Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 A1
ASH VACUUM CLEANER
ODKURZACZ KOMINKOWY
Translation of the original instructions
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 275310

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAS 1200 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 A1

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 A1 ASH VACUUM CLEANER ODKURZACZ KOMINKOWY Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ASCHESAUGER Originalbetriebsanleitung IAN 275310...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Application ........4 new device. With it, you have chosen a General description ......5 high quality product. Delivery Contents ......5 During production, this equipment has Description of operation ....5 been checked for quality and subjected to Overview ........5 a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  21 Motor housing Description of operation Technical data The ash vacuum cleaner is fitted with a Ash vacuum cleaner .....PAS 1200 A1 stable metal container with a cover. The vacuum set comprises a flexible suction Mains voltage ..220-240 V~, 50/60 Hz hose and an aluminium suction hose.
 • Seite 6: Safety Information

  For cold ashes only*! Operating Instructions are therefore subject Matter exceeding a tem- to amendment. Legal claims which are perature of 40°C (104°F) based on the Operating Instructions can poses a fire risk! therefore not be recognised. * “Cold ashes” are ashes that have Safety information cooled for a sufficient time and no longer contain pockets of embers.
 • Seite 7: Symbols Used In The Instructions

  Semi-automatic filter self- Caution: when using the cleaning system equipment, observe the fol- lowing basic safety measures in order to protect against the risks of injury and fire: Controller for semi-auto- To avoid accidents and inju- matic filter self-cleaning ries from electric shocks: system •...
 • Seite 8 • Only plug the appliance into • Caution! Do not vacuum up a socket which is safeguarded hazardous substances (e.g. by at least 13 A. petrol, solvents, acids or lyes) • The device must be connected and ash from unauthorised fuels to a mains socket via a residual- (e.g.
 • Seite 9: Assembly

  • Do not extinguish hot ash par- The metal filter ticles with water, as the sudden basket (17) temperature differences can must rest on cause cracks in your chimney. the container • Use only replacement parts and cover (10) and press down the accessories supplied and rec- switch of the safety stop (18).
 • Seite 10: Operating Instructions

  Switching On: • Clean the pleated filter ( 16) (see On/Off Switch (see 8) In position “I“ “Cleaning/Maintenance”): - if suction power declines Switching Off: - if the inspection window on the con- On/Off Switch (see 8) In position “0” tainer lid of the blockage indication system ( 7) turns red.
 • Seite 11: General Cleaning Work

  with water. Never use aggressive 5. Place the folded filter (16) and cleaning agents or solvents. This metal filter basket (17) on the could damage the appliance. inverted container cover (10). 6. Screw in the folded filter (16) General Cleaning Work tightly in a clockwise direction.
 • Seite 12: Disposal/Environmental Protection

  Disposal/Environmental protection Be environmentally friendly. Return the Take the machine to a recycling point. The tool, accessories and packaging to a recy- waste plastic and metal parts can be sepa- cling centre when you have finished with rated, accurately graded and passed on them.
 • Seite 13: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, power cord, line, plug and fuse, where ap- Mains voltage is not present propriate, repair through electri- cal specialist The equipment is not Switch on the equipment (see switched on “Switching on/off“) Device does not start Safety stop due to missing...
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 275310...
 • Seite 16: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........16 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......16 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 17 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....17 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Przegląd ........17 tem jakości, a także dokonano jego kontro- Opis działania .......
 • Seite 17: Opis Ogólny

  21 Głowica silnika Dane techniczne Odkurzacz do popiołu jest wyposażony w stabilny pojemnik metalowy z pokry- Odkurzacz kominkowy ..PAS 1200 A1 wą. Zestaw do odkurzania składa się z elastycznej rury ssącej i aluminiowej rury Napięcie sieciowe 220-240V~, 50/60 Hz ssącej.
 • Seite 18: Zasady Bezpieczeństwa

  Ciężar (z wszystkimi Uwaga! przystawkami) ......ok. 4,3 kg Przeczytaj instrukcję obsługi! Zmiany techniczne i optyczne mogą być dokonywane bez zapowiedzi w ramach Nie wystawiaj urządzenia procedur rozwoju technicznego. Wszelkie na deszcz. wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są w związku z tym niewiążące. Tylko do zimnego popiołu*! W związku z tym wyklucza się...
 • Seite 19: Symbole Zawarte W Instrukcji

  Ogólne zasady bezpieczeństwa Podanych w tej instrukcji obsługi wskazówek należy Założyć prawidłowo filtr bezwzględnie przestrzegać. harmonijkowy i metalowy Ponadto należy przestrzegać kosz filtrujący ustawowych przepisów bez- pieczeństwa i higieny pracy. Półautomatyczny system samoczyszczenia filtra Ostrożnie: Przy korzystaniu z urządzenia należy prze- strzegać...
 • Seite 20 W ten sposób unikniesz wy- - gdy urządzenie nie jest uży- padków i zranień: wane, - przed otwarciem urządzenia, • Nigdy nie zostawiaj gotowego - przy wszelkich pracach kon- do pracy urządzenia bez opieki serwacyjnych i przy oczysz- w miejscu pracy. czaniu urządzenia, •...
 • Seite 21: Montaż

  wygląda z zewnątrz na schło- • Należy przestrzegać wskazówek dzony, może być jeszcze gorą- dotyczących czyszczenia i kon- cy. Gorący, zasysany materiał serwacji urządzenia. może się ponownie zapalić w • Po i przed zasysaniem opróżnić strumieniu powietrza. Poza tym odkurzacz, aby uniknąć groma- może dojść...
 • Seite 22: Włączanie I Wyłączanie

  Wyłączanie: 4. Założyć pokrywę zbiornika (10) na zbiornik metalowy (13) Włącznik-wyłącznik (patrz i zamknąć ją za pomocą zat- w położenie „0“ rzasków (9). Wskazówki dotyczące 5. Podłączyć rurę ssącą (14). W tym celu wsadzić końców- pracy kę obrotową (symbol z na- Wciąganie urządzeniem drukiem skierować) w przyłą- żarzącego się...
 • Seite 23: Półautomatyczny System Samoczyszczenia Filtra

  Oczyszczanie/ sprawia, że filtr karbowany ( 16) jest zawsze niezakryty. konserwacja • Aby uniknąć zabrudzeń, pojemnik na- leży opróżniać na wolnym powietrzu Wyjmij wtyczkę urządzenia z (patrz „Czyszczenie/konserwacja“). gniazdka. Niebezpieczeństwo po- • Oczyścić filtr harmonijkowy ( rażenia prądem elektrycznym. (patrz „Czyszczenie/konserwacja“): Nie spryskuj urządzenia - w przypadku obniżenia się...
 • Seite 24: Czyszczenie Filtra Powietrza

  Przechowywanie 1.Zdjąć pokrywę pojemnika (10). 2. filtr harmonijkowy (16) w lewo i zdjąć go. Opróżnić ostrożnie • Do przechowywania nawinąć przewód metalowy kosz filtrujący (17) zasilający (1) wokół uchwytu (6) na po- 3. Obstukać druciany kosz filtracyj- krywie zbiornika (10). ny (16) i wyczyścić...
 • Seite 25: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 28 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek samo- obsługi rozwijający Wąż...
 • Seite 26: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie jest włączo- Włączyć urządzenie (patrz „Włączenie/ wyłączenie“) Urządzenie nie uru- Wyłączenie awaryjne z Wsadzić prawidłowo filtr kar- chamia się...
 • Seite 27: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 28: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Tel.: 22 397 4996 cji. E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 275310 • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać po skontaktowaniu się z naszym Importer działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na...
 • Seite 29: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........29 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......29 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..30 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........30 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....30 trolle unterzogen.
 • Seite 30: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Netzanschlussleitung 2 Halterung für Saugrohr Allgemeine 3 Filter-Selbst-Reinigungs-Regler Beschreibung 4 Halterung für Saugschlauch 5 Tragegriff Die Abbildungen finden Sie auf 6 Halterung für Netzkabel der Ausklappseite.
 • Seite 31: Technische Daten

  Benutzer-Wartung dürfen nicht Technische Daten von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Aschesauger ....PAS 1200 A1 Bemessungs- Symbole auf dem Gerät spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz Bemessungsaufnahme Nur für kalte Asche, siehe Bedie- (Anschlussleistung) ..... 1200 W nungsanleitung! Länge der Netzanschlussleitung ..5,0 m Kein Ruß...
 • Seite 32: Bildzeichen In Der Anleitung

  Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Schutzklasse II Bildzeichen in der Anleitung Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung von Personen- oder Keinen Ruß und keine brenn- Sachschäden. baren Stoffe einsaugen. Beim Saugen ständig Schläu- che und Sauger auf Erwär- Gebotszeichen mit Angaben mung prüfen.
 • Seite 33 So vermeiden Sie Unfäl- • Schließen Sie das Gerät an le und Verletzungen durch eine Steckdose mit Fehlerstrom- elektrischen Schlag: Schutzeinrichtung (FI-Schalter) • Achten Sie darauf, dass die mit einem Bemessungsfehler- Netzanschlussleitung nicht durch strom von nicht mehr als 30 mA Ziehen über scharfe Kanten, Ein- klemmen oder Ziehen am Kabel •...
 • Seite 34 So vermeiden Sie Geräte- anderem heiße Asche, Benzin, schäden und eventuell dar- Lösungsmittel, Säuren oder Lau- aus resultierende Personen- gen. Es besteht Brand- und Ver- schäden: letzungsgefahr. • Achtung! Gefahrenstoffe (z. B. • Achten Sie darauf, dass das Benzin, Lösungsmittel, Säuren Gerät korrekt zusammengebaut oder Laugen) sowie Asche von ist und der Filter in der richtigen...
 • Seite 35: Montage

  Montage Bei korrekter Montage zeigt das Symbol auf dem Saugschlauch (14) Ziehen Sie vor allen Arbeiten an nach oben. dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Umfassen Sie beim Montieren bzw. Lösen des Saugschlauches (14) das Vor der ersten Inbetriebnahme sind schwarze Kunststoff-Endstück und Metall-Filterkorb (17) und Faltenfilter nicht den Saugschlauch (14).
 • Seite 36: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halbautomatisches Filter-Selbst- Das Aufsaugen von glühen- Reinigungssystem der Asche sowie brennbaren, explosiven oder gesund- heitsgefährdenden Stoffen ist Bei nachlassender Saugleistung können Sie verboten. Es besteht Verlet- durch Betätigen des Filter-Selbst-Reinigungs- zungsgefahr! Reglers ( 3) eine Verbesserung der Saugleistung erzielen. •...
 • Seite 37: Allgemeine Reinigungsarbeiten

  Allgemeine Reinigungsarbeiten 4. Setzen Sie den Metall-Filterkorb (17) auf den Faltenfilter (16). Reinigen Sie das Gerät nach jeder 5. Setzen Sie Faltenfilter (16) und Benutzung: Metall-Filterkorb (17) auf den • Führen Sie die Reinigung im Freien aus, umgedrehten Behälterdeckel um Verschmutzungen zu vermeiden. (10).
 • Seite 38: Aufbewahrung

  Aufbewahrung Entsorgung/ Umweltschutz • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die Netzanschlussleitung (1) um die Halte- Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). ckung einer umweltgerechten Wiederver- • Stecken Sie das Ende des Saug- wertung zu. schlauchs (14) in die vorgesehene Hal- terung (4) und drehen Sie es fest.
 • Seite 39: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) Sicherheitsstopp wegen Gerät startet nicht fehlendem oder falsch einge- Faltenfilter korrekt einsetzen setztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) oder Metall-Filterkorb (...
 • Seite 40: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 41: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 275310 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 42: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Ash vacuum cleaner model PAS 1200 A1 Serial number 201605000001 - 201608102379 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*...
 • Seite 43: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że: odkurzacz kominkowy typoszereg PAS 1200 A1 numer seryjny 201605000001 - 201608102379 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 44: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 A1 Seriennummer 201605000001 - 201608102379 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1/A11:2014 •...
 • Seite 45: Exploded Drawing

  Explosionszeichnung • Exploded Drawing Rysunek samorozwijający PAS 1200 A1 informativ, informative, pouczający 2016-06-30_rev02_tr...
 • Seite 46 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Stand der Informationen: 06 / 2016 Ident.-No.: 72080563062016-PL IAN 275310...