Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beschrijving Van Het Product - Conrad 75 01 22 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 75 01 22:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Installation
Auswählen des passenden Montageplatzes
Achten Sie bei der Auswahl des Montageplatzes darauf, dass die Einstrahlung von
direktem, intensiven Sonnenlicht, Vibrationen, Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
vermieden werden muss.
Bohren oder Schrauben Sie zur Befestigung des Gerätes keine zusätzlichen Schrau-
ben in die Trittmatte.
Der ideale Platz für die Trittmatte ist unter einer Fussmatte, oder Teppich bei der Ein-
gangstür, der die komplette Trittmatte verdeckt.
Sie sollten auch darauf achten, dass sie die Anschlussleitungen unter einer Teppich-
leiste, Türschwelle, oder ähnlichem verstecken können.
Installation
Vorgehensweise:
Legen Sie die Trittmatte unter eine Fuss-
matte, oder einen Teppich.
Befestigen Sie die Trittmatte an dem seit-
lichen Rand (3) mit einem doppelseitigen
Klebeband.
Isolieren Sie jetzt die Leitungsenden mit
einen passenden Werkzeug ca. 5 mm ab.
Verbinden Sie die Leitungsenden (1) mit
den NO-Eingang Ihres Alarmsystems.
Die Leitungsenden (2) verbinden Sie mit
dem 24h- oder Sabotage-Eingang Ihres
Alarmsystems.
Verstecken Sie die Anschlussleitungen
unter einer Fussleiste.
6
Hinweise:
Der Untergrund muss gerade und sauber
sein, um eine Beschädigung (z. B. spitze
Gegenstände) zu vermeiden.
Dieser Rand ist druckunempfindlich.
Die Trittmatte arbeitet als Schließer (NO),
das bedeutet sie ist im normalen
Zustand geöffnet.
Bedenken
Sie,
dass
die
Schleife
unscharf geschaltet werden kann!
Nehmen Sie die Bedienungsanleitung
Ihres Alarmsystems beim Anschluss an
die entsprechende Eingangsschleife zur
Hilfe.
Achten Sie darauf, das die Leitungsen-
den entsprechend voneinander isoliert
sind!
Damit Sie bei einen Einbruch nicht ent-
deckt werden, oder Personen über diese
stolpern.
Het apparaat mag maximaal belast worden met een gelijkspanning van 30 V en 0,1
Ampère. Probeer nooit het apparaat via een andere spanning te laten werken,.
• Wendt u tot een vakman, als u twijfelt over de werking, de veiligheid of de aans-
luiting van het apparaat.
• Vermijdt een te sterke mechanische belasting van het apparaat.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, sterke trillingen of hoge voch-
tigheid.
• Let ook op de veiligheidsbepalingen en bedieningshandleidingen van de overige
apparaten, die op dit apparaat aangesloten worden.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie/-zakken,
piepschuim, enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn.
• Let bij het gebruik van gereedschap voor het inbouwen van dit apparaat op de
veiligheidsbepalingen van de gereedschapsfabrikant.
• Het apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Het is geen speelgoed.
• In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBO-voorschriften.
• In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen dient het
gebruik van modules gecontroleerd te worden door geschoold personeel.
• Als u twijfelt aan de juiste aansluiting of u heeft nog vragen, die niet in de
loop van deze bedieningshandleiding beantwoord worden, neem dan
contact op met onze Technische Dienst of met een andere vakman.

Beschrijving van het product

De elektronische deurmat bestaat uit twee geleidende lagen, die bij aanraking (als
iemand op de mat stapt) een contact sluiten. Deze sluiter kunt u direct aansluiten op
de ingang vaneen alarmcentrale met een NO-contact.
Bovendien kunt u de deurmat beschermen tegen manipulaties door een sabotage-
aansluiting.
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis