Parkside RAPIDFIRE 2.1 Originalbetriebsanleitung

Akku-wechselbitschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1
AKKUKÄYTTÖINEN
VAIHTOPÄÄRUUVINVÄÄNNIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA
Z SZYBKĄ WYMIANĄ BITÓW
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 321218_1901
BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS SUKTUVAS SU
KEIČIAMAIS ANTGALIAIS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside RAPIDFIRE 2.1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1 AKKUKÄYTTÖINEN BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE VAIHTOPÄÄRUUVINVÄÄNNIN Översättning av bruksanvisning i original Alkuperäisen käyttöohjeen käännös AKUMULATOROWA WKRĘTARKA AKUMULIATORINIS SUKTUVAS SU Z SZYBKĄ WYMIANĄ BITÓW KEIČIAMAIS ANTGALIAIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 321218_1901...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 3 11.1 11.2 11.3...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Onnittelumme uuden laitteesi ostosta. Käyttötarkoitus ......4 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Tämän Yleinen kuvaus ......4 laitteen laatu on tarkastettu valmistuksen ai- Toimituksen laajuus ......5 kana ja siihen on suoritettu lopputarkastus. Toiminnon kuvaus ......5 Laitteesi toimintakyky on siten taattu.
 • Seite 5: Toimituksen Laajuus

  Yleiskuva Kotelointiluokka ....... IPX0 1 Kuljetusvarmistus Tämä laturi on tarkoitettu ainoastaan seu- 2 Ruuvauskärki raavantyyppisten laitteiden lataamiseen: Rapidfire 2.1. 3 Ruuvauskärjen kiinnitys 4 Akkuruuvinvääntimen kelkka 5 Lataustilan näyttö Esitetty värähtelyn päästöarvo on mitattu 6 Latausliitäntä (ei näkyvissä) normitetun tarkistusmenettelyn mukaisesti 7 LED-työvalo...
 • Seite 6: Turvallisuusmääräykset

  Varoitus: EU:ssa tämä symboli on viitteenä Värähtelyn päästöarvo voi sähkö- siitä, ettei tätä akkulaturia ja akku- käyttöisen työkalun todellisen käy- pakkausta saa hävittää kotitalous- tön aikana olla annetusta arvosta jätteiden seassa. Käytetyt laitteet eroavainen, riippuen sähkötyökalun sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoi- käytöstä ja käyttötavasta. sia materiaaleja, jotka tulisi saattaa Pyri pitämään tärinäaltistus mahdol- kierrätykseen, jotta ympäristöä...
 • Seite 7 Pidä turvallisuusohjeet ja köiskuvaaraa. neuvot hyvin tallessa tulevai- b) Vältä kosketusta maadoi- suuden varalle. tettuihin pintoihin, kuten Turvallisuusohjeissa käytetty termi putkiin, lämmityksiin, hel- „ Sähkötyökalu“ tarkoittaa sähköi- laan tai jääkappiin. Säh- sesti toimivia työkaluja (verkkokaa- köiskuvaara on olemassa, kun pelilla) ja akulla toimivia työkaluja kehosi on maadoitettu.
 • Seite 8 teella, jos olet väsynyt tai asentaa, ne on asen- huumeiden, alkoholin tai nettava ja niitä on käytet- lääkkeiden vaikutuksen tävä oikein. Pölynpoiston alainen. Hetkellinen huolimat- käyttö voi vähentää pölyn ai- tomuus sähkölaitteen käytössä heuttamia vaaroja. h) Älä suhtaudu turvallisuu- voi johtaa vaikeisiin tapatur- miin.
 • Seite 9 d) Säilytä käyttämättöminä olevia sähkötyökaluja 5) KÄYTETTYJEN AKKULAIT- lapsilta ulottumattomissa. TEIDEN HUOLELLINEN KÄ- Älä anna sähkötyöka- SITTELY JA KÄYTTÖ lua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole a) Lataa akut vain valmista- perehtyneet sähkötyöka- jan suosittelemissa lata- luun tai eivät ole lukeneet uslaitteissa.
 • Seite 10 jähdyksen tai loukkaantumisia. 7) LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA f) Älä altista akkua tulelle tai liian korkeille lämpö- a) Pidä kiinni laitteen eristetyistä tiloille. Tuli ja yli 130 °C:n tartuntapinnoista, kun suoritat lämpötilat voivat aiheuttaa rä- töitä, joissa ruuvi voi osua piilos- jähdyksen. sa oleviin virtajohtoihin tai lait- g) Noudata kaikkia lataa- teen omaan virtakaapeliin.
 • Seite 11: Akun Latauslaitteen Oikea Käyttö

  • Käytä akun lataukseen 9) JÄÄNNÖSRISKIT ainostaan toimituksen mu- kana tullutta laturia. Palo- Varovaisesta käytöstä huolimatta on aina ja räjähdysvaara. olemassa jäännösrikejä. Tämän sähkölait- • Tarkista latauslaite, kaapeli teen rakenteesta ja mallista johtuen voi ja pistoke ennen jokaista esiintyä seuraavia vaaroja: käyttöä, anna ammatti- miehen korjata se ja käytä...
 • Seite 12: Lisää Turvallisuusohjeita

  • Älä lataa laturilla tavallisia • Laitteen lataaminen on sallittua vain paristoja, joita ei voi lada- SELV-pienoisjännitteellä (Safety Extra Low ta. Laite voi vaurioitua. Voltage) laitteessa olevan merkinnän mu- kaisesti. Lisää turvallisuusohjeita • Lataa akku ennen ensimmäistä käyttöä. • Noudata joka tapauksessa voimassa - Vain sisätiloissa käytettäväksi.
 • Seite 13: Käyttöönotto

  Käyttöönotto 2. Pyöritä ruuvinvääntimen makasiinia (14) oikealle tai vasemmalle. Ennen käyttöönottoa sinun on poistettava Haluamasi kärki (2) osoittaa ylöspäin kuljetuslukitus ( ja on kärjen kiinnityksen (3) kohdalla. Makasiini lukittuu tuntuvasti paikoilleen. Avaa kuljetuslukitus ( 1) ja irrota kuljet- 3. Työnnä akkuruuvinvääntimen uslukitus bittipidikkeestä...
 • Seite 14: Puhdistus Ja Huolto

  Säilytys ruuvauskärjen pidennysjatke ( 12) koko- naan ruuvauskärjen kiinnitykseen ( Ohjauksen ja magneettisen pidon ansiosta • Laitetta ei saa varastoida kosteassa ruuvauskärjen pidennysjatke ( 12) py- ympäristössä tai paikoissa, joissa syy hyvin paikoillaan. esiintyy syövyttäviä kaasuja, vaan varastoinnin tulee tapahtua kuivassa paikassa lapsilta ulottumattomissa.
 • Seite 15: Varaosat/ Tarvikkeet

  • Vie laite kierrätyskeskukseen. Käytetyt Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- metalli- ja muoviosat voidaan siten ma- taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla teriaalin mukaan eroittaa ja hyödyntää lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. uusiokäyttöä varten. Kysy neuvoa sii- Seuraavassa kuvattu takuu ei rajoita näitä hen Service-Centeristämme.
 • Seite 16: Korjaus-Huolto

  Korjaus-huolto laturi, leikkaus levy, suojakotelon, kytkin). Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään va- Kun takuuaika on mennyt umpeen, voit hingoittuneena, asiaankuulumattomasti ja jos sitä ei ole huollettu. Tuotteen asianmu- antaa korjaukset asiakaspalvelumme suori- kaiseen käyttöön katsotaan kuuluvaksi täs- tettaviksi maksua vastaan. Asiakaspalvelu sä...
 • Seite 17: Inledning

  Innehållsförteckning Inledning Inledning ........17 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användningsområde....17 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....18 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......18 under tillverkningen och genomgått slutav- Funktionsbeskrivning ....18 syning. Därmed är funktionaliteten hos pro- Översikt ........
 • Seite 18: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt Bilder på de viktigaste funk- 1 Transportsäkring tionsdelarna finns på de 2 Bit uppvikbara sidorna i början 3 Bitsfäste och i slutet av anvisningen. 4 Slid 5 Laddningsindikator Leveransomfattning 6 Laddningsuttag (ej synligt) 7 LED-belysning Sladdlös skruvdragare 8 Riktningsomkopplare med utbytbara bits 9 Strömbrytare...
 • Seite 19: Säkerhetsinformation

  åtgärder för att undvika personskador på Laddaren får bara användas för att ladda grund av elchock. produkter av typ: Rapidfire 2.1. Påbudssymbol med uppgift om hur Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt skador kan förebyggas. enligt en standardiserad testmetod och kan användas för jämförelse av ett elverktyg...
 • Seite 20: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  c) Håll barn och andra per- eller till butiken där de köptes. soner på avstånd när du Sedan ser återförsäljaren till att de arbetar med elverktyget. hamnar på rätt återvinningsstation. Om du förlorar uppmärksam- heten kan du också förlora Allmänna kontrollen över elverktyget.
 • Seite 21 får du bara använda en när du bär elverktyget eller om förlängningskabel som den redan är påkopplad när är godkänd för utomhus- du ansluter det till ett eluttag bruk. Förlängningskablar för kan det lätt hända en olycka. utomhusbruk minskar risken för d) Ta bort alla inställnings- verktyg och skruvnycklar elchocker.
 • Seite 22 Vårdslöshet kan leda till allvarli- innan du använder elverk- ga personskador inom bråkde- tyget igen. Många olyckor len av en sekund. beror på dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärande verktyg 4) ANVÄNDNING OCH HAN- vassa och rena. Noggrant TERING AV ELVERKTYGET skötta verktyg med vassa eggar kläms inte fast så...
 • Seite 23 mynt, nycklar, spik, skru- 6) SERVICE var och andra metallfö- remål som kan orsaka en a) Elverktyget får endast kortslutning mellan kon- repareras av utbildade takterna. Kortslutning mellan tekniker som använder reservdelar i original. Då batterikontakterna kan orsaka brännskador eller eldsvåda. kan du känna dig säker på...
 • Seite 24: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  har fått information om hur enhe- d) Utsätt inte ackumulatorn för ten skall användas på ett säkert stark solstrålning under en sätt och om de förstår härur resul- längre tid, och lägg inte dessa terande risker. Barn får inte leka på...
 • Seite 25: Ytterligare Säkerhetsanvisningar

  • Undvik att skada ackumu- dor p.g.a. utträngande elek- latorn mekaniskt. Det kan trolytlösning! förorsaka invändig kortslutning. • Laddaren får inte använ- Ladda batteriet enbart i torra utrym- das på brännbart under- men. Utsidan av batteriet måste vara lag (t.ex. papper, textil). ren och torr innan du ansluter lad- Risk för brand p.g.a.
 • Seite 26: Idrifttagning

  Tryck på knappen på laddningsvisaren Rotationsriktningen får bara ändras 5) på batteriet. Batteriets laddningsnivå när verktyget står stilla. visas genom att respektive lysdiod tänds. Välja bits från För att aktivera laddningsindikatorn måste bitstrumman man trycka på strömbrytaren ( 3 lampor lyser (röd-gul-grön): 1.
 • Seite 27: Rengöring Och Underhåll

  Säilytys långt det går i bitsfästet ( 3). Styrningen och magnethållaren håller bitsförlängaren 12) på plats. • Produkten får inte förvaras i fuktig miljö eller på ställen där det finns frätande För att ta bort bitsförlängaren ( 12) drar gaser, utan den måste förvaras torrt och du bara ut den ur bitsfästet ( utom räckhåll för barn.
 • Seite 28: Reservdelar / Tillbehör

  Reservdelar / Tillbehör Garantitid och lagstadgade garan- Reservdelar och tillbehör finns tianspråk på Garantitiden förlängs inte om garantiåta- www.grizzly-service.eu gandet tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Skador och Om du inte har tillgång till internet, ring brister som ev.
 • Seite 29: Reparationsservice

  Service-Center • Artikelnumret anges på typskylten, en graverad platta. • Om funktionsfel eller andra defekter Service Sverige uppstår: vänligen kontakta först nedan- Tel.: 0770 930739 stående serviceavdelning per telefon E-Mail: grizzly@lidl.se eller e-post. Du får då information om IAN 321218_1901 hur reklamationen går till.
 • Seite 30: Wstęp

  Spis tresci Wstęp ........30 Obsługa........41 Użytkowanie zgodne z przeznacze- Włączanie / wyłączanie urządzenia 41 Przełącznik kierunku obrotów ..41 niem .......... 31 Wybór końcówki z bębna Opis ogólny ....... 31 wymiany końcówek ......41 Zakres dostawy ......31 Opis działania ......
 • Seite 31: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Użytkowanie zgodne z 14 końcówek: przeznaczeniem płaskie 4 • 5 • 6 Urządzenie jest przeznaczone do krzyżakowe wkręcania i odkręcania śrub w drewnie, PZ1 • PZ2 • PZ3 metalu lub tworzywie sztucznym. Każdy krzyżakowe inny rodzaj zastosowania, który nie został PH1 •...
 • Seite 32: Dane Techniczne

  Symbol zagrożenia z infor- Stopień ochrony......IPX0 macjami o zapobieganiu obrażeniom ciała lub szko- Ta ładowarka służy wyłącznie do ładowania urządzenia typu: Rapidfire 2.1. dom materialnym. Symbol zagrożenia z infor- Podana wartość emisji drgań została macjami dotyczącymi zapo- zmierzona zgodnie z unormowaną...
 • Seite 33: Ogólne Zalecenia Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Ogólne zalecenia Symbole na urządzeniu: bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszy- Urządzenia z wbudowanym stkimi wskazówkami akumulatorem nie wyrzucaj bezpieczeństwa, in- do odpadów domowych. strukcjami, ilustracjami Symbole na ładowarce: i danymi techniczny- mi, dołączonymi do tego elektronarzędzia.
 • Seite 34 ciecze, gazy lub pyły. d) Nie używaj kabla zasilającego do nosze- Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył nia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do lub opary. wyciągania wtyku z gni- c) Dzieci i inne osoby trzy- azda sieciowego. Chroń maj z dala od miejsca pracy elektronarzędzia.
 • Seite 35 elektronarzędzia, gdy bezpieczną pozycję i stale jesteś zmęczony lub znaj- zachowuj równowagę. dujesz się pod wpływem Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieo- narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod- czekiwanych sytuacjach. f) Noś odpowiednią czas pracy z elektronarzędziem odzież.
 • Seite 36 wykonywanej pracy. uszkodzone w sposób upośledzający działanie Elektronarzędzia pracują lepiej urządzenia. Przed użyciem i bezpieczniej w podanym zak- elektronarzędzia zleć resie mocy. b) Nie używaj naprawę uszkodzonych elektronarzędzi z uszkod- części. Wiele wypadków bier- zonym przełącznikiem. ze się z niewłaściwej konser- Elektronarzędzie, które nie wacji elektronarzędzi.
 • Seite 37 b) W narzędziach elektry- tury powyżej 130 °C mogą cznych należy stosować spowodować wybuch. tylko akumulatory, które g) Przestrzegaj wszystkich są do tego przeznaczone. instrukcji ładowania i nig- dy nie ładuj akumulatora Użycie innych akumulatorów lub narzędzia akumula- może być przyczyną obrażeń ciała i pożaru.
 • Seite 38: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką Akumulatora

  takt śruby z przewodem elektrycznym niestosowania odpowiednich ochronni- pod napięciem może spowodować ków słuchu. przepływ prądu także w metalowych c) Szkody zdrowotne, spowodowane częściach urządzenia i grozi przez przenoszenie drgań na ręce, porażeniem prądem elektrycznym. jeśli urządzenie jest użytkowane przez dłuższy czas lub jest nieprawidłowo 8) SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE prowadzone i konserwowane.
 • Seite 39: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  • Do ładowania akumula- • Unikaj uszkodzeń mecha- tora używaj wyłącznie nicznych ładowarki. Mogą dołączonej ładowarki. one spowodować wewnętrzne Występuje niebezpieczeństwo zwarcia. • Ładowarki nie wolno pożaru i wybuchu. • Przed każdym użyciem używać na łatwopalnym sprawdź ładowarkę, ka- podłożu (np. papier- ble i wtyki oraz w razie ze, tekstyliach).Istnieje niebezpieczeństwo pożaru z...
 • Seite 40: Ładowanie

  Ładowanie 3. Podłącz ładowarkę ( 11) do gniaz- da sieciowego. Nie narażaj akumulatora 4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę ( na ekstremalne warun- 11) od sieci. ki jak gorąco i wstrząsy. Niebezpieczeństwo obrażeń Zapala się wskaźnik poziomu ciała przez wyciekający naładowania (5): Jeżeli świecą...
 • Seite 41: Uruchamianie Urządzenia

  Wybór końcówki Uruchamianie z bębna wymiany urządzenia końcówek Przed uruchomieniem należy usunąć blokadę transportową ( 1. Przesuń suwak wkrętarki (4) przodu. Otwórz blokadę transportową ( 2. Obróć bęben wymiany końcówek (14) i zdejmij blokadę z uchwytu końcówki w prawo lub w lewo. Aktualnie pożądana końcówka (2) jest wiertarskiej ( na górze i znajduje się...
 • Seite 42: Użycie Przedłużki Końcówki Wkrętarskiej

  Użycie przedłużki końcówki • Dbaj o czystość i drożność otworów wkrętarskiej wentylacyjnych, obudowy silnika i uchwytów urządzenia. Używaj do tego Wyjmij aktualną końcówkę ( wilgotnej ściereczki lub szczotki. 2) z uch- wytu końcówki wkrętarskiej ( Nie stosuj żadnych środków myjących ani rozpuszczalników.
 • Seite 43: Utylizacja / Ochrona Środowiska

  Utylizacja / ochrona Części zamienne/ środowiska Akcesoria Części zamienne i akcesoria Urządzenie, akcesoria i opakowanie można zakupić na należy oddać do punktu recyklingu. www.grizzly-service.eu Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze śmieciami do- Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum mowymi.
 • Seite 44 Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, obchodzenia się z urządzeniem, stosowa- otrzymają Państwo z powrotem naprawio- nia „na siłę” i zabiegów, które nie zostały ny lub nowy produkt. Wraz z wymianą przeprowadzone przez nasz autoryzowa- urządzenia lub ważnej części, zgodnie ny oddział, gwarancja wygasa.
 • Seite 45: Serwis Naprawczy

  Serwis naprawczy Service-Center Naprawy, które nie są objęte gwarancją, Serwis Polska można zlecić odpłatnie w naszym oddzia- Tel.: 22 397 4996 le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu E-Mail: grizzly@lidl.pl kosztorys naprawy. IAN 321218_1901 Podejmujemy się wyłącznie naprawy urzą- Importer dzeń, które zostały prawidłowo zapako- wane i ofrankowane.
 • Seite 46: Turinys Įvadas

  Įvadas Turinys Įvadas ........46 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..46 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Bendrasis aprašymas ....46 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Pristatomas komplektas ....47 mas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso nepriekaiš- Veikimo aprašymas ......
 • Seite 47: Pristatomas Komplektas

  Apsaugos rūšis ......... IPX0 1 Transportavimo apsauga Šis kroviklis skirtas krauti tik šio tipo įrengi- 2 Antgalis 3 Antgalių griebtuvas niams: „Rapidfire 2.1“. 4 Akumuliatorinio suktuvo keičia- Nurodyta vibracijos emisijos vertė buvo mais antgaliais slankiklis 5 Įkrovos lygio indikatorius išmatuota pagal standartuose patvirtintus...
 • Seite 48: Saugos Nurodymai

  patikros metodus ir gali būti taikoma kitam Informacinis ženklas, kuriame pa- panašiam elektriniam įrankiui. teikiama informacijos, kaip geriau Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti naudoti prietaisą. taikoma pradiniam poveikiui įvertinti. Paveikslėliai ant prietaiso: Įspėjimas: naudojant elektrinį įrankį tikroji vibracijos emisijos vertė Perskaityti naudojimo instrukciją.
 • Seite 49: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  c) Naudodami elektrinius įran- Bendrieji saugos kius neleiskite būti arti vai- nurodymai naudojant elektrinius įrankius kams ir kitiems asmenims. Jei Jūsų dėmesys nukryps, galite ĮSPĖJIMAS! Perskai- nebesuvaldyti prietaiso. tykite visus saugos ir kitus nurodymus, 2) Elektros sauga: susipažinkite su pa- veikslėliais ir tech- Atsargiai: toliau nurodyta, kaip išvengti nelaimingų...
 • Seite 50 nų apsauga sumažina riziką kabeliai didina elektros šoko riziką. susižaloti. e) Jei elektrinį įrankį naudojate c) Stebėkite, kad įrankis netikė- lauke, junkite tik prie lauke tai neįsijungtų savaime. Įsiti- kinkite, kad elektrinis įrankis pritaikyto naudoti ilgintuvo. išjungtas ir tik tada junkite Jungiant prie lauke naudoti prie elektros srovės tiekimo pritaikyto ilgintuvo mažėja...
 • Seite 51 h) Nesijauskite nepagrįstai kelia pavojų, jei juos naudo- saugūs ir būtinai laikykitės ja nepatyrę asmenys. elektrinių įrankių naudojimo e) Rūpestingai prižiūrėkite saugos taisyklių, net jei elek- elektrinius ir papildomus trinį įrankį naudojote daug darbo įrankius. Patikrinkite, kartų ir gerai mokate su juo ar judančios dalys tinkamai dirbti.
 • Seite 52 f) Saugokite akumuliatorių 5) Atsargus elgesys su akumuliatoriniais įran- nuo ugnies arba per aukštos kiais ir atsargus jų nau- temperatūros. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C tempe- dojimas ratūra gali sukelti sprogimą. a) Įkraukite akumuliatorius g) Vadovaukitės visais įkrovi- tik krovikliuose, kuriuos mo nurodymais ir niekada rekomendavo gamintojas.
 • Seite 53: Tinkamas Elgesys Su Akumuliatorių Krovikliu

  Įspėjimas! Naudojant šį elektrinį įtampa, įtampa gali persiduoti metali- nėms įrankio dalims ir sukelti elektros įrankį susidaro elektromagnetinis smūgį. laukas. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali turėti neigiamos įtakos 8) SPECIALŪS SAUGOS NURODY- aktyviems arba pasyviems medicini- niams implantams. Kad būtų galima MAI AKUMULIATORINIAMS PRIE- sumažinti sudėtingų...
 • Seite 54: Papildomi Saugos Nurodymai

  • Kroviklį junkite tik prie Papildomi saugos kištukinio lizdo su įžemi- nurodymai nimu. Atkreipkite dėmesį, kad tinklo įtampos duo- Skirtas naudoti tik patalpose. Draudžiama bandyti įkrauti menys turi sutapti su kro- viklio specifikacijų lentelės vienkartines baterijas. Jokiomis aplinkybėmis negalima duomenimis. Kyla elektros šoko pavojus atidaryti korpuso.
 • Seite 55: Akumuliatoriaus Įkrovimas

  Akumuliatoriaus įkrovos • Įrankis turi būti maitinimas tik tiekiant lygio tikrinimas SELV („Safety Extra Low Voltage“ – saugią žemiausiąją įtampą), nurodytą ant įrankio. Įkrovos lygio indikatorius ( 5) rodo aku- • Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą muliatoriaus įkrovos lygį. įkraukite į prietaisą įmontuotą akumuliatorių.
 • Seite 56: Sukimosi Krypties Perjungiklis

  Antgalių įdėjimas / Sukimosi krypties išėmimas perjungiklis Perstumdami sukimosi krypties perjungiklį Išimkite pasirinktą antgalį ( 2) iš antga- 8) galite įjungti dešininę ( lių griebtuvo ( ) arba kairinę ( ) eigą. Įkiškite tinkamą šešiabriaunį antgalį į Sukimosi krypties perjungiklį ( antgalių...
 • Seite 57: Valymas

  Utilizavimas/aplinkos Valymas apsauga Įrankio negalima purkšti vandeniu ar padėti į vandenį. Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite Kyla elektros smūgio pavojus. utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- vimo įstaigai. • Prietaiso ventiliacinės angos, variklio korpusas ir rankenos turi būti švarios. Kroviklių negalima išmesti kartu su Tam naudokite drėgną...
 • Seite 58: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/ trumpą defekto aprašymą ir nurodant defekto nustatymo datą. Priedai Jeigu nustatomas defektas, kurio atžvilgiu galioja mūsų garantija, jums grąžinamas su- Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje montuotas arba naujas prietaisas. Suremon- tavus prietaisą ar jį pakeitus naujas garanti- www.grizzly-service.eu jos galiojimo laikotarpis nėra nustatomas.
 • Seite 59: Remonto Paslaugos

  Remonto paslaugos Prietaisas skirtas naudoti tik privačioms, o ne pramoninėms reikmėms. Garantija ne- tenka galios, jeigu prietaisas naudojamas Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar- netinkamai ir ne pagal paskirtį, su didele bus gali už užmokestį atlikti mūsų techninės jėga ir mūsų įgaliotojo techninės priežiūros priežiūros centras.
 • Seite 60: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........60 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......60 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 60 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........61 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 61: Lieferumfang

  ; 2100 mA Schutzklasse ......... Übersicht Schutzart ........IPX0 1 Transportsicherung Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum La- den des Geräte Typs: Rapidfire 2.1 geeignet. 2 Bit 3 Bitaufnahme 4 Schlitten des Akku-Wechselbit- Der angegebene Schwingungsemissions- schraubers wert ist nach einem genormten Prüfver-...
 • Seite 62: Sicherheitshinweise

  auch zu einer einleitenden Einschätzung Gebotszeichen (anstelle des Aus- der Aussetzung verwendet werden. rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Warnung: von Schäden. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsäch- Hinweiszeichen mit Informationen lichen Benutzung des Elektro- zum besseren Umgang mit dem werkzeugs von dem Angabewert Gerät.
 • Seite 63: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  den. Elektrowerkzeuge erzeu- an die Stelle, bei der Sie es gekauft gen Funken, die den Staub oder haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. die Dämpfe entzünden können. c) Halten Sie Kinder und an- dere Personen während der Allgemeine Sicherheitshinweise für Benutzung des Elektrowerk-...
 • Seite 64 um das Elektrowerkzeug Unachtsamkeit beim Gebrauch zu tragen, aufzuhängen des Elektrowerkzeuges kann zu oder um den Stecker aus ernsthaften Verletzungen führen. der Steckdose zu ziehen. b) Tragen Sie persönliche Halten Sie die Anschluss- Schutzausrüstung und leitung fern von Hitze, Öl, immer eine Schutzbrille.
 • Seite 65 Kleidung. Tragen Sie werkzeug, dessen Schalter keine weite Kleidung defekt ist. Ein Elektrowerk- oder Schmuck. Halten zeug, das sich nicht mehr ein- Sie Haare, Kleidung und oder ausschalten lässt, ist gefähr- Handschuhe fern von sich lich und muss repariert werden. bewegenden Teilen.
 • Seite 66 kus kann zu Verletzungen und Elektrowerkzeugen. Brandgefahr führen. f) Halten Sie Schneidwerk- zeuge scharf und sauber. c) Halten Sie den nicht be- Sorgfältig gepflegte Schneid- nutzten Akku fern von werkzeuge mit scharfen Schneid- Büroklammern, Mün- kanten verklemmen sich weniger zen, Schlüsseln, Nägeln, und sind leichter zu führen.
 • Seite 67 Betriebsanleitung angege- es reinigen. benen Temperaturbereichs. b) Setzen Sie den Akkuschrauber Falsches Laden oder Laden nicht über längere Zeit starker außerhalb des zugelassenen Tem- Sonneneinstrahlung aus und le- peraturbereichs kann den Akku gen Sie ihn nicht auf Heizkörpern zerstören und die Brandgefahr ab.
 • Seite 68: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Angaben des Typenschildes len wir Personen mit medizinischen auf dem Ladegerät über- Implantaten ihren Arzt und den Her- einstimmt. Es besteht die Ge- steller des medizinischen Implantats fahr eines elektrischen Schlags. zu konsultieren, bevor die Maschine • Trennen Sie das Ladegerät bedient wird.
 • Seite 69: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Zusätzliche Laden Sie den Akku nur in Sicherheitshinweise trockenen Räumen auf. Es besteht die Gefahr von Ver- - Nur zur Verwendung in Innen- letzungen durch Stromschlag. räumen. - Verwenden Sie keine nicht wie- Laden Sie nur mit beiliegendem deraufladbaren Batterien. Original-Ladegerät auf.
 • Seite 70: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  Ladezustand des Akkus Drehrichtungsschalter prüfen Sie können durch Schieben des Drehrich- Die Ladezustandsanzeige ( 5) signali- tungsschalters ( 8) zwischen Rechtslauf siert den Ladezustand des Akkus. ) und Linkslauf ( ) wechseln. Der Ladezustand des Akkus wird durch Wenn Sie den Drehrichtungsschalter Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- 8) in Mittelstellung bringen, ist das te angezeigt.
 • Seite 71: Bits Einsetzen/Entnehmen

  Bits einsetzen/entnehmen Führen Sie folgende Reinigungs- und War- tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch Ziehen Sie den aktuellen Bit ( 2) aus ist eine lange und zuverlässige Nutzung der Bitaufnahme ( gewährleistet. Reinigung Stecken Sie einen geeigneten 6-Kant-Bit in die Bitaufnahme ( 3).
 • Seite 72: Entsorgung/ Umweltschutz

  Ersatzteile/Zubehör • Lagern Sie das Gerät zwischen 10 °C bis 25 °C. Vermeiden Sie während der Ersatzteile und Zubehör Lagerung extreme Kälte oder Hitze, da- erhalten Sie unter mit der Akku nicht an Leistung verliert. www.grizzly-service.eu • Prüfen Sie während einer längeren La- gerungsphase etwa alle 3 Monate den Ladezustand des Akkus und laden Sie Sollten Sie kein Internet haben, so wenden...
 • Seite 73: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 74: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Service Deutschland Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de Kaufbelegs (Originalkassenbon) und IAN 321218_1901 der Angabe, worin der Mangel be- steht und wann er aufgetreten ist, für Service Österreich Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte...
 • Seite 77: Alkuperäisen Ey-Vaatimustenmu- Kaisuusvakuutuksen Käännös

  Alkuperäisen CE yhdenmukaisuustodistuksen käännös Täten todistamme, että Akkukäyttöinen vaihtopäätuuvinväänin sarjan Rapidfire 2.1 Sarjanumero 201906000001 - 201906468703 vastaa seuraavien asiaankuuluvien EU-direktiivien kulloinkin voimassa olevia versioita: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Standardinmukaisuuden saamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja normeja ja kansallisia normeja ja määräyksiä: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 78: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi att Batteridriven skruvdragare serie Rapidfire 2.1 Serienummer 201906000001 - 201906468703 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att säkerställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer, nationella normer och bestämmelser:...
 • Seite 79: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulatorowa wkrętarka z szybką wymianą bitów Rapidfire 2.1 seryjny 201906000001 - 201906468703 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 80: Vertimas Iš Originalių Eb Atitikties Deklaracija

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akumuliatorinis suktuvas su keičiamais antgaliais serija Rapidfire 2.1 Serijos Nr. 201906000001 - 201906468703 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 81: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Wechselbitschrauber Modell Rapidfire 2.1 Seriennummer 201906000001 - 201906468703 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 82 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 05/2019 · Ident.-No.: 72036251052019-3 IAN 321218_1901...

Inhaltsverzeichnis