállításait elvégzi, tartozékrészeket cserél vagy a készü- a) Az akkukat csak azokban a feltöltő léket elteszi, húzza ki a csatlakozó...
 • Seite 40 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók a) Ezt az elektromos szerszámot csiszolás- g) Ne használjon sérült szerszámokat. hoz, homokpapír-csiszoláshoz, drót- Minden használat előtt ellenőrizze kefékkel történő munkavégzéshez, bevetendő szerszámot, úgymint a polírozáshoz, maráshoz, vagy elvá- csiszolókorong felrepedezettségét és lasztó-csiszoláshoz lehet használni. felszakadozottságát, a csiszolóhenge- Tartsa szem előtt az összes biztonsági rek felrepedezettségét, kopását, vagy...
 • Seite 41: Biztonsági Tudnivalók Minden Felhasználáshoz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók nyelnek. A víz, vagy más hűtőfolyadék hasz- számrészeket is feszültség alá helyezheti és az áramütéshez vezethet. nálata elektromos áramütéshez vezethet. k) Indításkor mindig tartsa erősen az elektromos berendezést. A teljes forduat- Biztonsági tudnivalók minden szám elérésekor a motor reaciós-fordulatszáma felhasználáshoz elforgathatja a szerszámot.
 • Seite 42: További Biztonsági Tudnivalók Csiszoláshoz És Vágáshoz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók rabba, amerre a vágóél elhegyja azt d) Kerülje a forgó leválasztólemez előtti (annak az iránynak megfelelően, amer- és mögötti területet. Ha a vágókorongot re a forgács kiszóródik). Az elektromos a kezétől elfele mozgatja a munkadarabban, szerszám rossz irányba történő...
 • Seite 43: Biztonsági Tudnivalók Fúrógéphez

  A megmunkálandó felületeket ne közvetlenül a LED- lámpák fényébe. itassa át oldószereket tartalmazó folyadékokkal. A PMGS 12 C3 kis fúrógépre és K erülje el az ólomtartalmű festékek, a PMGS 12 C3-1 tápegységre vagy más az egészségre káros anya- vonatkozó készülékspecifikus gok csiszolását.
 • Seite 44: Üzembe Helyezés

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … / Üzembe helyezés Hagyja a kikap- Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az csolt készüléket leállni mielőtt azt leteszi. elemeket a készülékből, hogy elkerülje azok ki- A készüléknek folyását. állandóan tisztának, száraznak és olaj-, A kifolyt, vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve vagy kenőzsírmentesnek kell lenni.
 • Seite 45: Be- És Kikapcsolás / Fordulatszám-Tartomány Beállítása

  Üzembe helyezés utalások az anyagmegmunká- O ldja le a kombikulcs segítségével a lás- / szerszám- / Fordulatszám- szorító tüskéről a csavart. tartománnyal kapcsolatban D ugja a kívánt betétszerszámot a két alátét- gyűrű közőtt a csavarra. H úzza a kombikulcs segítségével a feszítő A maró-bitek használatánál acél- és vastár- tüskén...
 • Seite 46: Tippek És Trükkök

  Üzembe helyezés / Karbantartás és tisztítás Alkalmazási példák / megfelelő szerszámok kiválasztása: Funkció Tartozék Alkalmazás Kiemelkedés (min–max) mm Fúrás HSS-fúró Fa megmunkálása 18–25 a legki- sebb fúró esetén a kiemelkedés 10 mm Marás Maró-bitek Sokkoldalú megmunkálás; pld. öblösítés, kivájás, alakítás, hézagok vagy rések ké- 18–25 szítése Metszés...
 • Seite 47: Szerviz Garancia Mentesítés

  Szerviz / Garancia / Mentesítés Szerviz Az esetlegesen már a megvételkor meglévő káro- kat és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, Hagyja a készü- legkésőbb két nappal a vétel dátumától számítva lékét a szervizzel, vagy egy elektromos jelezni kell. A garanciális idő lejárta után esedékes szakemberrel és csak originál csereal- javítások térítéskötelesek.
 • Seite 48: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Típus / A készülék megnevezése: Modellépítő és gravírozó készlet, PMGS 12 C3 Date of manufacture (DOM): 07–2015 Sorozatszám: IAN 113362 Bochum, 31.07.2015 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - 48 HU...
 • Seite 49 Přídavná bezpečnostní upozornění pro práci s drátěnými kartáči ..........Strana 56 Bezpečnostní pokyny pro vrtačky ....................Strana 56 Bezpečnostní pokyny pro LED světla ....................Strana 56 Specifické bezpečnostní pokyny pro minivrtačku PMGS 12 C3 anapájecí zdroj PMGS 12 C3-1 ..........................Strana 56 uvedení do provozu Výměna baterií...
 • Seite 50: Předpokládané Použití

  Úvod Modelářská a gravírovací sada Příslušenství (viz obr. B): PMGS 12 C3 6 HSS vrtáky 2 upínací trny pro uchycení obrobku 3 lešticí kotouče Úvod 4 brusné kotouče 1 kovový kartáček Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhod- 16 řezacích kotoučů...
 • Seite 51: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  (např. i doby, kdy je nástroj vypnutý a doby, chraňte před dětmi a jinými osobami. kdy je nástroj v provozu ale nezatížený). Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením. Síťový zdroj PMGS 12 C3-1: VSTuP / Input: 2. Elektrická bezpečnost Jmenovité napětí: 230 V∼ 50 Hz VÝSTuP / Output:...
 • Seite 52: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje ostrými hranami nebo se pohybujícími Tím můžete zařízení zejména v neočekávaných díly zařízení. Poškozené nebo zapletené situacích lépe kontrolovat. f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. e) Při práci s elektrickým nástrojem ven- oděv nebo šperky.
 • Seite 53: Použití Nástroje S Akumulátorem A Zacházení S Ním

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje f) udržujte řezací nástroje ostré a čisté. dílnou a jen s originálními náhradními díly. Tím se zajistí, že bezpečnost zařízení zů- Pečlivě ošetřované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami neuvíznou tak často a lze je stane zachována.
 • Seite 54 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje musí být minimální. Jestliže není trn dostateč- k) Při startu držte elektrický přístroj ob- zvlášť pevně. Při rozběhu na plné otáčky ně upnutý nebo leží brusné těleso příliš vpředu, pak se může použitý nástroj uvolnit a vyhoze- může způsobit reakční...
 • Seite 55: Další Bezpečnostní Upozornění Pro Všechna Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Další bezpečnostní upozornění e) Obzvlášť pevně upínejte obrobek při pro všechna použití použití rotujících pilníků, dělících kotou- čů, frézovacích nástrojů s vysokými Zpětný úder a příslušné bezpečnostní rychlostmi nebo frézek s tvrzenými pokyny destičkami. Již při nejmenším vzpříčením v drážce dochází...
 • Seite 56: Přídavná Bezpečnostní Upozornění Pro Práci S Drátěnými Kartáči

  LED světla. vodovodního potrubí, elektrických vedení nebo jiných předmětů reagovat zpětným úderem. Specifické bezpečnostní pokyny pro minivrtačku PMGS 12 C3 Přídavná bezpečnostní anapájecí zdroj PMGS 12 C3-1 upozornění pro práci s drátěnými kartáči Při provozu používejte toto...
 • Seite 57: Uvedení Do Provozu

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu OHROžENÍ PRACHEM! Používání jiných, než v návodu k obsluze do- Zdraví škodlivý či jedovatý prach vznikající při poručených dílů nebo jiného příslušenství může obrábění představuje ohrožení zdraví pro obsluhu- vést k Vašemu zranění. jící...
 • Seite 58: Zapnutí A Vypnutí / Nastavení Rozsahu Otáček

  Uvedení do provozu Stiskněte aretaci vřetena a držte je stisknuté. K vypnutí LED světla nastavte vypínač Vložte upínací kleštinu do závitové vložky a polohy „0“. pak našroubujte upínací matici pomocí Při opětovném nasazení kroužku postupujte kombinovaného klíče na závit. v opačném pořadí. Používání...
 • Seite 59: Tipy A Triky

  Uvedení do provozu / Údržba a čištění Příklady použití / volba správného nástroje: Funkce Příslušenství Použití Přesah (min.– max.) mm Vrtání Obrábění dřeva HSS vrták 18–25 u nejmen- šího vrtáku je pře- sah 10 mm Frézování Frézovací bity Různé práce;např. vybrání, vyhloubení, 18–25 tvarování, žlábkování...
 • Seite 60: Servis

  Servis / Záruka / Likvidace Servis od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se pro- vedené opravy musí zaplatit. Přístroje nechte opra- vovat servisním střediskem nebo od- borným elektrotechnikem a pouze s Servis Česko originálními náhradními díly. Tím se za- Hotline: 800 143873 ručí, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
 • Seite 61: Překlad Originálu Eg Prohlášení O Konformitě / Výrobce

  Použité sladěné normy EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-23:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Typ / Označení přístroje: Modelářská a gravírovací sada PMGS 12 C3 Date of manufacture (DOM): 07–2015 Sériové číslo: IAN 113362...
 • Seite 63 Dodatočné bezpečnostné pokyny k práci s drôtenými kefami ............. Strana 70 Bezpečnostné upozornenia pre vŕtačky ..................Strana 70 Bezpečnostné upozornenia pre LED svietidlá ................Strana 71 Špecifické bezpečnostné pokyny pre malú vŕtačku PMGS 12 C3 a sieťový diel PMGS 12 C3-1 ..........................Strana 71 uvedenie do prevádzky Výmena batérií...
 • Seite 64: Určený Účel Použitia

  Úvod Modelárska a gravírovacia Príslušenstvo (pozri obr. B): súprava PMGS 12 C3 6 ks Vrták HSS 2 ks Upínacie tŕne pre upnutie nástroja 3 ks Leštiaci kotúč Úvod 4 ks Brúsny kotúč 1 ks Drôtená kefa Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 16 ks Rezný...
 • Seite 65: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Počas používania elektrického nára- ťaženia). dia zamedzte prístup deťom a iným Sieťový diel PMGS 12 C3-1: osobám. Odvrátenie pozornosti môže zna- VSTuP / Input: menať stratu kontroly nad zariadením. Menovité napätie: 230 V∼ 50 Hz 2.
 • Seite 66: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje d) Kábel nepoužívajte na nosenie a ve- d) Skôr než prístroj zapnete, odstráňte šanie prístroja, alebo na vyťahovanie nastavovacie náradie alebo skrutkový sieťovej zástrčky zo zásuvky. Kábel kľúč. Náradie alebo kľúč, ktorý sa nachádza chráňte pred vysokými teplotami, v otáčajúcej sa časti prístroja, môže viesť...
 • Seite 67: Použitie A Údržba Akumulátorového Nástroja

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje e) O prístroj sa dôkladne starajte. Kon- V prípade náhodného kontaktu po- trolujte, či bezchybne fungujú pohyb- stihnuté miesto opláchnite vodou. Ak livé časti prístroja a či nie sú zaseknuté, sa táto kvapalina dostane do očí, vy- či nie sú...
 • Seite 68 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje d) Vonkajší priemer a hrúbka vloženého malými brúsnymi časticami a časticami nástroja sa musia zhodovať s údajmi materiálu. Oči je potrebné chrániť pred po- o rozmeroch Vášho elektrického ná- letujúcimi cudzími čiastočkami, ktoré vznikajú radia.
 • Seite 69: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny Pre Všetky Druhy Použitia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje stroj mohol dostať do kontaktu s odkladacou sobiť spätný úder. Brúsny kotúč sa potom pohybuje plochou, čím by mohlo dôjsť k strate kontroly smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa nad elektrickým náradím. smeru otáčania kotúča na mieste blokovania.
 • Seite 70: Dodatočné Bezpečnostné Pokyny Ku Brúseniu A Reznému Brúseniu

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Dodatočné bezpečnostné g) Platne alebo veľké obrobky podoprite, pokyny ku brúseniu a aby sa minimalizovalo riziko spätného reznému brúseniu nárazu v dôsledku uviaznutého reza- cieho brúsneho kotúča. Veľké obrobky sa Mimoriadne bezpečnostné pokyny ohľa- môžu kvôli svojej vlastnej hmotnosti prehýbať.
 • Seite 71: Bezpečnostné Upozornenia Pre Led Svietidlá

  Materiál obsahujúci azbest sa nesmie opracovávať. Azbest je rakovinotvorný. Špecifické bezpečnostné pokyny Q Neopracovávajte navlhčené materiály pre malú vŕtačku PMGS 12 C3 ani vlhké plochy. a sieťový diel PMGS 12 C3-1 uPOZORNENIE! Prístroj pri prevádzke ne- zaťažujte tak silno, až sa zastaví! Pri prevádzke používajte na-...
 • Seite 72: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky uvedenie do prevádzky Kľúčom odskrutkujte upínaciu maticu závitu. Používajte prístroj vždy len na určený účel pou- Vyberte nástroj, ktorý ste v v prípade potreby žitia a len s originálnymi dielmi a originálnym použili. príslušenstvom. Používanie iných dielov ako Pretlačte najprv určený...
 • Seite 73: Používanie Uchopovacieho Krúžku S Led-Svetlom

  Uvedenie do prevádzky Používanie uchopovacieho Pokyny pre spracovanie mate- krúžku s LED-svetlom riálu / nástroj / rozsah otáčok Držte aretáciu vretena stlačenú a odšróbujte Frézovacie bity používajte na obrábanie upínaciu maticu proti smeru hodinových ru- ocele a železa pri najvyšších otáčkach. čičiek zo závitu.
 • Seite 74: Tipy A Triky

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis Funkcia Príslušen- Použitie Presah stvo (min–max) mm leštenie, drôtená kefa zbavovanie hrdze 9–15 zbavovanie hrdze leštiacekotúče opracovávanie rôznych kovov a plastov, POZOR! hlavne drahých kovov ako zlato a striebro S nástrojom vyvíjajte 12–18 (pozri obr.
 • Seite 75: Záruśná Lehota

  Záruśná lehota / Likvidácia Záruśná lehota Q Podľa európskej smernice 2012 / 19 / EU pre staré elektrické a elektronické prístroje a jej uplatnení v Na tento prístroj máte trojročnú záruku od národnom práve sa musia použité elektrické nástroje dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo zberať...
 • Seite 76: Preklad Originálneho Es Konformitného Vyhlásenia / Výrobca

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-23:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Typ / Názov prístroja: modelárska a gravírovacia súprava PMGS 12 C3 Date of manufacture (DOM): 07–2015 Sériové číslo: IAN 113362 76 SK...
 • Seite 77 Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen ..........Seite 84 Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten ............Seite 85 Sicherheitshinweise für Bohrmaschinen .....................Seite 85 Sicherheitshinweise für LED-Leuchten ....................Seite 85 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 C3 und Netzteil-PMGS 12 C3-1 ........................Seite 85 Inbetriebnahme Batteriewechsel vornehmen ........................Seite 86 Werkzeug / Spannzange einsetzen / wechseln ................Seite 86...
 • Seite 78: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Veränderung des Gerätes gilt als nicht Technische Daten bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- fahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Modellbau- und Gravierset PMGS 12 C3: Haftung. Nicht für gewerblichen Einsatz bestimmt. Nennspannung: 12 V Nennaufnahme -...
 • Seite 79: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Belastung läuft). Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät ver- Netzteil PMGS 12 C3-1: lieren. EINGANG / Input: Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz 2. Elektrische Sicherheit...
 • Seite 80: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re- dass das Elektrowerkzeug ausgeschal- gen oder Nässe fern. Das Eindringen von tet ist, bevor Sie es an die Stromversor- gung und / oder den Akku anschließen, Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko es aufnehmen oder tragen.
 • Seite 81: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- b) Verwenden Sie nur die dafür vorgese- dose und / oder entfernen Sie den Akku, henen Akkus in den Elektrowerkzeugen. bevor Sie Geräteeinstellungen vor- Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu nehmen, Zubehörteile wechseln oder Verletzungen und Brandgefahr führen.
 • Seite 82 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge bürsten auf lose oder gebrochene Drähte. rischem Schlag, Feuer und / oder schweren Wenn das Elektrowerkzeug oder das Verletzungen kommen. b) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Einsatzwerkzeug herunterfällt, über- Hersteller nicht speziell für dieses prüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder Elektrowerkzeug vorgesehen und verwenden Sie ein unbeschädigtes empfohlen wird.
 • Seite 83: Weitere Sicherheitshinweise Für Alle Anwendungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge r) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug ment des Motors dazu führen, dass sich das nicht in der Nähe brennbarer Materi- Elektrowerkzeug verdreht. Wenn möglich, verwenden Sie Zwingen, alien. Funken können diese Materialien ent- um das Werkstück zu fixieren. Halten zünden.
 • Seite 84: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Schleifen Und Trennschleifen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge zeuge vom Werkstück zurückprallen b) Verwenden Sie für konische und gera- und verklemmen. Das rotierende Einsatz- de Schleifstifte mit Gewinde nur unbe- schädigte Dorne der richtigen Größe werkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder und Länge, ohne Hinterschneidung an wenn es abprallt dazu, sich zu verklemmen.
 • Seite 85: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Arbeiten Mit Drahtbürsten

  Sie selbst niemals direkt in den Lichtstrahl der LED-Leuchten. Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten Gerätespezifische Sicherheits- hinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 C3 und Netzteil- Besondere Sicherheitshinweise zum PMGS 12 C3-1 Arbeiten mit Drahtbürsten: a) Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während des üblichen Gebrauchs Verwenden Sie beim Betrieb Drahtstücke verliert.
 • Seite 86: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme GIFTIGE DäMPFE! als in der Bedienungsanleitung empfohlener Sorgen Sie bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verlet- Farben, Lacken, etc. für ausreichende Belüftung. zungsgefahr für Sie bedeuten. Tränken Sie Materialien oder zu bear- beitende Flächen nicht mit lösungsmit- Batteriewechsel vornehmen telhaltigen Flüssigkeiten.
 • Seite 87: Ein- Und Ausschalten / Drehzahlbereich Einstellen

  Inbetriebnahme Griffring mit LED-Licht Drehen Sie die Spannmutter bis die verwenden Arretierung einrastet. Lösen Sie die Spannmutter mit dem Kombi- schlüssel vom Gewinde. Halten Sie die Spindelarretierung gedrückt Entnehmen Sie ggf. ein eingesetztes Werkzeug. und schrauben Sie die Spannmutter gegen Schieben Sie zuerst das vorgesehene Werkzeug den Uhrzeigersinn vom Gewinde ab.
 • Seite 88 Inbetriebnahme Geeignete Drehzahl einstellen: Ziffer an der zu bearbeitendes Drehzahlregu- Material lierung 5000 Kunststoff und Werkstoffe mit niedrigem Schmelzpunkt 9000 Gestein, Keramik 13000 Weichholz, Metall 17000 Hartholz Stahl 20000 Anwendungsbeispiele / geeignetes Werkzeug auswählen: Funktion Zubehör Verwendung Überstand (min–max) mm Bohren HSS-Bohrer Holz bearbeiten...
 • Seite 89: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Hinweis: Die max. zulässige Länge eines Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Spanndorns beträgt 33 mm. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Zubehör in der Original-Box lagern oder die Callcenter bestellen. Zubehörteile anderweitig gegen Beschädigung schützen.
 • Seite 90: Entsorgung

  EN 61558-2-6:2009 nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Typ / Gerätebezeichnung: Wiederverwertung zugeführt werden. Modellbau- und Gravierset PMGS 12 C3 Herstellungsjahr: 07–2015 Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Seriennummer: IAN 113362 Elektrowerkzeuge informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 • Seite 91 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji Információk állása · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 07 / 2015 Ident.-No.: Pmgs12c3072015-PL / hu / cZ / sK IAN 113362...

Inhaltsverzeichnis