Herunterladen Diese Seite drucken

Inledning; Föreskriven Användning; Utrustning; Leveransens Innehåll - Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-polier-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
TRYCKLUFTSPOLERINGSSET
PDAP 75 A1

Inledning

Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en
produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår
som en del av leveransen. Den innehåller viktig in-
formation om säkerhet, användning och återvinning.
Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvis-
ningar innan du börjar använda produkten. Använd
endast produkten enligt beskrivningarna och i de
syften som anges här. Lämna över all dokumentation
tillsammans med produkten om du överlåter den till
någon annan person.
Föreskriven användning
Det tryckluftsdrivna poleringsverktyget ska använ-
das för att polera olika ytor. Alla övriga använd-
ningssätt och förändringar på produkten ligger
utanför gränserna för den föreskrivna använd-
ningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som är ett resultat av
felaktig användning. Produkten är endast avsedd
för privat bruk.
Symboler på tryckluftsverktyget:
WARNING!
2 
SE
Läs bruksanvisningen
innan produkten tas
i bruk.
Använd alltid skydds-
glasögon när det
tryckluftsdrivna pole-
ringsverktyget används
eller servas.
Använd alltid and-
ningsmask när det
bildas damm.
Använd alltid hörsel-
skydd.
Smörj dagligen med
olja

Utrustning

Luftinsläpp
Sticknippel
Avtryckare
Gänga
Polerplatta
Svart polerhätta
Orange polerhätta
Hätta av pälsimitation
Monteringsnyckel
Teflonband
Leveransens innehåll
1 tryckluftspoleringsset PDAP 75 A1
1 m teflonband
1 polerplatta Ø 75 mm (med kardborrfäste)
1 orange polerhätta (för förpolering)
1 svart polerhätta (för efterpolering)
1 hätta av pälsimitation
1 sticknippel 6,35 mm (1/4")
1 monteringsnyckel
1 bruksanvisning

Tekniska data

Nominellt varvtal:
Nominellt lufttryck:
Polerplatta:
Vikt (utan tillbehör):
max. 2500 min
-1
max. 6,3 bar
Ø 75 mm
ca 740 g
PDAP 75 A1

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading