Uputstvo Za Upotrebu - Bestway 93532 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

93532

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAPOMENA: PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE I
OPREZ:
UPOZORENJE ZA PUMPU
1. Pumpu koristite samo sa priključenim transformatorom-DC12V.
2. Motor ne bi trebao raditi duže od 5 minuta. Korisnik bi trebao pustiti
da se motor ohladi 5 minuta pre ponovne upotrebe.
3. Otvori za naduvavanje i izduvavanje trebaju uvek biti čisti tokom
upotrebe.
4. Proizvod se mora pohraniti na suvo mesto.
5. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući
decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima
ili kojima manjka iskustva ili znanja, osim ukoliko nisu pod
nadzorom ili su im data uputstva za upotrebu ovog uređaja od
strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca trebaju biti
pod nadzorom da se osigura da se ne igraju sa ovim uređajem. (Za
tržište koje nije EU)
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i više i osobe sa
ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili kojima
manjka iskustva ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data
uputstva za upotrebu ovog uređaja na bezbedan način i ako
razumeju moguće opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora. (Za
tržište EU)
6. Mora se napajati samo sa sigurnosnim niskim naponom - SELV.
UPOZORENJE ZA IGRALIŠTE
1. Pre korišćenja proizvoda, pažljivo proverite ima li puštanja
vazduha ili oštećenih delova.
2. Sprečite oštećenje proizvoda uklanjanjem oštrih predmeta sa
površine za postavljanje.
3. Ne koristite proizvod ukoliko ispušta vazduh ili je oštećen.
4. Nemojte previše naduvavati.
5. Neophodna odrasla osoba za montažu.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.
DA BISTE IZBEGLI RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NE IZLAŽITE VODI ILI KIŠI.
51

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis