Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-polierset
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR POLISHING SET PDAP 75 A1
AIR POLISHING SET
Translation of the original instructions
POLISSEUSE PNEUMATIQUE
Traduction des instructions d'origine
DRUCKLUFT-POLIERSET
Originalbetriebsanleitung
IAN 300101
TRYKLUFTS-POLERSÆT
Oversættelse af den originale driftsvejledning
PERSLUCHT-POLIJSTSET
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDAP 75 A1

 • Seite 1 AIR POLISHING SET PDAP 75 A1 AIR POLISHING SET TRYKLUFTS-POLERSÆT Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning POLISSEUSE PNEUMATIQUE PERSLUCHT-POLIJSTSET Traduction des instructions d’origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing DRUCKLUFT-POLIERSET Originalbetriebsanleitung IAN 300101...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l’appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Switching on and off ........16 GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    1...
 • Seite 5 Importer ..........23 Translation of the original Conformity Declaration . .24 │ GB │ IE │ NI ■ 2    PDAP 75 A1...
 • Seite 6: Introduction

  AIR POLISHING SET PDAP 75 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have chosen a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 7: Features

  Polishing hood orange Fake fur attachment Assembly spanner Included in delivery 1 air polishing set PDAP 75 A1 1 polishing disc Ø 75 mm (with Velcro fastener) 1 polishing hood, orange (for pre-polishing) 1 polishing hood, black (for final polishing) 1 fake lambskin 1 connector nipple 6.35 mm (1/4”) (preassembled)
 • Seite 8 This can significantly reduce the noise emission load over the total working period. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    5 ■...
 • Seite 9: General Safety Instructions For Compressed Air Tools

  The appliance must be inspected regularly to ensure that it is labelled with the required rated values and markings given in this manual. The user must contact the manufacturer to obtain replacement labels if necessary. │ GB │ IE │ NI ■ 6    PDAP 75 A1...
 • Seite 10: Hazards Caused By Flying Parts

  Ensure that your body is balanced and that you have a secure standing position. ■ Release the start/stop control in case of a disruption to the elec- tricity supply. ■ Use only the lubricants recommended by the manufacturer. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    7 ■...
 • Seite 11: Risks Due To Repetitive Movements

  If the operator notices symptoms such as persistent or recurring illness, discomfort, throbbing, pain, tingling, burning or stiffness, these indications should not be ignored. In this case, the operator should consult a suitably qualified physician. │ GB │ IE │ NI ■ 8    PDAP 75 A1...
 • Seite 12: Hazards Caused By Accessories

  ■ Do not operate the appliance in the vicinity of electric mains, gas pipelines etc. which could pose a hazard if damaged by the machine. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    9 ■...
 • Seite 13: Hazards Caused By Dust And Vapours

  ■ Use a dust mask as per the instructions provided by your employ- er or as required by health and safety regulations. │ GB │ IE │ NI ■ 10    PDAP 75 A1...
 • Seite 14: Risks Due To Noise

  ■ If the sander or polisher is equipped with a silencer, always en- sure that this in its place and is operational while the machine is in operation. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    11 ■...
 • Seite 15: Risks Due To Vibrations

  ■ Thrashing hoses can cause serious injury. Therefore, always check that the hoses and their fixings are not damaged or have not come loose. │ GB │ IE │ NI ■ 12    PDAP 75 A1...
 • Seite 16: Appliance-Specific Safety Instructions For Grinders

  ♦ To remove the polishing disc , immobilise the thread with the assembly spanner and unscrew the polishing disc anti- clockwise out of the thread GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    13 ■...
 • Seite 17: Fitting The Polishing Attachments

  Ensure that it is centred. ♦ To change the attachment, lift one side of the polishing attach- ment and pull it off the polishing disc │ GB │ IE │ NI ■ 14    PDAP 75 A1...
 • Seite 18: Lubrication

  Install a fitted oiler into the compressed air line or the compressor. ♦ Add 3–5 drops of pneumatic oil into the connector nipple every 15 minutes of operation. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    15 ■...
 • Seite 19: Connecting To A Compressed Air Source

  Manually spread the polish of the surface you want to polish. ♦ Switch on the compressed air source and allow it to run until the maximum tank pressure has been reached. │ GB │ IE │ NI ■ 16    PDAP 75 A1...
 • Seite 20 Use suitable clamps to pre- vent the workpiece from slipping. ► In the event of an interruption to the air supply, release the trigger immediately. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    17 ■...
 • Seite 21: Maintenance And Cleaning

  Check the polishing disc regularly for damage. ■ Clean the appliance with a soft, dry cloth only. ■ Never use sharp or abrasive cleaning agents under any circumstances. │ GB │ IE │ NI ■ 18    PDAP 75 A1...
 • Seite 22: Troubleshooting

  Appliance Motor is jammed Lubricate the appliance does not move; due to material as described in the compressed air es- build-up. instructions. capes completely through the outlet. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    19 ■...
 • Seite 23: Disposal

  (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product. │ GB │ IE │ NI ■ 20    PDAP 75 A1...
 • Seite 24: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be re- ported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    21 ■...
 • Seite 25 Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ GB │ IE │ NI ■ 22    PDAP 75 A1...
 • Seite 26: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ IE │ NI │ PDAP 75 A1    23 ■...
 • Seite 27: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) Applied harmonised standards: EN ISO 11148-8: 2011 Type designation of machine: Air polishing set PDAP 75 A1 Year of manufacture: 02 - 2018 Serial number: IAN 300101 Bochum, 05/02/2018 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 28 Tænd/sluk ......... . 40 │ PDAP 75 A1  ...
 • Seite 29 Importør ..........48 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ....49 │ ■ 26    PDAP 75 A1...
 • Seite 30: Indledning

  TRYKLUFTS-POLERSÆT PDAP 75 A1 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
 • Seite 31: Udstyr

  Polerhætte sort Polerhætte orange Kunstpels til påsætning Monteringsnøgle Pakkens indhold 1 TRYKLUFTS-POLERSÆT PDAP 75 A1 1 polerskive Ø 75 mm (med velcrofastgørelse) 1 polerhætte orange (til forpolering) 1 polerhætte sort (til efterpolering) 1 kunstlammepels 1 tilslutningsnippel 6,35 mm (1/4”) (formonterede) 1 monteringsnøgle...
 • Seite 32 Dette kan reducere støjemissionsbe- lastningen over hele tidsrummet betydeligt. │ PDAP 75 A1    29 ■...
 • Seite 33: Generelle Sikkerheds Anvisninger For Trykluftmaskiner

  Maskinen skal jævnligt efterses for, om den er mærket med de nominelle værdier og markeringer, som er angivet i denne vejled- ning. Brugeren skal kontakte producenten for at få nye reservemærka- ter ved behov. │ ■ 30    PDAP 75 A1...
 • Seite 34: Fare På Grund Af Udslyngede Dele

  – hold begge hænder klar. ■ Sørg for at kroppen er i balance, og at du står sikkert. ■ Deaktivér udløseren, hvis energiforsyningen afbrydes. ■ Brug kun de smøremidler, som anbefales af producenten. │ PDAP 75 A1    31 ■...
 • Seite 35: Fare På Grund Af Gentagne Bevægelser

  Hvis betjeningspersonen bemærker symptomer som permanent eller gentagne tilfælde af ildebefindende, ubehag, dunken, smer- ter, prikken, følelsesløshed, en brændende følelse eller stivhed, må disse symptomer ikke ignoreres. Betjeningspersonen skal i så tilfælde konsultere en læge. │ ■ 32    PDAP 75 A1...
 • Seite 36: Fare På Grund Af Tilbehør

  ■ Kontrollér at der ikke er elektriske ledninger, gasrør osv. i nærhe- den, som kan føre til farlige situationer, hvis de beskadiges under brug af maskinen. │ PDAP 75 A1    33 ■...
 • Seite 37: Fare På Grund Af Støv Og Dampe

  ■ Brug åndedrætsværn i henhold til din arbejdsgivers anvisninger eller som krævet i henhold til arbejdsmiljøreglerne. │ ■ 34    PDAP 75 A1...
 • Seite 38: Fare På Grund Af Støj

  ■ Hvis slibemaskinen til slibeblade eller poleringsmaskinen er udsty- ret med en lyddæmper, skal du altid sikre dig, at den er monteret og funktionsdygtig, når maskinen er i drift. │ PDAP 75 A1    35 ■...
 • Seite 39: Fare På Grund Af Vibrationer

  Ret aldrig luftstrømmen mod dig selv eller andre personer. ■ Svirpende slanger kan forårsage alvorlige personskader. Kontrol- lér derfor altid, at slangerne og deres befæstigelsessystemer er uden skader og ikke har løsnet sig. │ ■ 36    PDAP 75 A1...
 • Seite 40: Maskinspecifikke Sikkerhedsanvisninger For Slibemaskiner

  Montering / afmontering af polerskiven ♦ Skru polerskiven på gevindet ved at dreje den med uret. ♦ For at fjerne polerskiven skal du fiksere gevindet med mon- teringsnøglen og dreje polerskiven ud af gevindet urets retning. │ PDAP 75 A1    37 ■...
 • Seite 41: Montering Af Poleringsdele Til Påsætning

  Sørg for, at den sidder centreret. ♦ Vælg kunstpelsen til påsætning , og sæt den på polerskiven Sørg for, at den sidder centreret. ♦ For at skifte poleringsdelen løftes den i siden og tages af polerskiven │ ■ 38    PDAP 75 A1...
 • Seite 42: Smøring

  Der er følgende muligheder: ♦ Tilslut en vedligeholdelsesenhed med oliesmører til kompressoren. ♦ Installér en oliesmører på trykluftledningen eller på trykluftmaskinen. ♦ Tilsæt manuelt 3-5 dråber trykluftolie til tilslutningsniplen hvert 15. minut. │ PDAP 75 A1    39 ■...
 • Seite 43: Tilslutning Til Trykluftkilde

  Kunstpels til påsætning til højglanspolering ♦ Fordel polituren med hånden på fladen, der skal poleres. ♦ Tænd for trykluftkilden og lad den køre, indtil det maksimale tryk er nået, og den slår fra. │ ■ 40    PDAP 75 A1...
 • Seite 44 Afbryd maskinen fra trykluftkilden, når du er færdig med arbej- det. OBS! ► Afhængigt af arbejdsemnets størrelse og type skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger. Brug velegnede fastspæn- dingsanordninger, så arbejdsemnet ikke glider. ► Hvis trykluftforsyningen afbrydes, skal udløseren straks slippes. │ PDAP 75 A1    41 ■...
 • Seite 45: Vedligeholdelse Og Rengøring

  årsagen til dette findes og udbedres, før maskinen bruges igen. ■ Brug kun originale reservedele fra producenten; ellers kan det udgøre en risiko for betjeningspersonen. I tvivlstilfælde bedes du kontakte servicecentret. ■ Kontrollér regelmæssigt polerskiven for skader. │ ■ 42    PDAP 75 A1...
 • Seite 46: Afhjælpning Af Fejl

  Gentag de oven- nævnte trin ved behov. Maskinen bevæger Motoren er lokeret Smør maskinen som sig ikke, trykluften på grund af materi- beskrevet i vejlednin- slipper ud ved aleophobning. gen. udløbet. │ PDAP 75 A1    43 ■...
 • Seite 47: Bortskaffelse

  Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │ ■ 44    PDAP 75 A1...
 • Seite 48: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. │ PDAP 75 A1    45 ■...
 • Seite 49 Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. │ ■ 46    PDAP 75 A1...
 • Seite 50 (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre håndbøger, produktvideoer og software. │ PDAP 75 A1    47 ■...
 • Seite 51: Service

  Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 300101 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 48    PDAP 75 A1...
 • Seite 52: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EU-direktiver: Maskindirektivet (2006 / 42 / EC) Anvendte harmoniserede standarder: EN ISO 11148-8: 2011 Typebetegnelse for maskinen: TRYKLUFTS-POLERSÆT PDAP 75 A1 Produktionsår: 02 - 2018 Serienummer: IAN 300101 Bochum, 05.02.2018 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreud- vikling.
 • Seite 53 │ ■ 50    PDAP 75 A1...
 • Seite 54 Utilisation ........68 FR │ BE │ PDAP 75 A1    51...
 • Seite 55 Importateur ......... . 75 Traduction de la déclaration de conformité originale . 76 │ FR │ BE ■ 52    PDAP 75 A1...
 • Seite 56: Introduction

  POLISSEUSE PNEUMATIQUE PDAP 75 A1 Introduction Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d’opter pour un produit de grande qualité. Le mode d’emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques impor- tantes concernant la sécurité, l’usage et la mise au rebut. Avant d’utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les...
 • Seite 57: Équipement

  Huiler quotidiennement Équipement Admission d’air Embout mâle (prémonté) Gâchette Filetage Plateau de polissage Capot de polissage noir Capot de polissage orange Embout de polissage en imitation fourrure Clé de montage │ FR │ BE ■ 54    PDAP 75 A1...
 • Seite 58: Matériel Livré

  Matériel livré 1 POLISSEUSE PNEUMATIQUE PDAP 75 A1 1 plateau de polissage Ø 75 mm (à agrippage velcro) 1 capot de polissage orange (pour pré-polissage) 1 capot de polissage noir (pour post-polissage) 1 imitation peau de mouton 1 embout mâle 6,35 mm (1/4») (prémonté) 1 clé...
 • Seite 59 éteint, ou de celles durant lesquelles il est certes allumé mais n'est pas effectivement utilisé. Ceci peut considé- rablement réduire la sollicitation due aux émissions sonores pendant toute la durée du travail. │ FR │ BE ■ 56    PDAP 75 A1...
 • Seite 60: Avertissements De Sécuritén Généraux Pour Appareils À Air Comprimé

  L’utilisateur doit contacter le fabricant afin d’obtenir si besoin des plaques de remplace- ment. FR │ BE │ PDAP 75 A1    57 ■...
 • Seite 61: Risques Engendrés Par Des Pièces Projetées

  Tenez la machine correctement : Soyez prêt à contrer les mouve- ments habituels mais aussi ceux inopinés : tenez vos deux mains prêtes. ■ Veillez à placer votre corps bien en équilibre et à tenir l’appareil de manière sûre. │ FR │ BE ■ 58    PDAP 75 A1...
 • Seite 62: Risques Engendrés Par Des Mouvements Répétitifs

  L’utilisateur doit changer de posture en cas de travaux de longue durée, ce qui peut être utile afin d’éviter des désagréments et la fatigue. FR │ BE │ PDAP 75 A1    59 ■...
 • Seite 63: Risques Engendrés Par Des Accessoires

  Faites attention aux surfaces pouvant être devenues glissantes suite à l’utilisation de la machine, et aux risques de trébucher créés par le flexible d’air comprimé ou le flexible hydraulique. │ FR │ BE ■ 60    PDAP 75 A1...
 • Seite 64: Risques Engendrés Par La Poussière Et Les Vapeurs

  Toutes les pièces intégrées ou accessoires de la machine prévus pour la collecte, l’aspiration ou la suppression de la poussière volante ou des vapeurs doivent être utilisés et entretenus confor- mément aux instructions du fabricant. FR │ BE │ PDAP 75 A1    61 ■...
 • Seite 65: Risques Engendrés Par Le Bruit

  ■ Les consommables/outillages machine doivent être sélectionnés, entretenus et remplacés conformément aux recommandations données dans ce mode d’emploi afin d’éviter une augmentation inutile du niveau sonore. │ FR │ BE ■ 62    PDAP 75 A1...
 • Seite 66: Risques Engendrés Par Les Vibrations

  Ne tenez pas la machine trop fermement mais d’une main sûre, en respectant les forces de réaction des mains nécessaires, car le risque lié aux vibrations augmente en règle générale avec l’aug- mentation de la force de préhension. FR │ BE │ PDAP 75 A1    63 ■...
 • Seite 67: Instructions De Sécurité Supplémentaires Pour Les Machines Pneumatiques

  flexibles entre eux. ■ Veillez à ce que la pression maximale indiquée sur la machine ne soit pas dépassée. ■ Ne portez jamais les machines pneumatiques par leur flexible. │ FR │ BE ■ 64    PDAP 75 A1...
 • Seite 68: Consignes De Sécurité Spécifiques Aux Ponceuses

  à polir ♦ Le plateau de polissage et les accessoires à polir compris dans le matériel livré sont équipés d’une fermeture velcro correspondante. FR │ BE │ PDAP 75 A1    65 ■...
 • Seite 69: Lubrification

  Si vous n'avez pas d'atomiseur d'huile, effectuez une lubrification avant chaque mise en service ou lors de lon- gues opérations de travail. Versez env. 3-5 gouttes d'huile spéciale pour air comprimé dans l'embout mâle │ FR │ BE ■ 66    PDAP 75 A1...
 • Seite 70: Rajout D'huile

  Raccordez l’appareil à un compresseur en reliant l’embout mâle au flexible d’alimentation de la source d’air comprimé. ♦ Afin de pouvoir réguler l’air comprimé, la source d’air comprimé doit être équipée d’un détendeur. FR │ BE │ PDAP 75 A1    67 ■...
 • Seite 71: Utilisation

  être dépassée. Une pression de travail supérieure n’apporte aucun avantage au niveau de la puissance, mais augmente uniquement la consommation d’air et accélère l’usure de l’appareil. Respectez de ce fait toujours les indications techniques. │ FR │ BE ■ 68    PDAP 75 A1...
 • Seite 72 être prises. Utilisez des dispositifs de serrage adaptés afin d'éviter que la pièce à usiner ne glisse. ► En cas d'interruption de l'alimentation en air comprimé, relâ- chez immédiatement la gâchette FR │ BE │ PDAP 75 A1    69 ■...
 • Seite 73: Entretien Et Nettoyage

  à vide. ■ Si un niveau de vibration plus élevé est généré par l’appareil, la cause doit être éliminée ou réparée avant de poursuivre l’utilisa- tion. │ FR │ BE ■ 70    PDAP 75 A1...
 • Seite 74: Dépannage

  L'appareil ne bouge pas, Le moteur est Lubrifier l'appareil l'air comprimé s'échappe bloqué à cause comme décrit dans entièrement par l'orifice d'une accumula- le mode d'emploi. d'évacuation. tion de matériau. FR │ BE │ PDAP 75 A1    71 ■...
 • Seite 75: Mise Au Rebut

  : 1–7 : Plastiques, 20–22 : Papier et carton, 80–98 : Matériaux composites Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé. │ FR │ BE ■ 72    PDAP 75 A1...
 • Seite 76: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  Cette disposition s’applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l’objet d’une facturation. FR │ BE │ PDAP 75 A1    73 ■...
 • Seite 77 ■ Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient à apparaître, veuillez d’abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par téléphone ou par e-mail. │ FR │ BE ■ 74    PDAP 75 A1...
 • Seite 78: Service Après-Vente

  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │ PDAP 75 A1    75 ■...
 • Seite 79: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  Directive relative aux machines (2006 / 42 / CE) Normes harmonisées appliquées : EN ISO 11148-8 : 2011 Désignation du modèle de la machine : POLISSEUSE PNEUMATIQUE PDAP 75 A1 Année de fabrication : 02 - 2018 Numéro de série : IAN 300101 Bochum, le 05/02/2018 Semi Uguzlu - Responsable qualité -...
 • Seite 80 In-/uitschakelen ........93 NL │ BE │ PDAP 75 A1    77...
 • Seite 81 Importeur ......... .100 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ..... . 101 │ NL │ BE ■ 78    PDAP 75 A1...
 • Seite 82: Inleiding

  PERSLUCHT-POLIJSTSET PDAP 75 A1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiks- aanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedie- nings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt.
 • Seite 83: Uitrusting

  Polijstkap zwart Polijstkap oranje Vachtimitatie-opzetstuk Steeksleutel Inhoud van het pakket 1 PERSLUCHT-POLIJSTSET PDAP 75 A1 1 polijstzool Ø 75 mm (met klittenband) 1 polijstkap oranje (voor voorpolijsten) 1 polijstkap zwart (voor napolijsten) 1 imitatie-lamsvacht 1 steeknippel 6,35 mm (1/4”) (voorgemonteerd)
 • Seite 84 Dit kan de geluidsemissie- belasting over de totale werkperiode duidelijk verminderen. NL │ BE │ PDAP 75 A1    81 ■...
 • Seite 85: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Persluchtapparaten

  De gebruiker moet contact opnemen met de fabrikant om eventuele vervangende plaatjes aan te vragen. │ NL │ BE ■ 82    PDAP 75 A1...
 • Seite 86: Risico's Door Weggeslingerde Delen

  Houd het apparaat juist vast: wees voorbereid op de gebruikelij- ke of plotselinge bewegingen – houd beide handen gereed. ■ Let erop dat uw lichaam in balans is en dat u stevig staat. NL │ BE │ PDAP 75 A1    83 ■...
 • Seite 87: Risico's Door Herhaalde Bewegingen

  Bij lang werken met het apparaat verdient het aanbeveling van tijd tot tijd van lichaamshouding te veranderen om fysiek ongemak en vermoeidheid te vermijden. │ NL │ BE ■ 84    PDAP 75 A1...
 • Seite 88: Risico's Door Accessoires

  Gecontroleerd moet worden of het maximale bedrijfstoerental van het machinegereedschap (polijstschijf, schuurband, vezelschijf, enz.) hoger is dan het nominale toerental van de machine. ■ Zelfhechtende schuurschijven moeten concentrisch op de bevesti- gingsplaat worden aangebracht. NL │ BE │ PDAP 75 A1    85 ■...
 • Seite 89: Risico's Op De Werkplek

  ■ Stoflucht dient zodanig te worden afgevoerd, dat het opwervelen van stof in stofrijke omgevingen tot een minimum wordt geredu- ceerd. │ NL │ BE ■ 86    PDAP 75 A1...
 • Seite 90: Risico's Door Lawaai

  ■ De schuurmachine voor schuurpapier of het polijstgereedschap moet volgens de in deze gebruiksaanwijzing opgenomen aan- bevelingen worden gebruikt en onderhouden, om een onnodige toename van het geluidsniveau te vermijden. NL │ BE │ PDAP 75 A1    87 ■...
 • Seite 91: Risico's Door Trillingen

  ■ Houd het apparaat niet al te stevig, maar toch goed vast en wees voorbereid op reactiekrachten, want het trillingsrisico is door- gaans evenredig aan de stevigheid van de greep. │ NL │ BE ■ 88    PDAP 75 A1...
 • Seite 92: Bijkomende Veiligheidsvoorschriften Voor Pneumatische Machines

  ■ Zorg ervoor dat de op het apparaat aangegeven hoogste druk niet wordt overschreden. ■ Draag persluchtmachines nooit aan de slang. NL │ BE │ PDAP 75 A1    89 ■...
 • Seite 93: Apparaatspecifieke Veiligheidsvoorschriften Voor Schuurmachines

  ♦ Kies eerst de polijstkap (oranje) voor het voorpolijsten en druk deze op de polijstzool . Let op de concentrische plaatsing. │ NL │ BE ■ 90    PDAP 75 A1...
 • Seite 94: Smering

  Hebt u geen olievernevelaar, smeer het apparaat dan telkens voordat u het in gebruik neemt of bij langdurige werkzaamheden. Doe ca. 3 - 5 druppels speciale pers- luchtolie in de steeknippel NL │ BE │ PDAP 75 A1    91 ■...
 • Seite 95: Olie Bijvullen

  Sluit het apparaat aan op een compressor door de steeknippel te verbinden met de toevoerslang van de persluchtbron. ♦ De persluchtbron moet zijn uitgerust met een drukregelaar om de perslucht te kunnen regelen. │ NL │ BE ■ 92    PDAP 75 A1...
 • Seite 96: Bediening

  Een te hoge werkdruk levert geen prestatieverbetering op, maar verhoogt alleen het luchtverbruik en versnelt de slijtage van het apparaat. Houd u daarom altijd aan de technische specificaties. NL │ BE │ PDAP 75 A1    93 ■...
 • Seite 97 Al naar gelang de grootte en aard van het werkstuk moeten passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Gebruik geschikte klemvoorzieningen om wegglijden van het werkstuk te voorkomen. ► Als de persluchttoevoer wordt onderbroken, laat u de trekker onmiddellijk los. │ NL │ BE ■ 94    PDAP 75 A1...
 • Seite 98: Onderhoud En Reiniging

  ■ Gebruik uitsluitend originele vervangings- resp. reserveonderdelen van de fabrikant, omdat er anders gevaar bestaat voor de gebrui- kers. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice. NL │ BE │ PDAP 75 A1    95 ■...
 • Seite 99: Problemen Oplossen

  Herhaal zo nodig de bovenstaande stappen. Apparaat beweegt Vastzittende motor Smeer het apparaat niet, alle perslucht door ophoping van zoals beschreven in ontsnapt bij de materiaal. de gebruiksaanwij- uitlaat. zing. │ NL │ BE ■ 96    PDAP 75 A1...
 • Seite 100: Afvoeren

  (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente. NL │ BE │ PDAP 75 A1    97 ■...
 • Seite 101: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. │ NL │ BE ■ 98    PDAP 75 A1...
 • Seite 102 Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product ge- graveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linkson- der) of als sticker op de achter- of onderkant van het product. NL │ BE │ PDAP 75 A1    99 ■...
 • Seite 103: Service

  IAN 300101 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com │ NL │ BE ■ 100    PDAP 75 A1...
 • Seite 104: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EU-richtlijnen: Machinerichtlijn (2006 / 42 / EC) Toegepaste geharmoniseerde normen: EN ISO 11148-8: 2011 Typeaanduiding van het apparaat: PERSLUCHT-POLIJSTSET PDAP 75 A1 Productiejaar: 02 - 2018 Serienummer: IAN 300101 Bochum, 05-02-2018 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 105 │ NL │ BE ■ 102    PDAP 75 A1...
 • Seite 106 Ein- / Ausschalten ........118 DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    103...
 • Seite 107 Importeur ......... .126 Original-Konformitätserklärung ....127 │ DE │ AT │ CH ■ 104    PDAP 75 A1...
 • Seite 108: Einleitung

  DRUCKLUFT-POLIERSET PDAP 75 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 109: Ausstattung

  Polierteller Polierhaube schwarz Polierhaube orange Fellimitataufsatz Montageschlüssel Lieferumfang 1 Druckluft-Polierset PDAP 75 A1 1 Polierteller Ø 75 mm (mit Kletthaftung) 1 Polierhaube orange (für Vorpolitur) 1 Polierhaube schwarz (für Nachpolitur) 1 Lammfellimitat 1 Stecknippel 6,35 mm (1/4“) (vormontiert) 1 Montageschlüssel...
 • Seite 110 Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeits- zeitraum deutlich reduzieren. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    107 ■...
 • Seite 111: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  überprüfen, dass das Gerät mit den in dieser Anleitung geforderten Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekenn- zeichnet ist. Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten. │ DE │ AT │ CH ■ 108    PDAP 75 A1...
 • Seite 112: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Halten Sie die Maschine richtig: Seien Sie bereit, den üblichen oder plötzlichen Bewegungen entgegenzuwirken – halten Sie beide Hände bereit. ■ Achten Sie darauf, das Ihr Körper im Gleichgewicht ist und dass Sie sicheren Halt haben. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    109 ■...
 • Seite 113: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Polierers sollte die Bedienungsperson eine bequeme Körperhaltung einnehmen, dabei auf sicheren Halt achten und ungünstige Körperhaltungen oder solche, bei denen es schwierig ist, das Gleichgewicht zu halten, vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 110    PDAP 75 A1...
 • Seite 114: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Es ist zu prüfen, ob die maximale Betriebsdrehzahl des Maschi- nenwerkzeuges (Flatterscheiben, Schleifbänder, Fiberscheiben usw.) höher als die Bemessungsdrehzahl der Maschine ist; ■ Selbsthaftende Schleifscheiben müssen konzentrisch auf der Befestigungsplatte angebracht werden. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    111 ■...
 • Seite 115: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Die Abluft ist so abzuleiten, dass die Aufwirbelung von Staub in staubhaltigen Umgebungen auf ein Mindestmaß reduziert wird. ■ Falls Stäube oder Dämpfe entstehen, muss die Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freisetzung zu kontrollieren. │ DE │ AT │ CH ■ 112    PDAP 75 A1...
 • Seite 116: Gefährdungen Durch Lärm

  Die Schleifmaschine für Schleifblätter oder der Polierer ist nach den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    113 ■...
 • Seite 117: Gefährdungen Durch Schwingungen

  ■ Halten Sie die Maschine mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Hand-Reaktionskräfte, denn das Schwingungsrisiko wird in der Regel mit zunehmender Griffkraft größer. │ DE │ AT │ CH ■ 114    PDAP 75 A1...
 • Seite 118: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten. ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird. ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    115 ■...
 • Seite 119: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Schleifer

  Klettverschluss ausgestattet. ♦ Wählen Sie zuerst die Polierhaube (orange) für die Vorpolitur aus und drücken Sie ihn auf den Polierteller Achten Sie auf konzentrischen Sitz. │ DE │ AT │ CH ■ 116    PDAP 75 A1...
 • Seite 120: Schmierung

  Schmierung vor. Geben Sie 3 - 5 Tropfen Druckluft- Spezialöl in den Stecknippel Öl nachfüllen Damit der Druckluft-Polierer lange einsatzfähig bleibt, muss ausrei- chend Pneumatik-Öl im Gerät vorhanden sein. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    117 ■...
 • Seite 121: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Drücken Sie den Abzug um das Gerät einzuschalten. Ausschalten: ♦ Lassen Sie den Abzug los. ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle. │ DE │ AT │ CH ■ 118    PDAP 75 A1...
 • Seite 122: Polieren

  Führen Sie den Druckluft-Polierer parallel an das Werkstück. ♦ Bewegen Sie das Gerät parallel und gleichmäßig über die zu polierende Oberfläche. ♦ Den Druckluft-Polierer nicht aufdrücken. Starkes Aufdrücken erhöht die Arbeitsleistung nicht! DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    119 ■...
 • Seite 123: Wartung Und Reinigung

  Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Druck- luft-Polierers zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: ■ Eine ausreichende und ständig intakte Ölschmierung ist für eine optimale Funktion von ganz entscheidender Bedeutung. │ DE │ AT │ CH ■ 120    PDAP 75 A1...
 • Seite 124 Beschädigun- gen. ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft. ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    121 ■...
 • Seite 125: Fehlerbehebung

  Angaben von oben wiederholen. Gerät bewegt sich Motor sitzt aufgrund Gerät schmieren, nicht, Druckluft tritt von Materialan- wie in der Anlei- komplett beim Aus- sammlung fest. tung beschrieben. lass aus. │ DE │ AT │ CH ■ 122    PDAP 75 A1...
 • Seite 126: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    123 ■...
 • Seite 127: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfal- lende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 124    PDAP 75 A1...
 • Seite 128 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    125 ■...
 • Seite 129: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 126    PDAP 75 A1...
 • Seite 130: Original-Konformitätserklärung

  übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-8: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Polierset PDAP 75 A1 Herstellungsjahr: 02 - 2018 Seriennummer: IAN 300101 Bochum, 05.02.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 131 │ DE │ AT │ CH ■ 128    PDAP 75 A1...
 • Seite 132 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 02 / 2018 · Ident.-No.: PDAP75A1-022018-1 IAN 300101...