Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 30 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Feinlötkolben mit multifunktionshalterung
Vorschau ausblenden

Werbung

SoLDerInG GUn
WITH HoLDer
PLS 30
SOLDERING GUN WITH HOLDER
Operation and Safety Notes
LÖDKOLV MED
MULTIFUNKTIONSSTÄLL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
ΛΕΠΤΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
JUOTIN JA TELINE
Käyttö- ja turvaohjeet
FINLODDEKOLBE MED
MULTIFUNKTIONSHOLDER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
FEINLÖTKOLBEN MIT
MULTIFUNKTIONSHALTERUNG
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
3

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 30

 • Seite 1 SoLDerInG GUn WITH HoLDer PLS 30 SOLDERING GUN WITH HOLDER JUOTIN JA TELINE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LÖDKOLV MED FINLODDEKOLBE MED MULTIFUNKTIONSSTÄLL MULTIFUNKTIONSHOLDER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΛΕΠΤΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ FEINLÖTKOLBEN MIT ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ MULTIFUNKTIONSHALTERUNG Υποδείξεις...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Proper use ................Page 7 Features and equipment ............Page 8 Included items ................Page 8 Technical information ............Page 8 Safety advice 1. Workplace safety ..............Page 9 2. Electrical safety ..............Page 9 3. Personal safety ..............Page 10 4. Careful handling and use of electrical power tools ..Page 12 Original accessories / attachments ........Page 13 Before first use Fitting the helical spring ............Page 13...
 • Seite 5 Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Observe caution and safety notes! Caution – electric shock! Danger to life! Risk of explosion! Risk of fire! Warning - Hot surfaces! Volt (AC) Watts (Effective power) Wear a breathing / dust mask, protective glasses, gloves and clothing.
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Do not eat! Do not drink! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! Soldering gun with holder Introduction Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first time and that you understand how to handle it correctly.
 • Seite 7: Features And Equipment

  Introduction Features and equipment Soldering pencil Soldering tip Clamp screw Helical spring Clips Third hand Multifunctional holder Solder sponge Included items 1 Soldering pencil 1 Multifunctional holder 1 Tin solder, 10 grams 2 Soldering tips (1x installed) 1 Solder sponge 1 Operating instructions Technical information Electricity supply:...
 • Seite 8: Safety Advice

  Safety advice Safety advice CAUTION! Failure to observe the instructions and advice given below may result in electric shock, fire and/or serious injury. 1. Workplace safety a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.
 • Seite 9: Personal Safety

  Safety advice b) Keep the device away from rain or moisture. Water entering an electrical device increases the risk of electric shock. c) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist envi­ ronment is unavoidable.
 • Seite 10 Safety advice b) Remain alert at all times, watch what you are doing and always proceed with caution. Do not use the device if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury.
 • Seite 11: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety advice ventilation of your working area. In addition, it is recommended that you wear protective gloves, a face mask and a protective apron. Do not eat, drink or smoke in rooms where soldering is carried out. Otherwise your hands may transfer any adhering traces of lead via food or cigarettes into your body.
 • Seite 12: Original Accessories / Attachments

  Safety advice / Before first use Original accessories / attachments Use only the accessories detailed in the operating instructions. The use of attachments or accessories other than those recommended here could lead to you suffering an injury. Before first use Fitting the helical spring Insert the narrower end of the helical spring into the opening...
 • Seite 13: Operation

  Operation Operation The mains voltage must correspond with that shown on the sander rat- ing plate. Equipment labelled as 230 V may also be used with 220 V. Switching on and off Switching on: Insert the mains plug into a suitable mains socket. Switching off: Pull the plug out of the mains socket to switch off the device.
 • Seite 14: Soldering

  Operation / Maintenance and cleaning Soldering — The soldering pencil has a rated output of 30 watts and is there- fore ideal for electronics soldering. — The design of the soldering pencil makes it especially suitable for use where access is difficult or for fine soldering work. —...
 • Seite 15: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty Clean the device after you have finished using it. Use a cloth and a little mild detergent for cleaning the device. In no circumstances use sharp objects, or petrol, solvents or cleaning agents that might attack plastic. Do not allow any liquids to enter the inside of the device.
 • Seite 16 Warranty The warranty covers only material or manufacturing faults, not normal wear or damage to fragile parts such as switches or rechargeable bat- teries. The appliance is intended solely for private, not commercial, use. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or interventions not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void.
 • Seite 17: Disposal

  Disposal Disposal The packaging and ancillary packing consist wholly of environmentally friendly materials. They can be disposed of at your local recycling facility. Do not dispose of electrical devices with the household rubbish! In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical devices must be collected sep- arately and taken for environmentally compatible recycling.
 • Seite 18: Declaration Of Conformity / Producer

  Declaration of conformity / Producer Declaration of conformity / Producer We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Germany, hereby declare that this product complies with the following EU directives: EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Device type / description: Soldering gun with holder Bochum, 30.06.2009...
 • Seite 20 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..........Sivu 23 Varusteet .................Sivu 24 Toimitusmäärä ................Sivu 24 Tekniset Tiedot ................Sivu 24 Turvallisuusohjeita 1. Työpaikkaturvallisuus ............Sivu 25 2. Sähköturvallisuus ...............Sivu 25 3. Henkilöiden turvallisuus ............Sivu 26 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ....Sivu 28 Alkuperäistarvikkeet /-lisälaitteet ..........Sivu 28 Ennen käyttöönottoa Kierrejousen asentaminen .............Sivu 29 Juottokärjen asentaminen / vaihtaminen ......Sivu 29...
 • Seite 21 Johdanto Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Varo sähköiskua! Hengenvaara! Räjähdysvaara! Palonvaara! Varo! Kuumia pintoja! Voltti (Vaihtojännite) Watti (Vaikutusteho) Käytä hengitys- / pölynaamaria, suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidä lapset loitolla sähkötyökalusta! Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa! Pidä...
 • Seite 22: Johdanto

  Johdanto Älä ruokaile! Älä nauti juomia! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! Juotin ja teline Johdanto Tutustu ennen ensi käyttökertaa laitteen toimintoihin ja sen oikeaan käsittelyyn. Lue tämän lisäksi tarkasti seuraava käyttöohje. Näin työskentelet vaarattomasti ja saavutat töissäsi parempia tuloksia. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa muille käyttäjille.
 • Seite 23: Varusteet

  Johdanto Varusteet Hienojuottokolvi Juottokärki Kiinnitysruuvi Kierrejousi Pitopihdit Kolmas käsi Monitoimipidike Puhdistussieni Toimitusmäärä 1 Hienojuottokolvi 1 Monitoimipidike 1 Juottotina, 10 grammaa 2 Juottokärkeä (1 x asennettu) 1 Puhdistussieni 1 Käyttöohje Tekniset Tiedot Virranotto: 230 V ~ Taajuus: 50 Hz Teho: 30 W 24 FI...
 • Seite 24: Turvallisuusohjeita

  Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita VARO! Virheet seuraavassa mainittujen ohjeiden noudattamisessa voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia vammoja. 1. Työpaikkaturvallisuus a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistu­ na. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat johtaa tapaturmiin. Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa säilytetään helposti syttyviä...
 • Seite 25: Henkilöiden Turvallisuus

  Turvallisuusohjeita b) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää sähköisku vaaraa. c) Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteas­ sa ympäristössä, on käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirtakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä kaape­ lista ja vedä kaapeli irti pistorasiasta pitä­ mällä...
 • Seite 26 Turvallisuusohjeita b) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, mitä teet ja toimi järkevästi sähkölaitteilla työskennellessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, käyttänyt huu­ meita, alkoholia tai lääkkeitä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. PALOVAMMAVAARA! Älä koskaan kosketa kuu- mentunutta juottokärkeä tai sulanutta juotetta. Vaarana on palovammat.
 • Seite 27: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuusohjeita Älä mahdollisuuksien mukaan syö, juo tai tupakoi tilassa, jossa tehdään juottotöitä. Käsiin tarttuneet lyijyjäänteet voisivat tällöin joutua elintarvikkeiden tai savukkeen mukana ihmisen elimistöön. Pese aina juottotöiden jälkeen perusteellisesti kädet. Älä koskaan heitä juottojätteitä talousjätteisiin. Juottojätteet kuulu- vat ongelmajätekeräykseen. 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö...
 • Seite 28: Ennen Käyttöönottoa

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Ennen käyttöönottoa Kierrejousen asentaminen Työnnä kierrejousi kapeampi pää edellä monitoimipidikkeen aukkoon. Kiinnitä huomiota, että ulospäin taivutettu kierteenpää osoittaa ylös ja työnnä se sille tarkoitettuun monitoimipidikkeessä olevaan koloon (katso nuoli, kuva C). Paina kierrejousi aukkoon rajoittimeen asti. Kierrä...
 • Seite 29: Kytkeminen Päälle Ja Pois Päältä

  Käyttöönotto Kytkeminen päälle ja pois päältä Kytkeminen päälle: Liitä verkkopistoke sopivaan pistorasiaan. Kytkeminen pois päältä: Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta laitteen kytkemiseksi pois päältä. Kolmas käsi VARO! PALOVAMMAVAARA! Kolmannen käden pitopihdit voivat kuumua työkappaleen juottamisen aikana. 1. Taita kolmas käsi ylös. 2.
 • Seite 30: Juottaminen

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Juottaminen — Hienojuottokolvi soveltuu 30 watin nimellisteholla ihanteellisesti elektroniikkajuottoon. — Kolvin muoto soveltuu erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin ja hienoihin juottotöihin. — Parhaimmat tulokset saat käyttämällä elektroniikkajuotetta, 1,0 (10 g, joka sisältää juoksutetta, sisältyy toimitusmäärään) tai 1,5 mm läpimitta, 60 % Sn. Juoksutteeksi suosittelemme juottotah- naa (ei juottorasvaa tai juottovettä).
 • Seite 31: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Älä käytä missään tapauksessa teräviä esineitä, bensiiniä, liuottimia tai puhdistusaineita, jotka syövyttävät muovia. Älä päästä nesteitä laitteen sisään. Huolto Anna laitteen huoltotoimenpiteet VAROLTUS! pätevien ammattihenkilöiden tehtäväksi. Käytä aino­ astaan alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisen toiminnan.
 • Seite 32: Hävitys

  Takuu / Hävitys Takuu raukeaa, jos tuotettta on käytetty tavalla, joka ei vastaa tuotteen käyttötarkoitusta, tai muuten asiattomasti tai liian kovaa voimaa käyttäen. Takuu raukeaa myös, jos jokin muu taho kuin valmistajan valtuuttama huoltoliike on yrittänyt muuttaa tai korjata tuotetta. Takuu ei rajoita käyttäjän yleistä...
 • Seite 33: Yhdenmukaisuus / Valmistaja

  Yhdenmukaisuus / Valmistaja Yhdenmukaisuus / Valmistaja Me, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, määrittelemme täten tämän tuotteen yhdenmukaiseksi seuraavien EY-direktiivien kanssa: EY­pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004 / 108 / EC) Laitetyyppi / Nimike: Juotin ja teline Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 34 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning............. Sidan 37 De olika delarna ..............Sidan 38 I leveransen ingår ..............Sidan 38 Tekniska Data ............... Sidan 38 Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..........Sidan 39 2. Elsäkerhet ................. Sidan 39 3. Personsäkerhet ..............Sidan 40 4.
 • Seite 35 Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Observera varningar och säkerhetsanvisningarna! Varning för elektrisk chock! Livsfara! Explosionsrisk! Brandrisk! Varning för heta ytor! Volt (Växelspänning) Watt (Effekt) Använd, andnings- / skyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsklädsel. Håll barn på avstånd från elverktyg! Får endast användas inomhus! Se till att produkt, nätkabel och nätkontakt inte är skadade!
 • Seite 36: Inledning

  Inledning Förtäring förbjuden! Dryck förbjuden! Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning! Lödkolv med multifunktionsställ Inledning Innan du börjar använda verktyget: Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika funktionerna och informera dig om hur man hanterar med elverktyg. Läs till detta ändamål nedanstående bruksanvisningliksom.
 • Seite 37: De Olika Delarna

  Inledning De olika delarna Lödkolv Lödspets Klämskruv Spiralfjäder Hjälphållare Extra hållare Flerfunktionshållare Lödsvamp I leveransen ingår 1 Lödkolv 1 Flerfunktionshållare 1 Lödtenn, 10 gram 2 Lödspetsar (1x monterad) 1 Lödsvamp 1 Bruksanvisning Tekniska Data Ström: 230 V ~ Frekvens: 50 Hz Effekt: 30 W 38 SE...
 • Seite 38: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar OBSERVERA! Felhantering vid tillämpning av nedan angivna anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. 1. Säkerhet på arbetsplatsen a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj or­ dentlig belysning. Oreda och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 39: Personsäkerhet

  Säkerhetsanvisningar b) Använd aldrig verktyget i regn eller väta. Inträngande vatten i en elektrisk apparat ökar riskenför elstötar. c) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste använ­ das i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare mini- merar risken för elstötar. Använd inte kabeln på annat sätt än den är avsedd för, t.ex.
 • Seite 40 Säkerhetsanvisningar b) Var alltid medveten om vad du gör och använd sunt förnuft. Använd inte verktyget om ni är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan medföra skador under an- vändningen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Rör aldrig den heta lödspetsen eller det smälta tennet.
 • Seite 41: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Säkerhetsanvisningar Undvik att äta, dricka eller röka i utrymmen där lödning pågår. Risk föreligger att blypartiklar som fastnat på händerna överförs till livsmedel eller cigaretten och på detta sätt hamnar i kroppen. Tvätta alltid händerna grundligt efter avslutat arbete. Lödavfall får inte kastas i hushållssoporna. Lödavfall är specialavfall. 4.
 • Seite 42: Före Första Användning

  Före första användning / Första användning Före första användning Montera spiralfjäder Stick in spiralfjädern med den smala änden i flerfunktionshålla- rens öppning. Se till att den utåtböjda spiraländen pekar upp- åt och stick in den i ursparningen på flerfunktionshållaren pil i bild C). Tryck in spiralfjädern i öppningen till anslag.
 • Seite 43: På / Av

  Första användning PÅ / AV Start: Stick in nätkontakten i ett passande vägguttag. Stänga av: Dra ur nätkontakten ur vägguttaget för att stänga av verktyget. Extra hållare OBSERVERA! RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Hjälphål- larna på extrahållaren kan blir varma under arbetet. 1.
 • Seite 44: Rengöring Och Skötsel

  Första användning / Rengöring och skötsel — Genom sin form är den speciellt lämplig för lödning på svåråtkom- liga ställen och fina lödarbeten. — Bästa resultat uppnås med elektroniktenn, 1,0 (10 g med integre- rad flussmedel ingår i leveransen) eller 1,5 mm diameter, 60 % Sn. Vi rekommenderar att använda kontaktlödpasta som flussmedel (inte lödfett eller lödvatten).
 • Seite 45: Service

  Service / Garanti Service VARNINg! Låt endast behörig elektriker reparera utrustningen och använd endast reservdelar i original. Därmed säkerställs verktygets säkerhet. Låt alltid tillverkaren eller kundtjänst VARNINg! byta nätkontakt eller nätsladd. Därmed säkerställs verkty- gets säkerhet. garanti Du erhåller 3 års garanti på apparaten, räknat från köpdatum.
 • Seite 46: Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering Kompernaß Service Sverige Tel.: 0770 93 00 35 e­mail: support.sv@kompernass.com Avfallshantering Denna förpackning och förpackningsmaterialet består ute- slutande av miljövänligt material. Förpackningen kan tillföras lokala återvinningsstationer. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elapparater avfalls- hanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag- stiftning.
 • Seite 47: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med följande EU-riktlinjer: Lågspänningsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Produkttyp / Betäckning: Lödkolv med multifunktionsställ Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 48 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ...........Side 51 Udrustning ................Side 52 Indholdet ................Side 52 Technische Daten ..............Side 52 Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..........Side 53 2. Elektrisk sikkerhed .............Side 53 3. Personlig sikkerhed ............Side 54 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ............Side 56 Originalt tilbehør / ekstraudstyr ..........Side 57 Før ibrugtagningen...
 • Seite 49 Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne! Fare for elektrisk stød! Livsfare! Eksplosionsfare! Brandfare! Advarsel mod ophedede overflader! Volt (Vekselspænding) Watt (Effektivt) Man bør iføre sig åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, sikkerhedshandsker og sikkerhedsdragt. Børn skal holdes borte fra elektrisk værktøj! Kun til indendørs anvendelse! Apparatet, ledningen og stikket skal være ubeskadiget!
 • Seite 50: Indledning

  Indledning Ingen spisning! Ikke drikke! Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne! Finloddekolbe med multifunktionsholder Indledning Før ibrugtagningen bør man sætte sig ind i loddeapparatu- rets funktioner og i dens korrekte behandling. Til dette formål ambefales det at læse den følgende betjeningsvejdledning. Denne vejledning skal opbevares godt.
 • Seite 51: Udrustning

  Indledning Udrustning Kolbe til finlodning Loddespids Klemskrue Spiralfjeder Holdeklips Tredje hånd Universalholder Loddesvamp Indholdet 1 Kolbe til finlodning 1 Universalholder 1 Loddetin, 10 gramm 2 Loddespidser (1x monteret) 1 Loddesvamp 1 Betjeningsvejledning Technische Daten Nominel spænding: 230 V ~ Frekvens: 50 Hz Ydelse: 30 W...
 • Seite 52: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger FORSIgTIg! Fejl i forhold til anvisningerne herunder kan bevirke elektrisk stød, brand og / eller alvorlig tilskadekomst. 1. Sikkerhed på arbejdsstedet a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god belysning. Uorden og ubelyste arbejdsområder kan være år- sag til ulykker. Apparatet må...
 • Seite 53: Personlig Sikkerhed

  Sikkerhedsanvisninger b) Apparatet skal beskyttes mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparater der forøget risiko for elektrisk stød. c) Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk værktøj skal bruges i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømskontakt.
 • Seite 54 Sikkerhedsanvisninger b) Bevar hele tiden opmærksomheden, pas på hvad De foretage Dem og gå til værks med det elektriske værktøj med fornuften i behold. Undlad at bruge apparatet hvis De er træt eller under indflydelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser.
 • Seite 55: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Sikkerhedsanvisninger Under længerevarende opgaver hvor der kan opstå helbredsskadelige dampe, skal arbejdspladsen have ordentlig udluftning. Desuden anbefales det at bruge sikkerhedshandsker, åndedrætsværn og arbejdsforklæde. Undlad at spise, drikke og ryge i rum hvor der bliver udført lodde- opgaver. Der kan eller trænge blyspor fra hænderne ind i organis- men via levnedsmidler eller cigaretter..
 • Seite 56: Originalt Tilbehør / Ekstraudstyr

  Sikkerhedsanvisninger / Før ibrugtagningen Originalt tilbehør / ekstraudstyr Der må kun benyttes tilbehør som er angivet i betjeningsvejlednin- gen. Anvendelse af andre end de her anbefalede dele eller andet tilbehør kan være årsag til at brugeren kommer til skade. Før ibrugtagningen Montage af spiralfjeder Spiralfjederen stikkes med den smalle ende ind i åbningen i...
 • Seite 57: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Ibrugtagning Spændingen fra strømkilden skal stemme overens med angivelserne på loddekolbens typeskilt. Apparater der er betegnet med 230 volts spænding, kan også anvendes med 220 V. Tænde og slukke Der tændes for loddekolben: Ved at stikket sættes i en passende stikdåse. Loddekolben slukkes: Ved at man trækker stikket ud af stikdåsen.
 • Seite 58: Lodning

  Ibrugtagning Loddesvampen tjener til rengøring af loddespidserne. Loddesvampen skal fugtes før den bliver benyttet. Lodning — Loddekolben har en nominel ydelse på 30 Watt og er ideel til elektroniske loddesteder. — Den er konstrueret så den er særligt velegnet til fin lodning og lodning på...
 • Seite 59: Pasning Og Rengøring

  Pasning og rengøring / Service / Garanti Pasning og rengøring ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER! Stikket skal altid trækkes ud af stikdåsen og loddekolben køle af før man foretager noget arbejde på loddekolben. Loddekolben skal rengøres når arbejdet er udført. Der skal anvendes en klud og eventuelt et mildt rengøringsmiddel til rengøring af indkapslingen.
 • Seite 60 Garanti bevis for købet. Ring til det pågældende servicested i tilfælde af, at garantien skal tages i brug. Kun på denne måde kan vi sikre dig en gratis indsendelse af din vare. Garantiydelsen gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl, men ikke for sliddele eller for beskadigelser på...
 • Seite 61: Bortskaffelse

  Bortskaffelse Bortskaffelse Emballagen og indpakningsmaterialerne består af miljøven- lige stoffer. De kan bortskaffes over genbrugsbeholdere. El­apparater må ikke komme i husholdningsaffaldet! Efter Europæisk Direktiv 2002 / 96 / EC om elektroniske og elektriske apparater og dets omsætning i den nationale lovgivning skal denne slags apparater indsamles særskilt og genindvindes på...
 • Seite 62: Konformitetserklæring / Fremstiller

  Konformitetserklæring / Fremstiller Konformitetserklæring / Fremstiller Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed for dette produkt overensstemmelse med de følgende EF-direktiver: EF­lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk fordragelighed (2004 / 108 / EC) Apparatets type / betegnelse: Finloddekolbe med multifunktionsholder Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 64 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Προδιαγραφόμενη χρήση ..........Σελίδα 67 Εξοπλισμός ................Σελίδα 68 Περιεχόμενα παράδοσης ..........Σελίδα 68 Τεχνικά δεδομένα ...............Σελίδα 68 Υποδείξεις ασφάλειας 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..........Σελίδα 69 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ............Σελίδα 69 3. Ασφάλεια ατόμων ............Σελίδα 71 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών...
 • Seite 65 Εισαγωγή Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης / συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εικονογράμματα: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης! Προσέχετε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας! Προσοχή για ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος ζωής! Κίνδυνος έκρηξης! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Προσοχή από υπέρθερμες επιφάνειες! Volt (εναλλασσόμενη τάση) Watt (Αποτελεσματική...
 • Seite 66: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Μην τρώτε! Μην πίνετε! Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Λεπτο κολλητηρι με πολυχρηστικη λαβη Εισαγωγή Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και πληροφορηθείτε σχετικά με τον ορθό χειρισμό. Διαβάστε για αυτόν το σκοπό προσεκτικά τις...
 • Seite 67: Εξοπλισμός

  Εισαγωγή Εξοπλισμός Κολλητήρι ακριβείας Μύτη συγκόλλησης Βίδα σύσφιξης Ελατήριο σπιράλ Συνδετήρες συγκράτησης Τρίτο χέρι Συγκράτηση πολλαπλών λειτουργιών Σφουγγάρι συγκόλλησης Περιεχόμενα παράδοσης 1 Κολλητήρι ακριβείας 1 Συγκράτηση πολλαπλών λειτουργιών 1 Κασσίτερος για συγκόλληση, 10 γραμμάρια 2 Μύτες συγκόλλησης (1 x συναρμολογημένη) 1 Σφουγγάρι...
 • Seite 68: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Υποδείξεις ασφάλειας Υποδείξεις ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ! Αδυναμία τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρούς τραυματισμούς. 1. Θέση εργασίας­ασφάλεια α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ακαταστασία καθώς και ο ελλιπής φωτισμός του χώρου...
 • Seite 69 Υποδείξεις ασφάλειας χρήση βύσματος προσαρμογέα μαζί με συσκευές με προστατευτική γείωση. Το ανέπαφο βύσμα και η κατάλληλη πρίζα μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. β) Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη βροχή και την υγρασία. Η εισχώρηση νερού μέσα σε μία ηλεκτρονική συσκευή αυξάνει...
 • Seite 70: Ασφάλεια Ατόμων

  Υποδείξεις ασφάλειας 3. Ασφάλεια ατόμων a) Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλείψεις γνώσεων ή εμπειρίας σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ή είναι περιορισμένα στις σωματικές, κινητικές ή πνευματικές τους ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός ατόμου...
 • Seite 71 Υποδείξεις ασφάλειας Απαγορεύεται να αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή χωρίς επίβλεψη. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από θερμασμένα τεμάχια εργασίας. Η θερμότη- τα μπορεί να μεταδοθεί μέσω του εργαλείου. Ως εκ τούτου μην χρησιμοποιείτε το τρίτο χέρι για τη συγκράτηση μικρών τεμαχίων. Αποφύγετε...
 • Seite 72: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Υποδείξεις ασφάλειας / Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών a) Φυλάξτε τα ηλεκτρονικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα, τα οποία δεν είναι έμπιστα ή τα οποία δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες. Τα...
 • Seite 73: Εφαρμογή / Αντικατάσταση Μυτών Συγκόλλησης

  Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία ώστε το άκρο σπιράλ που έχει λυγίσει προς τα έξω να δείχνει προς τα πάνω και τοποθετήστε το μέσα στην εγκοπή που προβλέ- πεται στη συγκράτηση πολλαπλών λειτουργιών (βλέπε βέλος σε...
 • Seite 74: Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση

  Θέση σε λειτουργία Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Ενεργοποίηση: Συνδέστε το βύσμα δικτύου μέσα σε κατάλληλη πρίζα. Απενεργοποίηση: Τραβήξτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα για να απενεργοποιή- σετε τη συσκευή. Τρίτο χέρι ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Οι συ- γκρατήσεις στο τρίτο χέρι ίσως...
 • Seite 75: Συγκόλληση

  Θέση σε λειτουργία Συγκόλληση — Το κολλητήρι ακριβείας με ονομαστική ισχύ 30 Watt είναι ιδανικό για ηλεκτρονικές συγκολλήσεις. — Λόγω τη μορφής του είναι κατάλληλο για εργασίες συγκόλλησης σε δυσπρόσιτα σημεία και εργασίες συγκόλλησης ακριβείας. — Καλύτερα αποτελέσματα θα επιτύχετε με ηλεκτρονική συγκόλληση, 1,0 (10 g με...
 • Seite 76: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις Συντήρηση και καθαρισμός ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου από την πρίζα και επιτρέψτε στη συ- σκευή να κρυώσει πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά το πέρας της εργασίας. Χρησιμοποιήστε...
 • Seite 77: Εγγύηση

  Εγγύηση Εγγύηση Για τη συσκευή αυτή έχετε εγγύηση 3 ετών από την ημερο­ μηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε αξιόπιστα και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν την παράδοσή της. Παρακα­ λούμε διαφυλάξτε την απόδειξη της ταμειακής μηχανής ως αποδεικτικό αγοράς. Σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης παρακαλούμε...
 • Seite 78: Απόσυρση

  Πληροφορίες Απόσυρση Τόσο η συσκευασία όσο και το υλικό συσκευασίας αποτελού- νται από υλικά που είναι φιλικά στο περιβάλλον. Μπορείτε να τα αποσύρετε στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της περιοχής σας. Απαγορεύεται η απόσυρση ηλεκτρικών συσκευ­ ών μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα...
 • Seite 79: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  Δήλωση συμμόρφωσης / Κατασκευαστής Δήλωση συμμόρφωσης / Κατασκευαστής Εμείς, η εταιρία Kompernaβ GmbH, διεύθυνση Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Γερμανία, δηλώνουμε δια του παρόντος ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΚ: Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΕ (2006 / 95 / EC) Ηλεκτρομαγνητική...
 • Seite 80 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .........Seite 83 Ausstattung ................Seite 84 Lieferumfang ................Seite 84 Technische Daten ..............Seite 84 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz................Seite 85 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 85 3. Sicherheit von Personen ............Seite 86 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ...Seite 88 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..........Seite 89 Vor der Inbetriebnahme Spiralfeder montieren ............Seite 89 Lötspitzen einsetzen / wechseln ..........Seite 90...
 • Seite 81 Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Brandgefahr! Warnung vor heißen Oberflächen! Volt (Wechselspannung) Watt (Wirkleistung) Tragen Sie eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung. Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten! Nur zur Verwendung in Innenräumen! Auf Unversehrtheit von Gerät,...
 • Seite 82: Einleitung

  Einleitung Nicht essen! Nicht trinken! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! Feinlötkolben mit Multifunktionshalterung Einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung.
 • Seite 83: Ausstattung

  Einleitung Ausstattung Lötkolben Lötspitze Klemmschraube Spiralfeder Halteclips Dritte Hand Multifunktionshalterung Lötschwamm Lieferumfang 1 Lötkolben 1 Multifunktionshalterung 1 Lötzinn, 10 Gramm 2 Lötspitzen (1x montiert) 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Nennspannung: 230 V ~ Frequenz: 50 Hz Leistung: 30 W 84 DE/AT/CH...
 • Seite 84: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise VORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen. 1. Arbeitsplatz a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Arbeiten Sie mit dem gerät nicht in explosions­...
 • Seite 85: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Halten Sie das gerät von Regen, Nässe oder Flüssig­ keiten fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 86 Sicherheitshinweise mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen be­ nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher- zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 • Seite 87: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sicherheitshinweise Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunststoff- teilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschä- digungen am Gerät kommen. Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. VORSICHT! VERgIFTUNgSgEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern. Sorgen Sie bei längeren Arbeiten, bei denen gesund- heitsgefährdende Dämpfe entstehen können, immer für eine ausreichende Belüftung der Arbeitsstätte.
 • Seite 88: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme das gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. b) Pflegen Sie das gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des gerätes beeinträchtigt ist.
 • Seite 89: Lötspitzen Einsetzen / Wechseln

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Lötspitzen einsetzen / wechseln VORSICHT! VERBRENNUNgSgEFAHR! Heizen Sie den Lötkolben nie ohne Spitze auf. 1. Führen Sie die Lötspitze bis zur Hälfte des Schaftes in den Lötkolben ein. 2. Ziehen Sie die Klemmschraube mit einem Kreuzschlitzschrau- bendreher fest.
 • Seite 90: Dritte Hand

  Inbetriebnahme Dritte Hand VORSICHT! VERBRENNUNgSgEFAHR! Die Halteclips an der dritten Hand können während der Bearbeitung des Werkstücks heiß werden. 1. Klappen Sie die dritte Hand nach oben. 2. Drehen Sie die Halteclips in die gewünschte Richtung. 3. Klemmen Sie das Werkstück zwischen die beiden Halteclips Lötschwamm VORSICHT! Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem...
 • Seite 91: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Verzinnen Sie die heiße Lötspitze hierzu durch das Abschmelzen von Lötzinn. Führen Sie die Lötspitze an die Lötstelle heran und erhitzen Sie diese. Bringen Sie den Lötzinn (mit Flussmittel) zwischen Lötstelle und Löt- spitze zum Schmelzen. Führen Sie weiteren Lötzinn hinzu bis die gesamte Lötstelle benetzt ist.
 • Seite 92: Service

  Service / Garantie Service WARNUNg! Lassen Sie Ihre geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original­Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. WARNUNg! Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer vom Hersteller des gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 93 Garantie Schraven Service­ und Dienstleistungs gmbH gewerbering 14 47623 Kevelaer, germany Tel.: +49 (0) 180 5 008107 (14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen) Fax: +49 (0) 2832 3532 e­mail: support.de@kompernass.com Kompernass Service Österreich Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/min.) e­mail: support.at@kompernass.com Kompernass Service Switzerland...
 • Seite 94: Entsorgung

  Entsorgung Entsorgung Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Behältern entsorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elek- tronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder- verwertung zugeführt werden.
 • Seite 95: Konformitätserklärung / Hersteller

  Konformitätserklärung / Hersteller Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien: Eg­Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) gerätetyp / Bezeichnung: Feinlötkolben mit Multifunktionshalterung Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 96 IAN: 33381 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 06 / 2009 · Ident.-No.: PLS30062009-3...