Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Navodila Za Vzdrževanje - HANSGROHE Axor Massaud Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Massaud:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Navodila za montažo / Navodila za
uporabo
Kadi ni dovoljeno instalirati v zunanjem območju.
Upoštevati je treba širino vrat na mestu postavitve. Mere so
navedene v tehničnih podatkih.
La baignoire doit être montée sur un sol convenant aux salles
humides.
Talna obloga mora zdržati minimalno obremenitev 550 kg/m².
Tla moraj biti zadostno nivelirana, to pomeni, da morajo biti
vodoravna in izravnana.
Kad je treba instalirati tako, da so upoštevana
varnostna območja po E IEC 60364-7-701 /
DIN VDE 0100 T 701.
Zaradi konstrukcije kadi je treba predvideti odtok na tleh.
Priključek za odpadno vodo iz stene ni mogoč.
Priključek za odpadno vodo je treba izvesti po trenutno
veljavnih normah DIN 1986/EN 12056 in po lokalno
veljavnih predpisih.
Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih
transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske
poškodbe ne bodo več priznane.
Uporabi se lahko le primeren pritrditveni material!
Priloženi vijaki in mozniki so primerni le za beton.
Pri drugačnih talnih oblogah je treba upoštevati
podatke proizvajalca moznikov.
Možna je pritrditev kadi na gotova tla z
dvekomponentnim lepilom (glejte stran 40). V tem primeru je
treba upoštevati navodila za montažo in obdelavo proizvajalca
lepila.
Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe
zaradi zmečkanja ali urezov.
Če se kad zatesni na tleh, mora ostati ena od treh revizijskih
odprtin nezatesnjena, da je morebiti iztekajoča voda vsled
netesnosti dobro opazna.
Potem, ko je kad postavljena, mora inštalater izvesti preverjanje
tesnosti kadi.
Inštalater mora potrditi pravilno predajo montirane kadi na za
to predvideni strani v Navodilu za montažo.
Navodila za vzdrževanje
Ne sme se uporabljati silikona, ki vsebuje ocetno kislino.
Uporaba silikona, ki vsebuje ocetno kislino poškoduje sestavne
dele tega izdelka.
Za fuge med elementi priporočamo sanitarni silikon, ki zavira
nastajanje glivic. Po določenem času lahko morebiti pride do
obarvanja slilikonske tesnilne mase. Silikonske fuge so
vzdrževalne fuge in ne podlegajo garanciji.
Priporočilo za čiščenje glejte v priloženi brošuri.
Slovenski
Varnostna opozorila
Opozorilo pred nevarnostjo zdrsa
Če se kad uporablja v javnih prostorih, je treba
montirati priložene protizdrsne nalepke.
Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi,
duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo
nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so
pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo
uporabljati.
Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja,
vzdrževanja higiene in telesne nege.
Temperatura vode v kadi ne sme presegati 40ºC.
V bližini kadi ni dovoljena uporaba električnih aparatov,
npr. Sušilnika za lase, radia itd.
Po vsaki uporabi je treba kad sprazniti.
Izdelka ni dovoljeno konstrukcijsko spreminjati. Uporabljati
se smejo le originalni nadomestni deli.
Da ne pride do prekuca prazne kadi, mora biti kad
pritrjena.
Za varen vstop v kad je treba vanjo vstopati in izstopati na
dolgi vzdolžni strani, kot kaže slika na strani46.
Kad je pravilno inštalirana po napotkih v Navodilu za montažo
podjetja Hansgrohe AG ter po zadevnih standardih DIN / EN;
tesnost kadi in inštalacije je preverjena.
Datum
Podjetje / Žig / Podpis
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

18950000Axor massaud 18950000

Inhaltsverzeichnis