Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

SABRE SAW PFS 710 D3
ZOBENZĀĞIS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums
IAN 331573_1907
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 ZOBENZĀĞIS SÄBELSÄGE Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums Originalbetriebsanleitung IAN 331573_1907...
 • Seite 2 Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums Lappuse DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Oriģinālā atbilstības deklarācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PFS 710 D3  ...
 • Seite 5: Ievads

  ZOBENZĀĞIS PFS 710 D3 Piegādes komplekts 1 zobenzāģis PFS 710 D3 Ievads 1 zāģa plātne koksnei HCS 152 mm Sirsnīgi sveicam jūs ar jaunās ierīces iegādi! (SWISS MADE) Veicot šo pirkumu, jūs savā īpašumā esat ieguvis 1 zāģa plātne no bimetāla HCS 152 mm augstvērtīgu produktu .
 • Seite 6: Vispārīgas Drošības Norādes Par Elektroinstrumentiem

  Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstru­ pievienoti pie elektrotīkla (ar tīkla kabeli) vai kurus menta ekspluatācijas mitrā vidē, izmantojiet darbina akumulators (bez tīkla kabeļa) . noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Noplūdstrāvas aizsargslēdža izmantošana samazina elektrošo- ka risku . PFS 710 D3   │  3 ■...
 • Seite 7: Cilvēku Drošība

  . lietojis elektroinstrumentus. Neuzmanīga rīcī- ba var sekundes desmitdaļu laikā radīt smagas traumas . ■ 4  │   PFS 710 D3...
 • Seite 8: Serviss

  Izmantojiet tikai tos piederumus un papil- dierīces, kas norādītas lietošanas pamācī- bā vai kuru ietveres ir saderīgas ar ierīci. Lietojot citādus ievietojamos darbarīkus vai pie- derumus, nekā norādīts lietošanas pamācībā, jūs radāt sev traumu risku . PFS 710 D3   │  5 ■...
 • Seite 9: Pirms Ekspluatācijas Sākšanas

  Ļaujiet rokturim nofiksēties . Ilgstošā režīma ieslēgšana ♦ Nospiediet iesl ./izsl . slēdzi un nofiksējiet to nospiestā stāvoklī ar fiksācijas slēdzi Ilgstošā režīma izslēgšana ♦ Nospiediet iesl ./izsl . slēdzi un atkal atlaidiet . ■ 6  │   PFS 710 D3...
 • Seite 10: Droša Zobenzāģa Vadība

  Zāģa plātnes ietveri tīriet ar otu vai izpūtiet ar tā, lai atbalsta plāksne balstītos pret sienu . saspiestu gaisu . 3 . Ieslēdziet ierīci, kā aprakstīts iepriekš, un ar kon- stantu spiedienu nozāģējiet apstrādājamo detaļu . PFS 710 D3   │  7 ■...
 • Seite 11: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh» Garantija

  čeku) un aprakstot konstatēto defektu, kā Ierīce ir izgatavota atbilstoši visstingrākajām arī norādot tā konstatēšanas laiku, jūs varat bez kvalitātes prasībām un pirms piegādes klientam maksas nosūtīt uz mūsu paziņoto servisa adresi . rūpīgi pārbaudīta . ■ 8  │   PFS 710 D3...
 • Seite 12: Serviss

  . Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk norādītā adrese nav servisa adrese . Vispirms sazinieties ar paziņoto servisa centru . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VĀCIJA www .kompernass .com PFS 710 D3   │  9 ■...
 • Seite 13: Oriģinālā Atbilstības Deklarācija

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Iekārtas nosaukums un modelis: Zobenzāğis PFS 710 D3 Ražošanas gads: 10 - 2019 Sērijas numurs: IAN 331573_1907 Bohumā, 17 .10 .2019 . Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos .
 • Seite 14 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PFS 710 D3 DE │...
 • Seite 15: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm (SWISS MADE) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm (SWISS MADE) Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden .
 • Seite 16: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschluss­ Verletzungen verursachen . leitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  13 ■...
 • Seite 17: Sicherheit Von Personen

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz­ Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob unerwarteten Situationen besser kontrollieren . bewegliche Teile einwandfrei funktionieren ■ 14  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 18: Service

  Stromleitungen oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 19: Vor Der Inbetriebnahme

  . Dauerbetrieb einschalten ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten . ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Feststellschalter fest . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 20: Säbelsäge Sicher Führen

  Säbelsäge so, dass die Fußplatte an der Wand anliegt . 3 . Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck ab . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  17 ■...
 • Seite 21: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt und können mittels der Eingabe der Artikelnummer sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . den können oder für Beschädigungen an zerbrech- ■ 18  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 22: Service

  Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst ausgedienten Produkts erfahren Sie die benannte Servicestelle . bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  19 ■...
 • Seite 23: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 10 – 2019 Seriennummer: IAN 331573_1907 Bochum, 17 .10 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 24 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 11 / 2019 Ident.-No.: PFS710D3-102019-1 IAN 331573_1907...