Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside RAPIDFIRE 2.1 Originalbetriebsanleitung

Akku-wechselbitschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1
AKU ODVIJAČ S IZMJENOM BITOVA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ŞURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR ŞI
TAMBUR PENTRU BITURI
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТНОВЕРТ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 321218_1901
AKU ODVIJAČ SA IZMENOM
BITOVA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside RAPIDFIRE 2.1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside RAPIDFIRE 2.1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.1 AKU ODVIJAČ S IZMJENOM BITOVA AKU ODVIJAČ SA IZMENOM Prijevod originalnih uputa za uporabu BITOVA Prevod originalnog uputstva za upotrebu ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ŞURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR ŞI ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TAMBUR PENTRU BITURI Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale АКУМУЛАТОРЕН...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 3 11.1 11.2 11.3...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Namjena........4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Obim isporuke ......... 5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Opis funkcioniranja ......
 • Seite 5: Opći Opis

  Opći opis Prikaz Slike uređaja naći ćete na 1 Prijevoz sigurnost preklopljenoj strani. 2 Bitova 3 Prihvat uloška (bit) Obim isporuke 4 Klizač baterijskog odvijača s izmjenjivim bitovima Odpakirajte uređaj i provjerite da li je sve 5 Pokazivač punjenja (LED) 6 Utičnica za punjenje (ne vidi se) kompletno.
 • Seite 6: Sigurnosne Upute

  Vrsta zaštite ........IPX0 Znak za opasnost s informa- Ovaj punjač je prikladan samo za punje- cijama o prevenciji ozljeda nje vrstu uređaja Rapidfire 2.1. od strujnog udara. Navedena emisijska vrijednost vibracija Znakovi naredbe (umjesto uskličnika je izmjerena prema jednom normiranom ispitnom postupku i može se primijeniti za...
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  c) Udaljite djecu i ostale osobe, običnim kućnim otpadom. Stari ure- za vrijeme uporabe električnog đaji sadrže vrijedne materijale pri- alata. U slučaju ometanja Vi možete kladne za recikliranje, koji mogu biti ponovno korišteni, kako ne bi bili izgubiti kontrolu nad uređajem. škodljivi za okoliš, odnosno ljudsko 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST zdravlje kroz nekontrolirano zbri-...
 • Seite 8 3) SIGURNOST OSOBA g) Ako je moguće montirati usisi- vač i sustav za prihvat prašine, a) Pudite pažljivi, pazite na to, što uvjerite se da su priključeni i da radite i razumno krenite na po- se ispravno koriste. Uporaba usisi- sao električnim alatom.
 • Seite 9 uređaja dajte oštećene dijelove čavala, vijaka ili drugih sitnih na popravak. Uzrok mnogih nesreća metalnih predmeta, koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kon- su loše održavani električni alati. f) Rezne alate održavajte oštre i takata. Kratki spoj između kontakata čiste. Brižljivo održavani rezni punjača može imati za posljedicu ope- alati s oštrim reznim rubovima kline ili požar.
 • Seite 10: Pravilno Postupanje Suređajima Za Punkenje

  7) DODATNE SIGURNOSNE a) porezotine NAPOMENE b) oštećenja sluha, ukoliko se ne nosi pri- kladna zaštita sluha. a) Uređaj držite za izolirane površi- c) Zdravstvena oštećenja, koja rezultiraju iz ne za zahvat, kada izvodite rado- vibracija šake i ruke, ukoliko se uređaj ve kod kojih korišteni alat može primjenjuje dulji vremenski period ili se pogoditi skrivene vodove struje...
 • Seite 11: Dodatne Sigurnosne Napomene

  no stručno osoblje i samo zamijeniti proizvođač ili njegova s originalnim rezervnim servisna služba odnosno druga dijelovima. Nemojte ko- slično kvalificirana osoba, kako ristiti pokvaren uređaj za bi se spriječilo ugrožavanje. punjenje i nemojte ga sami otvarati. Tako se osigurava, da Dodatne sigurnosne napomene se zadrži sigurnost uređaja.
 • Seite 12: Punjenje Akumulatora

  1 LED svijetli (crveno): • Uređaj se smije napajati isključivo sa SELV (Safety Extra Low Voltage, sigurnosni ni- Baterija treba biti napunjena ski napon) sukladno oznaci na uređaju. Stavljanje u pogon • Prije prve uporabe napunite bateriju. • U svakom slučaju pridržavajte se do- Prije operacijemora za prijevoz tičnih važećih sigurnosnih uputa kao i Uklonite osigurač...
 • Seite 13: Odabir Bita Iz Bubnja Za Izmjenu Bitova

  Odabir bita iz bubnja za 12) morati malo prihvatnik za bitove ( izmjenu bitova zakrenuti. Produžni prihvatnik za bitove 12) gurnite do kraja u prihvatnik za 1. Pomaknite klizač baterijskog 3). Zbog vodilice i magnetskog bitove ( odvijača (4) prema naprijed. prihvatnika, produžni prihvatnik za bitove 12) čvrsto nasjeda u utičnicu.
 • Seite 14: Skladištenje

  Skladištenje Uklanjanje/zaštita • Uređaj ne smije biti skladišten u vlaž- okoliša nom okruženju ili na mjestima s na- grizajućim plinovima, nego na suhim Izvadite punjač iz uređaja i predajte ure- đaj, punjač, pribor i pakiranje na ponovnu mjestima izvan dohvata djece. •...
 • Seite 16: Zamjenske Dijelove

  Zamjenske dijelove Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „ Service-Center “ na strani 17). 5 izmjenjivih bitova s držačem ..............91103180 Tobolac za pojas ..................91103181 Produžni prihvatnik za bitove ..............91103182 Punjač...
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Ova garancija otpada, ako je proizvod kao glomazna roba, express ili drugi oštećen, nestručno korišten ili nije održa- specijalni teret. Molimo, pošaljite uređaj van. Za stručno korištenje proizvoda morate uključujući sve dijelove pribora isporuče- se točno pridržavati svih uputa navedenih ne pri kupnji i pobrinite se za dovoljnu u Uputi za upravljanje.
 • Seite 18: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog Uvod.......... 18 Namenska upotreba ....18 uređaja. Time ste se odlučili za veoma Opšti opis ........19 kvalitetan proizvod. Kvalitet ovog proiz- Obim isporuke ....... 19 voda je za vreme proizvodnje kontrolisan Opis funkcija .........
 • Seite 19: Opšti Opis

  Opšti opis Pregled Sliku najvažnijih funkcio- 1 Transportni osigurač nalnih delova možete da 2 Bit nađete na prednjoj preklo- 3 Prihvat bitova 4 Klizač akumulatorskog odvijača pnoj strani. sa promenom bitova Obim isporuke 5 Indikator stanja napunjenosti 6 Utičnica za punjenje (nije vidlji- Raspakujte uređaj i prekontrolišite da li je kompletan: 7 Radno LED svetlo...
 • Seite 20: Tehnički Podaci

  Vrsta zaštite........IPX0 Simboli opasnosti sa infor- macijama o sprečavanju Ovaj punjač je pogodan isključivo za pun- telesnih povreda usled jenje uređaja tipa: Rapidfire 2.1. električnog udara. Navedena vrednost emisije vibracija je iz- Znakovi naredbe (umesto uzvičnika merena normiranim postupkom ispitivanja i može da se koristi za poređenje jednog...
 • Seite 21: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Sačuvajte sve bezbednos- Slikovne oznake na punjaču: ne napomene i uputstva za ubuduće. Pročitajte uputstvo za upotrebu pre Pojam „električni alat“, koji upotrebe. se koristi u bezbednosnim napomenama, odnosi se na Punjač je pogodan samo za upotre- električne alate sa mrežnim bu u prostorijama.
 • Seite 22 koristite adapterske 3) BEZBEDNOST LICA utikače zajedno sa uzem- ljenim električnim alati- a) Budite oprezni, obratite ma. Nepromenjeni utikači i pažnju na to što radite, i razumno pristupite radu odgovarajuće utičnice smanjuju sa električnim alatom. Ne opasnost od električnog udara. b) Izbegavajte kontakt koristite električni alat tela sa uzemljenim...
 • Seite 23 se za stabilan položaj spravan. Električni alat, koji i u svakom trenutku više ne možete da uključite ili držite ravnotežu. Na taj isključite, je opasan i mora da način električni alat možete u se popravi. c) Izvucite utikač iz utičnice neočekivanim situacijama bolje i/ili uklonite akumula- da kontrolišete.
 • Seite 24 ma. Pritom uzmite u obzir curi iz akumulatora. radne uslove i posao koji Izbegavajte kontakt treba obaviti. Upotreba sa tečnošću. U slučaju slučajnog kontakta ispe- električnih alata za druge na- rite mesto vodom. Ako mene od predviđenih može da tečnost dospe u oči, do- dovede do opasnih situacija.
 • Seite 25: Ispravno Rukovanje Punjačem Akumulatora

  b) Nikada ne održavajte 9) PREOSTALI RIZICI oštećene akumulatore. Održavanje akumulatora trebaj Sve i kada propisno rukujete ovim da vrše isključivo proizvođač električnim alatom, postoje preostali rizici. ili ovlašćeni servisi korisničke Sledeće opasnosti mogu da nastupe u službe. vezi sa konstrukcijom i izvedbom ovog električnog alata: 7) DODATNE BEZBEDNOSNE NA- a) Posekotine...
 • Seite 26: Dodatne Bezbednosne Napomene

  dlogama (npr. papiru, korisničko održavanje uređaja tekstilu). Postoji opasnost od bez nadzora. • Za punjenje akumulatora, požara zbog zagrevanja, do koristite isključivo priloženi kojeg dolazi prilikom punjenja. punjač. Postoji opasnost od • Kada se ošteti priključni vod ovog uređaja, požara i eksplozije. •...
 • Seite 27: Postupak Punjenja

  Postupak punjenja Punjenje akumulatora Ne izlažite akumulator eks- 1. Povežite USB kabl za punjenje ( 11.2) tremnim uslovima, kao što su sa utičnicom za punjenje ( 11.3) toplota i udari. Postoji opas- mrežnog utikača. nost od povreda usled elek- 2. Priključite utikač punjača na utičnicu za trolitnog rastvora, koji curi! punjenje (6) uređaja.
 • Seite 28: Rukovanje

  Rukovanje 3. Gurnite klizač akumulatorskog odvijača sa promenom bitova (4) po- Uključivanje / Isključivanje novo unazad. Pažnja! Uhvatite klizač aku- Pritisnite prekidač za uključivanje/ mulatorskog odvijača sa pro- isključivanje ( 9), da biste pokrenuli menom bitova isključivo sa uređaj. Da biste isključili uređaj, pustite za strane.
 • Seite 29: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje • Odložite akumulator samo u poluna- punjenom stanju. Stanje napunjenosti Radove popravljanja i održavanja, za vreme dužeg skladištenja treba da koji nisu opisani u ovom uputstvu, iznosi 40-60%. • Čuvajte uređaj na temperaturi od dajte da izvrši naš servisni centar. Koristite isključivo originalne de- 10 °C do 25 °C.
 • Seite 30: Kako Izjaviti Reklamaciju

  Kako izjaviti reklamaciju? Molimo Vas: da pozovete korisnički servis: • 0800-191-191 pošaljete e-mail na: grizzly@lidl.rs • posetite najbližu Lidl prodavnicu. • Da bismo osigurali najbržu asistenciju, mo- limo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije. Rezervni delovi / Pribo Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici...
 • Seite 31 Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 32 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Aku odvijač sa izmenom bitova Naziv proizvoda: Rapidfire 2.1 Model: 321218_1901 / 201906000001 - 201906468703 IAN/Serijski broj: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač:...
 • Seite 33: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 33 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Utilizarea prevăzută ....33 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 34 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......34 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ...
 • Seite 34: Descriere Generală

  Descriere generală Privire de ansamblu Imaginile pot fi vizualizate 1 Protecție pentru transport pe partea rabatabilă. 2 Bit 3 Suport bit Inventar de livrare 4 Sanie a şurubelniței cu bit inter- schimbabil cu acumulator Despachetaţi aparatul şi verificaţi conţinutul: 5 Afişaj stare încărcare 6 Fişă...
 • Seite 35: Instrucţiuni De Siguranţă

  Încărcător ..WJG-Y130502100WU sului de operare, cum ar fi timpii în Putere consumată nominală .....24 W care utilajul electric a fost deconec- Tensiune de intrare/ tat, şi timpii în care a fost conectat Input ....100-240 V~, 50-60 Hz dar a funcţionat fără sarcină). Tensiune de ieşire/ Instrucţiuni de siguranţă...
 • Seite 36: Indicații Generale De Siguranță Pentru Scule Electrice

  Păstrați toate indicațiile de Înainte de încărcare citiţi instrucţiuni- siguranță și instrucțiunile le de utilizare. pentru viitor. Termenul de ,,sculă electrică” Încărcătorul poate fi folosit numai în utilizat în indicațiile de spații închise. siguranță se referă la scule electrice conectate la rețea (cu Polaritate cablu) sau la sculele electrice cu acumulatori (fără...
 • Seite 37 modificat în niciun mod. utilizați un întrerupător Nu utilizați niciun ștecăr de protecție pentru curent adaptor comun cu scula rezidual. Utilizarea unui electrică cu împământare întrerupător de protecție pentru de protecție. Ştecărul nemo- curent rezidual reduce riscul dificat şi prizele potrivite reduc unui şoc electric.
 • Seite 38 aveți degetul pe comutator sau poate cauza vătămări grave în conectați aparatul deja pornit zecimi de secundă. la alimentarea cu curent, acest 4) UTILIZAREA ȘI MANIPU- lucru poate conduce la acci- LAREA SCULEI ELECTRICE dente. d) Îndepărtaţi sculele de reglare sau şurubelniţele, a) Nu suprasolicitați scula înainte de a porni scu- electrică.
 • Seite 39 e) Întrețineți cu grijă scu- 5) UTILIZAREA ȘI MANIPU- la electrică și uneal- LAREA SCULEI CU ACUMU- ta inserată. Verificați LATOR dacă piesele mobile funcționează ireproșabil a) Pentru încărcarea acumu- și nu se blochează, dacă latoarelor folosiți numai piesele sunt sparte sau încărcătoare recomandate deteriorate, astfel încât de fabricant.
 • Seite 40 f) Nu expuneţi un acumula- sub tensiune poate încărca şi părţile tor la foc sau la tempera- metalice ale aparatului şi poate condu- turi prea ridicate. Focul sau ce la un şoc electric. temperaturi peste 130 °C pot cauza o explozie. 8) INDICAŢII SPECIALE PRIVIND g) Urmaţi toate instrucţiunile SIGURANŢA FOLOSIRII APARATE-...
 • Seite 41: Manipularea Corectă Aaparatului Cu Baterii

  de personal specializat, în care aparatul este folosit pentru o folosind piese de schimb perioadă mai îndelungată de timp sau originale. Nu folosiți încăr- dacă este operat şi întreţinut în mod cătorul dacă este defect și necorespunzător. nu-l deschideți dumnea- voastră.
 • Seite 42: Indicaţii De Siguranţă Suplimentare

  persoană cu calificare similară, • Aparatul trebuie alimentat doar cu SELV în scopul prevenirii pericolelor. (Safety Extra Low Voltage, tensiune scăzută de siguranță), în conformitate u Indicaţii de siguranţă specificația marcajului de pe aparat. suplimentare • Încărcați bateria înainte de prima utilizare.
 • Seite 43: Punerea În Funcțiune

  Comutatorul sensului de ro- 3 LED-uri aprinse (roșu-galben-verde): taţie poate fi acţionat doar în Acumulator încărcat 2 LED-uri aprinse (roșu-galben): stare de repaus! Acumulator parțial încărcat Selectarea bitului din 1 LED aprins (roșu): tamburul de schimbare a Acumulatorul trebuie încărcat bitului Punerea în funcțiune 1.
 • Seite 44: Utilizarea Suportului De Prelungire Bit

  Utilizarea suportului de Evitaţi utilizarea de detergenţi sau prelungire bit solvenţi. Aceştia pot deteriora definitiv aparatul. Îndepărtați bitul actual ( 2) din suportul de Mentenanţă biți ( Introduceți suportul de prelungire bit ( Aparatul nu necesită mentenanţă. în suportul de biți ( 3).
 • Seite 45: Reciclare/Protecţia Mediului Înconjurător

  Reciclare/Protecţia me- diului înconjurător Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul către o unitate de reciclare ecologică. Dispozitivele electrice nu trebuie aruncate în deşeurile casnice. Nu aruncaţi acumulatorii şi aparat în gunoiul menajer, apă sau foc (pericol de explo- zie). Acumulatorii deterioraţi pot dăuna mediului şi sănătăţii dvs., dacă...
 • Seite 46: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 47: Reparaţii-Service

  Service-Center • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau Service România prin e-mail, departamentul de service menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Tel.: 0800896637 E-Mail: grizzly@lidl.ro suplimentare referitoare la modalitatea de soluţionare a reclamaţiei Dvs. IAN 321218_1901 •...
 • Seite 48: Увод

  Съдържание Увод Увод ............48 Предназначение .........48 Сърдечно Ви честитим закупуването Общо описание ........49 на Вашия нов уред. По такъв начин Обем на доставката ......49 Вие сте избрали един висококачествен Описание на функцията....49 продукт. По време на производството Преглед ..........49 уредът е проверяван за качество и е Технически...
 • Seite 49: Съдържание

  Общо описание Преглед Фигурите ще намерите вър- 1 Транспортен предпазител ху отварящата се страна. 2 Битове 3 Гнездо за бит Обем на доставката 4 Шейна на акумулаторния вин- товерт Извадете уреда внимателно от опаков- 5 Индикатор за състоянието на ката и проверете, дали следните части зареждане...
 • Seite 50: Инструкции За Безопасност

  Зарядно Необходимо е да се определят устройство ....WJG-Y130502100WU предохранителни мерки за защи- Номинална консумация ....24 W та на обслужващото лице въз ос- Входно напрежение/ нова на действителните условия Input ....100-240 V~, 50-60 Hz на употреба (при това трябва да Изходно...
 • Seite 51: Общи Указания За Безопасност При Електроуреди

  Общи указания за безо- Клас защита II пасност при електроуреди В рамките на ЕС този символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указва, че това зарядно устрой- Прочетете всички ство за батерии и комплектът указания за батерии не трябва да се изхвър- безопасност, лят заедно с домашната смет. инструкции, фигури...
 • Seite 52 газове или прахове. d) Не използвайте Електронните инструменти захранващия кабел за произвеждат искри, които цели, за които той не е могат да възпламенят предвиден, напр. да носите искри, прах или пари. електроинструмента за c) Дръжте децата или кабела или да изваждате други...
 • Seite 53 електроинструмента. ключове. Инструмент или Не използвайте ключ, който се намира с електроинструмента, някоя от движещите се когато сте уморени части може да доведе до или под влиянието на наранявания. наркотични вещества, e) Избягвайте неестествена алкохол или медикаменти. позиция на тялото. Един...
 • Seite 54 сте добре запознати с електроинструменти на електроинструмента. място, което не може да бъде достигнато от деца. Невнимателното боравене може да доведе до тежки Не позволявайте на лица, които не са запознати с наранявания в рамките на електроинструмента или части от секундата. не...
 • Seite 55 до опасни ситуации. d) При грешно приложение от h) Поддържайте дръжките батерията може да изтече и повърхностите за течност. Избягвайте контакт хващане сухи и чисти от с нея. При случаен контакт масло и грес. Плъзгащите изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, се...
 • Seite 56: То Устройство На Батерията

  резервни части. По този d) Не отваряйте батерията и избяг- начин се гарантира запазване вайте механично повреждане на на безопасността на уреда. батерията. Има опасност от късо b) Никога не ремонтирайте съединение и могат да се образуват повредени батерии. Всички изпарения, които...
 • Seite 57: За Безопасност

  способности или липса на на открито. Чрез замърсяване опит и знания, ако те са под и проникване на вода се пови- контрол или са инструктирани шава рискът от удар от ток. относно безопасната употреба • Зарядното устройство може да работи само с прилежа- на...
 • Seite 58: Зареждане

  ства. При повреди на корпуса • Заредете вградената батерия на мрежовият адаптер не трябва уреда преди първата употреба. Не да се използва повече. зареждайте батерията много пъти Литиево-йонните батерии един след друг за кратко време. трябва да се зареждат само •...
 • Seite 59: Пуск

  Превключвател за посоката • Състоянието на зареждане на бате- на въртене рията се показва чрез светване на съответната светодиодна светлина. За да активирате показанието тряб- Чрез преместване на превключвателя ва да натиснете превключвателя за за посоката на въртене ( 8) можете включване/изключване...
 • Seite 60: Смяна На Накрайник В Барабана За Смяна На Накрайник

  Почистване/Техническа Смяна на накрайник в бара- бана за смяна на накрайник поддръжка За отстраняване на накрайника просто Оставете работи, които не са оп- издърпайте накрайника от държача за исани в тази инструкция, да бъ- накрайници ( дат извършени от упълномощен от...
 • Seite 61: Изхвърляне/Защита

  • Уредът не трябва да се демонтира. Вашата местна фирма за събиране на Ако уредът е повреден, обърнете се отпадъци или наш сервизен център. към доставчика или производителя. • Ние ще изхвърлим безплатно изпра- • Съхранявайте батерията в частично тените ни от вас уреди. заредено...
 • Seite 62 Гаранционни условия части (например ножовете, ексцентъри- Гаранционният срок започва да тече от те и въглеродните четки) или повредите датата на покупката. Пазете добре ори- на чупливи части (например прекъсва- гиналната касова бележка. Този доку- чи, батерии или такива произведени от мент...
 • Seite 63: Извънгаранционно Обслужване

  Вносител бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането Моля, обърнете внимание, че следва- и допълнителни разходи, задъл- щият адрес не е адрес на сервиза. жително използвайте само адреса, Първо...
 • Seite 64 продажба, продавачът е длъжен да я стоката, когато търговецът се съгласи приведе в съответствие с договора за да бъде извършена замяна на потре- продажба. бителската стока с нова или да се по- прави стоката в рамките на един месец (2) Привеждането на потребителската от...
 • Seite 65: Εισαγωγή

  Εισαγωγή  Εισαγωγή ..........65 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........65 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ........66 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Σύνολο παράδοσης ......66 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθη- Περιγραφή λειτουργίας ......66 κε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά Επισκόπηση...
 • Seite 66: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή Επισκόπηση Την απεικόνιση των σημαντικότε- 1 Ασφάλεια μεταφοράς ρων εξαρτημάτων λειτουργίας θα 2 Μύτη βρείτε στη σελίδα-φάκελλο. 3 Υποδοχή μυτών 4 Ολισθητήρας του επαναφορτιζό- Σύνολο παράδοσης μενου κατσαβιδιού με δυνατότη- τα εναλλαγής των μπιτ Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε την 5 Ένδειξη...
 • Seite 67: Υποδείξεις Ασφάλειας

  βλάβες σε άτομα ή υλικές ζημιές. Αυτός ο φορτιστής είναι κατάλληλο μόνο για τη φόρτιση της συσκευής τύπο Σύμβολα κινδύνων με πληροφο- RAPIDFIRE 2.1. ρίες για την πρόληψη βλαβών σε άτομα από ηλεκτροπληξία. H αφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου...
 • Seite 68 μπορούν να προκαλέσουν Η συσκευή φόρτισης ενδείκνυται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά μόνο για χρήση σε κλειστούς χώ- ή/και σοβαρούς ρους. τραυματισμούς. Πολικότητα Φυλάτε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες για Κατηγορία προστασίας II μελλοντική αναφορά. (Διπλή μόνωση) Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις...
 • Seite 69 2) Ηλεκτρική ασφάλεια τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. e) Όταν εργάζεστε με ένα Προσοχή: Έτσι ηλεκτρικό εργαλείο σε αποφεύγετε ατυχήματα εξωτερικό χώρο, να και τραυματισμούς από χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτροπληξία: καλώδια επέκτασης τα οποία ενδείκνυνται και για a) Το βύσμα σύνδεσης του εξωτερικό χώρο. Η χρήση ηλεκτρικού...
 • Seite 70 αντιολισθητικά υποδήματα εξαρτήματα. Ο χαλαρός ασφαλείας, προστατευτικό ρουχισμός, τα κοσμήματα ή κράνος ή προστασία για την τα μακριά μαλλιά μπορεί να ακοή, ανάλογα με το είδος μαγκωθούν από κινούμενα και τη χρήση του ηλεκτρικού εξαρτήματα. g) Εάν είναι δυνατή η εργαλείου, μειώνει...
 • Seite 71 εργαλείο το οποίο δεν μπορεί f) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. πλέον να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί είναι Προσεκτικά φροντισμένα επικίνδυνο και πρέπει να εργαλεία κοπής με αιχμηρές επισκευαστεί. ακμές κοπής μαγκώνουν c) Τραβήξτε το βύσμα από την λιγότερο και γίνεται πρίζα...
 • Seite 72 b) Χρησιμοποιείτε μόνο ή σε υψηλές θερμοκρασίες. τους προβλεπόμενους Πυρκαγιά ή θερμοκρασίες συσσωρευτές για τα πάνω από 130 °C μπορούν να αντίστοιχα ηλεκτρικά προκαλέσουν έκρηξη. εργαλεία. Η χρήση άλλων g) Τηρείτε όλες τις οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση και μη συσσωρευτών...
 • Seite 73: Σωστη Μεταχειριση Τησ Συσκευησ Φορτισησ Συσσωρευτη

  δικτύου. Η επαφή με έναν αγωγό υπό β) Βλάβες στην ακοή, στην περίπτωση που τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και τα δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη προστα- μεταλλικά τμήματα της συσκευής και σία για την ακοή. να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. γ) Προβλήματα υγείας που προκαλούνται από...
 • Seite 74: Υποδείξεις Ασφάλειας

  • Για τη φόρτιση του συσσω- τερικά βραχυκυκλώματα. ρευτή χρησιμοποιείτε απο- Η συσκευή φόρτισης δεν • κλειστικά την απεσταλμένη επιτρέπεται να λειτουργεί σε συσκευή φόρτισης. Υπάρχει εύφλεκτες βάσεις (π.χ. χαρτί, υφάσματα). Υπάρχει κίνδυνος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης. Ελέγχετε πριν από κάθε χρή- •...
 • Seite 75: Διαδικασία Φόρτισης

  Διαδικασία φόρτισης 2. Συνδέστε το βύσμα συσκευής φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης Μην εκθέτετε το συσσωρευτή 6) της συσκευής. σε ακραίες συνθήκες όπως σε 3. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης θερμότητα και κρούσεις. Υπάρχει 11) σε μια πρίζα. κίνδυνος τραυματισμού μέσω 4. Μετά από επιτυχή διαδικασία εξερχόμενου...
 • Seite 76: Χρήση

  Επιλογή μπιτ από το τύμπανο Ανοίξτε την ασφάλεια μεταφοράς και απο- αλλαγής μπιτ μακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς 1) από την υποδοχή μπιτ ( 1. Ωθήστε τον ολισθητήρα του Χρήση επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού με δυνατότητα εναλλαγής των Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μπιτ (4) προς τα εμπρός. 2.
 • Seite 77: Χρήση Συγκράτησης

  Χρήση συγκράτησης • Διατηρείτε την εγκοπή αερισμού, το επέκτασης των μπιτ περίβλημα μοτέρ και τις λαβές της συσκευής καθαρά. Χρησιμοποιείτε για Απομακρύνετε το τρέχον μπιτ ( 2) από αυτό ένα νωπό πανί ή μια βούρτσα. την υποδοχή μπιτ ( Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.
 • Seite 78: Απόρριψη/Προστασία

  Απόρριψη/Προστασία του • Απορρίψτε τη συσκευή με εκφορτι- περιβάλλοντος σμένο συσσωρευτή. Μην ανοίγετε τη συσκευή και το συσσωρευτή. Οδηγείτε τη συσκευή, τα αξεσουάρ και τη • Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με συσκευασία σε μια φιλική προς το περι- τις τοπικές προδιαγραφές. Παραδίδετε βάλλον...
 • Seite 79: Εγγύηση

  Εγγύηση δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.
 • Seite 80: Σέρβις Επισκευής

  • Ένα ως ελαττωματικό καταχωρημένο     ,  προϊόν μπορείτε, μετά από συνεννόηση        με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελα-       τών, να το στείλετε, με δική μας επιβά- ...
 • Seite 81: Service-Center

  Service-Center Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.gr IAN 321218_1901 Εισαγωγέας Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι η διεύ- θυνση για σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα με το πιο πάνω αναφερόμενο κέντρο εξυ- πηρέτησης πελατών. Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 82: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........82 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......82 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 82 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........83 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 83: Lieferumfang

  ; 2100 mA Schutzklasse ......... Übersicht Schutzart ........IPX0 1 Transportsicherung Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum La- den des Geräte Typs: Rapidfire 2.1 geeignet. 2 Bit 3 Bitaufnahme 4 Schlitten des Akku-Wechselbit- Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver-...
 • Seite 84: Sicherheitshinweise

  auch zu einer einleitenden Einschätzung Gebotszeichen (anstelle des Aus- der Aussetzung verwendet werden. rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Warnung: von Schäden. Der Schwingungsemissionswert Hinweiszeichen mit Informationen kann sich während der tatsäch- lichen Benutzung des Elektro- zum besseren Umgang mit dem werkzeugs von dem Angabewert Gerät.
 • Seite 85: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  den. Elektrowerkzeuge erzeu- an die Stelle, bei der Sie es gekauft gen Funken, die den Staub oder haben. Diese wird dann das Gerät die Dämpfe entzünden können. der stofflichen Verwertung zuführen. c) Halten Sie Kinder und an- dere Personen während der Allgemeine Benutzung des Elektrowerk- Sicherheitshinweise für...
 • Seite 86 um das Elektrowerkzeug Unachtsamkeit beim Gebrauch zu tragen, aufzuhängen des Elektrowerkzeuges kann zu oder um den Stecker aus ernsthaften Verletzungen führen. der Steckdose zu ziehen. b) Tragen Sie persönliche Halten Sie die Anschluss- Schutzausrüstung und leitung fern von Hitze, Öl, immer eine Schutzbrille.
 • Seite 87 Kleidung. Tragen Sie werkzeug, dessen Schalter keine weite Kleidung defekt ist. Ein Elektrowerk- oder Schmuck. Halten zeug, das sich nicht mehr ein- Sie Haare, Kleidung und oder ausschalten lässt, ist gefähr- Handschuhe fern von sich lich und muss repariert werden. bewegenden Teilen.
 • Seite 88 Elektrowerkzeugen. kus kann zu Verletzungen und f) Halten Sie Schneidwerk- Brandgefahr führen. zeuge scharf und sauber. c) Halten Sie den nicht be- nutzten Akku fern von Sorgfältig gepflegte Schneid- Büroklammern, Mün- werkzeuge mit scharfen Schneid- zen, Schlüsseln, Nägeln, kanten verklemmen sich weniger Schrauben oder anderen und sind leichter zu führen.
 • Seite 89 Betriebsanleitung angege- es reinigen. benen Temperaturbereichs. b) Setzen Sie den Akkuschrauber nicht über längere Zeit starker Falsches Laden oder Laden Sonneneinstrahlung aus und le- außerhalb des zugelassenen Tem- gen Sie ihn nicht auf Heizkörpern peraturbereichs kann den Akku ab. Hitze schadet dem Akku und es zerstören und die Brandgefahr besteht Explosionsgefahr.
 • Seite 90: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Angaben des Typenschildes len wir Personen mit medizinischen auf dem Ladegerät über- Implantaten ihren Arzt und den Her- einstimmt. Es besteht die Ge- steller des medizinischen Implantats fahr eines elektrischen Schlags. zu konsultieren, bevor die Maschine • Trennen Sie das Ladegerät bedient wird.
 • Seite 91: Ladevorgang

  Zusätzliche Laden Sie nur mit beiliegendem Sicherheitshinweise Original-Ladegerät auf. - Nur zur Verwendung in Innen- • Das Gerät ist nur mit SELV (Safety Extra räumen. Low Voltage, Sicherheitskleinspannung) - Verwenden Sie keine nicht wie- entsprechend der Kennzeichnung auf deraufladbaren Batterien. dem Gerät zu versorgen.
 • Seite 92: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  Ladezustand des Akkus Drehrichtungsschalter prüfen Sie können durch Schieben des Drehrich- Die Ladezustandsanzeige ( 5) signali- tungsschalters ( 8) zwischen Rechtslauf siert den Ladezustand des Akkus. ) und Linkslauf ( ) wechseln. Der Ladezustand des Akkus wird durch Wenn Sie den Drehrichtungsschalter Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- 8) in Mittelstellung bringen, ist das te angezeigt.
 • Seite 93: Bits Einsetzen/Entnehmen

  Bits einsetzen/entnehmen Führen Sie folgende Reinigungs- und War- tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch 2) aus ist eine lange und zuverlässige Nutzung Ziehen Sie den aktuellen Bit ( gewährleistet. der Bitaufnahme ( Reinigung Stecken Sie einen geeigneten 6-Kant-Bit in 3). Durch die 6-Kant- die Bitaufnahme ( Das Gerät darf weder mit Aufnahme kann es sein, dass Sie den Bit...
 • Seite 94: Entsorgung/ Umweltschutz

  Ersatzteile/Zubehör • Lagern Sie das Gerät zwischen 10 °C bis 25 °C. Vermeiden Sie während der Ersatzteile und Zubehör Lagerung extreme Kälte oder Hitze, da- erhalten Sie unter mit der Akku nicht an Leistung verliert. www.grizzly-service.eu • Prüfen Sie während einer längeren La- gerungsphase etwa alle 3 Monate den Ladezustand des Akkus und laden Sie Sollten Sie kein Internet haben, so wenden...
 • Seite 95: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 96: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 321218_1901 Kaufbelegs (Originalkassenbon) und der Angabe, worin der Mangel be- Service Österreich steht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte...
 • Seite 99: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da Aku odvijač s izmjenom bitova Rapidfire 2.1 Serijski broj 201906000001 - 201906468703 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 100: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, Aku odvijač sa izmenom bitova Serija proizvodnje Rapidfire 2.1 Broj serije: 201906000001 - 201906468703 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 101: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Șurubelniţă cu accumulator și tambur pentru bituri seria Rapidfire 2.1 numărul serial 201906000001 - 201906468703 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 102: Превод На Оригиналната Ce- Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Акумулаторен винтоверт серия „RAPIDFIRE 2.1 “ Сериен номер 201906000001 - 201906468703 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани нор- ми...
 • Seite 103: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE С настоящото потвърждаваме, че ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ των μπιτ Rapidfire 2.1 Αριθμός σειράς 201906000001 - 201906468703 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани...
 • Seite 105: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Wechselbitschrauber Modell Rapidfire 2.1 Seriennummer 201906000001 - 201906468703 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 106 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: 72036256052019-HR/RS/RO/BG/GR IAN 321218_1901...