Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMSA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS UNIVERSAL SHEAR PMSA 12 A1
BATTERIDREVET UNIVERSALSKÆRER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-MULTIFUNCTIONELE
SNIJMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 306437
DÉCOUPEUR MULTIFONCTION
SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-MULTISCHNEIDER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMSA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS UNIVERSAL SHEAR PMSA 12 A1 BATTERIDREVET UNIVERSALSKÆRER DÉCOUPEUR MULTIFONCTION SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ACCU-MULTIFUNCTIONELE AKKU-MULTISCHNEIDER SNIJMACHINE Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 306437...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ......... 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........4 parat. Generel beskrivelse ..... 4 Du har besluttet dig for et produkt af hø- Leveringsomfang ......5 jeste kvalitet. Dette apparats kvalitet blev Funktionsbeskrivelse ......5 kontrolleret under produktionen og det blev Oversigt ..........5 underkastet en slutkontrol.
 • Seite 5: Leveringsomfang

  19 Flange Vinkelsliber 20 Spændeflange Skæreskive (formonterede) Tekniske data Oplader Akku Batteridrevet universalskærer 2 unbrakonøgler (8 og 4 mm) ........PMSA 12 A1 Reserveskæreskive Opbevaringskuffert Nominel spænding .......12 V Betjeningsvejledning Tomgangshastighed (n) ....700 min maks. skærbar materialetykkelse ..11 mm Funktionsbeskrivelse Mål på...
 • Seite 6: Sikkerhedsinformationer

  Sikkerhedsinformationer Vibrationsværdierne er maksimalværdier, OBS! Ved brug af el-værk- som blev konstateret med den vedlagte tøjer skal man til beskyttelse skæreskive. De egentlige vibrationsværdier mod elektrisk stød, kvæ- kan variere alt efter hvilket tilbehør, der stelses- og brandfare være anvendes. Brugerens måde at håndtere opmærksom på...
 • Seite 7: Billedtegn På Opladeren

  Billedtegn i vejledningen Opbevar batteriet i opladet tilstand. Faretegn med angi- velser til forebyggelse Batteriet skal have en af person- eller mate- omgivelsestemperatur på riel skade. mellem +10 °C og + 40 °C. Advarselsskilt med angivelser til forhin- Batteriet må ikke komme i dring af personska- kontakt med vand.
 • Seite 8 Opbevar alle sikkerheds- på nogen måde. Brug informationer og anvisnin- ikke adapterstik sam- ger. men med jordforbundet el-værktøj. Unændrede Det i sikkerhedsinformationerne anvendte udtryk “el-værktøj” stik, der passer til kontakter- vedrører netdrevne el-værktø- ne, nedsætter risikoen for jer (med forsyningskabel) og elektrisk stød.
 • Seite 9 f) Hvis brugen af el-værk- og sørg for, at maskinen ikke tøjet i fugtige omgivel- er tændt når den sluttes til ser ikke kan undgås, nettet, fordi dette kan medfø- så benyt en fejlstrøms- re ulykker. afbryder. Brugen af en fejl- d) Fjern indstillingsværktøj og skruenøgler, inden strømsafbryders nedsætter...
 • Seite 10 4) Brug og håndtering af om bevægelige dele el-værktøjet: fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om a) Overbelast ikke ma- delene er brækket eller skinen. Brug altid det beskadiget, således at el-værktøj, der er be- el-værktøjets funktion regnet til det arbejde, påvirkes.
 • Seite 11 g) Følg anvisningerne til Opladere, der er beregnet opladning, og oplad til en bestemt type akku’er, aldrig batteriet eller det udsættes for brandfare, hvis batteridrevne værktøj der anvendes andre akku’er. b) Anvend kun de dertil uden for temperatur- beregnede akku’er i området, der er angivet elværktøjerne.
 • Seite 12 c) For at reducere risiko- Børn bør holdes under opsyn, en for et elektrisk stød, for at være sikker på, at de bør du trække oplade- ikke leger med apparatet. rens stik ud af stikdå- • Anvend kun den med- sen inden du rengør følgende oplader til op- denne.
 • Seite 13: Ladning

  underlag (fx papir, teks- Advarsel! Dette elværktøj tiler). Der er brandfare som genererer et elektromag- følge af den opvarmning, der netisk felt under brugen. opstår ved ladningen.Anven- Dette felt kan under visse delsesformål omstændigheden påvirke • Hvis tilslutningslednin- aktive eller passive medi- gen til apparatet beska- cinske implantater.
 • Seite 14: Isætning/Udtagning Af Akku

  Udtjente akku’er • Oplad akku‘en inden den første brug. • Genoplad batteriet, hvis enheden kører for langsomt. • En væsentligt forkortet driftstid på • En væsentligt forkortet driftstid på trods af opladning viser, at akku‘en er trods af opladning viser at akku‘en er opbrugt og skal udskiftes. Brug kun en opbrugt og skal udskiftes.
 • Seite 15: Montering/Udskiftning Af Skæreskive

  Apparatet må kun benyttes 7. Fiksér skæreskiven (3) ved hjælp af un- med monteret beskyttelses- brakonøglen (4 mm) (14b). Stram igen plade (4). spændeskruen (12) med unbrakonøg- len (8 mm) (14a). 1. Løsn justeringsskruen (1). 2. Indstil beskyttelsespladen (4), så den pas- Er der på din skæreskive marke- ser til materialetykkelsen.
 • Seite 16: Tænding Og Slukning

  Arbejdsanvisninger • Brug ikke savklinger. • Kun de medfølgende spændeflan- ger må anvendes til at spænde Altid arbejde med lav strømningshastig- skæreværktøjet. hed. Udøve kun moderat pres på materi- alet. Sluk for værktøjet og tag det genop- ladelige batteri ud af værktøjet, før Enheden må ikke lægges så tungt, vedligeholdelse.
 • Seite 17: Rengøring

  Bortskaffelse/miljø- Gennemfør regelmæssigt følgende rengø- rings- og vedligeholdelsesarbejder. Der- beskyttelse igennem er en lang og tilforladelig brug garanteret. Tag akku’en ud af apparatet og bortskaf apparat, akku, tilbehør og emballage mil- Før hver brug skal værktøjet kontrolleres jørigtigt. for tydelige mangler, som løse, slidte eller beskadigede dele og at skruer eller andre El-apparater hører ikke i hushold- dele sidder rigtigt.
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Sluk for værktøjet og tag det genopladelige batteri ud af værktøjet, før vedligehol- delse. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere eller Der er ingen strøm reparere stikkontakt, elkabel, ledning og strømstik, kontrollér Hussikringen slår fra Værktøjet starter hussikringen ikke Tænd-/slukknap (5) defekt...
 • Seite 19: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. Der gives 6 måneders garanti fabrikken. på batteriet fra købsdatoen. Skulle der forekomme defekter på...
 • Seite 20: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice Service Danmark og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 306437 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 21: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 21 Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Fins d’utilisation ......21 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Description générale ....22 produit de qualité supérieure. Volume de la livraison ....22 La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Description fonctionnelle ....22 dant la production et il a été...
 • Seite 22: Description Générale

  Données techniques Boîte de rangement Mode d’emploi Découpeur multifonction Description fonctionnelle sans fil ......PMSA 12 A1 Tension de moteur ......12 V Le multi-cutter sans fil est conçu pour la Vitesse de rotation à vide (n) ..700 min coupe de tapis, PVC, carton, cuir, tissus et max. Épaisseur de matériau matériaux similaires d‘une épaisseur maxi-...
 • Seite 23: Instructions De Sécurité

  Accu (Li-Ion) ..... PAPK 12-Li A1 de l‘outil électrique, indépendam- Éléments de batterie ......3 ment de la façon et de la manière Modèle (type) ......C18650P dont l‘outil électrique est utilisé. Tension nominale ......12 V Essayez de maintenir aussi faible Capacité ........2,0 Ah que possible la contrainte que Énergie ........
 • Seite 24: Symboles Sur L'accumulateur

