Parkside PEH 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
RINdEA ELECTRICă
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IaN 270723
ELEKTRIČNA BLANJALICA
upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER ELEKTRIČNA BLANJALICA operation and safety Notes upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu RINdEA ELECTRICă ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  If you pass the Included items product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. 1 Electric planer PEH 30 A1 1 Guide fence Proper use 1 Rebate depth stop...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings c) Keep children and bystanders away The vibration level specified in while operating a power tool. Distractions these instructions was measured in accordance with an EN 60745 standardised measurement process can cause you to lose control. and can be used to compare equipment.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings d) Store idle power tools out of the reach equipment such as dust mask, non-skid safety of children and do not allow persons shoes, hard hat, or hearing protection used for unfamiliar with the power tool or these appropriate conditions will reduce personal in- instructions to operate the power tool.
 • Seite 9: Safety Instructions For Planers

  General power tool safety warnings / Preparing for use N ever use the device for a purpose erwise the device could kick back if the planer for which it was not intended or with blade gets snagged in the workpiece. W hen working always keep the sole non-original parts / accessories.
 • Seite 10: Setting The Cutting Depth

  Preparing for use Switching off: P ush the hose of a suitable dust extraction device R elease the ON / OFF switch approved for that purpose (e.g. a workshop vacuum cleaner) on to the planing debris remov- Note: For safety reasons the ON / OFF switch al port or the vacuum cleaner adapter cannot be locked in the ON position.
 • Seite 11: Using The Guide Fence

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Using the guide fence (see Fig. I) NOTE: If you only release one blade first then you can use the factory-fitted second blade for orientation A ttach the guide fence to the device with when you fit the new blade.
 • Seite 12: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal U se a dry cloth to clean the housing. statutory rights are not restricted in any way by this R emove any adhering planing dust with a warranty. narrow paint brush. I n no circumstances use sharp objects, or petrol, The warranty period will not be extended by repairs solvents or cleaning agents that might attack...
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serial number: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 15 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ........................Stranica 16 Oprema ............................Stranica 16 Opseg pošiljke ..........................Stranica 16 Tehnički podatci ..........................Stranica 16 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ....................Stranica 17 2. Električna sigurnost ........................Stranica 17 3.
 • Seite 16: Namjenska Uporaba

  Opseg pošiljke Q Ukoliko proizvod dajete nekoj drugoj osobi, predajte toj osobi također i sve upute. 1 električna blanjalica PEH 30 A1 1 paralelni udar Namjenska uporaba Q 1 dubina udara žlijeba 1 unutarnji šesterobridni ključ...
 • Seite 17: Opće Sigurnosne Upute Za Električni Alat

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat Razina titranja, navedena u Električni alati proizvode iskre, koje mogu za- ovim uputama, je istražena i određena sukladno paliti prašinu ili pare. c) Za vrijeme uporabe električnog alata, normiranom postupku mjerenja, koji je naveden u držite djecu i druge osobe izvan doh- EN 60745 i koji je prikladan za uspoređivanje stroja.
 • Seite 18: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat radu s električnim alatom. Ne rabite b) Ne koristite električni uređaj s neisprav- stroj, ako ste umorni ili pod utjecajem nim prekidačem. Električni uređaj koji se više droga, alkohola ili lijekova. Jedan trenutak ne može uključiti i isključiti opasan je i treba nepažnje za vrijeme korištenja stroja, može ga dati popraviti.
 • Seite 19: Karakteristične Sigurnosne Upute Za Električne Blanjalice

  Opće sigurnosne upute za električni alat Karakteristične sigurnosne U slučaju opasnosti, za vrijeme radnih upute za električne blanjalice stanki, prije izvođenja bilo kakvih ra- dova na uređaju (npr. zamijena noža P rije odlaganja uređaja, pričekajte blanjalice), uvijek prethodno izvucite zastoj rotirajućeg pojasa noža utikač...
 • Seite 20: Stavljanje U Pogon

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Stavljanje u pogon navedenih dijelova ili drugog pribora može A retirajte izbačaj strugotina pomoću vrtnje prouzročiti opasnost od ozljeda. na poziciju „LOCK“. Vanjsko usisavanje: Stavljanje u pogon Q Kod korištenja sustava za usisavanje, npr. usisavači u radionici, potrebno je po potrebi koristiti adapter Uključivanje/ Isključivanje Q...
 • Seite 21: Sječenje Rubova

  Stavljanje u pogon Prebrzi pomak umanjuje kakvoću površine i Nož blanjalice ima dvije oštrice i može se okrenuti. može prouzročiti začepljenje izbačaja strugotina. Z amijenite nož blanjalice kad su rezni rubovi tupi. N e oštrite nož blanjalice Sječenje rubova (vidite prikaz H) Q Okretanje ili zamijena noža blanjalice V-utori...
 • Seite 22: Redovito Održavanje I Čišćenje

  Stavljanje … / Redovito održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list / Zbrinjavanje Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava N ataknite poklopac remena i pričvrstite ga na jamstvo telefonski povežete sa Vašom sa vijcima servisnom ispostavom. Samo na taj način vaša roba može biti besplatno uručena.
 • Seite 23: Prijevod Originalnog-Eg-Objašnjenja Sukladnosri / Prozvođač

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tip / Naziv uređaja: Električna blanjalica PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serijski broj: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Menadžer kakvoće - Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
 • Seite 25 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului ......................Pagina 26 Echipament ............................Pagina 26 Pachet de livrare ..........................Pagina 26 Specificaţii tehnice .......................... Pagina 26 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ...................... Pagina 27 2. Siguranţă electrică ........................Pagina 27 3.
 • Seite 26: Utilizare Conform Scopului

  în cazul în care înstrăinaţi produsul. Pachet de livrare Q Utilizare conform scopului Q 1 Rindea electrică PEH 30 A1 1 Opritor paralel Aparatul este prevăzut la amplasarea fixă pe piesele 1 Opritor de adâncime de aşchiere de lucru pentru rindeluirea materialelor din lemn ca 1 Cheie hexagonală...
 • Seite 27: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Uneltele Electrice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Valoarea totală de oscilaţii: b) Nu lucraţi cu unealta electrică în medii cu pericol de explozie, în care se află Mâner suplimentar: a = 5,644 m/ s lichide, gaze sau prafuri inflamabile. nesiguranţa K = 1,5 m/ s Uneltele electrice generează...
 • Seite 28: Siguranţa Persoanelor

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 3. Siguranţa persoanelor de aspirare a prafului poate reduce periclita- rea prin praf. a) Fiţi întotdeauna atent, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional în 4. Utilizarea şi deservirea timpul lucrului cu unealta electrică. Nu uneltei electrice folosiţi unelte electrice atunci când, sunteţi obosit, vă...
 • Seite 29: Service

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice C onectaţi aparatul la un dispozitiv uneltelor electrice în alte scopuri decât cele corespunzător de aspirare a prafului prevăzute poate crea situaţii periculoase. atunci când, prelucraţi o perioadă mai îndelungată lemnul şi în special când, 5.
 • Seite 30: Accesorii Originale / - Aparate Auxiliare

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice / Punere în funcţiune Aspirarea prafului / aşchiilor Q cablurile de curent proprii. Contactul cu unca- (vezi fig. A) blu conductor de tensiune poate supune tensiu- nii și componentele din metal ale aparatului și Purtaţi o mască...
 • Seite 31: Dispozitiv De Protecţie

  Punere în funcţiune Dispozitiv de protecţie Q A veţi grijă ca, rindeaua să fie condusă cu o (vezi fig. B / C) presiune laterală. Dispozitivul de protecţia permite depunerea Utilizarea opritorului de adân- Q aparatului fără pericol de deteriorare a piesei de cime de aşchiere (vezi fig.
 • Seite 32: Schimbarea Curelei De Acţionare

  Punere în funcţiune / Întreţinere şi curăţare / Service / Garanţie INDICAŢIE: Desprindeţi mai întâi doar un cuţit, astfel Î nlăturaţi praful de rindeluit rămas cu o pensulă. puteţi să vă orientaţi pentru montare după cel de al Î n niciun caz nu folosiţi obiecte ascuţite, benzină, doilea cuţit montat din fabrică.
 • Seite 33: Înlăturare

  EN 61000-3-3:2008 Nu aruncaţi uneltele electrice la gunoiul menajer! Tip / Denumire aparat: Rindea electrică PEH 30 A1 Conform Directivei Europene 2012 / 19 / EU privind aparatele vechi electrice, electronice şi aplicarea Date of manufacture (DOM): 09–2015 dreptului naţional, uneltele electrice uzate trebuie Număr serie: IAN 270723...
 • Seite 35 Съдържание Увод Употреба по предназначение....................Cтраница 36 Елементи ........................... Cтраница 36 Окомплектовка ........................Cтраница 36 Технически данни ........................Cтраница 36 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност ....................Cтраница 37 2. Електрическа безопасност ....................Cтраница 37 3.
 • Seite 36: Употреба По Предназначение

  Q Уредът е предназначен за рендосване на мате- риали от дърво, като греди или дъски, при здраво 1 електрическо ренде PEH 30 A1 фиксиране на обработваните детайли. Освен 1 опора за успоредно водене това уредът е подходящ за скосяване на ръбове...
 • Seite 37: Общи Инструкции За Безопасност При Работа С Електроуреди

  Увод / Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Логаритмична величина Използването на понятието „електроуред” в ин- на мощността на звука: 100 dB(A) струкциите за безопасност се отнася за електри- Неопределеност К: 3 dB чески инструменти, включвани в електрическата мрежа...
 • Seite 38: Безопасност На Хората

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди окачвате уреда или да издърпвате с преди да включите електроуреда. него щепсела от контакта. Дръжте Инструмент или ключ, който се намира на кабела надалеч от горещи предмети, въртяща се част от уреда може да причини масло, остри...
 • Seite 39: Сервиз

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди д) Поддържайте грижливо електроу- Д опирайте само включен уред до редите. Проверявайте дали подвиж- обработвания детайл. Иначе има ните части функционират безупречно опасност от откат, ако рендосващият нож и не са затегнати, дали има счупени закачи...
 • Seite 40: Указания За Безопасност При Работа С Електрически Хобел

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди / Употреба О твеждайте кабела винаги назад от части или други принадлежности може да уреда. представлява опасност от нараняване за Вас. И зползвайте само остри рендосващи ножове. Употреба Q Н е напоявайте материалите или по- върхностите...
 • Seite 41: Предпазен Капак

  Употреба Рендосване Q Р езервоара за изхвърляне на стърготините може да се постави в рендето отдясно или В НИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ОТКАТ! отляво. П оставете резервоара за изхвърляне на Допирайте само включен уред до обработ- стърготините в уреда. вания детайл. Ф...
 • Seite 42: Използване На Дълбочинен Ограничител За Фалцови Стъпала

  Употреба / Поддръжка и почистване Използване на дълбочинен Q 1. Развийте с приложения гаечен ключ 3-те ограничител за фалцови стъ- болта на затегателния елемент пала (виж Фиг. J) Н атиснете подвижната странична защита в отвора на корпуса. М онтирайте на уреда дълбочинния ограничи- 2.
 • Seite 43: Сервиз

  Поддръжка и почистване / Сервиз / Гаранция / Изхвърляне на уреда З а почистване на корпуса използвайте суха рии. Продуктът е предназначен за ваша лична кърпа. употреба, но не и за употреба за стопански цели. З алепналият прах отстранявайте с четка. Н...
 • Seite 44: Превод На Оригиналната Ео Декларация За Съответствие / Производител

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Електрическо ренде PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Сериен номер: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Мениджър по качеството - Запазваме си правото на технически промени...
 • Seite 45 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ..................Σελίδα 46 Εξοπλισμός ............................Σελίδα 46 Περιεχόμενα παράδοσης ........................Σελίδα 46 Τεχνικά δεδομένα ..........................Σελίδα 46 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ......................Σελίδα 47 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ........................Σελίδα 47 3. Ασφάλεια ατόμων ........................Σελίδα 48 4.
 • Seite 46: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Περιεχόμενα παράδοσης Q Χρήση σύμφωνα με Q τους κανονισμούς 1 Ηλεκτρικη πλανη PEH 30 A1 1 Παράλληλο σημείο αναστολής Η συσκευή είναι κατάλληλη για πλάνισμα κομμα- 1 Σημείο αναστολής βάθους αυλακιού τιών ξύλου όπως δοκοί ή σανίδες πάνω σε σταθε- 1 Κλειδί...
 • Seite 47: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Φοράτε ωτοασπίδες! δικτυου) και σε αυτa που λειτουργουν με μπαταρια (χωρις καλωδιο δικτυου). Συνολική τιμή ταλαντώσεων: Πρόσθετη χειρολαβή: a = 5,644 m/ s 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια Αβεβαιότητα μέτρησης Κ = 1,5m/s Η αναφερόμενη στις α) Διατηρείτε...
 • Seite 48: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία μένο ή τυλιγμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ή η συσκευή είναι ενεργοπ- πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. οιημένη, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα. ε) Για χρήση ηλεκτρονικής συσκευής σε δ) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή εξωτερικούς...
 • Seite 49: Σέρβις

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Υ ποδείξεις ασφάλειας στη συσκευή, αντικαταστήσετε εξαρτή- Q για ηλεκτρική πλάνη ματα ή αποθηκεύσετε τη συσκευή. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο Α ναμείνατε για την ακινητοποίηση του αθέμιτης εκκίνησης της ηλεκτρικής συσκευής. δ) Φυλάξτε...
 • Seite 50: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Κόφτη

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία Α παγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής φέρει τάση μπορεί να θέσει υπό τάση τα μεταλ- πλάνης όταν το καλώδιο φέρει βλάβες. λικά εξαρτήματα της συσκευής και να οδηγήσει Το κατεστραμμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο σε...
 • Seite 51: Αναρρόφηση Σκόνης / Ροκανιδιών

  Θέση σε λειτουργία Αναρρόφηση σκόνης / Q Βγάλτε εν ανάγκη τον προσαρμογέα για εξωτε- ροκανιδιών (βλέπε εικ. A) ρική απορρόφηση Φοράτε μάσκα που Πέδιλο στάθμευσης Q προστατεύει από τη σκόνη! (βλέπε εικ. B / C) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ! Αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου από Το...
 • Seite 52: Χρήση Παράλληλου Σημείου Αναστολής

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός Χρήση παράλληλου σημείου Q Η ρύθμιση είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση αναστολής (βλέπε εικ. I) χρήσης άλλου τύπου μαχαιριού πλάνης. Σε περίπτωση αντικατάστασης μαχαιριού, αντικαθι- Σ υναρμολογήστε το παράλληλο σημείο στάτε πάντα και τα δύο μαχαίρια προς αποφυγή αναστολής...
 • Seite 53: Σέρβις

  Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση / Απόσυρση ρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στη ως απόδειξη για την αγορά. Παρακαλούμε συσκευή. επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την υπηρεσία Κ ρατήστε τη συσκευή και τις εγκοπές αερισμού σέρβις...
 • Seite 54: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης / Κατασκευαστή

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Ηλεκτρικη πλανη PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Αριθμός σειράς: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Διαχειριστής ποιότητας - Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών στα...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- Maulschlüssel nen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lieferumfang B estimmungsgemäßer 1 Elektrohobel PEH 30 A1 Gebrauch 1 Parallelanschlag 1 Falztiefenanschlag Das Gerät ist bei fester Auflage der Werkstücke 1 Innensechskantschlüssel zum Hobeln von Holzwerkstoffen wie Balken oder 1 Maulschlüssel...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schwingungsgesamtwert: Zusätzlicher Handgriff: a = 5,644 m/ s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m/ s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Der in diesen Anweisungen tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge-...
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Verlängerungskabel, die auch für den e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper- Außenbereich zugelassen sind. Die haltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Anwendung eines für den Außenbereich Gleichgewicht. Dadurch können Sie das geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 59: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg- B eim Arbeiten muss die Hobelsohle falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche flach aufliegen. Sonst besteht Verletzungsge- Teile einwandfrei funktionieren und fahr durch Verkanten des Hobels. nicht klemmen, ob Teile gebrochen H obeln Sie nie über Metallgegenstände.
 • Seite 60: Sicherheitshinweise Für Hobel

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme V erwenden Sie das Gerät niemals Ausschalten: zweckentfremdet und nur mit Origi- L assen Sie den EIN- / AUS-Schalter los. nalteilen / -zubehör. H alten Sie das Gerät während der Ar- Hinweis: Der EIN- / AUS-Schalter kann aus beit fest.
 • Seite 61: Parkschuh

  Inbetriebnahme staubsaugers auf den Spanauswurf , oder ggf. S etzen Sie dazu den Hobel mit der V-Nut auf den Adapter für externe Absaugung auf die Werkstückkante auf und führen Sie ihn an dieser entlang. Entnehmen: Z iehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrich- P arallelanschlag verwenden tung vom Spanauswurf oder vom Adapter...
 • Seite 62: Antriebsriemen Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Wartung und Reinigung WICHTIGER HINWEIS: Die beiden Innensechskantschrauben nicht lösen. VERLETZUNGSGEFAHR! Sie dienen zur Höhenjustierung der Messerwelle. Eine Justierung ist nur notwendig, wenn Sie einen Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steck- anderen Hobelmessertyp, wie z.B.
 • Seite 63: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Service Schweiz Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Tel.: 0842 665566 Nur so kann eine kostenlose Einsendung (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Ihrer Ware gewährleistet werden. max.
 • Seite 64: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 09–2015 Seriennummer: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: Peh30a1092015-7 IaN 270723...

Inhaltsverzeichnis