Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC AIR POLISHING SET PDAP 75 A1
SŰRÍTETT LEVEGŐS POLÍROZÓ
KÉSZLET
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ LEŠTIACA SÚPRAVA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 285820
PNEU LEŠTICÍ SADA
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-POLIER-SET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDAP 75 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC AIR POLISHING SET PDAP 75 A1 SŰRÍTETT LEVEGŐS POLÍROZÓ PNEU LEŠTICÍ SADA Překlad originálního provozního návodu KÉSZLET Az originál használati utasítás fordítása PNEUMATICKÁ LEŠTIACA SÚPRAVA DRUCKLUFT-POLIER-SET Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 285820...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ ......... . 11 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 13 │ PDAP 75 A1    1...
 • Seite 5: Bevezető

  A csomag tartalma Rendeltetésszerű használat 1 sűrített levegős polírozó készlet PDAP 75 A1 A sűrített-levegős polírozó különböző felületek 1 m teflonszalag polírozására alkalmas. A készülék minden más 1 polírozó tányér, Ø 75 mm (tépőzárral) használata vagy módosítása nem rendeltetéssze-...
 • Seite 6: A Pneumatikus Készülékkel Kapcsolatos Általános Biztonsági Utasítások

  figyelembe, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy bár működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez a teljes munkaidő- tartamra nézve jelentősen csökkentheti a zajterhelést. │ PDAP 75 A1    3 ■...
 • Seite 7: Kirepülő Alkatrészek Miatti Veszélyek

  érzések és a jon és vegyen fel biztonságos állóhelyzetet. fáradtság megelőzésében. ■ Az energiaellátás megszakadása esetén en- gedélyezze a járató és megállító utasításadó berendezést. ■ Csak a gyártó által ajánlott kenőanyagot hasz- náljon. │ ■ 4    PDAP 75 A1...
 • Seite 8: Tartozékok Miatti Veszélyek

  A csiszolólapos csiszológépet vagy polírozót nem robbanásveszélyes légkörben történő ■ A munkaadó utasításának megfelelően vagy használatra alakították ki és nincs szigetelve az a munka- és egészségvédelmi előírásoknak elektromos áramforrások érintésével szemben. megfelelően használja a légzésvédő berende- zéseket. │ PDAP 75 A1    5 ■...
 • Seite 9: Zajhatás Miatti Veszélyek

  – Soha ne irányítsa a levegőáramot magára vagy másokra. ■ A kicsapódó tömlők súlyos sérüléseket okozhat- nak. Minden esetben ellenőrizze a tömlők és a rögzítőelemek épségét és megfelelő rögzített- ségét. │ ■ 6    PDAP 75 A1...
 • Seite 10: Csiszológépekre Vonatkozó Ké Szülékspecifikus Biztonsági Utasítások

  ► Tekerje körbe a menetes csatlakozókat a mellékelt teflonszalaggal Csatlakoztatható csonk felszerelése ♦ Tekerje körbe a csatlakoztatható csonk menetét a mellékelt teflonszalaggal ♦ Csavarja be a csatlakoztatható csonkot a levegőbemenetbe │ PDAP 75 A1    7 ■...
 • Seite 11: Kenés

  ♦ Oszlassa el a polírozó anyagot kézzel a políro- zandó felületen. ♦ Kapcsolja be a sűrítettlevegő-forrást és járassa mindaddig, amíg a készülék el nem éri a legna- gyobb kazánnyomást és lekapcsol. │ ■ 8    PDAP 75 A1...
 • Seite 12: Karbantartás És Tisztítás

  ■ Rendszeresen ellenőrizze a polírozó tányér épségét. ■ A készüléket kizárólag száraz, puha kendővel vagy sűrített levegővel tisztítsa. ■ Semmiképpen ne használjon éles és/vagy karcoló hatású tisztítószert. │ PDAP 75 A1    9 ■...
 • Seite 13: Hibaelhárítás

  Ártalmatlanítás A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll. Ezt a helyi hulladék-újrahasznosító tartályokba lehet kidobni. Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék- Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehe- tőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál. │ ■ 10    PDAP 75 A1...
 • Seite 14: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Sűrített levegős polírozó készlet 285820 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PDAP 75 A1 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 15 A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: │ ■ 12    PDAP 75 A1...
 • Seite 16: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Gépekre vonatkozó irányelv (2006 / 42 / EC) Alkalmazott harmonizált szabványok: EN ISO 11148-8: 2011 A gép típusmegjelölése: Sűrített levegős polírozó készlet PDAP 75 A1 Gyártási év: 2017 - 04 Sorozatszám: IAN 285820 Bochum, 2017.04.20. Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető –...
 • Seite 17 │ ■ 14    PDAP 75 A1...
 • Seite 18 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 26 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 19: Úvod

  Rozsah dodávky Použití v souladu s určením 1 pneu lešticí sada PDAP 75 A1 Pneumatická leštička je vhodná pro leštění různých povrchů. Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje 1m teflonové pásky jsou považovány za použití v rozporu s určením 1 lešticí...
 • Seite 20: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Nástroje

  Tím se může zatížení emisemi hluku za celou pracovní dobu výrazně snížit. PDAP 75 A1    17 ■ │...
 • Seite 21: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  ■ Při přerušení dodávky energie pro uvedení do pomoct proti únavě a nepohodlí. chodu a zastavení uvolněte hlavní vypínač. ■ Používejte jen maziva doporučená výrobcem. ■ 18    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 22: Ohrožení Díly Příslušenství

  Používejte dýchací přístroje podle pokynů svého jsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím zaměstnavatele nebo jak to vyžadují zdravotní výbuchu a nejsou izolované proti kontaktu a bezpečnostní předpisy při práci. s elektrickými zdroji energie. PDAP 75 A1    19 ■ │...
 • Seite 23: Ohrožení Hlukem

  – Proudem vzduchu nikdy nemiřte proti sobě ani jiným osobám. ■ Šlehající hadice mohou způsobit vážná zranění. Proto vždy zkontrolujte, zda jsou hadice a upevňovací prostředky nepoškozené nebo se neuvolnily. ■ 20    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 24: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Brusky

  ► Oviňte všechny závitové přípojky dodanou teflonovou páskou Montáž zástrčkové vsuvky ♦ Oviňte závit zástrčkové vsuvky dodanou teflonovou páskou ♦ Zástrčkovou vsuvku našroubujte do přívodu vzduchu PDAP 75 A1    21 ■ │...
 • Seite 25: Mazání

  3 - 5 kapek pneumatického oleje ručně do zástrčkové vsuvky ♦ Rozdělte leštidlo manuálně po ploše, určené k leštění. ♦ Zapněte zdroj stlačeného vzduchu a nechte ho běžet tak dlouho, dokud nebude dosaženo maximálního tlaku vzdušníku a nevypne se. ■ 22    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 26: Údržba A Čištění

  V případě pochybností kontaktuj- te servisní středisko. ■ Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen lešticí talíř ■ Přístroj čistěte pouze suchým měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. ■ V žádném případě nepoužívejte agresivní a/ nebo abrazivní čisticí prostředky. PDAP 75 A1    23 ■ │...
 • Seite 27: Odstranění Závad

  Obal je z ekologických materiálů. Lze ho zpoplatnění. zlikvidovat v místních recyklačních kontej- nerech. Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu! Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám poskytne obecní nebo městský úřad. ■ 24    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 28: Servis

  čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software. PDAP 75 A1    25 ■ │...
 • Seite 29: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Směrnice o strojních zařízeních (2006 / 42 / EC) Aplikované harmonizované normy: EN ISO 11148-8: 2011 Typové označení stroje: Pneu lešticí sada PDAP 75 A1 Rok výroby: 04 - 2017 Sériové číslo: IAN 285820 Bochum, 20.04.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 30 Dovozca ..............37 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......38 PDAP 75 A1  ...
 • Seite 31: Úvod

  Teflónová páska odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty. Rozsah dodávky Používanie v súlade s určením 1 pneumatická leštiaca súprava PDAP 75 A1 Pneumatická leštička je vhodná na leštenie rozlič- 1 m teflónovej pásky ných povrchov. Akýkoľvek iný spôsob používania 1 leštiaci tanier Ø 75 mm (s prichytením pomocou alebo zmeny prístroja sa považujú...
 • Seite 32: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Pneumatické Prístroje

  časy, kedy prístroj nie je zapnutý alebo kedy beží, ale v sku- točnosti sa nepoužíva. Tento spôsob môže značne zredukovať zaťaženie hlukovými emisiami počas celej pracovnej doby. PDAP 75 A1    29 ■ │...
 • Seite 33: Ohrozenia Vymrštovanými Časťami

  čo môže byť užitočné na predchádzanie ■ V prípade prerušenia prívodu elektrickej energie nepohodlia a únavy. uvoľnite hlavný vypínač stroja na jeho vypnutie. ■ Používajte iba výrobcom odporúčané mazacie prostriedky. ■ 30    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 34: Nebezpečenstvá Spôsobené Dielmi Príslušenstva

  PDAP 75 A1    31 ■ │...
 • Seite 35: Nebezpečenstvá Spôsobené Hlukom

  Prúd vzduchu nikdy nesmerujte proti sebe alebo iným osobám. ■ Uvoľnené hadice môžu spôsobiť vážne porane- nia. Preto vždy skontrolujte, či hadice a upevňo- vacie prostriedky nie sú poškodené a že nie sú uvoľnené. ■ 32    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 36: Bezpečnostné Upozornenia Špecifické Pre Brúsky

  ► Všetky závitové spoje oviňte dodanou teflóno- vou páskou Montáž nástrčnej vsuvky ♦ Oviňte závit nástrčnej vsuvky dodanou teflónovou páskou ♦ Naskrutkujte nástrčnú vsuvku do prívodu vzduchu PDAP 75 A1    33 ■ │...
 • Seite 37: Mazanie

  3 – 5 kvapiek pneumatického oleja do nástrčnej vsuvky ♦ Leštidlo rozdeľte manuálne na leštenú plochu. ♦ Zapnite zdroj stlačeného vzduchu a nechajte ho bežať dovtedy, kým sa dosiahne maximálny tlak v kotle a vypne sa. ■ 34    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 38: Údržba A Čistenie

  V prípade pochybností sa obráťte na servisné stredisko. ■ Pravidelne skontrolujte, či nie je poškodený leštiaci tanier ■ Prístroj čistite len suchou mäkkou handričkou alebo stlačeným vzduchom. ■ V žiadnom prípade nepoužívajte ostrá a/alebo drsné čistiace prostriedky. PDAP 75 A1    35 ■ │...
 • Seite 39: Odstraňovanie Porúch

  životnému prostrediu. Môže sa zlikvidovať v miestnych nádo- bách na recyklovaný odpad. Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Informácie o možnostiach likvidácie doslúženého prístroja dostanete na obecnej alebo mestskej správe. ■ 36    PDAP 75 A1 │...
 • Seite 40: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 285820 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com PDAP 75 A1    37 ■ │...
 • Seite 41: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Smernica o strojových zariadeniach (2006 / 42 / EC) Aplikované harmonizované normy: EN ISO 11148-8: 2011 Typové označenie stroja: Pneumatická leštiaca súprava PDAP 75 A1 Rok výroby: 04 ‒ 2017 Sériové číslo: IAN 285820 Bochum, 20.04.2017 Semi Uguzlu – Manažér kvality –...
 • Seite 42 Original-Konformitätserklärung ........50 DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    39...
 • Seite 43: Einleitung

  Einsatzbereiche. Händigen Sie Teflonband alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Lieferumfang Dritte mit aus. 1 Druckluft-Polier-Set PDAP 75 A1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1m Teflonband Der Druckluft-Polierer ist zum Polieren von ver- 1 Polierteller Ø 75 mm (mit Kletthaftung) schiedenen Oberflächen geeignet.
 • Seite 44: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Gerät Ersatzschilder zu erhalten. abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    41 ■...
 • Seite 45: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Körperhaltung verändern, was hilfreich bei Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der der Vermeidung von Unannehmlichkeiten und Energieversorgung frei. Ermüdung sein kann. ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohle- nen Schmiermittel. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PDAP 75 A1...
 • Seite 46: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Polierer sind nicht zum Einsatz in explosionsfä- den Anweisungen Ihres Arbeitgebers oder wie higen Atmosphären bestimmt und nicht gegen nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzvor- den Kontakt mit elektrischen Stromquellen schriften gefordert. isoliert. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    43 ■...
 • Seite 47: Gefährdungen Durch Lärm

  Personen. ■ Umherschlagende Schläuche können ernst- hafte Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie daher immer, ob die Schläuche und ihre Befestigungsmittel unbeschädigt sind oder sich nicht gelöst haben. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PDAP 75 A1...
 • Seite 48: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Schleifer

  Umwickeln Sie alle Gewindeanschlüsse mit dem mitgelieferten Teflonband Montage des Stecknippels ♦ Umwickeln Sie das Gewinde des Stecknippels mit dem mitgelieferten Teflonband ♦ Schrauben Sie den Stecknippel in den Lufteinlass DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    45 ■...
 • Seite 49: Schmierung

  Tropfen Pneumatik-Öl von Hand in den Steck- polierenden Fläche. nippel ♦ Schalten Sie die Druckluftquelle ein und lassen Sie sie solange laufen, bis der maximale Kessel- druck erreicht wurde und abschaltet. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PDAP 75 A1...
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Benutzer besteht. Kontaktieren Sie im Zweifel das Service-Center. ■ Überprüfen Sie den Polierteller regelmäßig auf Beschädigungen. ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    47 ■...
 • Seite 51: Fehlerbehebung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PDAP 75 A1...
 • Seite 52: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ PDAP 75 A1    49 ■...
 • Seite 53: Original-Konformitätserklärung

  Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-8: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Polier-Set PDAP 75 A1 Herstellungsjahr: 04 - 2017 Seriennummer: IAN 285820 Bochum, 20.04.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: PDAP75A1-052017-1 IAN 285820...