  Symboles sur l’accumu- Avant la première utilisa- lateur : tion, lisez attentivement le mode d’emploi. Lisez la notice d‘utilisation! Le chargeur n’est apte Ne jetez pas qu’à une utilisation en inté- l’accumulateur rieurs. dans les or- dures ména- Sécurité de l’appareil gères, le feu 130°C ou l’eau.
 • Seite 25: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  b) Avec l‘outil électrique, Symboles de remarque et ne travaillez pas dans informations permettant un environnement sou- une meilleure utilisation de mis à un risque d‘ex- l‘appareil. plosion et dans lequel se trouvent des pous- Consignes de sécurité sières, des gaz et des générales pour outils liquides inflammables.
 • Seite 26 b) Evitez le contact du corps de défaut avec un cou- avec les surfaces mises rant de déclenchement à la terre, telles que les de 30 milliampères ou tubes, les chauffages, moins. L‘utilisation d‘un les fours et les réfrigéra- commutateur de protection teurs.
 • Seite 27 c) Evitez une mise en ser- g) Lorsque des dispositifs vice non prévue. As- d’aspiration ou de ré- surez-vous que l‘outil ception de poussière électrique est éteint peuvent être montés, avant que vous ne le ceux-ci doivent être connectiez à l‘alimen- placés et correctement tation en courant et / utilisés.
 • Seite 28 batterie amovible avant se coincent moins et s‘uti- de régler l’appareil, de lisent plus facilement. changer des pièces d’ou- g) Utilisez l‘outil élec- tils d’intervention ou de trique, les accessoires, ranger l’outil électrique. les outils, etc. confor- mément à ces instruc- Cette mesure de précaution tions.
 • Seite 29 élevées. Le feu ou des L‘utilisation d‘un autre accu- mulateur peut entraîner des températures supérieures à blessures ou déclencher un 130 °C peuvent provoquer incendie. une explosion. c) Tenir l‘accumulateur g) Suivez toutes les ins- non utilisé à distance tructions relatives au des trombones de bu- chargement et ne re- reau, des pièces de chargez jamais la bat-...
 • Seite 30 7) Consignes de sécurité qui irritent les voies respira- spéciales pour appa- toires. Ventilez le local et en reils sur accus cas de troubles, consultez un médecin. a) S‘assurer que l‘appa- g) N‘utilisez aucune batte- reil est éteint avant de rie non rechargeable ! brancher l‘accumula- teur.
 • Seite 31 personnel profession- chauffement qui se produit nel qualifié et seule- lors du chargement. ment avec des pièces • Si le câble d’alimentation est de rechange d‘origine. endommagé, il doit être rem- N‘utilisez pas un char- placé par le fabricant, son geur défectueux et service après vente ou des ne l‘ouvrez pas vous-...
 • Seite 32: Opération De Chargement

  Avertissement ! Pendant Veillez à ce que la tension du ré- son fonctionnement cet seau de connexion corresponde à outil électrique produit un celle indiquée sur la plaque signalé- champ électromagnétique tique de l‘appareil. qui, dans certaines cir- constances, peut perturber •...
 • Seite 33: Accus Usagés

  Récapitulatif des affichages de rouge-jaune-vert => Batterie entièrement contrôle LED sur le chargeur (18) : chargée. rouge-jaune => Batterie chargée La LED verte (16) s’allume env. à moitié. sans que la batterie ne soit rouge => Batterie doit être chargée. insérée : Chargeur prêt. Montage La LED verte (16) est allu- mée : la batterie est chargée.
 • Seite 34: Opération

  Opération 1. Desserrez la vis d’ajustage 1) en tournant d’un tour à Attention ! Risque de blessures! un tour et demi. Placez la tôle de protection (4) entièrement en - Utilisez uniquement des disques haut. de coupe et accessoires recom- 2.
 • Seite 35: Mise En Marche Et Arrêt

  La vis de serrage ( 12) ne doit Maintenez les matériaux fins, par ex. des pas être trop serrée, pour éviter que tissus, tendus et travaillez lentement et avec le disque de coupe ( 3) ne se une pression réduite. casse. Vous évitez ainsi que le matériau ne soit happé...
 • Seite 36: Nettoyage

  Elimination et protection Avant chaque utilisation, contrôlez l‘ap- pareil pour trouver des défauts tels que de l’environnement des pièces détachées, usagées ou endom- magés, et contrôlez les vis ou les autres Retirez l‘accumulateur de l‘appareil et pièces. Contrôlez en particulier le disque déposez l‘appareil, l‘accumulateur, les ac- abrasif.
 • Seite 37: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, ce produit bénéfi- de sévères directives de qualité et il a été cie d’une garantie de 3 ans, valable à comp- entièrement contrôlé avant la livraison. ter de la date d’achat. La batterie est garan- tie 6 mois à compter de la date d’achat. La garantie s’applique aux défauts de En cas de manques constatés sur ce matériel ou aux défauts de fabrication.
 • Seite 38: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre Service France service clients, envoyer le produit, franco de port à l’adresse de service Tel.: 0800 919270 après-vente indiquée, accompagné du E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 306437 justificatif d’achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du dé- Service Belgique faut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 39: Dépannage

  Dépannage Avant tout travail, mettez l’appareil hors tension et retirez l‘accumulateur de l‘ap- pareil. Problème Cause possible Dépannage Interrupteur Marche/Arrêt (5) L’appareil ne dé- Réparation par le service après- défectueux marre pas vente Défaut du moteur Resserrez la vis de serrage (12) Le disque abrasif/ Vis de serrage (12) dévissé...
 • Seite 40: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........40 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoel ......40 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....40 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....41 Dit apparaat werd tijdens de productie op Functiebeschrijving ......41 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........41 controle onderworpen.
 • Seite 41: Omvang Van De Levering

  19 Montageflens 20 Spanflens Apparaat Technische gegevens Slijpschijf voorgemonteerd Lader Accu-multifunctionele Accu snijmachine ....PMSA 12 A1 2 Inbussleutels (8 en 4 mm) Reserve-snijschijf Netspanning .......12 V Bewaarkoffer Toeren bij niet-belasting (n) ....700 min Gebruiksaanwijzing max. snijdbare materiaaldikte ..11 mm Afmetingen snijschijf ..Ø 60 x 10 mm Functiebeschrijving Gat ........
 • Seite 42: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Het gaat bij de trillingswaarden om maxi- male waarden die werden vastgesteld met Opgelet! Bij het gebruik van de meegeleverde doorslipschijf. De werke- elektrisch gereedschap die- lijke trillingswaarden kunnen naargelang nen ter bescherming tegen van de gebruikte accessoires variëren. een elektrische schok en De trillingswaarden worden verder beïn- tegen gevaar voor verwon- vloed door de hantering door de gebruiker. dingen en brand volgende essentiële veiligheidsmaatre- Geluids- en trilwaarden werden vastgesteld...
 • Seite 43: Symbolen Op Het Laadapparaat

  Stel de accu niet geduren- LED-indicatie tij- de lange tijd bloot aan be- dens het laad- zonning en leg ze niet op proces. radiatoren. (max. 45°C). Symbolen in de handlei- Bewaar de accu ding: in opgeladen toe- standd Gevaarsymbolen met gegevens ter preven- Voor de accu is een tie van lichamelijke omgevingstermperatuur letsels en materiële...
 • Seite 44 2) Elektische veiligheid ties en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstige ver- Opgepast: zo vermijdt u wondingen veroorzaken. ongevallen en verwon- dingen: Gevaar voor een Bewaar alle veiligheids- elektrische schok! instructies en aanwijzing voor de toekomst. a) De aansluitstekker van het elektrische ge- Het in de veiligheidsinstructies reedschap moet in het gebruikte begrip „Elektrisch stopcontact passen.
 • Seite 45 of om de stekker uit het werk met elektrisch stopcontact te trekken. gereedschap. Gebruik Houd het snoer op een geen elektrisch gereed- veilige afstand tot hitte, schap als u moe bent of olie, scherpe kanten of onder de invloed van bewegende apparaat- drugs, alcohol of medi- onderdelen.
 • Seite 46 voordat u het elektri- dig gebruik vertrouwd sche gereedschap in- bent met het elektrisch schakelt. Gereedschap of gereedschap. Onopletten- een sleutel, die zich in een de handelingen kunnen in draaiend apparaatonder- fracties van seconden ernstig deel bevindt, kan tot ver- lichamelijk letsel tot gevolg wondingen leiden.
 • Seite 47 d) Bewaar ongebruikt zingen. Houd daarbij elektrisch gereedschap rekening met de ar- buiten het bereik van beidsomstandigheden kinderen. Laat perso- en de uit te voeren ac- nen het apparaat niet tiviteit. Het gebruik van gebruiken, die daar- elektrisch gereedschap voor mee niet vertrouwd zijn andere dan de voorziene of deze aanwijzingen...
 • Seite 48 ven of andere kleine laden buiten het toegelaten metalen voorwerpen, temperatuurbereik kan de die een overbrugging accu vernielen en het brand- van de contacten zou- gevaar verhogen. den kunnen veroorza- ken. Een kortsluiting tussen 6) Service de accucontacten kan tot a) Laat uw elektrisch ge- brandwonden of brand lei- reedschap uitsluitend den.
 • Seite 49 c) Om het risico voor op het gebruik van het ap- een elektrische schok paraat geïnstrueerd werden te verminderen, trekt en zich van de daaruit resul- u de stekker van het terende gevaren bewust zijn. laadtoestel uit het stop- Kinderen mogen niet met het contact voordat u het apparaat spelen.
 • Seite 50 Restrisico‘s groot het gevaar voor een elektrische schok. • De acculader mag al- Ook als u dit elektrische gereed- leen met de bijbeho- schap zoals voorgeschreven rende originele accu’s bedient, blijven er altijd restrisi- gebruikt worden. Het co’s bestaan. Volgende gevaren laden van andere accu’s kan kunnen zich in verband met de tot verwondingen en brand- constructiewijze en uitvoering...
 • Seite 51: Laadprocédé

  Laadprocédé Accu aanbrengen/ver- wijderen Stel de accu niet bloot aan extreme omstandigheden 1. Om de accu (9) aan te brengen, zoals warmte en schokken. schuift u de accu langs de geleiderail Er bestaat gevaar voor ver- in het apparaat. De accu klikt hoor- wondingen door uitlopende baar vast.
 • Seite 52: Laadtoestand Van De Accu Nakijken

  Het apparaat mag slechts ge- worden. Gebruik uitsluitend een origi- bruikt worden met de gemon- neel reserve accupack, dat u via de teerde beschermplaat (4). klantenserviceafdeling kunt verkrijgen. • Neem in ieder geval de telkens gelden- de veiligheidsinstructies en ook de be- 1.
 • Seite 53: Bediening

  7. Fixeer de snijschijf (3) met behulp van • Boor een te kleine opnameboring de inbussleutel (4 mm)(14b). Draai de van de snijschijf niet achteraf ver- spanmoer (12) met de inbussleutel (8 der open. mm)(14a) opnieuw vast. • Gebruik geen gescheiden re- duceerbussen of adapters om Indien op uw snijschijf de draai- snijschijven met een groot gat richting gemarkeerd is, let er dan passend te maken.
 • Seite 54: Werkinstructies

  Reiniging en onderhoud Proefrun: Voer – voordat u voor de eerste keer werkt Laat werkzaamheden, die niet en na elke wissel van de slijpschijf – een zijn beschreven in deze hand- proefrun zonder belasting door. Schakel leiding, uitvoeren door een het apparaat onmiddellijk uit wanneer de gespecialiseerde werkplaats. schijf niet rond draait, wanneer er aan- Gebruik uitsluitend originele zienlijke trillingen opduiken of wanneer er onderdelen.
 • Seite 55: Bewaring

  Bewaring • Verwijder de accu’s in ontladen toe- stand. Wij raden aan dat u de polen • Bewaar het apparaat op een droge en afdekt met een plakband ter bescher- stofvrije plaats en buiten het bereik van ming tegen een kortsluiting. Open de kinderen. accu niet. • Vermijd tijdens de opslag extreme • Verwijder de accu’s volgens de lokale koude of hitte opdat de accu niet aan voorschriften.
 • Seite 56: Foutopsporing

  Foutopsporing Schakel het apparaat uit en haal de accu uit het apparaat, vóór u het apparaat on- derhoudt. Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, netsnoer, leiding, Spanning ontbreektHuiszeke- stekker controleren of reparatie ring wordt aangesproken door elektricien, huiszekering Apparaat start niet controleren Aan-/uitschakelaar defect Reparatie door klantenservice...
 • Seite 57: Garantie

  Garantie tieperiode tot stand komende reparaties worden tegen verplichte betaling van de Geachte cliënte, geachte klant, kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten...
 • Seite 58: Reparatieservice

  Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd (IAN 306437) als bewijs van de aan- koop klaar te houden. en met een aanwijzing op het defect naar • Gelieve het artikelnummer uit het type- ons servicefiliaal te zenden. plaatje. Ongefrankeerd – als volumegoed, per • Indien er zich functiefouten of andere expresse of via een andere speciale ver- gebreken voordien, contacteert u in zendingswijze – ingezonden apparaten eerste instantie de hierna vernoemde worden niet geaccepteerd.
 • Seite 59: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........59 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......59 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 60 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........60 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....60 trolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Übersicht ........60 Ihres Gerätes ist somit sichergestellt.
 • Seite 60: Allgemeine Beschreibung

  Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. 19 Aufnahmeflansch Gerät 20 Spannflansch Trennscheibe (vormontiert) Technische Daten Ladegerät Akku Akku-Multischneider ...PMSA 12 A1 2 Innensechskantschlüssel (8 und 4 mm) - Ersatz-Trennscheibe Motorspannung ......12 V Aufbewahrungskoffer Leerlaufdrehzahl (n) ....700 min Originalbetriebsanleitung max. schneidbare Materialstärke ... 11 mm...
 • Seite 61: Sicherheitshinweise

  Ladegerät ....PLGK 12 A1 Versuchen Sie, die Belastung durch Nennaufnahme ......50 W Vibrationen so gering wie möglich Eingangsspannung/ zu halten. Beispielhafte Maßnah- Input ....220-240 V~, 50-60 Hz men zur Verringerung der Vibrati- Ausgangsspannung/ onsbelastung sind das Tragen von Output ......
 • Seite 62: Bildzeichen Auf Dem Akku

  Bildzeichen auf dem Das Ladegerät ist nur zur Akku: Verwendung in Räumen geeignet. Betriebsanleitung lesen! Gerätesicherung Werfen Sie den 130°C Akku nicht in Schutzklasse II (Doppeliso- den Hausmüll, lierung) ins Feuer oder ins Wasser. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit starker LED-Anzeige Sonneneinstrahlung aus und...
 • Seite 63: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  sich brennbare Flüssig- Allgemeine keiten, Gase oder Stäu- Sicherheitshinweise für be befinden. Elektrowerk- Elektrowerkzeuge zeuge erzeugen Funken, die WARNUNG! Lesen Sie den Staub oder die Dämpfe alle Sicherheitshin- entzünden können. weise, Anweisungen, c) Halten Sie Kinder und Bebilderungen und andere Personen wäh- technischen Daten, rend der Benutzung mit denen dieses Elek-...
 • Seite 64 c) Halten Sie das Elektro- vermindert das Risiko eines werkzeug von Regen elektrischen Schlages. oder Nässe fern. Das Ein- 3) Sicherheit von Personen dringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Vorsicht: So vermeiden Sie Schlages. Unfälle und Verletzungen: d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung a) Seien Sie aufmerksam, nicht, um das Elektro-...
 • Seite 65 Akku anschließen, es zubringen und richtig aufnehmen oder tra- zu verwenden. Verwen- gen. Wenn Sie beim Tragen dung einer Staubabsaugung des Elektrowerkzeugs den kann Gefährdungen durch Finger am Schalter haben Staub verringern. h) Wiegen Sie sich nicht in oder das Gerät eingeschal- falscher Sicherheit und tet an die Stromversorgung setzen Sie sich nicht...
 • Seite 66 einen abnehmbaren f) Halten Sie Schneid- Akku, bevor Sie Gerä- werkzeuge scharf und teeinstellungen vorneh- sauber. Sorgfältig gepfleg- men, Einsatzwerkzeug- te Schneidwerkzeuge mit teile wechseln oder scharfen Schneidkanten ver- das Elektrowerkzeug klemmen sich weniger und weglegen. Diese Vorsichts- sind leichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektro- maßnahme verhindert den werkzeug, Einsatzwerk-...
 • Seite 67 b) Verwenden Sie nur die f) Setzen Sie einen Akku dafür vorgesehenen keinem Feuer oder zu Akkus in den Elektro- hohen Temperaturen werkzeugen. Der Ge- aus. Feuer oder Tempera- brauch von anderen Akkus turen über 130 °C können kann zu Verletzungen und eine Explosion hervorrufen.
 • Seite 68 ist, bevor Sie den Akku Richtiger Umgang mit dem einsetzen. Das Einsetzen Akkuladegerät eines Akkus in ein Elektro- werkzeug, das eingeschaltet • Dieses Gerät kann von ist, kann zu Unfällen führen. Kindern ab 8 Jahren und b) Laden Sie Ihren Akku darüber sowie von Personen nur im Innenbereich mit verringerten physischen, auf, weil das Ladegerät...
 • Seite 69 Sicherheit des Gerätes erhal- dendienst oder eine ähnlich ten bleibt. qualifizierte Person ersetzt • Achten Sie darauf, werden, um Gefährdungen dass die Netzspan- zu vermeiden. nung mit den Angaben • Der Akku Ihrers Gerätes des Typenschildes auf wird nur teilweise vorgela- dem Ladegerät über- den geliefert und muss vor einstimmt. Es besteht die Gebrauch zum ersten Mal...
 • Seite 70: Ladevorgang

  Warnung! Dieses Elek- Achten Sie darauf, dass die Span- trowerkzeug erzeugt nung des Netzanschlusses mit während des Betriebs ein dem Typenschild am Gerät über- elektromagnetisches Feld. einstimmt. Dieses Feld kann unter be- stimmten Umständen aktive • Laden Sie den Akku vor dem ersten Ge- oder passive medizinische brauch auf.
 • Seite 71: Verbrauchte Akkus

  Montage Übersicht der LED-Kontrollanzeigen auf dem Ladegerät (18): Achtung! Verletzungsgefahr! Grüne LED (16) leuchtet ohne - Achten Sie darauf, zum Arbeiten eingesetzten Akku: genügend Platz zu haben und an- Ladegerät betriebsbereit. dere Personen nicht zu gefährden. Schutzhaube einstellen Grüne LED (16) leuchtet: Akku ist geladen.
 • Seite 72: Bedienung

  Halten Sie Ihre Hände von 3. Lösen Sie die Spannschraube (12) mit der Trennscheibe fern, wenn dem Innensechskantschlüssel (8 mm) das Gerät in Betrieb ist. Es (14a). besteht Verletzungsgefahr. 4. Heben Sie die abgenutzte Trennscheibe vom Aufnahmeflansch (19). Schieben Hinweise zum Wechseln: Sie die Trennscheibe mit dem Daumen unter dem Schutzblech (4) heraus.
 • Seite 73: Arbeitshinweise

  Schnittlinienmarkierung: Warten Sie nach dem Einschalten ab, bis das Gerät seine max. Drehzahl erreicht hat. Be- ginnen Sie erst dann mit dem Arbeiten. Mit der Schnittlinienmarkierung (2) können Sie sich an vorher angezeichneten Schnitt- Die Trennscheibe ( 3) läuft pfaden orientieren und ermöglichen so ein nach, nachdem das Gerät ab- präzises Arbeiten mit dem Gerät.
 • Seite 74: Lagerung

  • Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- • Geben Sie das Gerät und das Ladege- brauch gründlich. rät an einer Verwertungsstelle ab. Die • Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen und verwendeten Kunststoff- und Metallteile die Oberfläche des Gerätes mit einer können sortenrein getrennt werden und weichen Bürste, einem Pinsel oder ei- so einer Wiederverwertung zugeführt nem Tuch.
 • Seite 75: Fehlersuche

  Fehlersuche Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät warten. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter (5) defekt Gerät startet nicht Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Spannschraube (12) anziehen Spannschraube (12) locker (siehe „Trennscheibe wechseln“) Trennwerkzeug bewegt sich nicht,...
 • Seite 76: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Fabrikationsfehler.
 • Seite 77: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 306437 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 79: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Batteridrevet universalskærer af serien PMSA 12 A1 Serienummer 201807000001 - 201808083420 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 62841-1:2015 •...
 • Seite 80: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que le Découpeur multifonction sans fil de construction PMSA 12 A1 Numéro de série 201807000001 - 201808083420 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et décisi- ons nationales suivantes ont été appliquées : EN 62841-1:2015 • EN ISO 12100:2010 • IEC 62133-2:2017 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 81: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-multifunctionele snijmachine bouwserie PMSA 12 A1 Serienummer 201807000001 - 201808083420 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 62841-1:2015 •...
 • Seite 82 20180720_rev02_mt...
 • Seite 83: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Multischneider Baureihe PMSA 12 A1 Seriennummer 201807000001 - 201808083420 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 • EN ISO 12100:2010 • IEC 62133-2:2017 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 85: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning ● Vue éclatée Explosietekening ● Explosionszeichnung PMSA 12 A1 informativ, informatif, informatief, Informativ...
 • Seite 86 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 07/2018 Ident.-No.: 72037378072018-DK/BE/NL IAN 306437...