Navodila Za Uporabo - Bestway 93532 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

93532

NAVODILA ZA UPORABO

OBVESTILO: PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN
JIH SHRANITE.
POZOR:
DA BI SE IZOGNILI TVEGANJU ELEKTRIČNEGA UDARA,
NE IZPOSTAVLJAJTE IZDELKA VODI ALI DEŽJU.
OPOZORILO GLEDE ČRPALKE
1. Črpalko uporabljajte le s transformatorjem - DC12V.
2. Motor naj ne deluje več kot 5 minut.. Pred ponovno uporabo naj
upravljavec pusti motor ohlajati približno 5 minut.
3. Med uporabo naj bosta priključka za napihovanje in izpihovanje
čista.
4. Izdelek je treba hraniti na suhem mestu.
5. Napravo naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi
telesnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi, ali pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali po navodilih za
uporabo s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci
naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali (za trge izven
EU).
Otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi,
senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami
in znanjem smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so
prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo s tem
povezane nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Otroci naj
naprave ne čistijo in naj na njej ne izvajajo vzdrževalnih del brez
nadzora. (Za trg EU)
6. Priključiti se jo sme le na varnostno malo napetost.
OPOZORILO GLEDE SKAKALNICE
1. Pred uporabo izdelka preverite, ali izdelek morda pušča oz. je
poškodovan.
2. Preprečite poškodbe izdelka, tako da odstranite ostre predmete iz
mesta, na katerega boste postavili kad.
3. Če izdelek pušča oz. je poškodovan, ga ne uporabljajte.
4. Izdelka ne smete čezmerno napihniti.
39

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis