Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSP 1000 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SANDBLASTER GUN PDSP 1000 A1
SANDBLASTER GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
BLÄSTRINGSPISTOL, TRYCKLUFT
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PAINEILMAKÄYTTÖINEN
HIEKKAPUHALLUSPISTOOLI
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-SANDBLÆSERPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSP 1000 A1

 • Seite 1 SANDBLASTER GUN PDSP 1000 A1 SANDBLASTER GUN PAINEILMAKÄYTTÖINEN HIEKKAPUHALLUSPISTOOLI Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BLÄSTRINGSPISTOL, TRYCKLUFT TRYKLUFT-SANDBLÆSERPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ..............Page 7 Features and equipment ..........Page 7 Included items ............. Page 8 Technical data ............. Page 8 Safety advice ............Page 8 Operation Connecting the compressed air source ..... Page 10 Filling the blast medium container ......Page 11 Using the sandblasting gun (see Figs.
 • Seite 6 The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Observe caution and safety notes! Risk of explosion! Wear hearing protection, dust protection mask and protective glasses. Keep children away from the device! Never point the device at people or animals. No smoking! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way!
 • Seite 7: Proper Use

  Introduction Sandblaster gun PDSP 1000 A1 Introduction Q Please make sure that you familiarise yourself fully with the way the sandblasting gun works before you use it for the first time and that you understand how to handle compressed air sand blasting guns correctly. To help you do this, please read the accompanying operating instructions.
 • Seite 8: Included Items

  Introduction / Safety advice Included items Q 1 Sandblaster gun PDSP 1000 A1 1 Operating instructions Technical data Q Max. Working pressure: 8 bar Recommended working air pressure: 3 – 5 bar Compressed air consumption: 130 – 260 l / min Nozzle ø:...
 • Seite 9 Safety advice J C heck the device for damage before bringing it into use. Do not use the device if you discover any defects. J Keep children and other people away while you are operating the sandblasting gun. Dis- tractions can cause you to lose control of the device. J RISK OF INJURY! IMPROPER USE! Never point the device at people or animals.
 • Seite 10: Operation

  Safety advice / Operation J D ANgER OF INJURY! Disconnect the device from the com- pressed air source before filling it with blast medium. J N OTE! Please observe the safety advice provided by the manu- facturer of the blast medium. J U se only materials for the blast medium that are suit- able for the sandblasting gun.
 • Seite 11: Filling The Blast Medium Container

  Operation Filling the blast medium container Q J A lways use a suitable blast medium for your sand blasting work. NOTE: We recommend using a silica-free blast medium (e.g. ground blast furnace slag) with a grading of 0.2 mm – 0.8 mm. j E nsure that the blast medium is completely dry and not too coarse.
 • Seite 12: Cleaning

  Operation / Cleaning / Service Switching off: j R elease the trigger to stop operating the sandblasting gun j A fter you finish work, disconnect the device from the compressed air source. NOTE: First disconnect the hose from the compressed air source and only then disconnect the compressed air supply hose from the device.
 • Seite 13: Warranty

  Warranty Warranty Q The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by tele- phone with our Service Department.
 • Seite 14: Disposal

  Warranty / Disposal Service great Britain Tel.: 0871 5000 720 (0,10 gBP/Min.) e-mail: kompernass@lidl.gb IAN 64574 Service Ireland Tel: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min. (peak) 0,06 EUR/Min. (off peak)) e-mail: kompernass@lidl.ie IAN 64574 Disposal Q The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Seite 15: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2006 / 42 / EC) Applicable harmonised standards: DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Type / Device description: Sandblaster gun PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serial number: IAN 64574 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ........Sivu 19 Varustus ............... Sivu 19 Toimitukseen kuuluu ............ Sivu 20 Tekniset tiedot .............. Sivu 20 Turvallisuusohjeet ..........Sivu 20 Käyttö Paineilmalähteen liittäminen ........Sivu 22 Hioma-aineen täyttö ............ Sivu 23 Paineilma-hiekkapuhalluspistoolin käyttö (katso kuva B, C) ............Sivu 23 Puhdistus ..............
 • Seite 18 Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Räjähdysvaara! Käytä kuulonsuojainta, hengitys-/ pölysuojainta ja suojalaseja. Pidä lapset loitolla laitteesta! Älä suuntaa laitetta ihmisiä ja / tai eläimiä kohti. Tupakointi kielletty! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! 18 FI...
 • Seite 19: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 Johdanto Q Tutustu ennen ensimmäistä käyttöönottoa paineilma-hiekka- puhalluspistoolin kaikkiin toimintoihin ja ota selvää, miten paineilma-hiekkapuhalluspistoolia käsitellään oikealla tavalla. Lue tätä varten seuraava käyttöohje tarkkaavaisesti läpi. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti. Anna kaikki ohjeet mukaan seuraavalle käyttä- jälle, jos luovutat paineilma-hiekkapuhalluspistoolin edelleen.
 • Seite 20: Toimitukseen Kuuluu

  Johdanto / Turvallisuusohjeet Toimitukseen kuuluu Q 1 Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 1 Käyttöohje Tekniset tiedot Q Max. työpaine: 8 bar Suositeltava työpaine: 3 – 5 bar Ilmankulutus: 130 – 260 l / min Suutin ø: 2,8 mm Säiliön tilavuus: 1000 ml Läpivirtausmäärä:...
 • Seite 21 Turvallisuusohjeet Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet vastai- suuden varalle! J T arkista ennen laitteen käyttöönottoa, ettei laitteessa mahdollisesti ole vaurioita. Jos havaitset laitteessa vaurioita, sitä ei missään tapauksessa saa ottaa käyttöön. J Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla laitteesta sen ollessa käytössä. Voit menettää laitteen hallin- nan, jos keskittymisesi häiriintyy.
 • Seite 22: Turvallisuusohjeet Käyttö

  Turvallisuusohjeet / Käyttö J TAKAISKUVOIMAT! Korkeissa työpaineissa voi esiintyä takaiskuvoimia, joista voi aiheutua vaara jatkuvassa kuormituksessa. J l OUKKAANTUMISVAARA! Irrota laite paineilmalähteestä ennen korjaus- ja kunnossapitotöihin ryhtymistä sekä ennen lait- teen kuljetusta. J l OUKKAANTUMISVAARA! Poista laite paineilmalähteestä ennen laitteen täyttöä hioma-aineella. J H UOMAUTUS! Noudata hioma-aineen valmistajan turvallisuus- ohjeita.
 • Seite 23: Hioma-Aineen Täyttö

  Käyttö j L iitä paineilma-hiekkapuhalluspistooli sopivaan paineilmalähteeseen yhdistämällä syöttöletkun pikakytkin paineilma-hiekkapuhalluspis- toolin ilmaliitäntään . Lukitus tapahtuu automaattisesti. Hioma-aineen täyttö Q J K äytä hiekkapuhallustöissä ainoastaan sopivaa hioma-ainetta. HUOMAUTUS: Suosittelemme kivipölykeuhko (silikoosi) vaaratonta hioma-ainetta (jauhettua masuunin kuona-ainetta), jonka rakeisuus on 0,2 mm – 0,8 mm. j V armistaudu, että...
 • Seite 24: Puhdistus

  Käyttö / Puhdistus / Huolto j P idä huoli siitä, että säilytät aina 20 cm:n vähimmäisetäisyyden paineilma-hiekkapuhalluspistoolin ja puhellettavan pinnan välillä. Päällekytkentä: j P aina laukaisukahvasta , kun haluat ottaa paineilma-hiekkapu- halluspistoolin käyttöön. Pysäyttäminen: j P äästä laukaisukahva irti, kun haluat pysäyttää paineilma-hiek- kapuhalluspistoolin j I rrota laite paineilmalähteestä...
 • Seite 25: Takuu

  Takuu Takuu Q laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. laite on valmis- tettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteesee- si. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettä- minen huoltoon. Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim.
 • Seite 26: Hävittäminen

  Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, vakuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, normatiivisia dokumentteja ja EY-direktiivejä: Konedirektiivi (2006 / 42 / EC) Sovelletut harmonisoidut normit DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Tyyppi / laitekuvaus: Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 26 FI...
 • Seite 27 Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Sarjanumero: IAN 64574 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 29 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ............Sidan 31 De olika delarna ............Sidan 31 Leveransens omfattning ..........Sidan 32 Tekniska data ..............Sidan 32 Säkerhetsanvisningar ........Sidan 32 Användning Ansluta tryckluftskälla..........Sidan 34 Fylla behållare.............Sidan 35 Använda den tryckluftsdrivna sandblästringspistolen (se bild B, C) ......Sidan 35 Rengöring ...............Sidan 36 Service ...............Sidan 36...
 • Seite 30 Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Observera varningar och säkerhetsanvisningarna! Explosionsrisk! Använd hörselskydd, andnings-/skyddsmask samt skyddsglasögon. Håll småbarn på avstånd! Rikta inte produkten mot människor och / eller djur. Rökning förbjuden! Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning! 30 SE...
 • Seite 31: Avsedd Användning

  Inledning Blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 Inledning Q Innan du börjar använda den tryckluftsdrivna sandbläst- ringspistolen. Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika funktionerna och informera dig om hur man hanterar med tryckluftsdrivna sandblästringspistoler. Läs nedanstående bruksanvis- ning. Förvara denna anvisning väl. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man.
 • Seite 32: Leveransens Omfattning

  Inledning / Säkerhetsanvisningar leveransens omfattning Q 1 blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 1 bruksanvisning Tekniska data Q Max. arbetstryck: 8 bar Rekommenderat arbetstryck: 3 – 5 bar Luftförbrukning: 130 – 260 l / min Munstycke ø: 2,8 mm Volym behållare: 1000 ml Volymflöde:...
 • Seite 33 Säkerhetsanvisningar Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov. J K ontrollera produkten på ev. skador före varje an- vändning. Om produkten uppvisar brister, får den under inga omständigheter användas. J Håll barn och obehöriga personer på avstånd när du arbetar med produkten. Du kan förlora kontrollen över verktyget om du störs.
 • Seite 34: Säkerhetsanvisningar Användning

  Säkerhetsanvisningar / Användning RISK FÖR PERSONSKADOR! Koppla loss produkten från tryckluftskällan före reparations- och underhållsarbeten eller transport. J R ISK FÖR PERSONSKADOR! Koppla loss produkten från tryckluftskällan innan behållaren fylls. J O BS! Läs säkerhetsanvisningar från blästringsmedlets tillverkare. J A nvänd endast material lämpliga för den tryckluftsdriv- na sandblästringspistolen.
 • Seite 35: Fylla Behållare

  Användning Fylla behållare Q J A nvänd endast lämpligt blästringsmedel för alla sandblästringsar- beten. OBS: Vi rekommenderar silikos-arma blästringsmedel (mald kolslagg) med grovlek 0,2 mm – 0,8 mm. j S e till att blästringsmedlet är absolut torrt och inte för grovkornigt. OBS: Maximal kornstorlek är 0,8 mm.
 • Seite 36: Rengöring

  Användning / Rengöring / Service / Garanti Stänga av: j S läpp utlösaren för att stänga av den tryckluftsdrivna sand- blästringspistolen j K oppla loss produkten från tryckluftskällan efter avslutat arbete. OBS: lossa först slangen på tryckluftskällan och lossa sedan försörjningsslangen från produkten. Detta undviker att slangen kastas runt utan kontroll.
 • Seite 37 Garanti med omsorg och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta ditt serviceställe per telefon vid ga- rantifall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt. Garantin gäller bara för bara för material- eller fabrikationsfel, den täcker inte transportskador, förslitningsdelar eller skador på...
 • Seite 38: Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering / Konformitetsdeklaration … Service Suomi Tel.: 010309 3582 e-mail: kompernass@lidl.fi IAN 64574 Avfallshantering Q Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Kasta inte produkten i hushållssoporna! Kontakta miljökontoret på din ort för vidare information om avfallshan- tering av förbrukad utrustning.
 • Seite 39 Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Typ / Beteckning: Blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serienummer: IAN 64574 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Verkställande direktör - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 41 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ........Side 43 Udstyr ................Side 43 Samlet levering ............Side 44 Tekniske data............... Side 44 Sikkerhedshenvisninger ......Side 44 Betjening Tilslutning af trykluftkilde ..........Side 46 Påfyldning af blæsegods ..........Side 47 Anvendelse af trykluft-sandblæsepistol (se fig.
 • Seite 42 I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne! Eksplosionsfare! Anvend ånde- og høreværn, støvmaske og beskyttelsesbriller. Hold børn væk fra apparatet! Ret ikke apparatet mod mennesker og / eller dyr. Rygning forbudt! Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne! 42 DK...
 • Seite 43: Hensigtsmæssig Anvendelse

  Indledning Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 Indledning Q Gør dig før første ibrugtagen fortrolig med trykluft-sandblæ- sepistolens funktioner og informer dig om den rigtige omgang med trykluft-sandblæsepistoler. Læs til dette formål den følgende brugervejledning. Opbevar denne brugervejledning. Udlever også alle dokumenter når trykluft-sandblæsepistolen gives videre til tredje.
 • Seite 44: Samlet Levering

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger Samlet levering Q 1 Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 1 Brugervejledning Tekniske data Q Maksimalt arbejdstryk: 8 bar AnbefaleT arbejdstryk: 3 – 5 bar Luftforbrug: 130 – 260 l / min Dyse ø: 2,8 mm Beholderindhold: 1000 ml Volumengennemstrømning:...
 • Seite 45 Sikkerhedshenvisninger J K ontroller apparatet før ibrugtagen for eventuelle beskadigelser. Viser apparatet mangler, må det under ingen omstændigheder tages i drift. J Hold børn og andre personer væk mens apparatet er i drift. Ved afledning af opmærksom- heden kan kontrollen over apparatet mistes. J RISIKO FOR TIlSKADEKOMST! UlOVlIg ANVENDElSE! Ret ikke apparatet mod mennesker...
 • Seite 46: Sikkerhedshenvisninger Betjening

  Sikkerhedshenvisninger / Betjening J F ARE FOR KVÆSTElSER! Fjern apparatet fra trykluftkilden for påfyldning. J B EMÆRK! Bemærk venligst strålegodsproducentens sikkerheds- henvisninger. J A nvend kun materialer, der er egnet til trykluft-sand- blæsepistolen. Anvend ikke kvartssand. Der er fare for dannelse af giftigt silikosestøv.
 • Seite 47: Påfyldning Af Blæsegods

  Betjening Påfyldning af blæsegods Q J A nvend kun egnet blæsegods til sandblæsearbejder. HENVISNINg: Vi anbefaler silikoseuskadeligt blæsemiddel (malet højovnsslagge) med kornstørrelsen 0,2 mm – 0,8 mm. j V ær opmærksom på, at blæsegodset er absolut tørt og ikke for groft kornet.
 • Seite 48: Rensning

  Betjening / Rensning / Service Tænding: j T ryk udrykkerhåndtaget for at tage trykluft-sandblæsepistolen i drift. Slukning: j S lip udrykkerhåndtaget for at slukke trykluft-sandblæsepistolen j S kil apparatet fra trykluftkilden efter udført arbejde. HENVISNINg: løs først slangen fra trykluftkilden og først bagefter forsyningsslangen fra apparatet.
 • Seite 49: Garanti

  Garanti garanti Q På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsdatoen. Apparatet er produceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte ser- vice-afdelingen telefonisk. På denne måde kan gratis ind- sendelse af varen garanteres.
 • Seite 50: Renovation

  D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de følgende normer, normative dokumenter og EF-ret- ningslinjer: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) Anvendte harmoniserede normer: DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Type / Apparatbetegnelse: Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 50 DK...
 • Seite 51 Konformitetserklæring / Fremstiller Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Seriennummer: IAN 64574 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........ Seite 55 Ausstattung ..............Seite 55 Lieferumfang ..............Seite 56 Technische Daten ............Seite 56 Sicherheitshinweise ......... Seite 56 Bedienung Druckluftquelle anschließen ......... Seite 58 Strahlgutbehälter befüllen ........... Seite 59 Druckluft-Sandstrahlpistole verwenden (siehe Abb. B, C) ............Seite 59 Reinigung ..............
 • Seite 54 In dieser Bedienungsanleitung / am gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Explosionsgefahr! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutzmaske und eine Schutzbrille. Kinder vom Gerät fernhalten! Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen und / oder Tiere.
 • Seite 55: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 Einleitung Q Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen der Druckluft-Sandstrahlpistole vertraut und in- formieren Sie sich über den richtigen Umgang mit Druckluft- Sandstrahlpistolen. Lesen Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsan- leitung. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Druckluft-Sandstrahlpistole an Dritte ebenfalls aus.
 • Seite 56: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise lieferumfang Q 1 Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Q Max. Arbeitsdruck: 8 bar Empfohlener Arbeitsdruck: 3 – 5 bar Luftverbrauch: 130 – 260 l / min Düse ø: 2,8 mm Behälterinhalt: 1000 ml Volumendurchfluß: typisch 200 - 220 g / Min.
 • Seite 57 Sicherheitshinweise J K ontrollieren Sie das gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufwei- sen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. J Halten Sie Kinder und andere Personen wäh- rend der Benutzung des geräts fern. Bei Ablen- kung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
 • Seite 58: Sicherheitshinweise Bedienung

  Sicherheitshinweise / Bedienung J V ERlETZUNgSgEFAHR! Entfernen Sie vor Reparatur- und In- standhaltungsarbeiten sowie vor einem Transport das Gerät von der Druckluftquelle. J V ERlETZUNgSgEFAHR! Entfernen Sie das Gerät zum Befüllen mit Strahlgut von der Druckluftquelle. J H INWEIS! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Her- steller des Strahlgutes.
 • Seite 59: Strahlgutbehälter Befüllen

  Bedienung schlauches mit dem Stecknippel an der Druckluft-Sandstrahlpistole verbinden. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Strahlgutbehälter befüllen Q J V erwenden Sie bei Ihren Sandstrahlarbeiten ausschließlich geeig- netes Strahlgut. HINWEIS: Wir empfehlen Silikose unschädliches Strahlmittel (gemahlene Hochofenschlacke) mit der Körnung 0,2 mm – 0,8 mm. j A chten Sie darauf, dass das Strahlgut absolut trocken und nicht zu grobkörnig ist.
 • Seite 60: Reinigung

  Bedienung / Reinigung j D ecken bzw. kleben Sie alles sorgfältig ab, was nicht bestrahlt werden soll. j A chten Sie darauf, immer 20 cm Mindestabstand zwischen Druckluft- Sandstrahlpistole und der zu bestrahlenden Fläche einzuhalten. Einschalten: j D rücken Sie den Abzugshebel , um die Druckluft-Sandstrahlpistole in Betrieb zu nehmen.
 • Seite 61: Service

  Service / Garantie Service Q J lassen Sie Ihre Druckluft-Sandstrahl- pistole nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Druckluft-Sandstrahlpistole erhalten bleibt. garantie Q Sie erhalten auf dieses gerät 3 Jahre garantie ab Kauf- datum.
 • Seite 62 Garantie gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR / Min.) e-mail: kompernass@lidl.de IAN 64574 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
 • Seite 63: Entsorgung

  Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) Angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Typ / gerätebezeichnung: Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 DE/AT/CH...
 • Seite 64 Konformitätserklärung / Hersteller Herstellungsjahr: 03 - 2011 Seriennummer: IAN 64574 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 64 DE/AT/CH...
 • Seite 65 IAN 64574 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 03 / 2011 Ident.-No.: PDSP1000A1032011-3...

Diese Anleitung auch für:

64574