Bestway 93532 Benutzerhandbuch Seite 36

Vorschau ausblenden

Werbung

5. Uzstādīšana jāveic pieaugušajiem.
6. Preci nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai citām cietām
virsmām.
7. Brīdinājums: Tikai izmantošanai mājas apstākļos.
8. Brīdinājums: Tikai izmantošanai iekštelpās.
9. Saglabājiet salikšanas un uzstādīšanas instrukcijas turpmākai
izmantošanai.
10. Visu laiku uzraugiet bērnus.
Preces apraksts
Prece
93532
IZMEŠANA
Simbols ar pārsvītrotu atkritumu urnu uz riteņiem nozīme tālāk norādīto:
Neatbrīvojieties no elektroierīcēm kā parastiem sadzīves atkritumiem, izmantojiet atsevišķas savākšanas iestādes. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
saņemtu informāciju saistībā ar pieejamajām savākšanas sistēmām. Ja elektriskās ierīces tiek izmestas pildizgāztuvēs vai atkritumos, bīstamas vielas
var noplūst gruntsūdeņos un iekļūt barības ķēdē, nodarot bojājumus jūsu veselībai un labklājībai.
Kad aizstājat vecas ierīces ar jaunām, mazumtirgotāja likumiskais pienākums ir pieņemt atpakaļ jūsu veco ierīci bez papildu maksas.
LABOŠANA
Ja ir bojāts kāds no nodalījumiem, izmantojiet pievienoto ielāpu.
1. Notīriet vietu, kas jāsalabo.
2. Uzmanīgi nolobiet ielāpu.
3. Piespiediet ielāpu virs vietas, kas jāsalabo.
4. Pirms piepūšanas nogaidiet 30 minūtes.
TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA
1. Nepieciešams regulāri pārbaudīt, vai pārveidotājiem, kas tiek izmantoti kopā ar rotaļlietu, nav bojāti vārdi, spraudņi, korpusi vai citas detaļas, un ja šādi
bojājumi ir radušies, rotaļlietas nav atļauts izmantot līdz brīdim, kad bojājumi ir salaboti.
2. Pēc gaisa izlaišanas rūpīgi notīriet visas virsmas ar mitru drānu.
Piezīme:
Nekad neizmantojiet šķīdinātājus vai citas ķimikālijas, kas var sabojāt produktu.
3. Glabājiet sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.
4. Ikreiz sezonas sākumā un regulāros intervālos lietošanas laikā pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu.
• STRĀVAS VADA
NODALĪJUMS
PIEPŪŠANAS ATVERE
Izmantojams bērniem vecumā
3+
Svara kapacitāte
85 kg/188 lbs
APTURĒT
36
IZLAIDIET GAISU
PIEPŪTIET

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis