Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
SABELSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
TIESINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 310922
PIŁA SZABLASTA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 SABELSÅG PIŁA SZABLASTA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi TIESINIS PJŪKLAS SÄBELSÄGE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 310922...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 10 PFS 710 D3  ...
 • Seite 5: Inledning

  . Det vi- Sågblad för trä brationsvärde som anges kan även användas Bimetallsågblad för att inledningsvis uppskatta exponeringen . Leveransens innehåll 1 sabelsåg PFS 710 D3 1 sågblad för trä HCS 152 mm 1 bimetallsågblad 152 mm 1 bruksanvisning ■ 2 ...
 • Seite 6: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  Personlig uppmärksamheten kan du också förlora kontrol- skyddsutrustning som dammskyddsmask, halk- len över verktyget . fria skor, skyddshandskar, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på vilket arbete som utförs, minskar risken för skador . PFS 710 D3    3 ■ │...
 • Seite 7: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  är lika säkert att b) Använd inte elverktyg med trasiga brytare. använda som tidigare . Ett verktyg som inte längre går att sätta på och stänga av är farligt och måste repareras . ■ 4    PFS 710 D3 │...
 • Seite 8: Produktspecifika Säkerhets Anvisningar För Tigersågar

  Tryck på upplåsningsknappen och vrid Mått: 152 mm, 18 TPI handtaget åt höger eller vänster . Passar bäst för att såga plåt, profiler och rör - ♦ Låt handtaget låsa fast . flexibelt och brottresistent PFS 710 D3    5 ■ │...
 • Seite 9: Justera Fotplattan

  . Koppla på kontinuerlig drift: 3 . Koppla på produkten enligt beskrivningen och ♦ Tryck på PÅ-/AV-knappen och spärra fast såga av föremålet med jämnt tryck . den i det läget med spärrknappen ■ 6    PFS 710 D3 │...
 • Seite 10: Underhåll Och Rengöring

  . När garantitiden är slut måste man del som angriper plastytorna . själv betala för eventuella reparationer . ■ Rengör sågbladsfästet med en pensel eller med tryckluft när det behövs . PFS 710 D3    7 ■ │...
 • Seite 11 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska OBSERVERA inte användas yrkesmässigt . ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig endast den defekta artikeln utan tillbehör (t behandling, användande av våld och vid ingrepp ex batteri, förvaringsväska, monteringsverktyg...
 • Seite 12: Service

  . Kontakta först det serviceställe som anges . Kontakta kommunen för närmare KOMPERNASS HANDELS GMBH information om avfallshantering av den förbrukade produkten . BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com PFS 710 D3    9 ■ │...
 • Seite 13: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Sabelsåg PFS 710 D3 Tillverkningsår: 10 - 2018 Serienummer: IAN 310922 Bochum, 2018-09-28 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 14 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PFS 710 D3  ...
 • Seite 15: Wstęp

  Brzeszczot bimetalowy dołączyć do niego również całą dokumentację . Zakres dostawy Użytkowanie zgodne z przeznacze­ 1 piła szablasta PFS 710 D3 niem 1 brzeszczot do drewna HCS 152 mm Urządzenie jest wyposażone w stały ogranicznik 1 brzeszczot bimetalowy 152 mm i przeznaczone jest piłowania, przycinania na...
 • Seite 16: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Dokonywanie zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używaj adapterów wtyków w po- łączeniu z elektronarzędziami mającymi uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże- nia prądem elektrycznym . PFS 710 D3   │  13 ■...
 • Seite 17: Bezpieczeństwo Osób

  środków ochrony indywidualnej, np . maski prze- naprawy . ciwpyłowej, antypoślizgowego obuwia robocze- go, kasku lub ochronników słuchu - w zależności od rodzaju zastosowania elektronarzędzia - zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń . ■ 14  │   PFS 710 D3...
 • Seite 18: Serwis

  Brzeszczot do drewna Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo Wymiary: 152 x 1,25 mm, 6 TPI użytkowania elektronarzędzia . Najlepsze zastosowanie: do piłowania drewna konstrukcyjnego, płyt wiórowych i sklejki, również do wyrzynania . PFS 710 D3   │  15 ■...
 • Seite 19: Przed Uruchomieniem

  . Dzięki temu włącznik/ wciśniętym WŁĄCZNIKU/WYŁĄCZNIKU wyłącznik można ustawić w wygodnej oświetlając w ten sposób strefę roboczą przy pozycji, zależnie od warunków pracy . słabym oświetleniu otoczenia . ■ 16  │   PFS 710 D3...
 • Seite 20: Bezpieczne Prowadzenie Piły Szablastej

  Dopasuj brzeszczot i liczbę skoków odpowied- nio do materiału poddawanego obróbce . ■ Do każdego zastosowania piły szablastej do- stępne są w handlu optymalne brzeszczoty o różnych długościach . ■ Piłuj materiał z równomiernym posuwem . PFS 710 D3   │  17 ■...
 • Seite 21: Konserwacja I Czyszczenie

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 18  │   PFS 710 D3...
 • Seite 22 WSKAZÓWKA Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych . ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie produkt bez akcesoriów (np . akumulatorów, siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza...
 • Seite 23: Serwis

  KOMPERNASS HANDELS GMBH 1–7: tworzywa sztuczne, BURGSTRASSE 21 20–22: papier i tektura, DE - 44867 BOCHUM 80–98: kompozyty NIEMCY Informacji na temat możliwości www .kompernass .com utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . ■ 20  │   PFS 710 D3...
 • Seite 24: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Piła szablasta PFS 710 D3 Rok produkcji: 10 - 2018 Numer seryjny: IAN 310922 Bochum, dnia 28 .09 .2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą-...
 • Seite 25 ■ 22  │   PFS 710 D3...
 • Seite 26 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 PFS 710 D3  ...
 • Seite 27: Įžanga

  įrankiui palyginti su kitu . Nurodyta vibracijos Tiekiamas rinkinys intensyvumo verte taip pat galima vadovautis siekiant atlikti pirminį poveikio vertinimą . 1 tiesinis pjūklas PFS 710 D3 1 geležtė medienai HCS 152 mm 1 geležtė iš bimetalo 152 mm 1 naudojimo instrukcija ■...
 • Seite 28: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankiu gali gali uždegti dulkes ar garus . būti sunkių sužalojimų priežastis . c) Kai naudojate elektrinį įrankį, neleiskite ar- tintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį įrankis gali tapti nevaldomas . PFS 710 D3    25 ■ │...
 • Seite 29: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  įrankį. Tinkamu elektriniu įran- kiu darbą nurodytoje įrankio naudojimo srityje atliksite geriau ir saugiau . b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei pažeistas jo jungiklis. Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų, todėl įrankį reikia pataisyti . ■ 26    PFS 710 D3 │...
 • Seite 30: Tiesinių Pjūklų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  į dešinę arba į kairę . Geležtė iš bimetalo ♦ Rankena turi užsifiksuoti . Matmenys: 152 mm, 18 TPI Geriausiai tinka lakštiniam metalui, profiliams ir vamzdžiams pjauti – lanksti ir atspari lūžimui . PFS 710 D3    27 ■ │...
 • Seite 31: Atraminės Plokštės Reguliavimas

  3 . Įjunkite įrankį, kaip aprašyta, ir, spausdami pjūklą vienoda jėga, nupjaukite apdirbamą ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį medžiagą . Nuolatinio veikimo režimo įjungimas ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį ir nuspaustą jungiklį užfiksuokite fiksavimo jungikliu ■ 28    PFS 710 D3 │...
 • Seite 32: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Prireikus geležtės laikiklį išvalykite šepetėliu sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus arba išpūskite suslėgtuoju oru . ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- to darbus imamas mokestis . PFS 710 D3    29 ■ │...
 • Seite 33 NURODYMAS mo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, aptarnavimo tarnyba . siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz ., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavi- mo įrankių ir t .t .) .
 • Seite 34: Klientų Aptarnavimas

  . Pirmiausia susisiekite su nurodyta 80–98: Sudėtinės medžiagos klientų aptarnavimo tarnyba . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, KOMPERNASS HANDELS GMBH sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PFS 710 D3    31 ■ │...
 • Seite 35: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Tiesinis pjūklas PFS 710 D3 Pagaminimo metai: 2018-10 Serijos numeris: IAN 310922 Bochumas, 2018-09-28 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 36 Original­Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PFS 710 D3 DE │...
 • Seite 37: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden .
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Sicherheit Von Personen

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen richtig verwendet werden. Die Verwendung führen . einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 40: Service

  Beste Eignung: zum Sägen von Konstruktionsholz, drehen Sie den Handgriff nach rechts oder Span-, Platten- und Sperrholz, auch für Tauchschnitte . links . ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Fußplatte Verstellen

  3 . Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck Feststellschalter fest . ab . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 42: Wartung Und Reinigung

  Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind ■ Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf . mit ei- kostenpflichtig . nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43 HINWEIS missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Service-Niederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 44: Service

  Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Original­konformitätserklärung

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 10 - 2018 Seriennummer: IAN 310922 Bochum, 28 .09 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2018 Ident.-No.: PFS710D3-092018-1 IAN 310922...