Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technische Daten - Conrad 75 01 22 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 75 01 22:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Technische Daten

Kontakt ...............................: 1 NO-Kontakt (normal offen)
Sabotage ............................: Leitungsschleife für 24h oder Sabotage
Schaltspannung..................: max. 30 V DC
Schaltstrom.........................: max. 25 mA
Abmessungen:
Bestellnummer 750122.......: L x B: 595 x 178 mm
Bestellnummer 750188.......: L x B: 595 x 178 mm
Minimale Auslösekraft: 76 kpa
Kleinste Auslösefläche für sicheren Kontakt: 17,5 inch²
8
NL
Introductie
Zeer geachte klant,
Wij danken u voor het kopen van deze elektronische deurmat. Met dit apparaat heeft
u een product aangeschaft, dat is gebouwd volgens de laatste stand van de tech-
niek.
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
De conformiteit is bewezen, de desbetreffende documenten bevinden zich bij de
fabrikant.
Om dit zo te houden en zeker te zijn van gebruik zonder gevaar, dient u zich als
gebruiker te houden aan deze bedieningshandleiding!
Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische dienst
Telefoon: 053 - 428 54 80
Ma - vr 09:00 - 17:00 uur.
Gebruik waarvoor de elektronische
deurmat bedoeld is
De deurmat is geschikt voor het bewaken van toegangsdeuren. Hij is bedoeld voor
het herkennen van ongeoorloofde bezoekers, die zich tijdens uw afwezigheid toe-
gang verschaffen. De deurmat is uitsluitend ontworpen voor gebruik in droge en ges-
loten ruimtes.
Dit product is alleen toegelaten voor werking van maximaal 30 V DC 0,1 A en Ohmse
lasten.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven is niet toegestaan en leidt tot
beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v.
kortsluiting, brand en elektrische schok.
Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden!
U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsbepalingen!
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis