Parkside RAPIDFIRE 2.1 Originalbetriebsanleitung

Akku-wechselbitschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1
AKKUS VÁLTÓBIT-CSAVAROZÓ
Az originál használati utasítás fordítása
AKU ŠROUBOVÁK S
VYMĚNITELNÝMI BITY
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 321218_1901
AKUMULATORSKI VIJAČNIK
Z NASTAVKI
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ
S VYMENITEĽNÝMI BITMI
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside RAPIDFIRE 2.1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1 AKKUS VÁLTÓBIT-CSAVAROZÓ AKUMULATORSKI VIJAČNIK Z NASTAVKI Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AKU ŠROUBOVÁK S AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ VYMĚNITELNÝMI BITY S VYMENITEĽNÝMI BITMI Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 11.1 11.2 11.3...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működésleírás ......... 5 ellenőrizték és alávetették egy végső...
 • Seite 5: Általános Leírás

  Általános leírás 5 Akkumulátor töltésszintkijelző 6 Töltő aljzat (nem látható) Az ábrák az elülső lehajtha- 7 Munkafolyamatot jelző tó oldalon találhatók. 8 Forgásirány kapcsoló 9 Be-/kikapcsoló gomb Szállítási terjedelem LED lámpa 10 5 cserélhető bit tartóval Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze 11 Töltő...
 • Seite 6: Biztonsági Tudnivalók

  Figyelmeztető jelzés áramü- Az akkumulátor töltő van részére megterhe- tés okozta személyi sérülések lés-a berendezés típus: RapidFire megfelelő megelőzésére vonatkozó in- 2.1. formációval. A megadott lengésemissziós értéket egy szabvány vizsgálati módszerrel mérték és Utasító jelzések (felkiáltó jel helyett egy elektromos szerszám másikkal való ösz- az utasítás magyarázata áll) az szehasonlításához lehet használni.
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  1) Munkahelyi biztonság nosítani annak érdekében, hogy ne károsítsák a környezetet, ill. az a) Munkaterületét mindig tartsa emberi egészséget nem ellenőrzött tisztán és jól megvilágítva. A hulladékártalmatlanítás révén. Kér- rendetlenség vagy a megvi- jük, hogy a hulladékká vált készülé- lágítatlan munkaterületek bal- keket megfelelő...
 • Seite 8 tűzhelyekkel és hűtőszekré- 3) Személyek biztonsága nyekkel. Megnő az áramütés veszélyének kockázata, ha az Vigyázat: Így kerülheti el a Ön teste földelve van. baleseteket és a sérüléseket: c) Az elektromos szerszámgé- peket esőtől és nedvességtől a) Legyen figyelmes, ügyeljen távol kell tartani. Nő az ára- arra, hogy mit csinál és vé- mütés kockázata, ha víz hatol gezze a munkát racionálisan...
 • Seite 9 4) Az elektromos szer- el a beállító szerszámokat számgép alkalmazása vagy a csavarkulcsot. A forgó kezelése készülékrészekben lévő szer- szám vagy kulcs sérülésekhez vezethet. a) Ne terhelje túl a készüléket. e) Kerülje az abnormális testtar- Munkájához használja az annak megfelelő elektromos tást.
 • Seite 10 nőrizze, hogy a mozgatható 5) Akkus készülékek gon- alkotóelemek kifogástalanul dos kezelése és hasz- működjenek, és ne szorulja- nálata nak, illetve hogy ne legyenek eltörve vagy olyan mértékben a) Az akkukat csak a gyártó által javasolt akkutöltőkben megsérülve alkotóelemek, töltse fel. Meghatározott hogy az csorbítsa az elektro- mos szerszámgép működését.
 • Seite 11 tüzet, robbanást vagy sze- het. A feszültség alatt álló kábellel mélyi sérülést okozhatnak. való érintkezés a készülék fém részeit f) Ne tegyen ki akkumulátort is feszültség alá helyezheti és áramü- tűznek vagy magas hőmér- tést okozhat. sékletnek. Tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást 8) SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁ- okozhat.
 • Seite 12: Az Akkutöltő Helyes Kezelése

  • Az akkutöltőt, a kábelt c) egészségkárosodás, amely a kéz és és a dugót minden hasz- a kar rezgéséből következik, amen- nálat előtt ellenőrizze niyben a berendezést hosszabb időn és javíttatásukhoz csak keresztül használná vagy azt nem szakképzett szaksze- az előírásoknak megfelelően vezetné mélyzetet és csak eredeti vagy karbantartaná.
 • Seite 13: Kiegészítő Biztonsági Utasítások

  (pl. papíron, textílián). A Csak száraz helyiségben töltse töltés közben fellépő melegedés fel az akkut. miatt tűzveszély áll fenn. Az akku külső felületének • Ha e készülék csatlakozó veze- tisztának és száraznak kell téke megsérül, azt a veszélyez- lennie, mielőtt csatlakoztatná tetések elkerülése érdekében a töltőre.
 • Seite 14: Az Akkumulátor Töltésszintjének Ellenőrzése

  Az akkumulátor Forgásirány kapcsoló töltésszintjének ellenőrzése A forgásirány kapcsoló ( 8) eltolásával A töltésszintkijelző (  5) jelzi az akkumu- váltogathat jobb ( ) és bal irányú forgás látor feltöltésének állapotát. között ( Az akkumulátor töltöttségi szintjét a meg- Ha a forgásirány kapcsolót ( felelő...
 • Seite 15: Bit Hosszabbító Tartó Használata

  Csúsztassa a fúrószárat a befogóhüvelybe Tisztítás 3). A járat és a mágneses tartó révén a A berendezést nem szabad fúrószár erősen rögzítve van. sem vízzel lespriccelni, sem Bit hosszabbító tartó vízbe mártani. Áramütés ve- használata szélye áll fenn! Vegye ki a befogott bitet ( 2) a befogó- •...
 • Seite 16: Pótalkatrészeket

  Pótalkatrészeket Eltávolítás és környezetvédelem Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaż www.grizzly-service.eu urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie śro- Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szer- dowiska naturalnego utylizacji. viz-központunkat (lásd 17.
 • Seite 17: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus váltóbit-csavarozó IAN 321218_1901 A termék típusa: Rapidfire 2.1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 18 számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A köz- lés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségé- nek határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható...
 • Seite 19: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........19 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namen uporabe ......19 Odločili ste se za visokokakovosten Splošen opis ......19 izdelek. Kakovost naprave je bila prever- Obseg dobave ......20 jena med postopkom proizvodnje in pri Opis funkcij ........
 • Seite 20: Obseg Dobave

  Obseg dobave 6 Polnilna doza (ni vidna) 7 Delovna LED-svetilka Orodje vzemite iz embalaže in preverite, 8 Stikalo za izbiro smeri vrtenja ali je popolno: 9 Stikalo za vklop/izklop 10 5 zamenljivih nastavkov z držalom Akumulatorski vijačnik z izmenljivimi 11 Polnilnik nastavki 11.1 Električni vtič...
 • Seite 21: Varnostna Opozorila

  Simboli na orodju: Navedena vrednost vibracij je izmerjena po standardiziranem postopku ter jo je možno uporabiti za medsebojno primerja- Pozorno preberite navodila za vo električnih orodij. uporabo. Navedeno vrednost vibracij je prav tako možno uporabiti za oceno izpostavljenosti Električnih orodij ne odvrzite uporabnika.
 • Seite 22 minjati. Uporaba adapter- dil in opozoril lahko povzroči skih vtičev v kombinaciji električni udar, požar in/ali z zaščitno ozemljenimi težke poškodbe. električnimi orodji ni do- Varnostna navodila in opo- voljena. Nespremenjen vtič in zorila shranite za prihodnjo ustrezna vtičnica zmanjšujeta uporabo.
 • Seite 23 toka zmanjša tveganje električ- v nepričakovani situaciji bolje nega udara. obvladali električno orodje. f) Uporabljajte primerno 3) VARNOST OSEB: obleko. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, a) Bodite zbrani in pazite, oblačila in rokavice naj kaj delate. Dela z električ- se ne približujejo premi- nim orodjem se lotite ra- kajočim se delom orodja.
 • Seite 24 kvarjeno stikalo. Električno Pri tem upoštevajte delovne po- orodje, ki ga ni možno vklopiti goje in vrsto dela, ki ga name- ali izklopiti, je nevarno in ga je ravate opravljati. Zaradi upora- treba popraviti. be električnega orodja v druge, c) Izvlecite vtič iz vtičnice in/ nepredvidene namene, lahko ali odstranite akumula- nastanejo nevarne situacije.
 • Seite 25 izključno z originalnimi terije lahko povzroči opekline nadomestnimi deli. Le tako ali požar. d) Pri napačni uporabi lahko bo tudi vnaprej zagotovljena iz akumulatorske baterije varna raba električnega orodja. izteče tekočina. Izogibaj- b) Poškodovanih akumu- te se kontaktu z njo. Če latorjev ne popravljajte.
 • Seite 26: Pravilna Uporaba Polnilnika Akumulatorskih Baterij

  mi ali mentalnimi sposobnostmi nevarnost kratkega stika in uhajanja ali osebe s pomanjkanjem znanja hlapov, ki dražijo dihala. Poskrbite in izkušenj, če so nadzorovani ali za dotok svežega zraka in v primeru so bili poučeni o varni uporabi težav poiščite zdravniško pomoč. V naprave in razumejo morebitne primeru stika z očmi in kožo prizadeto nevarnosti.
 • Seite 27: Dodatna Varnostna Navodila

  • Polnilnika ne uporabljajte na gor- Dodatna varnostna ljivi podlagi (npr. papirju, blagu). navodila Zaradi segrevanja med polnje- njem obstaja nevarnost požara. - Samo za uporabo v zaprtih pro- • Če se poškoduje priključni ka- storih. bel tega orodja, naj ga zaradi - Polnjenje baterij, ki niso namenje- varnostnih razlogov zamenja ne za polnjenje, ni dovoljeno.
 • Seite 28: Polnjenje Akumulatorske Baterije

  Baterijo polnite samo s priloženim Prižge se ustrezna LED-dioda, ki prikazuje originalnim polnilnikom. stanje napolnjenosti akumulatorske bateri- je. Za vklop prikaza morate pritisniti stika- • Napravo je dovoljeno napajati samo z na- lo za vklop in izklop ( pajalno napetostjo, skladno s predpisom 3 LED-diode svetijo (rdeča, oranžna in ze- SELV (Safety Extra Low Voltage, varnostna nizka napetost) in oznakami na napravi.
 • Seite 29: Izbira Nastavka Iz Bobna Za Menjavo Nastavkov

  Ko stikalo za izbiro smeri vrtenja ( nastavek. Nastavek porinite do konca v premaknete v srednji položaj, je orodje vpenjalo vijačnega nastavka ( 3 ). Vodilo zavarovano pred vklopom. in magnetno držalo primeta nastavek. Stikalo za izbiro smeri vrte- Uporaba držala za podaljšek nastavka nja lahko preklapljate le, ko orodje miruje !
 • Seite 30: Vzdrževanje

  • Poskrbite, da bodo prezračevalne Orodja z vgrajeno akumu- reže, ohišje motorja in ročaji vedno latorsko baterijo ne mečite čisti. Za čiščenje uporabljajte vlažno med gospodinjske odpadke, krpo ali ščetko. v ogenj (nevarnost eksplozije) Ne uporabljajte čistilnih sredstev oz. ali vodo. Poškodovane akumu- topil.
 • Seite 31: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 33: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod..........33 Účel použití ........33 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......34 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......34 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ......... 34 během výroby a byla provedena také Přehled ........
 • Seite 34: Obecný Popis

  Obecný popis Přehled Obrázky najdete na 1 Bezpečnost dopravy přední výklopné straně. 2 Výměnných 3 Upínač vrtáku Objem dodávky 4 Saně akumulátorového šroubováku s výměnnými nástavci Vybalte nástroj a zkontrolujte, je-li komplet- 5 Indikace stavu nabíjení ní: akumulátoru 6 Napájecí zdířka (není vidět) Akumulátorový...
 • Seite 35: Bezpečnostní Pokyny

  Druh ochrany........IPX0 Označení nebezpečí s infor- macemi o zabránění zranění Tato nabíječka je vhodný pouze pro nabí- osob v důsledku zasažení jení typ zařízení Rapidfire 2.1. elektrickým proudem. Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle normovaného zkušebního Příkazové značky (namísto výkřič- postupu a může se použít ke srovnání...
 • Seite 36: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Zařízení

  1) Bezpečnost na s domovním odpadem. Staré pracovišti přístroje obsahují hodnotné recyklo- vatelné materiály, které by měly a) Udržujte svou pracovní být recyklovány, aby nedošlo k oblast v čistotě a dobře poškození životního prostředí resp. osvětlený. .Nepořádek ohrožení lidského zdraví nekontro- nebo neosvětlené...
 • Seite 37 proudový chránič. Použití vhodných zásuvek se snižuje riziko úrazu el. proudem. proudového chrániče snižuje b) Zabraňte kontaktu těla riziko úrazu elektrickým s uzemněnými povrchy, proudem. jako jsou např. trub- ky, topení, sporáky a 3) BEZPEČNOST OSOB ledničky. Je-li Vaše tělo a) Buďte pozorní, dbe- uzemněno, hrozí...
 • Seite 38 seznámili s elektrickým elektrickému napájení v zap- nástrojem. Nedbalé jed- nutém stavu, může dojít k úrazům. nání může způsobit v zlom- d) Před zapnutím elek- ku sekundy těžká zranění. trického nástroje odstraňte nastavovací 4) MANIPULACE S ELEKTRIC- nářadí nebo klíče na KÝM NÁSTROJEM A JEHO šrouby.Nástroj nebo klíč, POUŽITÍ...
 • Seite 39 pokud je používají trolu elektrického nářadí v nezkušené osoby. neočekávaných situacích. e) Údržbu elektrického nástroje a používaného 5) MANIPULACE S AKUMULÁ- nástroje provádějte s TOROVÝM NÁSTROJEM A maximální pečlivostí. JEHO POUŽITÍ Zkontrolujte, zda po- a) Akumulátory nabíjejte hyblivé díly bezvadně fungují...
 • Seite 40 způsobit podráždění pokožky 7) DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY nebo popáleniny. e) Nepoužívejte poškozené a) Držte elektrické nářadí za izolo- nebo modifikované aku- vané části rukojetí při provádění mulátory. Poškozené nebo prací, kdy se může použité nářa- modifikované akumulátory se dí dotknout skrytého elektrické- mohou chovat nepředvídatelně...
 • Seite 41: Správné Zacházení Snabíjecím Přístrojem Pro Akumulátory

  kabel a zástrčku a nechte je V souvislosti s technologií a konstrukcí tohoto opravovat kvalifikovaným elektrického nářadí se mohou vyskytovat ná- odborným personálem a sledující rizika: pouze s originálními ná- a) zranění pořezáním hradními díly. Nepoužívejte b) poškození sluchu, pokud není nasazena defektní...
 • Seite 42: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny

  • Je-li přípojné vedení tohoto nástro- vnější plocha akumulátoru čistá a je poškozené, musí být skrze vý- suchá. robce anebo jeho servisní službu Hrozí nebezpečí poranění elektric- zákazníkům anebo podobně kva- kým proudem. lifikovanou osobou nahrazené, aby se vyvarovalo ohrožením. Nabíjejte jen přiloženou originální...
 • Seite 43: Uvedení Do Provozu

  Směr otáčení je povoleno měnit Stav nabití akumulátoru signalizují příslušné pouze v klidovém stavu ! rozsvícené indikátory LED. Chcete-li signa- lizaci aktivovat, je nutné stisknout zapínač/ Výběr nástavce z bubnu vypínač ( na výměnu nástavců 3 LED svítí (červená-žlutá-zelená): Aku- mulátor je nabitý...
 • Seite 44: Používání Držáku Na Prodlužovací Díl Nástavců

  Používání držáku na Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prodlužovací díl nástavců příp. rozpouštědla. Mohli byste přístroj nenapravitelně poškodit. Vyjměte aktuální nástavec ( 2) z držáku nástavců ( Údržba Zastrčte držák na prodlužovací díl nástav- Přístroj je nevyžaduje údržbu. ců ( 12) do držáku nástavců ( Skladování...
 • Seite 45: Náhradní Díly

  Záruční podmínky Vašemu zdraví, když uniknou jedovaté páry anebo tekutiny. Záruční doba začíná běžet ode dne náku- pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky • Přístroj likvidujte s vybitým akumulátorem. pro pozdější použití. Tento dokument bude- te potřebovat jako doklad o koupi. Přístroj ani akumulátor neotevírejte.
 • Seite 46: Opravna

  pokud u něj nebyla prováděna údržba. jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- šlete včetně všech částí příslušenství Pro odborné používání výrobku musí být přesně dodržovány všechny pokyny uvede- dodaných při zakoupení a zajistěte né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je dostatečně...
 • Seite 47: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho nové- Úvod..........47 Použitie ........47 ho prístroja. Tým ste sa rozhodli pre kvalit- Všeobecný popis ......48 ný produkt. Tento prístroj bol počas výroby Objem dodávky ......48 testovaný na kvalitu a podrobený výstupnej Popis funkcie ........ 48 kontrole.
 • Seite 48: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Nabíjacia zdierka (nie je vidieť) LED-osvetlenie Obrázky nájdete na prednej Prepínač smeru otáčania výklopnej strane. Zapínač/vypínač 5 vymeniteľných bitov s držia- Objem dodávky Nabíjačka Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom- 11.1 Sieťová zástrčka pletný: 11.2 USB nabíjací kábel 11.3 Zdierka nabíjačky, sieťová...
 • Seite 49: Bezpečnostné Pokyny

  Táto nabíjačka je pre nabíjanie zariadení Príkazové značky (namiesto výkrič- typu: RapidFire vhodný 2.1. níka je vysvetľovaný príkaz) s údaj- mi pre prevenciu škôd. Uvedená emisná hodnota vibrácií bola na- meraná podľa normovanej skúšobnej metódy Informačné značky s informáciami a môže byť použitá na porovnanie jedného pre lepšie zaobchádzanie s nástro- elektrického prístroja s druhým.Uvedená...
 • Seite 50: Všeobecné Bezpečnostné

  die vytvára iskry, ktoré môžu Všeobecné bezpečnostné zapáliť prach alebo výpary. pokyny pre elektrické c) Deti a iné osoby držte náradia počas používania elek- VÝSTRAHA! trického náradia mimo Prečítajte si všetky dosahu. Pri rozptýlení bezpečnostné poky- môžete stratiť kontrolu nad ny, pokyny, ilustrácie elektrickým náradím.
 • Seite 51 účel ako nosenie elek- lu alebo liekov. Chvíľ ka trického náradia, za- nepozornosti pri používaní vesenie a vytiahnutie elektrického náradia môže zástrčky zo zásuvky. spôsobiť vážne poranenia. Pripojovacie vedenie b) Noste osobné ochran- držte mimo dosahu te- né pomôcky a vždy pla, oleja, ostrých hrán ochranné...
 • Seite 52 f) Noste vhodný odev. ktorého spínač je chyb- Nenoste široké ný. Elektrické náradie, ktoré oblečenie alebo ozdoby. sa nedá viac zapnúť alebo Vlasy, oblečenie alebo vypnúť, je nebezpečné a rukavice držte mimo musí sa opraviť. pohybujúcich sa dielov. c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo Voľný...
 • Seite 53 b) V elektrickom náradí zle udržiavanom elektrickom používajte len aku- náradí. f) Rezné nástroje mulátory, ktoré sú pre udržiavajte ostré a ne určené. Používanie čisté. Starostlivo ošetrované iných akumulátorov môže rezné nástroje s ostrými spôsobiť poranenia alebo reznými hranami sa menej nebezpečenstvo požiaru.
 • Seite 54 ako 130 °C môžu spôsobiť napájací kábel. Kontakt s drôtom výbuch. live môžete používať aj kovové časti g) Dodržiavajte všetky pod napätím a spôsobiť elektrický šok. pokyny k nabíjaniu a akumulátor alebo 8) ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ PO- náradie s akumuláto- KYNY PRE BATÉRIOVÉ PRÍSTROJE rom nepoužívajte nik- dy mimo teplotného a) Na zníženie rizika elektrického...
 • Seite 55: Správne Zaobchádzanie Snabíjacím Prístrojom Pre Akumulátory

  nabíjací prístroj a sami ho Upozornenie! Tento elektrický neotvárajte. Týmto je zabez- prístroj počas prevádzky vy- pečené to, že zostane zachova- tvára elektromagnetické pole. ná bezpečnosť nástroja. Toto pole môže za určitých • Pripojujte nabíjací prístroj okolností ovplyvniť aktívne iba na zásuvku s uzem- alebo pasívne lekárske im- nením.
 • Seite 56: Doplňujúce Bezpečnostné Pokyny

  • Ak sa prípojné vedenie Nabíjanie tohto nástroja poškodí, musí byť nahradené skrz Nevystavujte batériu extrém- výrobcu alebo jeho ser- nym podmienkam, ako napr. visnú službu zákazníkom teplu alebo nárazom. Hrozí alebo podobne kvalifiko- nebezpečenstvo v dôsledku vanú osobu, aby sa vyva- unikajúceho elektrolytového rovalo ohrozeniam.
 • Seite 57: Kontrola Stavu Nabitia Batérie

  Obsluha 3. Zapojte nabíjačku ( 11) do zásuvky. 4. Po vykonanom nabití odpojte nabíjačku Zapnutie/vypnutie 11) zo siete. Ukazovateľ stavu nabitia (5) svieti: Stlačte tlačidlo spínač vyp/zap ( 9 ), aby ste zariadenie spustili. Keď chcete vypnúť, Svietia 3 LED diódy (červená-žltá- vypínač...
 • Seite 58: Výmena Bitu V Bubienku Bitov

  Čistenie a údržba Posúvač aku skrutkovača chytajte výlučne na bokoch. Pozor nebezpečenstvo pora- Opravy a údržbárske práce, ktoré nenia zovretím! nie sú uvedené v tomto návode, ne- chajte vykonať v našom servisnom Vybratý bit sa automaticky zafixuje v držia- stredisku. Používajte iba originálne ku bitov ( diely.
 • Seite 59: Odstránenie A Ochrana Životného Prostredia

  Náhradné diely/ • Prístroj skladujte pri teplote od 10 °C do 25 °C. Pre zabránenie straty Príslušenstvo výkonu akumulátora zabráňte počas Náhradné diely a príslušenstvo skladovania extrémnemu chladu alebo nájdete na strane teplu. www.grizzly-service.eu Počas dlhšieho uskladnenia skontrolujte • približne každé 3 mesiace stav nabitia akumulátora a podľa potreby dobíjajte.
 • Seite 60: Servisná Oprava

  Postup v prípade reklamácie Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje, Pre zabezpečenie rýchleho spracovania obdržíte späť opravený alebo nový prístroj. S opravou alebo výmenou produktu sa ne- vašej žiadosti postupujte prosím podľa na- začína nová záručná doba. sledujúcich pokynov: •...
 • Seite 61: Service-Center

  Pozor: Prístroj zašlite do našej servisnej po- bočky vyčistený a s informáciami o chybe. Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad- merný tovar na náklady príjemcu, expres- ne alebo s iným špeciálnym nákladom. Likvidáciu vašich poškodených zaslaných prístrojov vykonáme bezplatne. Service-Center Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 321218_1901...
 • Seite 62: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........62 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......62 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 62 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........63 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 63: Lieferumfang

  ; 2100 mA Schutzklasse ......... Übersicht Schutzart ........IPX0 1 Transportsicherung Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum La- den des Geräte Typs: Rapidfire 2.1 geeignet. 2 Bit 3 Bitaufnahme 4 Schlitten des Akku-Wechselbit- Der angegebene Schwingungsemissions- schraubers wert ist nach einem genormten Prüfver-...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  auch zu einer einleitenden Einschätzung Gebotszeichen (anstelle des Aus- der Aussetzung verwendet werden. rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Warnung: von Schäden. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsäch- Hinweiszeichen mit Informationen lichen Benutzung des Elektro- zum besseren Umgang mit dem werkzeugs von dem Angabewert Gerät.
 • Seite 65: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  den. Elektrowerkzeuge erzeu- an die Stelle, bei der Sie es gekauft gen Funken, die den Staub oder haben. Diese wird dann das Gerät die Dämpfe entzünden können. der stofflichen Verwertung zuführen. c) Halten Sie Kinder und an- dere Personen während der Allgemeine Benutzung des Elektrowerk- Sicherheitshinweise für...
 • Seite 66 um das Elektrowerkzeug Unachtsamkeit beim Gebrauch zu tragen, aufzuhängen des Elektrowerkzeuges kann zu oder um den Stecker aus ernsthaften Verletzungen führen. der Steckdose zu ziehen. b) Tragen Sie persönliche Halten Sie die Anschluss- Schutzausrüstung und leitung fern von Hitze, Öl, immer eine Schutzbrille.
 • Seite 67 Kleidung. Tragen Sie werkzeug, dessen Schalter keine weite Kleidung defekt ist. Ein Elektrowerk- oder Schmuck. Halten zeug, das sich nicht mehr ein- Sie Haare, Kleidung und oder ausschalten lässt, ist gefähr- Handschuhe fern von sich lich und muss repariert werden. bewegenden Teilen.
 • Seite 68 Elektrowerkzeugen. kus kann zu Verletzungen und f) Halten Sie Schneidwerk- Brandgefahr führen. zeuge scharf und sauber. c) Halten Sie den nicht be- nutzten Akku fern von Sorgfältig gepflegte Schneid- Büroklammern, Mün- werkzeuge mit scharfen Schneid- zen, Schlüsseln, Nägeln, kanten verklemmen sich weniger Schrauben oder anderen und sind leichter zu führen.
 • Seite 69 Betriebsanleitung angege- es reinigen. benen Temperaturbereichs. b) Setzen Sie den Akkuschrauber Falsches Laden oder Laden nicht über längere Zeit starker außerhalb des zugelassenen Tem- Sonneneinstrahlung aus und le- peraturbereichs kann den Akku gen Sie ihn nicht auf Heizkörpern zerstören und die Brandgefahr ab.
 • Seite 70: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Angaben des Typenschildes len wir Personen mit medizinischen auf dem Ladegerät über- Implantaten ihren Arzt und den Her- einstimmt. Es besteht die Ge- steller des medizinischen Implantats fahr eines elektrischen Schlags. zu konsultieren, bevor die Maschine • Trennen Sie das Ladegerät bedient wird.
 • Seite 71: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Zusätzliche Laden Sie den Akku nur in Sicherheitshinweise trockenen Räumen auf. Es besteht die Gefahr von Ver- - Nur zur Verwendung in Innen- letzungen durch Stromschlag. räumen. - Verwenden Sie keine nicht wie- Laden Sie nur mit beiliegendem deraufladbaren Batterien. Original-Ladegerät auf.
 • Seite 72: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  Ladezustand des Akkus Drehrichtungsschalter prüfen Sie können durch Schieben des Drehrich- Die Ladezustandsanzeige ( 5) signali- tungsschalters ( 8) zwischen Rechtslauf siert den Ladezustand des Akkus. ) und Linkslauf ( ) wechseln. Der Ladezustand des Akkus wird durch Wenn Sie den Drehrichtungsschalter Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- 8) in Mittelstellung bringen, ist das te angezeigt.
 • Seite 73: Bits Einsetzen/Entnehmen

  Bits einsetzen/entnehmen Führen Sie folgende Reinigungs- und War- tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch Ziehen Sie den aktuellen Bit ( 2) aus ist eine lange und zuverlässige Nutzung der Bitaufnahme ( gewährleistet. Stecken Sie einen geeigneten 6-Kant-Bit in Reinigung die Bitaufnahme ( 3).
 • Seite 74: Entsorgung/ Umweltschutz

  Ersatzteile/Zubehör • Lagern Sie das Gerät zwischen 10 °C bis 25 °C. Vermeiden Sie während der Ersatzteile und Zubehör Lagerung extreme Kälte oder Hitze, da- erhalten Sie unter mit der Akku nicht an Leistung verliert. www.grizzly-service.eu • Prüfen Sie während einer längeren La- gerungsphase etwa alle 3 Monate den Ladezustand des Akkus und laden Sie Sollten Sie kein Internet haben, so wenden...
 • Seite 75: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 76: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de Kaufbelegs (Originalkassenbon) und IAN 321218_1901 der Angabe, worin der Mangel be- Service Österreich steht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte...
 • Seite 77: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Akkus váltóbit-csavarozó Rapidfire 2.1 Sorozatszám 201906000001 - 201906468703 a 2019 gyártási évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 78: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorski vijačnik z nastavki serije Rapidfire 2.1 Serijska številka 201906000001 - 201906468703 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 79: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Tímto potvrzujeme, že Aku šroubovák s vyměnitelnými bity konstrukční řady Rapidfire 2.1 Pořadové číslo 201906000001 - 201906468703 počínaje rokem výroby 2019 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 80: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Akumulátorový skrutkovač s vymenitel‘nými bitmi radu Rapidfire 2.1 Poradové číslo 201906000001 - 201906468703 počínajúc rokom výroby 2019 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená...
 • Seite 81: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Wechselbitschrauber Modell Rapidfire 2.1 Seriennummer 201906000001 - 201906468703 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 82 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: 72036252052019-4 IAN 321218_1901...

Inhaltsverzeichnis