Bedieningsinstructies - Bestway 93532 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

93532

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPMERKING: LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK
VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN,
WAARSCHUWING VOOR POMP
1. Gebruik de pomp alleen met bijgeleverde transformator-DC12V.
2. De motor mag niet langer dan 5 minuten draaien. De gebruiker
moet de motor 5 minuten laten afkoelen tussen ieder gebruik in.
3. De opblaas/uitblaaspoorten moeten tijdens gebruik vrij zijn van vuil.
4. Het product moet op een droge plaats opgeborgen worden.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook
kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen voor het
gebruik van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen
dat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor andere markten
dan de EU)
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis
als zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen voor
het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de
bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en
onderhouden zonder toezicht. (Voor de EU-markt)
6. Het mag alleen worden gevoed met extra lage veiligheidsspanning
(SELV).
WAARSCHUWING VOOR SPRINGKUSSEN
1. Controleer voordat u het product gebruikt zorgvuldig of er lekken
of kapotte onderdelen zijn.
2. Voorkom dat het product beschadigd raakt door scherpe
voorwerpen van uw installatiegebied te verwijderen.
3. Gebruik het product niet als het lekt of beschadigd is.
EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER OF REGEN.
9

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Bestway 93532

Inhaltsverzeichnis