Herunterladen Diese Seite drucken

Tärkeitä Turvallisuusohjeita - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Tärkeitä turvallisuusohjeita
Laitteen turvallisessa käsittelyssä on
noudatettava seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
Tarkista laite ennen käyttöä mahdollis-
ten ulkoisten vaurioiden varalta .
Älä ota viallista tai pudonnutta laitetta
käyttöön .
Älä tee laitteeseen omatoimisia
muutoksia .
Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta
täyttäneet lapset sekä rajoittuneet
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedon
omaavat henkilöt, kun heitä valvotaan
tai kun heitä on opastettu laitteen
turvallisessa käytössä ja he ovat ym-
märtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat .
Lapset eivät saa leikkiä laitteella .
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta
ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa .
Suojaa laite kosteudelta ja varo, ettei
laitteen sisään pääse nestettä .
Älä käytä laitetta avoimen tulen
(esim . kynttilöiden) läheisyydessä .
Älä altista laitetta suoralle auringon-
paisteelle .
Estä vahansulattimen tahaton päälle-
kytkeytyminen .
Varo, ettei vahansulattimen kärki koske
ihoa, ja suojaa itsesi valuvalta vahalta .
Palovammavaara!
PLPRS 1.5 B3
 5
FI

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3