Parkside 78964 Handbuch

Hochdruck-schrubber
Vorschau ausblenden

Werbung

Pressure Washer Brush Attachement
4
6
5
1
2
3
Intended purpose
The device is designed as an accessory for
the designated pressure washer, for power-
ful wet cleaning. For cleaning smooth sur-
faces such as wall tiles, floor tiles, paving
tiles, stairs or rooms with a floor drain. The
device is strictly not suitable for sensitive
surfaces.
The operator or user is responsible for acci-
dents or damage to other persons or their
property.
The manufacturer is not liable for damage
which is caused through inappropriate use
or incorrect operation. This equipment is not
suitable for commercial use. Commercial
use will invalidate the guarantee.
1 High pressure connection
on the gun side
2 Cap nut
3 Top extension pipe
4 Bottom extension pipe
5 Brush
6 Pull-out lip
Also observe the safety instruction
for your pressure washer.
Pressure washers can be dan-
gerous if used incorrectly. Do
not direct the jet at people, ani-
mals, live electrical equipment or the
equipment itself.
Technical specifications
Use the product only as described and for
the applications specified:
GB
1

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 78964

 • Seite 1 Pressure Washer Brush Attachement Intended purpose The device is designed as an accessory for the designated pressure washer, for power- ful wet cleaning. For cleaning smooth sur- faces such as wall tiles, floor tiles, paving tiles, stairs or rooms with a floor drain. The device is strictly not suitable for sensitive surfaces.
 • Seite 2: Initial Operation

  Pressure Washer Brush Terms of Guarantee Attachement The term of the guarantee begins on the Rated pressure max..110 bar / 11 MPa date of purchase. Please retain the original Max. pressure .....160 bar / 16 MPa receipt. This document is required as proof Max.
 • Seite 3: Repair Service

  Tel.: 0871 5000 720 fects occur, please initially contact the (£ 0.10/Min.) service department specified below by E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 78964 telephone or by e-mail. You will then re- ceive further information on the process- ing of your complaint. Service Branch •...
 • Seite 4: Dane Techniczne

  Uruchamianie Przeznaczenie Przykręcić szczotkę (5) do dolnej rury przedłużającej (4). Przykręcić dolną Urządzenie stanowi wyposażenie dodat- rurę przedłużającą (4) do górnej rury kowe do w/w myjek ciśnieniowych do przedłużającej (3). intensywnego czyszczenia na mokro. Prze- Połączyć przez wciśnięcie i obrócenie znaczone jest do czyszczenia powierzchni szczotkę...
 • Seite 5: Warunki Gwarancji

  Warunki gwarancji Gwarancja przepada, jeśli produkt został Okres gwarancji rozpoczyna się z datą uszkodzony, nie był zgodnie z przezna- zakupu. Prosimy zachować oryginalny pa- czeniem użytkowany i konserwowany. ragon. Będzie on potrzebny jako dowód Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zakupu. wiąże się z przestrzeganiem wszystkich Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
 • Seite 6: Serwis Naprawczy

  6 Lehúzó gumi Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Kérjük, vegye figyelembe a nagyn- E-Mail: grizzly@lidl.pl yomású tisztítóberendezésre vonat- IAN 78964 kozó biztonsági utasításokat is. A nagynyomású tisztítóberen- A nagynyomású tisztítóberen- dezések a szakszerűtlen keze- lés mellett veszélyesek lehetnek. A sugarat tilos személyekre, állatokra, ak- tív elektromos felszerelésekre vagy magára...
 • Seite 7: M Szaki Adatok

  Műszaki adatok Alkalmas a következő teljesítményadatok- kal rendelkező készülékekhez: Nagynyomású felmosó Üzemi nyomás max..110 bar / 11 MPa max. nyomás ....160 bar / 16 MPa Max. szállítási mennyiség, víz ..450 l/h Üzembe helyezés Csavarozza össze a kefét (5) az alsó hoss- zabbító...
 • Seite 8: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató A termék megnevezése: Gyártási szám: IAN 78964 Nagynyomású felmosó A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Am Gewerbepark 2 Tel.: 0640 102785...
 • Seite 9 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó...
 • Seite 10: Namen Uporabe

  Zagon Namen uporabe Privijte krtačo (5) na spodnjo podaljševalno cev (4). Skupaj privijte spod- Naprava je predvidena kot pribor za zmo- njo (4) in zgornjo podaljševalno cev (3). gljivo mokro čiščenje za navedene viso- Prek visokotlačnega priključka na strani kotlačne čistilnike. Namenjena je čiščenju pištole (1) priključite visokotlačno krtačo na gladkih površin, kot so ploščice, tlaki, brizgalno pištolo visokotlačnega čistilnika...
 • Seite 11 Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, Am Gewerbepark 2, 64823 Groß-Umstadt Servis Slovenija: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 12: Účel Použití

  prodlužovací trubku (4) sešroubujte s horní prodlužovací trubkou (3). Zasunutím a zatočením spojte vysokotlaký Účel použití kartáč s násadou pomocí vysokotlaké přípojky na straně pistole (1) se stříkací pi- Přístroj je příslušenstvím pro uvedené vyso- stolí vašeho vysokotlakého čističe PHD 150 kotlakové...
 • Seite 13 výběru, bezplatně opraven nebo nahra- Výrobek je určen jen pro soukromé účely zen. Tato záruční oprava předpokládá, že a ne pro komerční využití. Záruka zaniká během 3leté lhůty předložíte poškozený v případě zneužívání a neodborné ma- přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr- nipulace, používání...
 • Seite 14: Účel Použitia

  Servis Česko Dodržiavajte aj bezpečnostné Tel.: 800143873 pokyny vášho vysokotlakového E-Mail: grizzly@lidl.cz čistiaceho prístroja. IAN 78964 Autorizované servisy Vysokotlakové čističe môžu byť pri neodbornom používaní ne- bezpečné. Prúd nesmie byť na- Prosím, respektujte, že následující adresa mierený na osoby, zvieratá, aktívne elek- není...
 • Seite 15: Uvedenie Do Chodu

  Uvedenie do chodu Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- penia tohto produktu vyskytne materiálna Kefu (5) spojte s dolnou predlžovacou tru- alebo výrobná chyba, produkt - podľa bicou (4). Dolnú predlžovaciu trubicu (4) nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme spojte s hornou predlžovacou trubicou (3).
 • Seite 16: Servisná Oprava

  Tel.: 0850 232001 • Ak sa vyskytnú chyby funkcie alebo iné E-Mail: grizzly@lidl.sk nedostatky, kontaktujte najskôr následne IAN 78964 uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo emailom. Následne obdržíte Servisná pobočka ďalšie informácie o priebehu vašej re- klamácie.
 • Seite 17: Technische Daten

  Technische Daten Geeignet für Hochdruckreiniger mit Bestimmungsgemäße folgenden Leistungsdaten: Verwendung Hochdruckschrubber Das Gerät ist als Zubehör, für benannte Bemessungsdruck max. 110 bar / 11 MPa Hochdruckreiniger, zur kraftvollen Nass- Max. zulässiger Druck 160 bar / 16 MPa reinigung vorgesehen. Zum Reinigen von Max.
 • Seite 18: Garantiebedingungen

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 19: Reparatur-Service

  Mobilfunk max. 0,42 EUR/ über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Min.) • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 78964 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- denservice, unter Beifügung des Kauf- Service Österreich belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 20 IAN 78964...