Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLBS 48 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Regelbare lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SOLDERING STATION PLS 48 B1
SOLDERING STATION
Operation and Safety Notes
LÖDSTATION, INSTÄLLBAR
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
FER A SOUDER
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
REGELBARE LÖTSTATION
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 102652
SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA
Käyttö- ja turvaohjeet
REGULERBAR LODDESTATION
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
SOLDEERSTATION
Bedienings- en veiligheidsinstructies

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PLBS 48 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLBS 48 B1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LÖDSTATION, INSTÄLLBAR REGULERBAR LODDESTATION Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger FER A SOUDER SOLDEERSTATION Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Bedienings- en veiligheidsinstructies REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 102652...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 6 Features and equipment ............Page 7 Included items ................. Page 7 Technical information .............. Page 7 Safety advice 1. Workplace safety ............... Page 8 2. Electrical safety ..............Page 8 3. Personal safety ..............Page 9 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Soldering station PLS 48 B1 Introduction Q We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.
 • Seite 7: Features And Equipment

  Introduction Features and equipment Q Soldering pencil ON / OFF switch Accessory compartment Tin solder Solder sponge Temperature regulator Soldering tip Included items Q 1 Soldering station with PLS 48 B1 soldering pencil includes 2 standard soldering tips (1 x mounted) 1 Tin solder, ø...
 • Seite 8: Safety Advice

  Safety advice Safety advice C AUTION! Failure to observe the instructions and ad- vice given below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Workplace safety a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. b) Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.
 • Seite 9: Personal Safety

  Safety advice c) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environ­ ment is unavoidable. The use of an RCD reduces the risk of electric shock. d) Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g.
 • Seite 10 Safety advice alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. D ANGER OF BURNS! Never touch the hot soldering tip or the molten solder. You could suffer burn injuries. Always let the device cool before you replace components on the device, clean it or check its condition.
 • Seite 11: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety advice A lways wash your hands immediately after soldering. D o not dispose of soldering waste with the household rubbish. Soldering waste must disposed of as special waste. 4. Careful handling and use of electrical power tools a) W hen not in use always ensure that electrical power tools are kept out of reach of children.
 • Seite 12: Before First Use

  Before first use / Using the product Before first use Q Inserting / replacing soldering tips Q CAUTION! DANGER OF BURNS! Never allow the soldering pencil to heat up without a soldering tip. R emove a soldering tip only when the device has been switched off and the soldering tip has cooled.
 • Seite 13 Using the product T urn the temperature control to set the temperature you wish to have. Problems will occur during soldering if an unsuitable solder wire used. The right soldering temperature must be achieved to produce perfect soldering. If the temperature is too low the solder does not flow enough and causes contamination of the solder at the joint, a so-called “cold joint”.
 • Seite 14: Solder Sponge

  Using the product Solder sponge Q CAUTION! The hot soldering tip must never be placed in contact with a dry solder sponge , otherwise the solder sponge may be damaged. T he solder sponge is used to clean soldering tips. M oisten the solder sponge before you use it.
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  … / Maintenance and cleaning / Service centre Ask the advice of the retailer when buying solder in order to choose the most suitable solder for your intended purpose. Attachments and applications: ATTENTION! Do not carry out any special changes or repairs to the electrics or other parts.
 • Seite 16 Service centre / Warranty by the manufacturer or his service centre. This will ensure that your device remains safe to use. Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, switches) can be ordered through our call centre. Warranty Q The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase.
 • Seite 17: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (0.10 GBP/Min.) e­mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102652 Service Ireland Tel: 1890 930 034 (0.08 EUR/Min. (peak) 0.06 EUR/Min. (off peak)) e­mail: kompernass@lidl.ie IAN 102652 Disposal...
 • Seite 18: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Disposal / Translation of the original declaration … / … legislation, worn out electrical devices must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out devices. Translation of the original declaration of conformity / Manufacturer We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, the person responsible for...
 • Seite 19 Translation of the original declaration of conformity / … Type / Machine designation: Soldering station PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Serial number: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 21 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ............Sivu 22 Varusteet ..................Sivu 23 Toimitukseen kuuluu ..............Sivu 23 Tekniset tiedot ................Sivu 23 Turvallisuusohjeita 1. Työpaikkaturvallisuus............Sivu 24 2. Sähköturvallisuus ..............Sivu 24 3. Henkilöiden turvallisuus ............Sivu 25 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ....Sivu 27 Alkuperäistarvikkeet / -lisälaitteet ..........Sivu 27 Ennen käyttöönottoa Juottokärjen asentaminen / vaihtaminen ........Sivu 27 Käyttöönotto...
 • Seite 22: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Säädettävä juotinasema PLS 48 B1 Johdanto Q Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuu- sohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä...
 • Seite 23: Varusteet

  Johdanto Varusteet Q Hienojuottokolvi PÄÄLLE- / POIS -kytkin Lisävarustelokero Tinajuote Juottossieni Lämpötilansäädin Juottokärki Toimitukseen kuuluu Q 1 juottoasema hienojuottokolveilla PLS 48 B1 Sisältää 2 tavallista juotinterää (1 x esiasennettu) 1 tinajuote, ø 1,0 mm, 10 g 1 tinajuote, ø 1,5 mm, 10 g 1 juottosieni 1 käyttöohje Tekniset tiedot...
 • Seite 24: Turvallisuusohjeita

  Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita V ARO! Virheet seuraavassa mainittujen ohjeiden noudat- tamisessa voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia vammoja. Työpaikkaturvallisuus a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistu­ na. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa säilytetään helposti syttyviä...
 • Seite 25: Henkilöiden Turvallisuus

  Turvallisuusohjeita c) Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteassa ympäristössä, on käytettävä vikavirtakytkintä. Vika- virtakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. d) Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä kaapelista ja vedä kaapeli irti pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä jätä kaapelia kuumaan paikkaan, älä päästä siihen öljyä, varo teräviä...
 • Seite 26 Turvallisuusohjeita meita, alkoholia tai lääkkeitä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. P ALOVAMMAVAARA! Älä koskaan kosketa kuumentunutta juottokärkeä tai sulanutta juotetta. Vaarana on palovammat. Anna laitteen ehdottomasti jäähtyä, ennen kuin vaihdat, puhdistat tai tar- kastat laitekomponentteja. K uivata hienojuottokolvi töiden jälkeen vain ilmassa. Älä missään tapauksessa äkkijäähdytä...
 • Seite 27: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuusohjeita / Ennen käyttöönottoa Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö a) S äilytä sähkötyökaluja silloin, kun niitä ei käytetä, lasten ulottumattomissa. Älä anna henkilöiden käyt­ tää laitetta, jos he eivät tunne sitä tai eivät ole luke­ neet näitä käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt käyttävät niitä.
 • Seite 28: Käyttöönotto

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Ennen juottoaseman käyttöönottoa ja jokaisen uuden juottokärjen käyttöä, juottokärki on ensin tinattava. Menettele tässä seuraavasti: P istä verkkopistoke pistorasiaan ja paina PÄÄLLE- / POIS -kytkin asentoon ”I”. Käännä lämpötilansäädin asentoon 3 ja odota, kunnes laite on kuumentunut. Sulata hieman juotostinaa ohueksi, yhtenäiseksi kalvoksi juottokärkeen.
 • Seite 29: Puhdistussieni

  Käyttöönotto Porras 1 = n. 100 °C – lämmitysporras ja juottoon vastaaavasti alhai- sella sulatuslämpötilalla Porras 2 = 200 °C useimmiten käytetyn pehmytjuotteen sulamispiste Porras 3 = 300 °C normaalikäyttö, esim. käytettäessä lyijytöntä juottostinaa Porras 4 = 400 °C korkea juottolämpötila esim. pienten juottokohtien erotus.
 • Seite 30: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistu — Kolvin muoto soveltuu erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin ja hienoihin juottotöihin. P uhdista juottokärki kostealla puhdistussienellä P uhdistamisen jälkeen juottokärki on tinattava. Suorita kuuman juottokärjen tinaaminen sulattamalla juottotinaa. V ie juottokärki juottokohtaan ja kuumenna kärki. A nna juottotinan sulaa (juoksutteen kannssa) juottokohdan ja juottokärjen välissä.
 • Seite 31: Huolto

  Huolto ja puhdistu / Huolto / Takuu Ä lä käytä missään tapauksessa teräviä esineitä, bensiiniä, liuottimia tai puhdistusaineita, jotka syövyttävät muovia. Ä lä päästä nesteitä laitteen sisään. Huolto Q Anna laitteen huoltotoimenpiteet pätevien ammattihenkilöiden tehtäväksi. Käytä ainoas­ taan alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisen toiminnan.
 • Seite 32: Hävitys

  Takuu / Hävitys Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo ostettaessa olemassa olevista vahingois- ta ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää...
 • Seite 33: Käännös Alkuperäisestä Ey­vaatimusten Mukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  Käännös alkuperäisestä … / Valmistajan Käännös alkuperäisestä EY­vaatimustenmu­ kaisuusvakuutuksesta / Valmistajan Me, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentoinnista vastaava: herra Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, va- kuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, norma- tiivisia dokumentteja ja EY-direktiivejä: Pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC) Elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivit...
 • Seite 34 Käännös alkuperäisestä … / Valmistajan Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin. 34 FI...
 • Seite 35 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...............Sidan 36 De olika delarna ..............Sidan 37 Leveransens omfattning ............Sidan 37 Tekniska data .................Sidan 37 Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..........Sidan 38 2. Elsäkerhet ................Sidan 38 3. Personsäkerhet ..............Sidan 39 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..Sidan 41 Originaltillbehör / -extra verktyg ...........Sidan 41 Före första användning Sätt fast / byta lödspets............Sidan 41...
 • Seite 36: Avsedd Användning

  Inledning Lödstation PLS 48 B1, inställbar Inledning Q Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga an- visningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säkerhetsan- visningarna och monteringsanvisningen innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angi- vna ändamålen.
 • Seite 37: De Olika Delarna

  Inledning De olika delarna Q Lödkolv TILL- / FRÅN-brytare Tillbehörsfack Lödtenn Lödsvamp Temperaturreglage Lödspets Leveransens omfattning Q 1 lödstation med lödkolv PLS 48 B1 inkl. 2 standardlödspetsar (1 x förmonterad) 1 lödtenn, ø 1,0 mm, 10 g 1 lödtenn, ø 1,5 mm, 10 g 1 lödsvamp 1 bruksanvisning Tekniska data...
 • Seite 38: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar O BSERVERA! Felhantering vid tillämpning av nedan an- givna anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. Säkerhet på arbetsplatsen a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj or­ dentlig belysning. Oreda och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 39: Personsäkerhet

  Säkerhetsanvisningar c) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste använ­ das i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare mini- merar risken för elstötar. d) Använd inte kabeln på annat sätt än den är avsedd för, t.ex. att bära apparaten, hänga upp den. Dra inte i kabeln för att dra ut kontakten, greppa tag i kontakten.
 • Seite 40 Säkerhetsanvisningar R ISK FÖR BRÄNNSKADOR! Rör aldrig den heta lödspetsen eller det smälta tennet. Risk för brännskador. Låt verktyget svalna innan du byter tillbehör, rengör eller kontrollerar verktyget. L åt lödkolven svalna i luften efter avslutat arbete. Kyl aldrig med vatten! O BSERVERA! BRANDRISK! Använd den speciella flerfunk- tionshållaren eller annat eldfast undertag för att lägga ifrån dig...
 • Seite 41: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Säkerhetsanvisningar / Före första användning O msorgsfull hantering och användning av elverktyg a) P lacera ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda verktyget utan att de känner till användningen eller har läst användnings­ instruktionerna. Elverktyg är farliga om oerfarna personer an- vänder dem.
 • Seite 42: Idrifttagning

  Före första användning / Idrifttagning Lödspetsen måste tennbeskiktas innan lödstationen används första gången och även varje gång lödspetsen används. Gör enligt följande: A nslut nätkontakten till ett vägguttag och tryck TILL- / FRÅN-brytaren till läge ”I“. Ställ in temperaturregulatorn på 3 och vänta till apparaten har värmts upp.
 • Seite 43: Lödsvamp

  Idrifttagning Nivå 2 = 200 °C Smältpunkt för oftast använt mjuklödning Nivå 3 = 300 °C normaldrift, t.ex. vid användning av blyfritt lödtenn Nivå 4 = 400 °C Hög lödtemperatur, t.ex. lödning av små lödpunkter Nivå 5 = 500 °C – Maximal lödtemperatur, t.ex. lödning av stora löd- punkter Stänga av: Obs: Placera alltid lödkolven...
 • Seite 44: Rengöring Och Skötsel

  Idrifttagning / Rengöring och skötsel F ör lödspetsen till lödpunkten och hetta upp punkten. T illför lödtennet (med flussmedel) mellan lödpunkten och lödspetsen och smält tennet. T illför ytterligare lödtenn om nödvändigt tills lödningen är klar. L yft bort lödspetsen så snabbt som möjligt för att inte överhetta det redan smälta tennet.
 • Seite 45: Service

  Service / Garanti Service Q Låt endast behörig elektriker reparera utrustningen och använd endast reservdelar i original. Därmed säkerställs verktygets säkerhet. Låt alltid tillverkaren eller kundtjänst byta nätkontakt eller nätsladd. Därmed säkerställs verktygets säkerhet. Hänvisning: Icke nämnda reservdelar (som t.ex kolborstar, brytare) kan beställas via vår callcenter.
 • Seite 46: Garanti Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering brister som upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedelbart efter uppackningen, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantiti- den är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 e­mail: kompernass@lidl.se IAN 102652 Service Suomi Tel.: 010309 3582...
 • Seite 47: Översättning Av Tillverkarens Original­eg Försäkran Om Överensstämmelse

  … / Översättning av tillverkarens original-EG … Kontakta miljökontoret på din ort för vidare information om avfallshan- tering av förbrukad utrustning. Översättning av tillverkarens original­EG försäkran om överensstämmelse Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, förklarar härmed att detta produkt motsvarar följande normer, normade doku- ment och EU-direktiv: Lågspänningsdirektiv...
 • Seite 48 Översättning av tillverkarens original-EG försäkran … Date of manufacture (DOM): 07–2014 Serienummer: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles. 48 SE...
 • Seite 49 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ..........Side 50 Udrustning ................Side 51 Samlet levering .................Side 51 Tekniske specifikationen ............Side 51 Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..........Side 52 2. Elektrisk sikkerhed ..............Side 52 3. Personlig sikkerhed ..............Side 53 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..............Side 55 Originalt tilbehør / ekstraudstyr ..........Side 55 Før ibrugtagningen...
 • Seite 50: Indledning

  Indledning Regulerbar loddestation PLS 48 B1 Indledning Q Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette pro- dukt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og borts- kaffelse.
 • Seite 51: Udrustning

  Indledning Udrustning Q Finloddekolbe TÆND- / SLUK-knap Tilbehørbeholder Loddetin Loddesvamp Temperaturregulator Loddespids Samlet levering Q 1 Loddestation med finloddekolbe PLS 48 B1 inkl. 2 standard-loddespidser (1 x formonteret) 1 Loddetin, ø 1,0 mm, 10 g 1 Loddetin, ø 1,5 mm, 10 g 1 Loddesvamp 1 Betjeningsvejledning Tekniske specifikationen...
 • Seite 52: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger S ikkerhedsanvisninger F ORSIGTIG! Fejl i forhold til anvisningerne herunder kan bevirke elektrisk stød, brand og / eller alvorlig tilska- dekomst. Sikkerhed på arbejdsstedet a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god be­ lysning. Uorden og ubelyste arbejdsområder kan være årsag til ulykker.
 • Seite 53: Personlig Sikkerhed

  Sikkerhedsanvisninger b) Apparatet skal beskyttes mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparater der forøget risiko for elek- trisk stød. c) Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk værktøj skal bruges i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømskontakt.
 • Seite 54 Sikkerhedsanvisninger hvis De er træt eller under indflydelse af euforiseren­ de stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uop- mærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. F ARE FOR FORBRÆNDING! Berøring af den ophedede lod- despids eller smeltet loddetin medfører risiko for forbrændinger. Sørg for at den er afkølet hvis der skal udskiftes nogen komponen- ter, den skal rengøres eller undersøges.
 • Seite 55: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Sikkerhedsanvisninger E fter lodningen skal hænderne vaskes grundigt. L oddeaffald må ikke komme i husholdsaffaldet. Den slags affald henregnes til farligt affald. O mhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber a) E lektriske redskaber der ikke er i brug, skal opbeva­ res uden for børns rækkevidde.
 • Seite 56: Før Ibrugtagningen

  Før ibrugtagningen / Ibrugtagen Før ibrugtagningen Q Isætning / udskiftning af loddespids Q FORSIGTIG! RISIKO FOR FORBRÆNDING! Loddekolben må ikke opvarmes uden spids på. L oddespidsen må udelukkende fjernes, når apparatet er slukket og loddespidsen er kølet af. L oddespidsen skiftes, idet den drejes ud. Inden loddestationen tages i brug og også...
 • Seite 57: Loddesvamp

  Ibrugtagen Forudsætning for upåklagelige lodninger er anvendelsen af egnede lod- detråde. Udover kan perfekte loddesteder kun opnås, hvis den rigtige lod- detemperatur er opnået. Hvis temperaturen er for lav, flyder loddetinnen ikke godt nok og forårsager urene loddesteder (såkaldte kolde loddeste- der).
 • Seite 58: Lodning

  Ibrugtagen L oddesvampen tjener til rengøring af loddespidserne. L oddesvampen skal fugtes før den bliver benyttet. Lodning Q Ved bl.a. indånding kan dampe føre til hovedpine og træthedstegn. — Loddekolben har en nominel ydelse på 48 Watt og er ideel til elektroniske loddesteder (se illust.
 • Seite 59: Pasning Og Rengøring

  Ibrugtagen / Pasning og rengøring / Service Test hver anvendelse på overskydende materiale og kontroller på den måde den ønskede effekt. På den måde undgås beskadigelser på værkstykket. Pasning og rengøring Q FARE FOR PERSONSKADER! Stikket skal altid trækkes ud af stikdåsen og loddekolben køle af før man foretager noget arbejde på...
 • Seite 60: Garanti

  Garanti Garanti Q Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Apparatet er produceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service­ afdelingen telefonisk. På denne måde kan gratis indsen­ delse af varen garanteres.
 • Seite 61: Bortskaffelse

  … / Oversættelse af original-EG-konformitetserklæring / … Bortskaffelse Q Emballagen består af mljøvenlige materialer og kan smides ud på de lokale genbrugsstationer. El­apparater må ikke komme i husholdningsaffaldet! Efter Europæisk Direktiv 2012 / 19 / EU om elektroniske og elektriske apparater og dets omsætning i den nationale lovgivning skal denne slags apparater indsamles særskilt og genindvindes på...
 • Seite 62 Oversættelse af original-… / Producent Anvendte harmoniserede standarder EN 60335-2-45/A2:2012 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Type / Apparatbetegnelse: Regulerbar loddestation PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Seriennummer: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 63 Table des matières Introduction Utilisation conforme à l‘usage prévu ........Page 64 Eléments ................... Page 65 Fourniture ................. Page 65 Donnees techniques ..............Page 65 Instructions de sécurité 1. Sécurité du poste de travail ..........Page 66 2. Sécurité électrique .............. Page 66 3.
 • Seite 64: Utilisation Conforme À L'usage Prévu

  Introduction Fer a souder PLS 48 B1 Introduction Q Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvel appareil ! Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut.
 • Seite 65: Eléments

  Introduction Eléments Q Fer à souder de précision Commutateur MARCHE / ARRET Compartiment accessoires Fil de brasage Eponge Régleur de température Panne Fourniture Q 1 poste de soudage PLS 48 B1 pannes interchangeables : 2 standards (1 x prémontée) 1 étain, ø 1,0 mm, 10 g 1 étain, ø...
 • Seite 66: Instructions De Sécurité

  Instructions de sécurité Instructions de sécurité A TTENTION ! Le respect inexact des instructions ci-des- sous peut entraîner des décharges électriques ou électro- cutions, des incendies et / ou blessures graves. Sécurité du poste de travail a) Veillez à ce que votre zone de travail soit propre et bien éclairée.
 • Seite 67: Sécurité Personnelle

  Instructions de sécurité b) Ne pas exposer cet appareil à la pluie, ni à l’humidité. L’infiltration d’eau dans un appareil électrique augmente les risques d’électrocution. c) Si l’utilisation de l’outil électrique dans une ambiance humide est incontournable, il faut utiliser un disjoncteur différentiel.
 • Seite 68 Instructions de sécurité et I’entretien par I’usager ne doivent pas être effectués par des en- fants sans surveillance. b) Soyez toujours attentif et vigilant quelle que soit la tâche exécutée et procédez toujours avec prudence lors du travail avec un outil électrique. Ne pas utiliser l’appareil si vous n’êtes pas concentré...
 • Seite 69: Manipulation Prudente Et Usage D'outils Électriques

  Instructions de sécurité travail. De plus, il est recommandé de porter des gants de protec- tion, un masque et un tablier. E vitez de manger, de boire et de fumer dans les pièces dans les- quelles ont lieu des travaux de soudage. Dans le cas contraire, des traces de plomb adhérant aux mains pourraient passer dans l’organisme par le biais des aliments ou des cigarettes.
 • Seite 70: Accessoires D'origine / Appareils Supplémentaires D'origine

  Instructions de sécurité / Avant la mise en service Accessoires d’origine / appareils Q supplémentaires d’origine U tilisez uniquement les accessoires mentionnés dans le mode d’emploi. L’utilisation de pièces ou d’accessoires autres que ceux recommandés ici peut impliquer pour vous un risque de blessure. Avant la mise en service Q Mise en place / changement des pannes...
 • Seite 71: Mise En Service

  Mise en service Mise en service Q Mise en marche / coupure et réglage Q de la température Mise en marche et réglage de la température: B ranchez la prise et pressez le commutateur MARCHE / ARRET pour le mettre en position «I». T ourner le régleur de température pour régler la température désirée.
 • Seite 72: Eponge

  Mise en service Niveau 5 = 500 °C – température de brasage maximale, par exemple pour ouvrir des soudures importantes Coupure : Avis : Après utilisation, reposez toujours le fer à souder de précision dans le support. P ressez le commutateur MARCHE / ARRET pour le mettre en position «0».
 • Seite 73: Maintenance Et Nettoyage

  Mise en service / Maintenance et nettoyage A pprochez la panne du point à souder et chauffez celui-ci. F aites fondre de l’étain (avec du fondant) entre le point de soudage et la panne A joutez de l’étain jusqu’à ce que la totalité du point de soudage soit «...
 • Seite 74: Service

  Maintenance et nettoyage / Service / Garantie N ’utilisez en aucun cas d’objets pointus ou coupants, d’essence, de solvants ou de nettoyants attaquant le plastique. V eillez à ce qu’aucuns liquides ne pénètrent à l’intérieur de l’appareil. Service Q Uniquement confier la répara­ tion de vos appareils à...
 • Seite 75 Garantie Si la garantie devait s’appliquer, contactez par téléphone votre interlocuteur du service après­vente. Cette condition doit être respectée pour assurer l’expédition gratuite de votre marchandise. La prestation de garantie s’applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, pas pour les dommages de transport, les pièces d’usure ou les dommages subis par les pièces fragiles, comme par ex.
 • Seite 76: Elimination

  Garantie / Elimination Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) e­mail: kompernass@lidl.be IAN 102652 Elimination Q L’emballage se compose exclusivement de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales. Ne jetez pas aux ordures ménagères les appareils électriques ! Conformément à...
 • Seite 77: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  Traduction de l‘original de la déclaration … / … Traduction de l‘original de la déclaration de conformité / Fabricant Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable du document : Monsieur Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, déclarons par la présente que ce produit est en conformité...
 • Seite 78 Traduction de l‘original de la déclaration … / … Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à fins d’amélioration réservés. 78 FR/BE...
 • Seite 79 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik..............Pagina 80 Uitvoering ................Pagina 81 Leveringsomvang ..............Pagina 81 Technische gegevens ............Pagina 81 Veiligheidsinstructies 1. Veiligheid op de werkplek ..........Pagina 82 2. Elektrische veiligheid ............Pagina 82 3. Veiligheid van personen ..........Pagina 83 4. Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrische apparaten ............Pagina 85 Origineel toebehoren / originele extra apparaten ....Pagina 86 Vóór de ingebruikname...
 • Seite 80: Inleiding

  Inleiding Soldeerstation PLS 48 B1 Inleiding Q Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd.
 • Seite 81: Uitvoering

  Inleiding Uitvoering Q Fijne soldeerbout AAN- / UIT-Schakelaar Toebehorenvakje Soldeertin Soldeerspons Temperatuurregelaar Soldeerpunt Leveringsomvang Q 1 soldeerstation met fijne soldeerbout PLS 48 B1 incl. 2 standaardsoldeerpunten (1 x al gemonteerd) 1 soldeertin, ø 1,0 mm, 10 g 1 soldeertin, ø 1,5 mm, 10 g 1 soldeerspons 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens...
 • Seite 82: Veiligheid Op De Werkplek

  Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies V OORZICHTIG! Fouten bij de naleving van de onder- staand beschreven aanwijzingen kunnen elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel tot gevolg hebben. Veiligheid op de werkplek a) Houd het werkbereik schoon en goed verlicht. Door wanorde en onverlichte werkbereiken kunnen ongevallen ontstaan. b) Werk met het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
 • Seite 83: Veiligheid Van Personen

  Veiligheidsinstructies c) Wanneer u met een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving moet werken, dient u een foutstroom­veiligheidsschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een foutstroom-veiligheidsschakelaar vermindert het ri- sico van elektrische schokken. d) Gebruik de kabel nooit ondoelmatig, bijv. om het ap­ paraat te dragen, op te hangen of om de steker uit de contactdoos te trekken.
 • Seite 84 Veiligheidsinstructies het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. b) Wees steeds opmerkzaam, let op wat u doet en ga met overleg te werk met een elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of on­ der de invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat.
 • Seite 85: Zorgvuldige Omgang Met En Gebruik Van Elektrische Apparaten

  Veiligheidsinstructies ventilatie op de werkplek. Bovendien adviseren wij het dragen van veiligheidshandschoenen, een mondbescherming en een werk- schort. H et is niet raadzaam om te eten, drinken of roken in ruimten waar gesoldeerd wordt. Aan de handen hechtende loodsporen zouden zo via levensmiddelen of sigaretten in het menselijke organisme te- recht kunnen komen.
 • Seite 86: Origineel Toebehoren / Originele Extra Apparaten

  Veiligheidsinstructies / Vóór de ingebruikname Origineel toebehoren / originele Q extra apparaten G ebruik alléén toebehoren dat in de gebruiksaanwijzingen vermeld staat. Het gebruik van andere dan hier aanbevolen onderdelen of ander toebehoren kan gevaar voor letsel vormen. Vóór de ingebruikname Q Soldeerpunten plaatsen / verwijderen Q...
 • Seite 87: Ingebruikname

  Ingebruikname Ingebruikname Q In­ / uitschakelen en temperatuur instellen Q Inschakelen en temperatuur instellen: S teek de netsteker in een contactdoos en druk de AAN- / UIT- Schakelaar op “I”. D raai aan de temperatuurregelaar en stel de gewenste temperatuur in. Voorwaarde voor een optimale soldering is het gebruik van geschikte soldeerdraden.
 • Seite 88: Soldeerspons

  Ingebruikname Stand 5 = 500 °C - maximale soldeertemperatuur, bijv. om grotere soldeerpunten te ruimen Uitschakelen: Opmerking: plaats de fijne soldeerbout na gebruik altijd weer terug in de houder. Z et de AAN- / UIT-Schakelaar op “0”. Trek de netsteker uit de contactdoos als u het apparaat niet gebruikt. Soldeerspons Q VOORZICHTIG! De hete soldeerpunt...
 • Seite 89: Onderhoud En Reiniging

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging B reng het soldeertin (met vloeimiddel) tussen de te solderen plek en de soldeerpunt tot smelten. V oeg meer soldeertin toe totdat de te solderen plek helemaal bedekt is. V erwijder vervolgens onmiddellijk de soldeerpunt om het gesmolten soldeersel niet te sterk te verhitten.
 • Seite 90: Service

  Service / Garantie Service Q Laat uw apparaten alléén door gekwalificeerd vakpersoneel en alléén met originele onderdelen repareren. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft. Laat de steker of de aansluit­ leiding altijd door de fabrikant van het apparaat of door diens technische dienst repareren.
 • Seite 91 Garantie Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van ge- weld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt. De garantieperiode wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
 • Seite 92: Afvoer

  Afvoer / Vertaling van de originele … / Fabrikant Afvoer Q De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Deponeer elektrische apparaten niet bij het huisafval! Conform de Europese richtlijn 2012 / 19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan naar nationaal recht moeten oude elektrische apparaten gescheiden inge- zameld en op milieuvriendelijke wijze gerecycled worden.
 • Seite 93 Vertaling van de originele EG-conformiteitsverklaring / … RoHS Richtlijn (2011 / 65 / EU) Toegepaste, geharmoniseerde normen EN 60335-2-45/A2:2012 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Type / Benaming: Soldeerstation PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Serienummer: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu...
 • Seite 95 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......... Seite 96 Ausstattung ................Seite 97 Lieferumfang ................Seite 97 Technische Daten ..............Seite 97 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz ............... Seite 98 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 98 3. Sicherheit von Personen ........... Seite 99 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..Seite 101 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..........
 • Seite 96: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Regelbare Lötstation PLS 48 B1 E inleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanlei- tung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 97: Ausstattung

  Einleitung A usstattung Feinlötkolben EIN- / AUS-Schalter Zubehörfach Lötzinn Lötschwamm Temperaturregler Lötspitze L ieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 B1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung T echnische Daten...
 • Seite 98: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise S icherheitshinweise V ORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend auf- geführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen. 1. Arbeitsplatz a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 99: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise Halten Sie das Gerät von Regen, Nässe oder Flüssig­ keiten fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. c) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
 • Seite 100 Sicherheitshinweise mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dür- fen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. b) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
 • Seite 101: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sicherheitshinweise S orgen Sie bei längeren Arbeiten, bei denen gesundheitsgefähr- dende Dämpfe entstehen können, immer für eine ausreichende Belüf- tung der Arbeitsstätte. Ferner werden Schutzhandschuhe, Mundschutz sowie eine Arbeitsschürze empfohlen. V ermeiden Sie es, in Räumen, in denen gelötet wird, zu essen, zu trinken und zu rauchen.
 • Seite 102: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme O riginalzubehör / ­zusatzgeräte B enutzen Sie nur Zubehör, das in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Der Gebrauch anderer als hier empfohlenen Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. V or der Inbetriebnahme L ötspitzen einsetzen / wechseln VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR! Heizen Sie den Feinlöt- kolben nie ohne Spitze auf.
 • Seite 103: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme I nbetriebnahme E in­ / ausschalten und Temperatur einstellen Einschalten und Temperatur einstellen: S tecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. D rehen Sie den Temperaturregler und stellen Sie so die ge- wünschte Temperatur ein.
 • Seite 104: Lötschwamm

  Inbetriebnahme Ausschalten: Hinweis: Stellen Sie den Feinlötkolben nach Gebrauch immer wieder zurück in die Haltevorrichtung. D rücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „0“. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. L ötschwamm VORSICHT! Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem trockenen Lötschwamm in Berührung kommen.
 • Seite 105: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung F ühren Sie weiteren Lötzinn hinzu, bis die gesamte Lötstelle benetzt ist. E ntfernen Sie anschließend sofort die Lötspitze, um das geschmol- zene Lot nicht zu überhitzen. L assen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. H inweis: Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet.
 • Seite 106: Service

  Service / Garantie S ervice Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original­Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 107 Garantie lassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum.
 • Seite 108: Entsorgung

  … / Original-EG-Konformitätserklärung / Hersteller E ntsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Behältern entsorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder- verwertung zugeführt werden.
 • Seite 109 Original-EG-Konformitätserklärung / Hersteller RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU) angewandte harmonisierte Normen EN 60335-2-45/A2:2012 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Gerätetyp / Bezeichnung: Regelbare Lötstation PLS 48 B1 Herstellungsjahr: 07–2014 Seriennummer: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -...
 • Seite 110 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07 / 2014 Ident.-No.: PLS48B1072014-FI / SE / DK / BE / NL IAN 102652...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102652