Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-polier-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC AIR POLISHING SET PDAP 75 A1
TRYCKLUFTSPOLERINGSSET
Översättning av bruksanvisning i original
IAN 285820
DRUCKLUFT-POLIER-SET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDAP 75 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC AIR POLISHING SET PDAP 75 A1 TRYCKLUFTSPOLERINGSSET DRUCKLUFT-POLIER-SET Översättning av bruksanvisning i original Originalbetriebsanleitung IAN 285820...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör ..............11 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 12 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 5: Inledning

  överlåter den till Teflonband någon annan person. Leveransens innehåll Föreskriven användning 1 tryckluftspoleringsset PDAP 75 A1 Det tryckluftsdrivna poleringsverktyget ska använ- 1 m teflonband das för att polera olika ytor. Alla övriga använd- 1 polerplatta Ø 75 mm (med kardborrfäste) ningssätt och förändringar på...
 • Seite 6: Allmänna Säkerhets Anvisningar För Tryckluftsanordningar

  även hänsyn tas till den tid produkten är av- stängd eller är påkopplad, men inte används. Detta kan komma att minska bullerexpone- ringen väsentligt för den totala arbetstiden. PDAP 75 A1    3 ■ │...
 • Seite 7: Risker På Grund Av Utslungade Delar

  Var noga med att hålla balansen och se till att trötthet. du står stadigt. ■ För att sätta på och stänga av produkten vid tillfälliga avbrott ska energitillförseln brytas. ■ Använd endast de smörjmedel som rekommen- deras av tillverkaren. ■ 4    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 8: Risker På Grund Av Tillbehör

  De här slipmaskinerna för slippapper eller po- ■ Använd andningsskyddsutrustning enligt arbets- leringsverktygen ska inte användas i explosiva givarens instruktioner eller enligt kraven i arbets- miljöer och är inte isolerade mot elektriska miljöföreskrifterna. strömkällor. PDAP 75 A1    5 ■ │...
 • Seite 9: Risker På Grund Av Buller

  Rikta aldrig luftflödet mot dig själv eller andra personer. ■ Slangar som slungas omkring kan orsaka allvar- liga skador. Därför ska man alltid kontrollera att slangarna och fastsättningarna är oskadda och inte har lossnat. ■ 6    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 10: Produktspecifik Säkerhetsinformation För Slipar

  ► Linda alla gänganslutningar med det medföl- jande teflonbandet Montering av sticknippel ♦ Linda sticknippelns gänga med det medföl- jande teflonbandet ♦ Skruva in sticknippeln i luftinsläppet PDAP 75 A1    7 ■ │...
 • Seite 11: Smörjning

  Fördela polityren jämnt över den yta som ska olja i sticknippeln var femtonde minut under poleras. driften. ♦ Koppla på tryckluftkällan och låt den vara igång tills maximalt tryck har uppnåtts och den stängs ■ 8    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 12: Underhåll Och Rengöring

  Kontakta vår kundservice vid tveksamheter. ■ Kontrollera med jämna mellanrum att polerplat- inte är skadad. ■ Rengör endast produkten med en torr, mjuk trasa eller tryckluft. ■ Använd aldrig starka och/eller repande rengö- ringsmedel. PDAP 75 A1    9 ■ │...
 • Seite 13: Åtgärda Fel

  Den kan lämnas in till den lokala själv betala för eventuella reparationer. återvinningen. Kasta inte produkten i de vanliga hushålls- soporna! Fråga din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till åter- vinning. ■ 10    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 14: Service

  (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. PDAP 75 A1    11 ■ │...
 • Seite 15: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EU-direktiv: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) Tillämpade harmoniserade standarder: EN ISO 11148-8: 2011 Maskinens typbeteckning: Tryckluftspoleringsset PDAP 75 A1 Tillverkningsår: 04 - 2017 Serienummer: IAN 285820 Bochum, 20.04.2017 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 16 Original-Konformitätserklärung ........24 DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    13...
 • Seite 17: Einleitung

  Einsatzbereiche. Händigen Sie Teflonband alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Lieferumfang Dritte mit aus. 1 Druckluft-Polier-Set PDAP 75 A1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1m Teflonband Der Druckluft-Polierer ist zum Polieren von ver- 1 Polierteller Ø 75 mm (mit Kletthaftung) schiedenen Oberflächen geeignet.
 • Seite 18: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Gerät Ersatzschilder zu erhalten. abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    15 ■...
 • Seite 19: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Körperhaltung verändern, was hilfreich bei Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der der Vermeidung von Unannehmlichkeiten und Energieversorgung frei. Ermüdung sein kann. ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohle- nen Schmiermittel. │ DE │ AT │ CH ■ 16    PDAP 75 A1...
 • Seite 20: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Polierer sind nicht zum Einsatz in explosionsfä- den Anweisungen Ihres Arbeitgebers oder wie higen Atmosphären bestimmt und nicht gegen nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzvor- den Kontakt mit elektrischen Stromquellen schriften gefordert. isoliert. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    17 ■...
 • Seite 21: Gefährdungen Durch Lärm

  Personen. ■ Umherschlagende Schläuche können ernst- hafte Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie daher immer, ob die Schläuche und ihre Befestigungsmittel unbeschädigt sind oder sich nicht gelöst haben. │ DE │ AT │ CH ■ 18    PDAP 75 A1...
 • Seite 22: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Schleifer

  Umwickeln Sie alle Gewindeanschlüsse mit dem mitgelieferten Teflonband Montage des Stecknippels ♦ Umwickeln Sie das Gewinde des Stecknippels mit dem mitgelieferten Teflonband ♦ Schrauben Sie den Stecknippel in den Lufteinlass DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    19 ■...
 • Seite 23: Schmierung

  Tropfen Pneumatik-Öl von Hand in den Steck- polierenden Fläche. nippel ♦ Schalten Sie die Druckluftquelle ein und lassen Sie sie solange laufen, bis der maximale Kessel- druck erreicht wurde und abschaltet. │ DE │ AT │ CH ■ 20    PDAP 75 A1...
 • Seite 24: Wartung Und Reinigung

  Benutzer besteht. Kontaktieren Sie im Zweifel das Service-Center. ■ Überprüfen Sie den Polierteller regelmäßig auf Beschädigungen. ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    21 ■...
 • Seite 25: Fehlerbehebung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PDAP 75 A1...
 • Seite 26: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    23 ■...
 • Seite 27: Original-Konformitätserklärung

  Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-8: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Polier-Set PDAP 75 A1 Herstellungsjahr: 04 - 2017 Seriennummer: IAN 285820 Bochum, 20.04.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 28 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: PDAP75A1-052017-1 IAN 285820...