Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PABK 60 B3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Airbrush-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
 
 

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABK 60 B3

 • Seite 1    ...
 • Seite 2 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stand der Informationen: 05/2017 Ident.-No.: PABK60B3032017-GB/DE IAN 285126    ...
 • Seite 3 AIRBRUSH-SET PABK 60 B3 SET AIRBRUSH АЕРОГРАФ Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Инструкции за обслужване и безопасност Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 285126    ...
 • Seite 4 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете двете страници с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich an- schließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5    ...
 • Seite 6    ...
 • Seite 7    ...
 • Seite 8: Inhaltsverzeichnis

  Cuprins În acest manual de utilizare/pe aparat se folosesc următoarele pictograme ....................Pagina Introducere ..........................Pagina Utilizare conform scopului ......................Pagina Dotare .............................. Pagina Date tehnice ............................ Pagina Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice ....Pagina Indicaţii generale de siguranţă pentru aparatele electrice ............Pagina 11 Indicaţii de siguranţă...
 • Seite 9: În Acest Manual De Utilizare/Pe Aparat Se Folosesc Următoarele Pictograme

  Doar pentru utilizarea în spaţiile Instalaţia de aer comprimat poate interioare. porni fără avertizare. Set airbrush PABK 60 B3 interzisă și poate fi periculoasă. Daunele cauzate de nerespectarea sau utilizarea defectuasă nu sunt acoperite de garanţie și nu reprezintă responsabili- Introducere tatea producătorului.
 • Seite 10: Date Tehnice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Pistol mini cu jet: Şurub opritor de cursă Regulator pentru rotunjimea / lăţimea jetului Presiunea de lucru: max. 3 bari Racord pentru aer comprimat Diametru duză: Ø 1,4 mm Regulator pentru cantitatea de aer Recipient de curgere: cca.
 • Seite 11 Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Acest aparat poate fi utilizat de (vezi capitolul „Curăţare și între- copii de peste 8 ani, precum şi ţinere“). de persoanele cu capacitate PERICOL DE EXPLOZIE! fizică, senzorială sau psihică re- dusă sau lipsă de experienţă şi/ Pentru curăţarea aparatului cu sau cunoştinţe, doar dacă...
 • Seite 12 Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice se mai poate porni sau opri este comprimat reduce riscul unei ac- periculos şi trebuie reparat. cidentări. Nu depozitaţi aparatele pneu- Verificaţi racordurile și conductele matice nefolosite la îndemâna de alimentare. Toate unităţile de copiilor.
 • Seite 13 Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Nu folosiţi aparatul atunci când Furtunul trebuie montat sunteţi obosit sau când vă aflaţi pentru o presiune de min. sub influenţa drogurilor sau a 8,6 bari sau 125 psi, cel puţin alcoolului sau când urmaţi un 150 % din presiunea maximă...
 • Seite 14: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Electrice

  Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice mai bine aparatul într-o situaţie subdimensionat poate reduce neaşteptată. eficienţa aparatului dumnea- Dispuneţi voastră. repararea aparatului numai de Nu îndreptaţi niciodată aparatul către persoane calificate şi nu- pneumatic spre dumneavoastră, mai cu piese de schimb originale. spre alte persoane sau spre Astfel se asigură...
 • Seite 15: Indicaţii De Siguranţă Specifice Produsului

  Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte ... / Anterior punerii în funcţiune împământate (ce de ex. frigider, așezaţi în ploaie și nu le expuneţi conducte de apă, etc.). la umiditate excesivă. PERICOL! Evitaţi contactul cu Nu porniţi unealta electrică nici- un cablu conductor de curent odată...
 • Seite 16: Punerea În Funcţiune

  Anterior punerii în funcţiune / Punerea în funcţiune Verificaţi dacă tensiunea de reţea existentă Agitaţi tubul de vopsea cu capacul închis. este compatibilă cu aceea de funcţionare a Adăugaţi 3-4 picături de vopsea în paharul de compresorului. amestecare. Indicaţie: Tensiunea de reţea prevăzută o Adăugaţi apă...
 • Seite 17: Reglarea Rezultatului De Pulverizare Al Mânerului

  Punerea în funcţiune / Punerea în funcţiune a pistolului mini de pulverizare Prin rotirea regulatorului către stânga, aerul Înşurubaţi rezervorul de alimentare în sensul comprimat este redus, prin rotirea regulatorului acelor de ceasornic pe recipientul de vopsea. de aer comprimat către dreapta, acesta Înşurubaţi pistolul mini de pulverizare a vopselii este ridicat.
 • Seite 18: Pornirea / Oprirea Aparatului

  Punerea în funcţiune a pistolului mini de pulverizare Reglarea jetului circular: Înăspriţi suprafeţele netede (de exemplu cu șmirghel) şi apoi înlăturaţi praful de şlefuire. Jetul circular este adecvat de exemplu pentru suprafeţe mici, colţuri şi muchii. Întoarceţi regulatorul în sensul acelor de Pornirea / oprirea aparatului ceasornic.
 • Seite 19: Întreţinere Şi Curăţare

  Punerea în funcţiune a pistolului ... / Întreţinere şi curăţare / Curăţare şi întreţinere Reducerea cantităţii de aer: După fiecare utilizare pulverizaţi diluant sau INDICAŢIE apă prin aparat (doar în aer liber-pericol de Reducerea cantităţii de aer se recomandă de explozie!).
 • Seite 20: Indicaţii Referitoare La Garanţie Şi Service

  Curăţare şi întreţinere / Indicaţii referitoare la garanţie şi service Defecţiune Aplicare a cantităţii Ungeţi cu ulei toate piesele mobile, pentru a de vopsea neuniformă putea asigura o funcţionare ireproşabilă a aparatului. Cauză Remediere După curăţarea acului trebuie să ungeţi filetul Duza murdară...
 • Seite 21: Domeniul De Aplicare Al Garanţiei

  Indicaţii ... / Indicaţii referitoare la mediul înconjurător și la eliminare Domeniul de aplicare telefonic sau prin e-mail departamentul de service al garanţiei indicat în continuare. Produsul înregistrat ca defect, împreună cu dovada Aparatul a fost produs cu atenţie conform unor achiziţiei (bonul de casă) şi indicarea deficienţei, standarde stricte de calitate şi verificat înainte de precum şi a momentului apariţiei acesteia, poate fi...
 • Seite 22: Indicaţii Privind Eliminarea Vopselelor

  Set Airbrush Număr articol: 2052 Anul fabricaţiei: 2017 / 29 IAN: 285126 model: PABK 60 B3 corespunde prevederilor de siguranţă importante, din directivele europene Directiva UE referitoare la maşini 2006 / 42 / CE 285126_Airbrush-Set PABK 60 B3_content_RO_BG.indd 19...
 • Seite 23 285126_Airbrush-Set PABK 60 B3_content_RO_BG.indd 20 20.06.17 12:11...
 • Seite 24 Съдържание В настоящото ръководство за обслужване/върху уреда са използвани следните пиктограми ..............Страница 22 Увод ............................Страница 22 Употреба по предназначение....................Страница 22 Оборудване ..........................Страница 22 Технически данни ........................Страница 23 Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти...
 • Seite 25: В Настоящото Ръководство За Обслужване/Върху Уреда Са Използвани Следните Пиктограми

  среда! Предупреждение: За употреба само на закрито. Компресорната система може да се задейства без предупреждение. Аерограф PABK 60 B3 затворени помещения. Съхранявайте добре това ръководство. При предоставяне на проду- кта на трети лица предавайте също цялата до- Увод кументация. Всяко приложение, различаващо се...
 • Seite 26: Технически Данни

  Увод / Общи указания за безопасност при работа с пневматични ... Превключвател Вкл. / Изкл. на пусковия процес. Регулатор за налягането на въздуха За интервал от Пневматичен маркуч 10 мин. макс. време Продухващ пистолет на работа следва 6 бои да възлиза на 15 % Вилкообразен...
 • Seite 27 Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти уреди трябва да се следват ос- Използвайте уреда само в об- новните мерки за безопасност, ластите, за които е разработен! за да се изключат рискове от по- Не претоварвайте уреда. жар, токов удар и нараняване Никога...
 • Seite 28 Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти Преди употреба проверявайте дали има счупени части или уреда за евентуални повреди. части, които са повредени по Преди всяка употреба се уве- начин, който пречи на правил- рете в техническата изправност ното...
 • Seite 29 Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти Пазете маркучите от прегъване, на пневматичния уред може да стесняване, разтворители и съдържа вода, масло, метални остри ръбове. Дръжте марку- частици или примеси от ком- чите далече от източници на пресора. Това може да доведе топлина, масло...
 • Seite 30 Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти уреда най-вече в неочаквани Инструментът и захран- ситуации. ващият маркуч трябва да са оборудвани с куплунг Ремонтите на Вашия уред за маркуч, така че при разде- следва да се извършват само ляне...
 • Seite 31: Общи Указания За Безопасност При Работа С Електрически Инструменти

  Общи указания за безопасност при работа с пневматични инструменти По време на работа избягвайте ВНИМАНИЕ! Пневма- да хващате заземени части тична система с ниска (напр. хладилник, водопро- мощност може да намали водни тръби и др.). ефективността на Вашия уред. ОПАСНОСТ! Избягвайте кон- Никога...
 • Seite 32: Указания За Безопасност, Специфични За Продукта

  Общи указания ... / Преди пускане в действие / Пускане в действие Не използвайте електронни Никога не оставяйте уреда да инструменти във влажна или работи без надзор. Развива- мокра среда, не ги излагайте щата се от уреда топлина може на дъжд или висока влажност. да...
 • Seite 33: Смесване На Боите За Употреба

  Пускане в действие Включване / Изключване на Указание: За оптимални резултати про- пистолета за боядисване фесионалистите използват междинно вклю- чен редуцирвентил (не се съдържа в обема на доставката). Чрез него можете да регу- Включете компресора на пистолета за боя- лирате налягането на разпръсквателия дисване...
 • Seite 34: Свързване На Пневматичния Маркуч

  Пускане в действие / Малък шприц пистолет - пускане в действие Свързване на пневматичния Малък шприц пистолет - маркуч пускане в действие HVLP свойства Свържете пневматичния маркуч към компресора на пистолета за боядисване . За целта използвайте доставения вилко- Този уред разполага с HVLP система (High образен...
 • Seite 35: Включване / Изключване На Уреда

  Малък шприц пистолет - пускане в действие Включване / Изключване Завъртете регулатора по посока на часов- на уреда никовата стрелка. Указания за работа: Настройване на плоската струя: При разреждането се уверете, че боята за Плоската струя е подходяща за вертикално и пръскане...
 • Seite 36: Поддръжка И Почистване

  Малък шприц ... / Поддръжка и почистване / Почистване и поддръжка Намаляване количеството на въздуха: ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЕ Никога не поставяйте целия пистолет за Намаляването на количеството на въздуха боядисване в разтворител. е препоръчително при разпрашаване на След всяка употреба почиствайте уреда с силна...
 • Seite 37: Указания За Гаранцията И Сервиза

  Почистване и поддръжка / Указания за гаранцията и сервиза Грешка Ефектът от Почистете вътрешната резба на чашката с пръскането не е четка за зъби / или нокти (виж фигура D). равномерен на капки Поставете филтъра отново в пистолета (виж фигура C) и завийте здраво чашката върху Причина...
 • Seite 38: Обхват На Гаранцията

