Herunterladen Diese Seite drucken

Garancia; Mentesítés; Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó - Parkside PSFS 250 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kombi-fräser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
... / ... / Mentesítés / Az eredeti EU-Megfelelőségi Nyilatkozat fordítása / Gyártó
garantálja, hogy készüléke biztonságossága
megmaradjon.
Tudnivaló: A nem felsorolt tartozékokat (mint pl.
szénkeféket, kapcsolókat) Callcenter- ünkön keresz-
tül rendelheti meg.

Garancia

A készülékre 3 év garanciát adunk a vá-
sárlás dátumától számítva. A készüléket
gondosan gyártottuk, és szállítás előtt
lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a
vásárlás igazolására őrizze meg a pénz-
tári blokkot. Kérjük, garanciaigény ese-
tén vegye fel a kapcsolatot telefonon az
Ön közelében lévő szervizzel. Csak ebben
az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen
tudja beküldeni az árut.
A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonat-
kozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy tö-
rékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére.
A termék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti
használatra készült.
A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy
szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy
olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem enge-
délyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az
ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza.
A garanciaidő nem hosszabbodik a jótállással. Ez
a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.
Az esetlegesen már a megvételkor meglévő káro-
kat és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után,
legkésőbb két nappal a vétel dátumától számítva
jelezni kell. A garanciális idő lejárta után esedékes
javítások térítéskötelesek.
HU
Szerviz Magyarország
Tel.:
0640 102785
e-mail: kompernass@lidl.hu
IAN 102813
20 HU
Mentesítés
A csomagolás környezetbarát anyagok-
ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési
helyeken mentesíthet.
Ne dobja az elektromos szerszá-
mokat a háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus régi készülékekről
szóló 2012 / 19 / EU europai irányelv és annak a
nemzeti jogszabályokba való átültetése szerint az
elhasznált elektromos szerszámokat külön kell ösz-
szegyűjteni és egy környezetbarát újraértékesítéshez
eljuttatni.
A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit
községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja
meg.
Az eredeti EU-Megfelelőségi Ny-
ilatkozat fordítása / Gyártó
Mi, a KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentá-
ciókért felelős: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, ezúton nyilatkozzuk,
hogy a termék a következő szabványoknak, szab-
ványos okiratoknak és EG-irányelveknek megfelel:
Gépészeti irányelv (2006 / 42 / EC)
EG-alacsonyfeszültség-irányelv
(2006 / 95 / EC)
Elektromagnetikus összeférhetőség
(2004 / 108 / EC)
RoHS Irányelv
(2011 / 65 / EU)
Alkalmazott összehangolt szabványok
EN 60745-1/A11:2010
EN 60745-2-4/A11:2011
EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008
EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading