Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Säbelsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
SABRE SAW
Translation of the original instructions
SABLJASTA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
CHVOSTOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 279052
KARDFŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
PILA OCASKA
Překlad originálního provozního návodu
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 SABRE SAW KARDFŰRÉSZ Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása SABLJASTA ŽAGA PILA OCASKA Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu CHVOSTOVÁ PÍLA SÄBELSÄGE Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............9 Translation of the original Conformity Declaration ..... 10 PFS 710 D3  ...
 • Seite 5: Introduction

  Bimetal saw blade be used to make an initial exposure estimate. Package contents 1 sabre saw PFS 710 D3 1 saw blade for wood HCS 152 mm 1 bimetal saw blade 152 mm 1 set of operating instructions ■...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Use personal protective equipment. Always you to lose control. wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing ac- cessories or storing power tools. Such preven- tive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. ■  │ GB PFS 710 D3...
 • Seite 8: Appliance-Specific Safety Instructions For Sabre Saws

  Bimetal saw blade to the right or left. Dimensions: 152 mm, 18 TPI ♦ Allow the handle to engage. Ideal for: for sawing sheet metal, profiles and pipes – flexible and break-resistant. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 9: Adjusting The Footplate

  3. Switch the appliance on as described and saw Switching to continuous operation: off the work piece by applying constant pres- ♦ Press the ON/OFF switch and lock it in this sure. position with the locking switch ■  │ GB PFS 710 D3...
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  ■ If necessary, clean the saw blade mount with a brush or compressed air. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 11 ► For Parkside and Florabest tools, please send not been carried out by one of our authorised us only the defective item without the acces- Service centres.
 • Seite 12: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 279052 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Sabre saw PFS 710 D3 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 14 Ártalmatlanítás ..........20 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 20 │ PFS 710 D3    11...
 • Seite 15: Bevezető

  KARDFŰRÉSZ PFS 710 D3 A csomag tartalma 1 kardfűrész PFS 710 D3 Bevezető 1 fűrészlap fához HCS 152 mm Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vá- 1 bimetál fűrészlap 152 mm sárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. 1 használati útmutató A használati útmutató a termék része. Fontos Műszaki adatok...
 • Seite 16: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Ha a szabadban dolgozik az elektromos ké- (hálózati kábel nélkül) vonatkozik. ziszerszámmal, akkor csak olyan hosszabbító kábelt használjon, ami kültéren is használha- tó. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét. │ PFS 710 D3    13 ■...
 • Seite 17: Személyi Biztonság

  ékszert. Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó részektől. közök kisebb valószínűséggel szorulnak be és könnyebben irányíthatók. A laza ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó részekbe. │ ■ 14    PFS 710 D3...
 • Seite 18: Szerviz

  Bármilyen más fűrészlapot is használhat, feltéve, ha az a hozzáillő befogóval - 1/2“ (12,7 mm) univerzális szárral - van ellátva. A szablyafűrész minden alkalmazásához megfelelően kialakított, különböző hosszúságú fűrészlapok kaphatók a szaküzletekben. │ PFS 710 D3    15 ■...
 • Seite 19: Készülékmarkolat Elforgatása

  Először kapcsolja be a készüléket és csak ezt követően vezesse a megmunkálandó anyagba. ♦ Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha a fűrész- lap megakad. Feszítse szét a már kifűrészelt rést egy megfele- lő szerszámmal és húzza ki a szablyafűrészt. │ ■ 16    PFS 710 D3...
 • Seite 20: Karbantartás És Tisztítás

  ■ Minden tisztítási munka előtt húzza ki a csatla- kozódugót a csatlakozóaljzatból. ■ Cserélje ki a fűrészlapot, ha fogazata tompa és már nem végezhető vele kifogástalan fűré- szelés. │ PFS 710 D3    17 ■...
 • Seite 21: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Kardfűrész 279052 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PFS 710 D3 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd. BURGSTRASSE 21...
 • Seite 22 A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: │ PFS 710 D3    19 ■...
 • Seite 23: Ártalmatlanítás

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 A gép típusmegjelölése: Kardfűrész PFS 710 D3 Gyártási év: 2016.10. Sorozatszám: IAN 279052 Bochum, 2016.10.21. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatá- sok jogát fenntartjuk.
 • Seite 24 Prevod izvirne izjave o skladnosti ........29 PFS 710 D3  ...
 • Seite 25: Uvod

  SABLJASTA ŽAGA PFS 710 D3 Vsebina kompleta 1 sabljasta žaga PFS 710 D3 Uvod 1 žagin list za les HCS 152 mm Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Od- 1 bimetalni žagin list 152 mm ločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za 1 navodila za uporabo uporabo so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 26: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Že en sam trenutek nepazljivosti pri tje prahu ali hlapov. uporabi električnega orodja lahko privede do resnih telesnih poškodb. PFS 710 D3    23 ■ │...
 • Seite 27: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  Ne uporabljajte električnih orodij z okvarje- nim stikalom. Električno orodje, ki ga ni mogo- če vklopiti in izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti. ■ 24    PFS 710 D3 │...
 • Seite 28: Posebna Varnostna Navodila Za Sabljaste Žage

  Mere: 152 mm, 18 TPI v desno ali levo. Najbolj je primeren za žaganje pločevine, profilov ♦ Ročaj se mora zaskočiti. in cevi – je prilagodljiv in odporen proti prelomu. PFS 710 D3    25 ■ │...
 • Seite 29: Prestavitev Podnožne Plošče

  3. Napravo vklopite, kot je opisano, in obdelova- ♦ Spustite stikalo za vklop/izklop nec ob nespremenjenem pritiskanju odžagajte. Vklop trajnega obratovanja: ♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga v pri- tisnjenem stanju zavarujte z nastavitvenim stika- ■ 26    PFS 710 D3 │...
 • Seite 30: Vzdrževanje In Čiščenje

  6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. PFS 710 D3    27 ■ │...
 • Seite 31: Odstranjevanje Med Odpadke

  Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda NAPOTEK ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite samo pokvarjeni izdelek brez opreme (npr. akumulator, kovček za shranjevanje, vgradno orodje itd.). OPOZORILO! ► Naprave dajte v popravilo samo servisni službi ali strokovnjaku za elektrotehniko,...
 • Seite 32: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaka tipa stroja: Sabljasta žaga PFS 710 D3 Leto izdelave: 10 - 2016 Serijska številka: IAN 279052 Bochum, 21. 10. 2016 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.
 • Seite 33 ■ 30    PFS 710 D3 │...
 • Seite 34 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 40 PFS 710 D3  ...
 • Seite 35: Úvod

  PILA OCASKA PFS 710 D3 Rozsah dodávky 1 pila ocaska PFS 710 D3 Úvod 1 pilový list na dřevo HCS 152 mm Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového 1 bimetalový pilový list 152 mm přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 1 návod k obsluze...
 • Seite 36: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  úrazu elek- b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí trickým proudem. ohroženém výbuchem, ve kterém se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, od nichž se může vznítit prach nebo výpary. PFS 710 D3    33 ■ │...
 • Seite 37: Bezpečnost Osob

  činnost. Použití elektrického a zachytávání prachu, ujistěte se, zda jsou nářadí k jiným než určeným účelům může vést připojena a správně použita. Použitím odsává- ke vzniku nebezpečných situací. ní prachu se může snížit ohrožení prachem. ■ 34    PFS 710 D3 │...
 • Seite 38: Servis

  Nejlepší vhodnost: pro řezání konstrukčního dřeva, dřevotřísky, desky a překližky, i pro ponorné řezy. Bimetalový pilový list Rozměry: 152 mm, 18 TPI Nejlepší vhodnost: pro řezání plechů, profilů, trubek - pružné a odolné proti zlomení. PFS 710 D3    35 ■ │...
 • Seite 39: Přestavení Základové Desky

  Vypnutí momentového provozu: 3. Zapněte přístroj podle popisu a odřežte obro- ♦ Pusťte vypínač bek konstantním tlakem. Zapnutí trvalého provozu: ♦ Stiskněte vypínač a v stisknutém stavu ho zajistěte zajišťovacím tlačítkem ■ 36    PFS 710 D3 │...
 • Seite 40: Údržba A Čištění

  Po prostředky, které narušují umělou hmotu. uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy ■ V případě potřeby vyčistěte upínání pilového zpoplatnění. listu štětcem nebo je vyfoukejte stlačeným vzdu- chem. PFS 710 D3    37 ■ │...
 • Seite 41 UPOZORNĚNÍ servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, prosím, výlučně vadnou část bez příslušenství (např. akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí, atd.). Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších...
 • Seite 42: Servis

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 279052 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není ad- resou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3    39 ■ │...
 • Seite 43: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označení stroje: Pila ocaska PFS 710 D3 Rok výroby: 10 - 2016 Sériové číslo: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 44 Likvidácia ............49 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......50 PFS 710 D3  ...
 • Seite 45: Úvod

  CHVOSTOVÁ PÍLA PFS 710 D3 Rozsah dodávky 1 chvostová píla PFS 710 D3 Úvod 1 pílový list na drevo HCS 152 mm Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového 1 bimetalový pílový list 152 mm prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok 1 návod na obsluhu...
 • Seite 46: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradia

  úrazu elektrickým prúdom. b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach s nebezpečenstvom výbuchu, na ktorých sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Z elektrického náradia vychádzajú iskry, ktoré môžu tento prach alebo výpary zapáliť. PFS 710 D3    43 ■ │...
 • Seite 47: Bezpečnosť Osôb

  či sú vať. Použitie elektrického náradia za iným, ako tieto zapojené a či sú používané správne. určeným účelom použitia, môže mať za násle- Používanie odsávania prachu môže zredukovať dok nebezpečné situácie. ohrozenie prachom. ■ 44    PFS 710 D3 │...
 • Seite 48: Servis

  Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otočte rukoväť Najvhodnejšie použitie: na pílenie stavebného doprava alebo doľava. dreva, dreva na výrobu triesok a dosiek, preglejky, aj na ponorné rezy. ♦ Nechajte rukoväť , aby sa samočinne zaistila. PFS 710 D3    45 ■ │...
 • Seite 49: Prestavenie Základovej Dosky

  ♦ Pustite spínač ZAP/VYP 3. Zapnite prístroj podľa vyššieho opisu a obrobok odpíľte pomocou konštantného tlaku. Zapnutie trvalej prevádzky: ♦ Stlačte spínač ZAP/VYP a v stlačenom stave ho zaistite pomocou aretačného spínača ■ 46    PFS 710 D3 │...
 • Seite 50: Údržba A Čistenie

  čistiace hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej prostriedky, ktoré poškodzujú umelú hmotu. doby podliehajú prípadné opravy poplatku. ■ Upnutie pílového listu v prípade potreby vyčistite štetcom alebo vyfúkaním stlačeným vzduchom. PFS 710 D3    47 ■ │...
 • Seite 51 Záruka zaniká pri nespráv- UPOZORNENIE nom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším ► Pri nástrojoch Parkside a Florabest zašlite, autorizovaným servisom. prosím, výlučne chybný diel bez príslušenstva (napr. akumulátor, úložný kufrík, montážne náradie, atď.).
 • Seite 52: Servis

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 279052 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3    49 ■ │...
 • Seite 53: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označenie stroja: Chvostová píla PFS 710 D3 Rok výroby: 10 - 2016 Sériové číslo: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 54 Original-Konformitätserklärung ........60 DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    51...
 • Seite 55: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Technische Daten Teil dieses Produkts.
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    53 ■...
 • Seite 57: Sicherheit Von Personen

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen richtig verwendet werden. Die Verwendung führen. einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PFS 710 D3...
 • Seite 58: Service

  Drücken Sie die Entriegelungstaste Beste Eignung: zum Sägen von Konstruktionsholz, drehen Sie den Handgriff nach rechts oder Span-, Platten- und Sperrholz, auch für Tauchschnitte. links. ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    55 ■...
 • Seite 59: Fußplatte Verstellen

  Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 3. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck Feststellschalter fest. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PFS 710 D3...
 • Seite 60: Wartung Und Reinigung

  Kunststoff angreifen. dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind ■ Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf. mit ei- kostenpflichtig. nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    57 ■...
 • Seite 61 Gebrauch bestimmt. Bei HINWEIS missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Service-Niederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 62: Service

  IAN 279052 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    59 ■...
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2016 Ident.-No.: PFS710D3-102016-1 IAN 279052...