Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Instrucţiuni De Siguranţă; Instrucţiuni De Întreţinere - HANSGROHE Axor Massaud Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Massaud:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Instrucţiuni de montare / Instrucţiuni de
utilizare
Este interzisă instalarea căzii de baie în spaţiul exterior.
Ţineţi cont de lăţimea uşii spaţiului de montare. În legătură cu
dimensiunile căzii consultaţi Datele tehnice.
Cada se va instala pe o podea potrivită pentru spaţiile umede.
Podeaua trebuie să suporte o sarcină minimă de 550 kg/m².
Podeaua trebuie să fie nivelată, orizontală şi plană.
Instalaţi cada în aşa fel, să respectaţi zonele de
siguranţă conform E IEC 60364-7-701 / DIN
VDE 0100 T 701.
Datorită modului de construcţie a căzii, racordul de scurgere
trebuie prevăzut în podea. Nu este posibilă instalarea cu
racord de scurgere în perete.
Racordul de scurgere trebuie executat conform normei DIN
1986/EN12056 actual valabile şi prevederilor locale.
Înainte de instalare verificaţi, dacă produsul prezintă deteriorări
de transport. După instalare garanţia nu acoperă deteriorările
de transport şi cele de suprafaţă.
Utilizaţi numai materiale de montare
corespunzătoare! Şuruburile şi diblurile livrate
sunt potrivite pentru ziduri de beton. În cazul altor
suprastructuri de podea trebuie respectate
instrucţiunile producătorului diblurilor.
Puteţi fixa cada de podea cu adeziv din două componente
(vezi pagina 40). În acest caz trebuie să ţineţi cont de
instrucţiunile de montare şi de preparare ale producătorului
adezivului.
La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea contuziunilor şi tăierii
mâinilor.
Dacă fixaţi cada la podea, lăsaţi unul dintre cele trei orificii de
revizie neetanşat, ca să puteţi observa eventualele scurgeri de
apă.
După instalarea vanei, fixarea acesteia trebuie verificată de
către un instalator.
Instalatorul trebuie să confirme predarea corespunzătoare a
vanei montate pe pagina prevăzută pentru acesta din
Instrucţiunile de montare.
Instrucţiuni de întreţinere
Nu este permisă folosirea siliconului, care conţine acid acetic!
Siliconul cu conţinut de acid acetic poate deteriora piesele
produsului.
Pentru umplerea spaţiilor dintre elemente vă recomandăm
utilizarea siliconului sanitar cu conţinut de fungicid. În anumite
cazuri este posibil, ca siliconul să-şi schimbe culoarea. Rosturile
etanşate cu silicon sunt rosturi de întreţinere, pentru care nu se
oferă garanţie.
Română
Pentru recomandările referitoare la curăţare vezi broşura
alăturată.
Instrucţiuni de siguranţă
Atenţie! Pericol de alunecare.
În cazul în care utilizaţi cada în domeniul public,
lipiţi benzile antiderapante incluse în pachetul de
livrare.
Copiii şi adulţii cu dizabilităţi corporale, mintale şi
senzoriale nu pot utiliza sistemul de duş nesupravegheaţi.
De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duş de
către persoane, care se află sub influenţa alcoolului sau a
drogurilor.
Sistemul de duş poate fi utilizat doar pentru spălarea,
menţinerea igienei şi curăţarea corpului.
Temperatura apei de baie nu trebuie să depăşească
40ºC.
Nu utilizaţi aparate electrice, de ex. aparat de uscat părul,
radio etc. în cadă sau în apropierea acesteia.
Goliţi cada după fiecare utilizare.
Nu este permisă schimbarea modului de construcţie a
produsului. Este permisă numai utilizarea pieselor de
schimb originale.
Pentru a înlătura pericolul de răsturnare a vanei goale,
aceasta trebuie bine fixată.
Pentru a evita eventualele pericole la intrarea şi ieşirea din
cadă, acestea trebuie să aibă loc pe latura lungă şi
dreaptă a vanei, conform ilustraţiei de la pagina 46.
Această vană a fost fixată, iar fixarea acesteia şi etanşeitatea
instalaţiilor au fost verificate în mod corespunzător, conform
Instrucţiunilor de montare ale firmei Hansgrohe AG şi cu
respectarea normelor DIN / EN corespunzătoare,
Data
Compania / Ştampila / Semnătura
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

18950000Axor massaud 18950000

Inhaltsverzeichnis