Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-polierset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR POLISHING SET PDAP 75 A1
PNEUMATSKI SET
ZA  POLIRANJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ПНЕВМАТИЧЕН КОМПЛЕКТ
ЗА  ПОЛИРАНЕ
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
IAN 339152_1910
SET PNEUMATIC DE POLIŞAT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DRUCKLUFT-POLIERSET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDAP 75 A1

 • Seite 1 AIR POLISHING SET PDAP 75 A1 PNEUMATSKI SET SET PNEUMATIC DE POLIŞAT ZA  POLIRANJE Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Prevod originalnog uputstva za upotrebu ПНЕВМАТИЧЕН КОМПЛЕКТ DRUCKLUFT-POLIERSET ЗА  ПОЛИРАНЕ Originalbetriebsanleitung Превод на оригиналното ръководство за експлоатация IAN 339152_1910...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcija- ma uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Dosipanje ulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Priključivanje na izvor komprimovanog vazduha . . . . . . . . . . . . . 16 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 5 Garancija I Garantni List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Prevod originalne Izjave o usklađenosti . . . . . . . . . .25 ■ 2  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 6: Uvod

  PNEUMATSKI SET ZA POLIRANJE PDAP 75 A1 Uvod Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja . Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod . Uputstvo za upotrebu je deo ovog proizvoda . Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju . Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napome- nama vezanim za rukovanje i bezbednost .
 • Seite 7: Oprema

  Nastavak od imitacije krzna Ključ za montažu Obim isporuke 1 pneumatski set za poliranje PDAP 75 A1 1 tanjir za poliranje Ø 75 mm (sa čičak prianjanjem) 1 hauba za poliranje, narandžasta (za prethodno poliranje) 1 hauba za poliranje, crna (za naknadno poliranje) 1 imitacija jagnjećeg krzna...
 • Seite 8 . To u značajnoj meri može da umanji opterećenje emisijom buke u toku celog radnog intervala . PDAP 75 A1   │  5...
 • Seite 9: Opšte Bezbednosne Napomene Za Pneumatske

  . Korisnik mora da stupi u kontakt sa proizvođačem, da bi dobio dodatne oznake, ako je potrebno . ■ 6  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 10: Opasnosti Od Izbačenih Delova

  Vodite računa o tome da Vaše telo bude u ravnoteži i da imate stabilan položaj . ■ Omogućite komandnom uređaju da se pokrene i zaustavi u slučaju prekida u snabdevanju energijom . ■ Koristite samo maziva koja je preporučio proizvođač . PDAP 75 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Opasnosti Od Ponovljenih Pokreta

  . U toku dugotrajnog rada, rukovalac bi trebalo da promeni polo- žaj tela, što može da pomogne u izbegavanju neprijatnosti i zamaranja . ■ 8  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 12: Opasnosti Od Delova Pribora

  Potrebno je proveriti da li je maksimalni radni broj obrtaja alata mašine (talasastih ploča, brusnih traka, ploča od fiberglasa) veći od nominalnog broja obrtaja mašine; ■ Samolepljive brusne ploče moraju da budu koncentrično postav- ljene na ploču za pričvršćivanje . PDAP 75 A1   │  9 ■...
 • Seite 13: Opasnosti Na Radnom Mestu

  . ■ Odvod vazduha mora da se izvrši tako da se vrtloženje prašine u okruženjima ispunjenim prašinom svede na najmanju moguću meru . ■ 10  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 14: Opasnosti Od Buke

  ■ Brusilica za brusne listove ili uređaj za poliranje treba da se koristi i održava u skladu sa preporukama koje su sadržane u ovom uputstvu, da bi se izbeglo nepotrebno povećanje nivoa buke . PDAP 75 A1   │  11...
 • Seite 15: Opasnosti Od Vibracija

  . ■ Ne držite mašinu suviše čvrsto, već bezbednim zahvatom, uz poštovanje neophodnih sila reakcije koje deluju na šake, zato što je rizik od vibracija po pravilu veći sa povećanjem sile zahvata . ■ 12  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 16: Dodatne Bezbednosne Napomene Za Pneumatske Mašine

  . ■ Vodite računa da se ne prekorači maksimalni pritisak, koji je naveden na mašini . ■ Nikada ne nosite za crevo mašine koje rade na vazduh . PDAP 75 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Specifične Bezbednosne Napomene Za Brusilice

  čičak priključkom . ♦ Najpre izaberite haubu za poliranje (narandžastu) za prethodno poliranje i pritisnite je na tanjir za poliranje Vodite računa da koncentrično naseda . ■ 14  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 18: Podmazivanje

  . Nanesite 3–5 kapi specijalnog ulja za pneumatske alate u utičnu glavu Dosipanje ulja Da bi pneumatski uređaj za poliranje dugo ostao funkcionalan, neophodno je da u uređaju bude dovoljna količina pneumatskog ulja . PDAP 75 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Priključivanje Na Izvor Komprimovanog Vazduha

  . Rukovanje Uključivanje i isključivanje Uključivanje ♦ Pritisnite okidač da biste uključili uređaj . Isključivanje ♦ Pustite okidač ♦ Kada ste završili sa radom, odvojite uređaj od izvora komprimo- vanog vazduha . ■ 16  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 20: Poliranje

  Usmerite pneumatski uređaj za poliranje paralelno ka radnom predmetu . ♦ Vodite uređaj paralelno i ravnomerno preko površine koju treba polirati . ♦ Ne pritiskajte pneumatski uređaj za poliranje . Snažno pritiskanje ne povećava radni učinak! PDAP 75 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Održavanje I Čišćenje

  . NAPOMENA ► Da bi se obezbedilo besprekorno funkcionisanje i dug vek trajanja pneumatskog uređaja za poliranje, treba da obratite pažnju na sledeće: ■ 18  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 22 Redovno proveravajte tanjir za poliranje na znakove oštećenja . ■ Čistite uređaj samo suvom, mekom krpom ili komprimovanim vazduhom . ■ Ni u kom slučaju ne koristite oštra sredstva za čišćenje i/ili ona koja grebu . PDAP 75 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Otklanjanje Grešaka

  . Uređaj se ne Motor se zaglavio Podmažite uređaj, pokreće, sav kompri- usled nakupljenog kao što je opisano u movani vazduh materijala . uputstvu . izlazi na ispustu . ■ 20  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 24: Odlaganje

  . Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijal . O mogućnostima za odlaganje dotrajalog proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi . PDAP 75 A1   │  21 ■...
 • Seite 25: Garancija I Garantni List

  U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu . Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . ■ 22  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 26 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . PDAP 75 A1   │  23...
 • Seite 27 ‒ oštećenja ili izmena proizvoda od strane kupca ‒ nepoštovanja propisa u pogledu bezbednosti i održavanja, grešaka u rukovanju ‒ šteta usled elementarnih nepogoda Naziv proizvoda Pneumatski set za poliranje Model PDAP 75 A1 IAN/Serijski broj 339152_1910 Proizvođač KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www .kompernass .com...
 • Seite 28: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EZ direktivama: Direktiva za mašine (2006/42/EC) Primenjeni harmonizovani standardi EN ISO 11148-8: 2011 Oznaka tipa mašine: Pneumatski set za poliranje PDAP 75 A1 Godina proizvodnje: 01–2020. Serijski broj: IAN 339152_1910 Bohum, 28 .01 .2020 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta -...
 • Seite 29 ■ 26  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 30 Conectarea la o sursă de aer comprimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 31 Importator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . .50 ■ 28  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 32: Introducere

  SET PNEUMATIC DE POLIŞAT PDAP 75 A1 Introducere Felicitări pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară . Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs . Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea și eliminarea .
 • Seite 33: Dotare

  Înveliș din imitaţie de blană Cheie de montaj Furnitura 1 set pneumatic de polişat PDAP 75 A1 1 disc de lustruit Ø 75 mm (cu prindere cu scai) 1 placa de lustruit portocalie (pentru lustruire în prealabil) 1 placa de lustruit neagră (pentru lustruire ulterioară) 1 imitaţie de blană...
 • Seite 34 și perioadele în care aparatul este oprit sau se află în funcţiu- ne, dar nu este utilizat propriu-zis . Astfel, sarcina generată de emisiile de zgomot poate fi redusă în mod considerabil pentru întregul interval de lucru . PDAP 75 A1   │  31...
 • Seite 35: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru

  Aparatul trebuie supus în mod regulat unei inspecţii, în vederea verificării existenţei valorilor de măsurare necesare și a marcajelor prevăzute în aceste instrucţiuni . Utilizatorul trebuie să contacteze producătorul în scopul procurării unor plăcuţe de înlocuire, dacă este necesar . ■ 32  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 36: Pericole Provocate De Componentele Proiectate

  Asiguraţi o poziţie a corpului în echilibru și ţineţi ferm mașina . ■ În cazul întreruperii alimentării cu energie, eliberaţi dispozitivul de comandă pentru pornire și oprire . ■ Utilizaţi numai lubrifianţii recomandaţi de către producător . PDAP 75 A1   │  33 ■...
 • Seite 37: Pericole Provocate De Mișcările Repetate

  Dacă operatorul prezintă simptome precum stare îndelungată sau repetată de disconfort, tulburări, palpitaţii, durere, furnică- turi, amorţeală, arsuri sau anchilozare, aceste semne nu trebuie ignorate . În aceste situaţii, operatorul trebuie să solicite asistenţă medicală calificată . ■ 34  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 38: Pericole Provocate De Accesorii

  și nu sunt izolate faţă de contactul cu sursele de curent electric . ■ Asiguraţi-vă că nu există circuite electrice, conducte de gaz etc . care ar putea constitui surse de pericol în cazul deteriorării provo- cate prin utilizarea mașinii . PDAP 75 A1   │  35 ■...
 • Seite 39: Pericole Provocate De Praf Şi Vapori

  întreţinute și înlocuite în conformitate cu recomandările prevăzute în aceste instrucţiuni . ■ Folosiţi echipamente de protecţie respiratorie conform recoman- dărilor angajatorului sau conform prevederilor privind protecţia muncii și sănătăţii . ■ 36  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 40: Pericole Provocate De Zgomot

  În cazul în care mașina de șlefuit pentru pânze de șlefuit sau polizorul este echipat cu un amortizor, asiguraţi-vă întotdeauna că acesta se află la locul său și că este funcţional atunci când este utilizată mașina . PDAP 75 A1   │  37...
 • Seite 41: Pericole Provocate De Vibraţii

  în vedere ca alimentarea cu aer să fie închisă, furtunul de aer să nu se afle sub presiune, iar mașina să fie deconectată de la alimentarea cu aer . – Nu îndreptaţi niciodată curentul de aer către dvs . sau către alte persoane . ■ 38  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 42: Indicaţii De Siguranţă Specifice Pentru Șlefuitoare

  și metale poate fi dăunător pentru sănătate . ■ Atingerea sau inspirarea acestui praf prezintă pericol pentru sănătatea operatorului sau a persoanelor aflate în apropiere . ■ Purtaţi ochelari de protecţie și mască de protecţie împotriva prafului! PDAP 75 A1   │  39 ■...
 • Seite 43: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Selectaţi pentru ultima operaţiune învelișul din imitaţie de blană și apăsaţi-l pe discul de lustruit Se va avea în vedere poziţionarea concentrică . ♦ În vederea schimbării, ridicaţi accesoriul de lustruit în lateral şi scoateţi-l de pe discul de lustruit ■ 40  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 44: Lubrifierea

  Instalaţi un dispersor de ulei integrat în conducta de aer comprimat sau la aparatul cu aer comprimat . ♦ La fiecare 15 minute de funcţionare aplicaţi manual cca 3–5  picături de ulei pneumatic în niplul de racord PDAP 75 A1   │  41 ■...
 • Seite 45: Conectarea La O Sursă De Aer Comprimat

  (portocalie) pentru lustruire în prealabil – Placa de lustruit (neagră) pentru lustruire ulterioară – Înveliș din imitaţie de blană pentru lustruire superioară ♦ Distribuiţi manual soluţia de lustruit pe suprafaţa de lustruit . ■ 42  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 46 În funcţie de dimensiunea şi tipul piesei de prelucrat sunt necesare măsuri de precauţie corespunzătoare . Utilizaţi dispozitive de strân- gere adecvate pentru a preveni alunecarea piesei de prelucrat . ► În cazul întreruperii alimentării cu aer comprimat, eliberaţi imediat evacuatorul PDAP 75 A1   │  43 ■...
 • Seite 47: Întreţinerea Și Curăţarea

  . ■ Folosiţi numai piese de schimb, respectiv de înlocuire originale furnizate de producător, altfel putând exista pericole pentru utilizatori . În caz de neclarităţi, contactaţi centrul de service . ■ 44  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 48: Remedierea Defecţiunilor

  . Aparatul nu se mişcă, Motorul este blocat aerul comprimat este Lubrifiaţi aparatul din cauza acumu- eliminat complet prin conform instrucţiunilor . lării de material . orificiul de evacuare . PDAP 75 A1   │  45 ■...
 • Seite 49: Eliminarea

  Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricaţie, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui preţul de ■ 46  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 50 Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comercia- le . În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noas- tră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . PDAP 75 A1   │  47...
 • Seite 51 Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, ane- xând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta . ■ 48  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 52: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu repre- zintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com PDAP 75 A1   │  49 ■...
 • Seite 53: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Norme armonizate aplicate EN ISO 11148-8: 2011 Denumirea tipului mașinii Set pneumatic de polişat PDAP 75 A1 Anul de fabricaţie: 01 - 2020 Număr de serie: IAN 339152_1910 Bochum, 28 .01 .2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul...
 • Seite 54 Свързване към източник на сгъстен въздух . . . . . . . . . . . . . . . . 66 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 55 за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 ■ 52  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 56: Въведение

  ПНЕВМАТИЧЕН КОМПЛЕКТ ЗА  ПОЛИРАНЕ PDAP 75 A1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред . Избрали сте висококачествен продукт . Ръководството за потребителя е част от този продукт . То съдържа важни указания относно безопас- ността, употребата и предаването за отпадъци . Преди да из- ползвате...
 • Seite 57: Оборудване

  Наставка от имитация на агнешка кожа Монтажен ключ Окомплектовка на доставката 1 пневматичен комплект за полиране PDAP 75 A1 1 полиращ кръг Ø 75 mm (със закрепване велкро) 1 полиращ калъф оранжев (за предварително полиране) 1 полиращ калъф черен (за допълнително полиране) 1 наставка...
 • Seite 58 под внимание и периодите, в които уредът е изключен или работи, но в действителност не се използва . Това може да намали значително шумовото натоварване за целия рабо- тен период от време . PDAP 75 A1   │  55 ■...
 • Seite 59: Общи Указания За Безопасност

  Уредът трябва да се инспектира редовно с цел проверка на обозначението на уреда с изискваните съгласно настоящото ръководство номинални стойности и обозначения . Потреби- телят трябва да се обърне към производителя при необходи- мост от резервни табелки . ■ 56  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 60: Опасност Поради Отхвръкващи Части

  действате на обичайни или внезапни движения и с двете ръце . ■ Пазете равновесие и стойте стабилно . ■ Деблокирайте командното устройство за включване и  спиране в случай на прекъсване в електрозахранването . PDAP 75 A1   │  57 ■...
 • Seite 61: Опасности Поради Повтарящи Се Движения

  пози или такива, при които е трудно да се пази равновесие . По време на продължителни работи операторът трябва да променя положението на тялото си с цел избягване на неу- добство и умора . ■ 58  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 62: Опасности При Употреба На Принадлежности

  гове, шлифовъчни ленти, фибърни дискове и т .н .) е по-висока от номиналната честота на въртене на машината; ■ Самозакрепващи се шлифовъчни дискове трябва да се по- ставят концентрично на монтажната плоча . PDAP 75 A1   │  59 ■...
 • Seite 63: Опасности На Работното Място

  но посочените в настоящото ръководство препоръки с цел редуциране до минимум отделянето на прах и пари . ■ Отработеният въздух трябва да се отвежда така, че вдигане- то на прах в напрашени зони да се сведе до минимум . ■ 60  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 64: Опасности Поради Шум

  материали за избягване на образуващи се на детайла звънтя- щи шумове . ■ Използвайте средства за защита на слуха съгласно инструк- циите на вашия работодател или в съответствие с разпоред- бите за здравословни и безопасни условия на труд . PDAP 75 A1   │  61 ■...
 • Seite 65: Опасности Поради Вибрации

  ■ Дръжте машината стабилно, но не твърде здраво, като спаз- вате необходимите противодействащи сили на ръцете, тъй като по правило рискът от вибрации се увеличава с на- растване на силата на захващане . ■ 62  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 66: Допълнителни Указания За Безопасност За

  съединението на маркуча с машината, както и съединенията между самите маркучи . ■ Уверете се, че посоченото на машината максимално налягане не се превишава . ■ Никога не носете за маркуча работещи с въздух машини . PDAP 75 A1   │  63 ■...
 • Seite 67: Указания За Безопасност, Специфи Чни За

  и включените в окомплектовката на доставката полиращи наставки са оборудвани със съответно закрепване велкро . ♦ Първо изберете полиращия калъф (оранжев) за предвари- телно полиране и го поставете с натиск на полиращия кръг Разположете концентрично . ■ 64  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 68: Смазване

  Ако не разполагате с масльонка за маслена мъгла, извършвайте смазване преди всяко пускане в експлоата- ция респ . при по-продължителни работни процеси . Сипвайте 3–5 капки специално пневматично масло в накрайника за бърза връзка PDAP 75 A1   │  65 ■...
 • Seite 69: Зареждане С Масло

  За да можете да регулирате налягането на въздуха, източни- кът на сгъстен въздух трябва да е оборудван с редуцирвентил . Работа с уреда Включване/Изключване Включване ♦ Натиснете спусъка , за да включите уреда . ■ 66  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 70: Полиране

  върхност, тъй като съдържащите се частици могат да по- вредят лака . ► Предварително облепете пластмасовите части, защото мо- гат да изсветлеят от политурата . ♦ Включете пневматичната полираща машина . ♦ Прокарвaйте пневматичната полираща машина успоредно по детайла . PDAP 75 A1   │  67 ■...
 • Seite 71: Техническо Обслужване И Почистване

  кожата с тези субстанции . Контакт на кожата с опасни прахове може да доведе до тежък дерматит . Ако по време на работи по техническото обслужване се образува или вдига прах, е възможно той да бъде вдишан . ■ 68  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 72 ■ Редовно проверявайте полиращия кръг за повреди . ■ Почиствайте уреда само със суха, мека кърпа или със сгъстен въздух . ■ В никакъв случай не използвайте остри и/или абразивни почистващи средства . PDAP 75 A1   │  69 ■...
 • Seite 73: Отстраняване На Неизпра Вности

  по-горе . Уредът не се дви- Двигателят е блоки- Смажете уреда жи, сгъстеният въз- ран поради натруп- съгласно описанието дух изтича напъл- ване на материал . в ръководството . но от изхода . ■ 70  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 74: Предаване За Отпадъци

  20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали . Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт може- те да получите от вашата общинска или градска управа . PDAP 75 A1   │  71 ■...
 • Seite 75: Гаранция

  важи също и за сменените и ремонтирани части . За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане . ■ 72  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 76 нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия PDAP 75 A1   │  73 ■...
 • Seite 77 почистен и с указание за дефекта . Уредите, изпратени с непла- тени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат . Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди . ■ 74  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 78: Сервизно Обслужване

  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разхо- ди на продавача, които в сравнение с другия начин на обез- щетяване са неразумни, като се вземат предвид: PDAP 75 A1   │  75...
 • Seite 79 решаването на рекламацията по чл . 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1 . разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2 . намаляване на цената . ■ 76  │   PDAP 75 A1...
 • Seite 80 за решаване на спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е об- вързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, разли- чен от срока по ал . 1 . PDAP 75 A1   │  77...
 • Seite 81: Превод На Оригиналната Декларация

  Директива относно машините (2006/42/EC) Приложени хармонизирани стандарти EN ISO 11148-8: 2011 Типово обозначение на машината Пневматичен комплект за полиране PDAP 75 A1 Година на производство: 01 – 2020 Сериен номер: IAN 339152_1910 Бохум, 28 .01 .2020 г . Семи Угузлу...
 • Seite 82 Anschluss an eine Druckluftquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 PDAP 75 A1 DE │...
 • Seite 83 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . 104 ■ 80  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 84: Einleitung

  DRUCKLUFT-POLIERSET PDAP 75 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungs- anleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 85: Ausstattung

  Polierteller Polierhaube schwarz Polierhaube orange Fellimitataufsatz Montageschlüssel Lieferumfang 1 Druckluft-Polierset PDAP 75 A1 1 Polierteller Ø 75 mm (mit Kletthaftung) 1 Polierhaube orange (für Vorpolitur) 1 Polierhaube schwarz (für Nachpolitur) 1 Lammfellimitat 1 Stecknippel 6,35 mm (1/4“, vormontiert) 1 Montageschlüssel...
 • Seite 86 Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist . Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeits- zeitraum deutlich reduzieren . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 87: Allgemeine Sicherheitshinweise Für

  überprüfen, dass das Gerät mit den in dieser Anleitung geforderten Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekenn- zeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . ■ 84  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 88: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Bewegungen entgegenzuwirken – halten Sie beide Hände bereit . ■ Achten Sie darauf, das Ihr Körper im Gleichgewicht ist und dass Sie sicheren Halt haben . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  85 ■...
 • Seite 89: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Polierers sollte die Bedienungsperson eine bequeme Körperhaltung einnehmen, dabei auf sicheren Halt achten und ungünstige Körperhaltungen oder solche, bei denen es schwierig ist, das Gleichgewicht zu halten, vermeiden . ■ 86  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 90: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Es ist zu prüfen, ob die maximale Betriebsdrehzahl des Maschinen- werkzeuges (Flatterscheiben, Schleifbänder, Fiberscheiben usw .) höher als die Bemessungsdrehzahl der Maschine ist; ■ Selbsthaftende Schleifscheiben müssen konzentrisch auf der Befestigungsplatte angebracht werden . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  87 ■...
 • Seite 91: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Freisetzung von Staub und Dämpfen auf ein Mindestmaß zu reduzieren . ■ Die Abluft ist so abzuleiten, dass die Aufwirbelung von Staub in staubhaltigen Umgebungen auf ein Mindestmaß reduziert wird . ■ 88  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 92: Gefährdungen Durch Lärm

  ■ Die Schleifmaschine für Schleifblätter oder der Polierer ist nach den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 93: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Halten Sie die Maschine mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Hand-Reaktionskräfte, denn das Schwingungsrisiko wird in der Regel mit zunehmender Griffkraft größer . ■ 90  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 94: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  91 ■...
 • Seite 95: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Schleifer

  Klettverschluss aus- gestattet . ♦ Wählen Sie zuerst die Polierhaube (orange) für die Vorpolitur aus und drücken Sie ihn auf den Polierteller Achten Sie auf konzentrischen Sitz . ■ 92  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 96: Schmierung

  Inbetriebnahme bzw . bei längeren Arbeitsgängen eine Schmierung vor . Geben Sie 3–5 Tropfen Druckluft-Spezialöl in den Stecknippel Öl nachfüllen Damit der Druckluft-Polierer lange einsatzfähig bleibt, muss aus- reichend Pneumatik-Öl im Gerät vorhanden sein . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  93 ■...
 • Seite 97: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Drücken Sie den Abzug um das Gerät einzuschalten . Ausschalten ♦ Lassen Sie den Abzug los . ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle . ■ 94  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 98: Polieren

  Führen Sie den Druckluft-Polierer parallel an das Werkstück . ♦ Bewegen Sie das Gerät parallel und gleichmäßig über die zu polierende Oberfläche . ♦ Den Druckluft-Polierer nicht aufdrücken . Starkes Aufdrücken erhöht die Arbeitsleistung nicht! PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  95 ■...
 • Seite 99: Wartung Und Reinigung

  . Falls während der Wartungsarbeiten Staub erzeugt oder aufgewirbelt wird, kann dieser eingeatmet werden . HINWEIS ► Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Druckluft-Polierers zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: ■ 96  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 100 . ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft . ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  97 ■...
 • Seite 101: Fehlerbehebung

  Gerät bewegt sich Motor sitzt aufgrund Gerät schmieren, nicht, Druckluft tritt von Materialansamm- wie in der Anleitung komplett beim Aus- lung fest . beschrieben . lass aus . ■ 98  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 102: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung . . PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  99 ■...
 • Seite 103: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 100  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 104 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  101 ■...
 • Seite 105 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 102  │   DE │ AT │ CH PDAP 75 A1...
 • Seite 106: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDAP 75 A1 DE │ AT │ CH   │  103 ■...
 • Seite 107: Original-Konformitätserklärung

  Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Angewandte harmonisierte Normen EN ISO 11148-8: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Polierset PDAP 75 A1 Herstellungsjahr: 01–2020 Seriennummer: IAN 339152_1910 Bochum, 28 .01 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 108 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PDAP75A1-012020-1 IAN 339152_1910...