  Указания за гаранцията и сервиза / Гаранция Процедиране в случай Ако в рамките на три години от датата на заку- на рекламация пуване на този продукт възникнат дефекти на материала или производствени дефекти, по наш избор ние ще го ремонтираме безплатно За...
 • Seite 39: Гаранционни Условия

  Гаранция Гаранционни условия използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба Гаранционният срок започва да тече от датата на на продукта трябва точно да се спазват всички покупката. Пазете добре оригиналната касова указания в упътването за обслужване. Предназ- бележка.
 • Seite 40: Ремонтен Сервиз / Извънгаранционно Обслужване

  Гаранция (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя Ремонтен сервиз / е непропорционален, ако неговото използване налага разходи извънгаранционно на продавача, които в сравнение с другия начин на обезще- тяване са неразумни, като се вземат предвид: обслужване 1.
 • Seite 41: Указания За Опазване На Околната Среда И За Отстраняване Като Отпадък

  Година на производство: 2017 / 29 Не изхвърляйте пневматичния инструмент с би- IAN: 285126 Модел: PABK 60 B3 товите отпадъци, в огън или във вода. Негодните за употреба уреди следва по възможност да се отговаря на основните изисквания за безопас- рециклират.
 • Seite 42 ЕО Декларация за съответствие Ст. Ингберт, 19.04.2017 Марк Уле 285126_Airbrush-Set PABK 60 B3_content_RO_BG.indd 39 20.06.17 12:11...
 • Seite 43 285126_Airbrush-Set PABK 60 B3_content_RO_BG.indd 40 20.06.17 12:11...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 42 Einleitung ............................Seite 42 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 42 Ausstattung ............................Seite 42 Technische Daten ..........................Seite 43 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 43 Allgemeine Sicherheits hinweise für Elektrogeräte ................Seite 48 Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 49 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 49 Inbetriebnahme .........................Seite 49...
 • Seite 45: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Warnung: Nur für die Verwendung im Kompressoranlage kann ohne Innenbereich. Warnung anlaufen. Airbrush-Set PABK 60 B3 Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Jegliche An- wendung die von der bestimmungsgemäßen Ver- wendung abweicht, ist untersagt und potentiell Einleitung gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht von der Garantie ab- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich...
 • Seite 46: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge Mini-Farbspritzpistole Umgebungstemperatur Deckel Fließbecher während Betrieb: 10 °C – 30 °C Fließbecher Hubanschlagschraube Mini-Spritzpistole: Regler für Rund / - Breitstrahl Arbeitsdruck: max. 3 bar Druckluftanschluss Düsengröße: Ø 1,4 mm Regler zur Luftmengenregulierung Fließbecher: ca.
 • Seite 47 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge Körperverletzungen, die entstehen, Kohlendioxid oder anderes Gas in weil diese Betriebsanleitung nicht Flaschen als Energiequelle beachtet wurde, übernimmt der dieses Werkzeuges, da dies zu Hersteller keine Haftung. einer Explosion und somit zu schweren Verletzungen führen Dieses Gerät kann von Kindern kann.
 • Seite 48 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge Seien Sie stets aufmerksam! reparieren. Viele Unfälle haben Unerwartete Bewegungen des ihre Ursache in schlecht gewar- Geräts können Gefahren verur- teten Geräten. sachen. Schalten Sie das Gerät aus, Vermeiden Sie eine abnormale wenn Sie es nicht mehr benutzen. Körperhaltung.
 • Seite 49 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge angezogen sind. Nicht festgezo- SEIEN SIE gene oder beschädigte Schlauch- VORSICHTIG BEIM ABLEGEN schellen können die Luft DES GERÄTES! Legen Sie das unkontrolliert entweichen lassen. Gerät immer so ab, dass es nicht Ersetzen Sie einen beschädigten auf dem Auslöser zum Liegen Schlauch unverzüglich.
 • Seite 50 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge Ohne Zustimmung des Herstellers des Gerätes fern. Bei Ablenkung darf das Druckluftgerät in keiner können Sie die Kontrolle über das Weise abgeändert werden. Gerät verlieren. Das Druckluftgerät nur mit dem Tragen Sie geeignete Kleidung. vorgeschriebenen Druck (max. Tragen Sie keine weite Kleidung 0,32 MPa / ca.
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheits Hinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge immer ungehindert Luft einsaugen Ersetzen Sie defekte Kabel kann. sofort durch neue. Säubern Sie den Ansaugfilter Wenn die Netzanschlussleitung mit einem Tuch, wenn dieser Ver- dieses Gerätes beschädigt ist, unreinigungen aufweist. Schalten muss sie durch den Hersteller Sie das Gerät aus und ziehen oder seinen Kundendienst oder Sie den Stecker aus der Steck-...
 • Seite 52: Produktspezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshin weise ... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Benutzen Sie für eine eventuelle Hinweis: Die vorgesehene Netzspannung Nutzung im Außenbereich nur finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes. Verlängerungskabel, die auch ausdrücklich dafür geeignet Inbetriebnahme sind. Hinweis: Das Gerät rutscht beim bestimmungsge- mäßen Gebrauch auf glatten Oberflächen.
 • Seite 53: Airbrush-Kompressor Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme Geben Sie Wasser bis ca. zur Hälfte des Glases Drehen des Luftdruckreglers nach rechts hinzu und rüheren dies mit dem Rührstab wird der Luftdruck erhöht. Überdruck wird durch ein internes Ventil bei Es ist wichtig, dass keine Klumpen vorhanden Nichtabnahme abgebaut.
 • Seite 54: Inbetriebnahme Mini-Spritzpistole

  Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Mini-Spritzpistole Legen Sie den Filter in den Farbtank der abgedeckten Flächen oder Oberflächen können Farbspritzpistole wie in Abbildung G sonst verunreinigt werden. dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die Sprühfläche sauber, Schrauben Sie den Fließbecher im Uhrzeiger- trocken und fettfrei ist. sinn auf den Farbtank.
 • Seite 55: Farbmenge Regulieren

  Inbetriebnahme Mini-Spritzpistole / Wartung und Reinigung / Reinigung und Pflege Luftmenge erhöhen: HINWEIS Die Erhöhung der Luftmenge ist empfehlenswert bei zu grober Zerstäubung. Rundstrahl Breitstrahl Drehen Sie die Luftmengenregulierung gen den Uhrzeigersinn. Rundstrahl einstellen: Luftmenge verringern: Der Rundstrahl eignet sich beispielsweise für kleine Flächen, Ecken und Kanten.
 • Seite 56 Reinigung und Pflege Hinweis: Sollte der Lufteinlass des Kompressors Reinigen Sie auch das innere Schraubgewinde verschmutzt sein, so entfernen Sie den angesaugten des Fließbechers mit einer Zahn- / oder Nagel- Schmutz mit Hilfe eines trockenen Tuches. bürste (siehe Abbildung D). Stecken Sie den Filter wieder in die Pistole ACHTUNG! (siehe Abbildung C) und schrauben Sie den...
 • Seite 57: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Fehler Spritzbild Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum unregelmäßig dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler mit Tropfenbildung auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie- Ursache Lösung leistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-...
 • Seite 58: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie und ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Abwicklung im Garantiefall So erreichen Sie uns: Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu DE, AT, CH gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Name: C. M. C. GmbH Hinweisen: Internetadresse: www.cmc-creative.de E-Mail: service.de@cmc-creative.de Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon...
 • Seite 59: Entsorgungshinweise Für Farben

  DEUTSCHLAND erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Airbrush-Set Artikelnummer: 2052 Herstellungsjahr: 2017 / 29 IAN: 285126 Modell: PABK 60 B3 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...