Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
BAJONETSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
SABELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 295715
SCIE SABRE
Traduction des instructions d'origine
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 BAJONETSAV SCIE SABRE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine SABELZAAG SÄBELSÄGE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 295715...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bortskaffelse ........... . . 9 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 10 │ PFS 710 D3    1...
 • Seite 5: Indledning

  BAJONETSAV PFS 710 D3 Pakkens indhold 1 bajonetsav PFS 710 D3 Indledning 1 savklinge til træ HCS 152 mm Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt 1 savklinge bimetal 152 mm et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen 1 betjeningsvejledning er en del af dette produkt.
 • Seite 6: Generelle Sikkerheds Anvisninger For Elværktøj

  Elværk- tøj danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over produktet. │ PFS 710 D3    3 ■...
 • Seite 7: Personsikkerhed

  Anvendelse af denne type 5. Service anordninger nedsætter støvrisikoen. a) Lad kun en kvalificeret reparatør reparere dit elværktøj og kun med originale reservedele. Derved garanteres det, at elværktøjets sikker- hed bevares. │ ■ 4    PFS 710 D3...
 • Seite 8: Specielle Sikkerhedsanvisninger For Bajonetsave

  90° til højre eller venstre. Derved kan TÆND/SLUK-knappen anbringes i en bedre position afhængigt af arbejdsbetingel- serne. ♦ Tryk på oplåsningsknappen, og drej håndta- til højre eller venstre. ♦ Lad håndtaget gå i indgreb. │ PFS 710 D3    5 ■...
 • Seite 9: Indstilling Af Bundpladen

  3. Tænd for produktet som ovenfor beskrevet, og Tænd for permanent drift: sav emnet af med et konstant tryk. ♦ Tryk på TÆND/SLUK-knappen , og lås den i indtrykket stilling ved hjælp af fikserings- knappen │ ■ 6    PFS 710 D3...
 • Seite 10: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader ■ Rengør savklingeholderen med en pensel eller betalingspligtig. ved at blæse den ren med trykluft. │ PFS 710 D3    7 ■...
 • Seite 11 Ved misbrug og uhensigtsmæssig BEMÆRK brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, ► Ved Parkside- og Florabest-værktøj bedes bortfalder garantien. du udelukkende sende den defekte vare ind uden tilbehør (f.eks. batteri, opbevaringskuf- fert, monteringsværktøj osv.).
 • Seite 12: Service

  Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 295715 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ PFS 710 D3    9 ■...
 • Seite 13: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typebetegnelse for maskinen: Bajonetsav PFS 710 D3 Produktionsår: 08 - 2017 Serienummer: IAN 295715 Bochum, 28.08.2017 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 14 Mise au rebut ........... 19 Traduction de la déclaration de conformité originale ....20 PFS 710 D3 FR│BE  ...
 • Seite 15: Introduction

  SCIE SABRE PFS 710 D3 Matériel livré 1 scie sabre PFS 710 D3 Introduction 1 lame de scie à bois HCS 152 mm Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel 1 lame de scie bi-métal 152 mm appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit 1 mode d'emploi de grande qualité.
 • Seite 16: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  L'utilisation d'un cordon adapté à référence à votre outil électrique alimenté par le l'utilisation extérieure réduit le risque de choc secteur (avec cordon d'alimentation) ou à votre électrique. outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'ali- mentation). PFS 710 D3 FR│BE    13 ■ │...
 • Seite 17: Sécurité Des Personnes

  à distance des parties en mouvement. Des pantes tranchantes sont moins susceptibles de vêtements amples, des bijoux ou les cheveux bloquer et sont plus faciles à contrôler. longs peuvent être pris dans des parties en mouvement. ■ 14    FR│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 18: Service Après-Vente

  , il doit lames de scie optimisées de longueurs différentes revenir dans sa position d'origine. La lame sont disponibles dans le commerce pour tout type est maintenant verrouillée. d'utilisation de votre scie sabre. PFS 710 D3 FR│BE    15 ■ │...
 • Seite 19: Tourner La Poignée De L'appareil

  La molette de réglage vous permet de présélec- tionner la vitesse souhaitée ( - = vitesse réduite, + = vitesse plus importante). La vitesse peut également être modifiée pendant le fonctionnement. ■ 16    FR│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 20: Consignes De Travail Pour Scier

  N'utilisez jamais d'essence, de solvant ou de nettoyant qui attaquent le plastique. ■ Nettoyez le logement de la lame de scie si nécessaire à l'aide d'un pinceau ou par souf- flage à l'air comprimé. PFS 710 D3 FR│BE    17 ■ │...
 • Seite 21: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  ■ Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient à apparaître, veuillez d’abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par téléphone ou par e-mail. ■ 18    FR│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 22: Service Après-Vente

  à l’adresse de service après-vente communiquée. KOMPERNASS HANDELS GMBH REMARQUE BURGSTRASSE 21 ► Pour outils Parkside et Florabest, veuillez DE - 44867 BOCHUM ne renvoyer que l'article défectueux, sans ALLEMAGNE accessoire (par ex. sans accu, mallette de www.kompernass.com rangement, outil de montage, etc.).
 • Seite 23: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Désignation du modèle de la machine : Scie sabre PFS 710 D3 Année de fabrication : 08 - 2017 Numéro de série : IAN 295715 Bochum, le 28.08.2017 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à des fins de perfectionnement.
 • Seite 24 Afvoeren ............29 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....30 PFS 710 D3 NL│BE  ...
 • Seite 25: Inleiding

  SABELZAAG PFS 710 D3 Inhoud van het pakket 1 sabelzaag PFS 710 D3 Inleiding 1 zaagblad voor hout HCS 152 mm Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 1 zaagblad bimetaal 152 mm nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor 1 gebruiksaanwijzing een hoogwaardig product.
 • Seite 26: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  Houd uw werkomgeving schoon en goed gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is verlicht. Wanorde en een niet verlichte werkom- voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico geving kunnen leiden tot ongelukken. op een elektrische schok. PFS 710 D3 NL│BE    23 ■ │...
 • Seite 27: Veiligheid Van Personen

  Loszittende kleding, sieraden of haren f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Met zorg onderhouden snijgereedschappen kunnen door bewegende onderdelen gegrepen worden. met scherpe snijkanten lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen. ■ 24    NL│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 28: Service

  - een universele schacht van 1/2" (12,7 gaan naar zijn uitgangspositie. Het zaagblad mm) - heeft. Er zijn voor elk gebruiksdoel van uw is nu vergrendeld. reciprozaag geoptimaliseerde zaagbladen in ver- schillende lengtes in de handel verkrijgbaar. PFS 710 D3 NL│BE    25 ■ │...
 • Seite 29: Handgreep Van Het Apparaat Draaien

  Met het stelwieltje kunt u de gewenste slagfre- quentie instellen (– = lagere slagfrequentie, + = hogere slagfrequentie). De slagfrequentie kan ook worden gewijzigd terwijl het apparaat in werking is. ■ 26    NL│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 30: Werkaanwijzingen Voor Het Zagen

  Gebruik een doek om de behui- zing schoon te maken. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten. ■ Reinig het zaagbladasgat eventueel met een kwastje of door het met perslucht schoon te blazen. PFS 710 D3 NL│BE    27 ■ │...
 • Seite 31: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. ■ 28    NL│BE PFS 710 D3 │...
 • Seite 32: Service

  Importeur OPMERKING Let op: het volgende adres is geen serviceadres. ► Bij gereedschap van Parkside en Florabest: Neem eerst contact op met het opgegeven retourneer a.u.b. uitsluitend het defecte artikel serviceadres. zonder accessoires (bijv. accu, opbergkoffer, montagegereedschap, enz.). KOMPERNASS HANDELS GMBH Op www.lidl-service.com kunt u deze en...
 • Seite 33: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typeaanduiding van het apparaat: Sabelzaag PFS 710 D3 Productiejaar: 08 - 2017 Serienummer: IAN 295715 Bochum, 28-08-2017 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 34 Original-Konformitätserklärung ........40 DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    31...
 • Seite 35: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Technische Daten Teil dieses Produkts.
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    33 ■...
 • Seite 37: Sicherheit Von Personen

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen richtig verwendet werden. Die Verwendung führen. einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PFS 710 D3...
 • Seite 38: Service

  Drücken Sie die Entriegelungstaste Beste Eignung: zum Sägen von Konstruktionsholz, drehen Sie den Handgriff nach rechts oder Span-, Platten- und Sperrholz, auch für Tauchschnitte. links. ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    35 ■...
 • Seite 39: Fußplatte Verstellen

  Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 3. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck Feststellschalter fest. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PFS 710 D3...
 • Seite 40: Wartung Und Reinigung

  Kunststoff angreifen. dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind ■ Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf. mit ei- kostenpflichtig. nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    37 ■...
 • Seite 41 Gebrauch bestimmt. Bei HINWEIS missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Service-Niederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 42: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    39 ■...
 • Seite 43: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 08 - 2017 Seriennummer: IAN 295715 Bochum, 28.08.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: PFS710D3-082017-1 IAN 295715...

Diese Anleitung auch für:

295715