Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLSD 48 A1 Originalbetriebsanleitung

Digitale lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DIGITAL SOLDERING STATION PLSD 48 A1
DIGITAL LÖDSTATION
Översättning av bruksanvisning i original
SKAITMENINĖ LITAVIMO
STOTELĖ
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 303729
CYFROWA STACJA
LUTOWNICZA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DIGITALE LÖTSTATION
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLSD 48 A1

 • Seite 1 DIGITAL SOLDERING STATION PLSD 48 A1 CYFROWA STACJA DIGITAL LÖDSTATION LUTOWNICZA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi DIGITALE LÖTSTATION SKAITMENINĖ LITAVIMO Originalbetriebsanleitung STOTELĖ Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 303729...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
 • Seite 3 °C POWER 200 300 400 standby...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   │  1 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 5: Inledning

  DIGITAL LÖDSTATION PLSD 48 A1 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen . Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvin- ning . Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten .
 • Seite 6: Utrustning

  Visare av förinställd temperatur Är/Bör-temperatur/Uppvärmningstemperatur Förvaringsfack för lödspetsar Lödtenn Leveransens innehåll 1 digital lödningsstation PLSD 48 A1 inkl . 3 standardlödspetsar (1 förmonterad) 1 lödtenn, ø 1,0 mm, 10 g 1 lödtenn, ø 1,5 mm, 10 g 1 lödsvamp 1 bruksanvisning Tekniska data Nominell spänning:...
 • Seite 7: Säkerhet

  . Barn får inte leka med produkten . Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt . ■ 4  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 8 Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är påkopplad . ■ VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR PESONSKADOR! Låt inte händerna komma i närheten av det heta arbetsstycket . Värmen kan avges genom arbetsstycket .   │  5 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 9 . ■ Tvätta alltid händerna noga när du lött färdigt . ■ Kasta aldrig spill från lödningen i hushållssoporna . Rester från lödningen ska sorteras som farligt avfall . ■ 6  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 10: Innan Produkten Tas I Bruk

  (300°C vid första användningstillfället) i 3 sekunder . Därefter övergår LC-displayen till att visa den aktuella Är-temperaturen OBSERVERA ► Innan lödningsstationen används första gången och innan man använder en ny lödspets måste lödspetsen förtennas .   │  7 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 11: Standbyläge

  ► Sätt alltid tillbaka lödkolven i sin hållare igen när du använt den färdigt . ♦ Sätt PÅ/AV-knappen på läge "0" . Dra ut kontakten när du inte ska använda produkten längre . ■ 8  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 12: Ställa In Temperatur

  ― 400°C, hög lödtemperatur används för att t ex ta bort (avlöda) små lödningar . ― 450°C är den maximala lödningstemperaturen som används för att t ex ta bort (avlöda) större lödningar .   │  9 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 13 3 förprogrammerade temperaturer: 200°C / 300°C / 400°C . ♦ Tryck på temperaturinställning eller eller för att ställa in den förprogrammerade temperatur du vill ha . Den förinställda temperaturen framgår av pilen i visaren ■ 10  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 14: Lödsvamp

  Låt lödningen stelna och undvik vibrationer . OBSERVERA ► Flytmedlet ingår antingen i lödningen eller tillsätts separat . Informera dig vid köpet hur det ska användas och vilket medel som är lämpligt .   │  11 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 15: Underhåll Och Rengöring

  Använd absolut inte vassa föremål, bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plast . ■ Akta så att det inte kommer in vätska i produkten . OBSERVERA ► Reservdelar (t ex lödspetsar) kan beställas via vår service hotline . ■ 12  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 16: Kassering

  . Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten .   │  13 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 17: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . ■ 14  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 18 . ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbevi- set (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen .   │  15 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 19: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 303729 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 16  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 20 Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . Tillämpade harmoniserande standarder: EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  17 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 21 Typbeteckning: Digital lödningsstation PLSD 48 A1 Tillverkningsår: 03 - 2018 Serienummer: IAN 303729 Bochum, 2018-03-01 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen . ■ 18  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 22 Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . 35    19 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 23: Wstęp

  CYFROWA STACJA LUTOWNICZA PLSD 48 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany produkt cha- rakteryzuje się wysoką jakością . Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu . Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji . Przed rozpoczęciem użyt- kowania produktu należy zapoznać...
 • Seite 24: Wyposażenie

  Schowek na grot lutownicy Cyna lutownicza Zakres dostawy 1 Cyfrowa stacja lutownicza PLSD 48 A1 w zestawie 3 standardowe groty lutownicy (1 x zamontowany) 1 cyna lutownicza, ø 1,0 mm, 10 g 1 cyna lutownicza, ø 1,5 mm, 10 g 1 gąbka lutownicza...
 • Seite 25: Bezpieczeństwo

  . Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem . Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia . ■ 22    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 26 Urządzenie trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych . ■ Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru . ■ PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ! Nigdy nie dotykaj rękami rozgrzanego detalu . Obrabiany przedmiot może się mocno nagrzewać .    23 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 27 żywnością lub przez papierosy do organizmu . ■ Po lutowaniu zawsze dokładnie umyj ręce . ■ Nigdy nie wyrzucaj odpadów po lutowaniu do śmieci domo- wych . Odpady po lutowaniu utylizuj jako odpady specjalne . ■ 24    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 28: Przed Uruchomieniem

  (przy pierwszym użyciu 300°C) . Następnie na wyświetlaczu LCD wskazana zostaje bieżąca temperatura rzeczywista WSKAZÓWKA ► Przed pierwszym użyciem stacji lutowniczej, a także przy użyciu każdego nowego grotu, grot należy najpierw pokryć cyną .    25 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 29: Tryb Czuwania

  żądaną temperaturę w sposób opisany poniżej . Wyłączanie: WSKAZÓWKA ► Po użyciu lutownicę precyzyjną odkładaj zawsze na uchwyt lutownicy precyzyjnej ♦ Ustaw włącznik/wyłącznik na pozycję „0” . W przypadku niekorzystania z urządzenia wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania . ■ 26    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 30: Ustawianie Temperatury

  300°C – tryb normalnej pracy, na przykład przy stosowaniu bezołowiowej cyny lutowniczej . ― 400°C – wysoka temperatura lutowania, na przykład do wylutowywania małych lutów . ― 450°C – maksymalna temperatura lutowania, na przykład do wylutowywania dużych lutów .    27 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 31 3 domyślnie zaprogramowane temperatury: 200°C / 300°C / 400°C . ♦ Nacisnąć przycisk wyboru temperatury , aby ustawić żądaną zaprogramowaną domyślnie temperaturę . Ustawiona domyślnie temperatura jest wskazywana na wy- świetlaczu strzałką . ■ 28    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 32: Gąbka Lutownicza

  Dodać więcej cyny lutowniczej , aż do pokrycia nią całego lutowanego miejsca . ♦ Następnie natychmiast odsunąć grot lutownicy , by nie przegrzać stopionego lutu . ♦ Odczekać do stężenia lutu i unikać wstrząsów .    29 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 33: Konserwacja I Czyszczenie

  środków czyszczących, które działają agresywnie na tworzywa sztuczne . ■ Dbaj, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się żadna ciecz . WSKAZÓWKA ► Części zamienne (np . groty) można zamówić poprzez naszą infolinię serwisową . ■ 30    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 34: Utylizacja

  (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploa- towanego produktu udziela urząd gminy lub miasta .    31 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 35: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 32    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 36 . ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu .    33 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 37: Serwis

  IAN 303729 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 34    PLSD 48 A1 │...
 • Seite 38: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  8 czerwca 2011 r . w sprawie ograniczenia stosowa- nia określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych . Zastosowane normy zharmonizowane: EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012    35 ■ PLSD 48 A1 │...
 • Seite 39 Oznaczenie typu maszyny: Cyfrowa stacja lutownicza PLSD 48 A1 Rok produkcji: 03 - 2018 Numer seryjny: IAN 303729 Bochum, 01 .03 .2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 40 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . 53   │  37 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 41: Įžanga

  SKAITMENINĖ LITAVIMO STOTELĖ PLSD 48 A1 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką gaminį . Nau- dojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų . Prieš pradėdami naudoti gaminį susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais . Gaminį nau- dokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytiems naudojimo tikslams .
 • Seite 42: Dalys

  Faktinė / nustatytoji / kaitinimo temperatūra Lituoklio smaigalio skyrelis Lydmetalis Tiekiamas rinkinys 1 skaitmeninė litavimo stotelė PLSD 48 A1 su 3 standartiniais lituoklio smaigaliais (1 x jau uždėtas) 1 lydmetalis, ø 1,0 mm, 10 g 1 lydmetalis, ø 1,5 mm, 10 g 1 lituoklio kempinė...
 • Seite 43: Sauga

  įrankį ir supranta, kokių gali kilti pavojų . Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama . Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti va- lymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų . ■ 40  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 44 įdėkite į laikiklį . ■ Laikykite įrankį atokiai nuo degių medžiagų . ■ Niekada nepalikite neprižiūrimo įjungto įrankio . ■ ATSARGIAI! PAVOJUS SUSIŽALOTI! Laikykite rankas atokiai nuo įkaitusio ruošinio . Įkaisti gali visas ruošinys .   │  41 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 45 į žmogaus organizmą . ■ Baigę lituoti, kas kartą kruopščiai nusiplaukite rankas . ■ Litavimo medžiagų atliekų niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis . Litavimo medžiagų atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms . ■ 42  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 46: Prieš Pradedant Naudoti

  (pirmą kartą naudojant įrenginį – 300 °C) . Paskui skystųjų kristalų ekrane rodoma esama faktinė tempe- ratūra NURODYMAS ► Prieš naudojant litavimo įrenginį pirmą kartą ir kas kartą įdėjus naują lituoklio smaigalį, lituoklio smaigalį pirmiausia reikia alavuoti .   │  43 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 47: Parengties Režimas

  Baigę lituoti, tiksliųjų darbų lituoklį kas kartą vėl įdėkite į tiksliųjų darbų lituoklio laikiklį ♦ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį nuspauskite į 0 padėtį . Kai baigiate įrankiu naudotis, iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką . ■ 44  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 48: Temperatūros Nustatymas

  300 °C – įprasta temperatūra, pvz ., naudojant bešvinį lydmetalį . ― 400 °C – aukšta litavimo temperatūra, pvz ., nedidelėms sulituotosioms siūlėms išardyti . ― 450 °C – aukščiausia litavimo temperatūra, pvz ., didelėms sulituotosioms siūlėms išardyti .   │  45 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 49 3 užprogramuotų temperatūrų: 200 °C / 300 °C / 400 °C . ♦ Paspauskite numatytąją temperatūrą arba , arba nustatykite norimą užprogramuotą temperatūrą . Nustatytąją temperatūrą rodmenyje žymi rodyklė . ■ 46  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 50: Lituoklio Kempinė

  , kad neperkaitintu- mėte išlydyto lydmetalio . ♦ Palaukite, kol lydmetalis sukietės, ir venkite vibracijų . NURODYMAS ► Fliusas būna lydmetalyje arba naudojamas atskirai . Įsigydami pasiteiraukite apie jo naudojimo būdą ir tinkamą lydmetalį .   │  47 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 51: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Niekada nenaudokite aštrių daiktų, benzino, tirpiklių ar plastikus veikiančių valiklių . ■ Pasirūpinkite, kad į įrankio vidų nepatektų skysčių . NURODYMAS ► Atsarginių dalių (pvz ., lituoklio smaigalių) galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija . ■ 48  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 52: Šalinimas

  . Pakuotės medžiagos ženklina- mos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: Plastikai, 20–22: Popierius ir kartonas, 80–98: Sudėtinės medžiagos Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje .   │  49 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 53: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisy- toms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto dar- bus imamas mokestis . ■ 50  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 54 čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos .   │  51 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 55: Priežiūra

  IAN 303729 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 52  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 56: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . Taikomi darnieji standartai: EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  53 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 57 Įrankio tipas: Skaitmeninė litavimo stotelė PLSD 48 A1 Pagaminimo metai: 2018-03 Serijos numeris: IAN 303729 Bochumas, 2018-03-01 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai . ■ 54  │   PLSD 48 A1...
 • Seite 58 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DE │ AT │ CH   │  55 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 59: Einleitung

  DIGITALE LÖTSTATION PLSD 48 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 60: Ausstattung

  Anzeige der Voreingestellten Temperatur Ist/Soll-Temperatur / Aufheiztemperatur Aufbewahrungsfach für die Lötspitze Lötzinn Lieferumfang 1 Digitale Lötstation PLSD 48 A1 inkl . 3 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm...
 • Seite 61: Sicherheit

  Gefahren verstehen . Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen . Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 62 Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt . ■ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Ihre Hände vom erhitzten Werkstück fern . Die Hitze kann durch das Werkstück hindurch abgegeben werden . DE │ AT │ CH   │  59 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 63 Organismus gelangen . ■ Waschen Sie sich nach dem Löten immer gründlich die Hände . ■ Werfen Sie Lötabfälle nie in den Hausmüll . Lötabfälle gehören zum Sondermüll . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 64: Vor Der Inbetriebnahme

  Ist-Temperatur an . HINWEIS ► Vor der ersten Inbetriebnahme der Lötstation und auch bei Ver- wendung jeder neuen Lötspitze muss die Lötspitze zunächst verzinnt werden . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 65: Standby Modus

  Halterung für den Feinlötkolben ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „0“ . Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 66: Temperatur Einstellen

  Lötzinn . ― 400°C Hohe Löttemperatur, z . B . zum Entlöten kleiner Lötstellen . ― 450°C Maximale Löttemperatur, z . B . zum Entlöten großer Lötstellen . DE │ AT │ CH   │  63 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 67 3 vorprogrammierte Temperaturen: 200°C / 300°C / 400°C . ♦ Drücken Sie die Temperaturvorwahl oder oder um die gewünschte vorprogrammierte Temperatur einzustellen . Die voreingestellte Temperatur wird in der Anzeige mit einem Pfeil dargestellt . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 68: Lötschwamm

  . ♦ Entfernen Sie anschließend sofort die Lötspitze , um das geschmolzene Lot nicht zu überhitzen . ♦ Lassen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 69: Wartung Und Reinigung

  Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen . HINWEIS ► Ersatzteile (wie z . B . Lötspitzen) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 70: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 71: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädi- gungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 72 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service- Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen . DE │ AT │ CH   │  69 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 73: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 70  │   DE │ AT │ CH PLSD 48 A1...
 • Seite 74: Original-Konformitätserklärung

  Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimm- ter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH   │  71 ■ PLSD 48 A1...
 • Seite 75 Typbezeichnung der Maschine: Digitale Lötstation PLSD 48 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2018 Seriennummer: IAN 303729 Bochum, 01 .03 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . ■ 72  │   DE │ AT │ CH...
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 03 / 2018 Ident.-No.: PLSD48A1-032018-1 IAN 303729...