Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHS 29 A1 Originalbetriebsanleitung

Hochdruckschrubber
Vorschau ausblenden

Werbung

POWER SCRUBBER ATTACHMENT PHS 29 A1
VISOKOTLAČNA KRTAČA
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSOKOTLAKOVÁ KEFA S
DRŽADLOM
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 297588
297588_par_Hochdruckschrubber_cover_SI_CZ_SK.indd 2
VYSOKOTLAKÝ KARTÁČ S
NÁSADOU
Překlad originálního provozního návodu
HOCHDRUCKSCHRUBBER
Originalbetriebsanleitung
12.01.18 13:07

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 29 A1

 • Seite 1 POWER SCRUBBER ATTACHMENT PHS 29 A1 VISOKOTLAČNA KRTAČA VYSOKOTLAKÝ KARTÁČ S NÁSADOU Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu VYSOKOTLAKOVÁ KEFA S HOCHDRUCKSCHRUBBER DRŽADLOM Originalbetriebsanleitung Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 297588 297588_par_Hochdruckschrubber_cover_SI_CZ_SK.indd 2 12.01.18 13:07...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Kazalo Naprava je predvidena za uporabo z visokotlačnimi čistilniki PARKSIDE Predgovor ........4 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Namen uporabe ......4 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Obseg dobave ......4 PHD 135 A1, PHD 150 A1, PHD 150 B2, Pregled ........4 PHD 150 C2, PHD 150 D3, PHD 150 E4, Varnostna navodila .....
 • Seite 5: Varnostna Navodila

  (1) priključite visokotlačno krtačo • Upoštevajte tudi navedbe proizvajalca na brizgalno pištolo visokotlačnega predmeta, ki ga želite očistiti, da ne čistilnika PARKSIDE, tako da jo vstavite pride do poškodb. in uvijete (bajonetna spojka). • Uporabljajte le originalni pribor in na- 2.
 • Seite 6: Regulacija Količine Čistila

  Čiščenje / vzdrževanje / Regulacija količine čistila shranjevanje Po opravljenem čiščenju regulator količine (8) čistila zavrtite (v des- Preden se lotite kakršnih koli no (–)) do popolnoma zaprtega del na napravi, izvlecite vtič položaja, da preprečite iztekanje visokotlačnega čistilnika iz čistila.
 • Seite 7: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 9 čisticími prostředky. Uvedení do provozu ....10 Přístroj je určen pro použití s vysokotlakými Regulace množství čističi Parkside PHD 100 A1, PHD 100 B2, čisticího prostředku ......11 PHD 100 C2, Nádrž na čisticí prostředek ..... 11 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Čištění/údržba/skladování...
 • Seite 10 Předejdete tím násadou pomocí vysokotlaké přípojky škodám. na straně pistole (1) se stříkací pistolí • Používejte pouze originální příslušenství vašeho vysokotlakého čističe PARKSIDE. a neprovádějte žádné přestavby. 2. K upevnění otáčejte převlečnou maticí (2) proti stříkací pistoli. Piktogram na přístroji...
 • Seite 11 Připojení s adaptérem: 2. Otáčením regulátoru množství čisticího 1. Nasaďte adaptér (9) na vysokotlakou prostředku (8) ve směru hodinových přípojku (1) a otočte jej o 90°, až za- ručiček se sníží množství čisticího klapne (bajonetový uzávěr). prostředku (-). Množství čisticího prostředku (+) se přiměřeně...
 • Seite 12 Náhradní díly / Výrobek je určen jen pro soukromé účely Příslušenství a ne pro komerční využití. Záruka zaniká v případě zneužívání a neodborné ma- nipulace, používání nadměrné síly a při Náhradní díly a příslušenství zásazích, které nebyly provedeny naším obdržíte na stránkách autorizovaným servisem.
 • Seite 13 Obsah Účel použitia Úvod.......... 13 Prístroj je určený na intenzívne mokré Účel použitia ......13 čistenie hladkých povrchov ako kachličky, Objem dodávky ......13 dlaždice, podlahové plate, schodiská Prehľad ........14 alebo miestnosti s podlahovým výpustom. Bezpečnostné pokyny ....14 Alternatívne je možné...
 • Seite 14 Vysokotlakové čističe môžu byť (1) so striekacou pištoľou vášho vysokot- pri neodbornom používaní lakového čističa PARKSIDE. nebezpečné. Lúč sa nesmie 2. Na pevné držanie otočte prevlečnú ma- smerovať na osoby, zvieratá aktívne elek- ticu (2) proti striekacej pištoli.
 • Seite 15 Uvoľnenie: Použitie čistiacich prostriedkov Uvoľnenie vysokotlakového čističa sa vy- koná v obrátenom poradí. Používajte neutrálny čistiaci prostriedok, ktorý je biologicky rozložiteľný. Použite 1. Uvoľnite prevlečnú maticu (10) na čistiaci prostriedok podľa údajov výrobcu. adaptéri (9) a prevlečnú maticu (2) na Čistenie / údržba/ hornej predlžovacej rúre (3).
 • Seite 16 Záruka Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od Pri všetkých požiadavkách predlož- dátumu zakúpenia. te pokladničný doklad a číslo artiklu (IAN 297588) ako dôkaz o zakúpení. Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- penia tohto produktu vyskytne materiálna Ak sa vyskytnú chyby funkcie alebo iné alebo výrobná...
 • Seite 17 Technische Daten ......18 Nutzung mit Reinigungsmittel möglich. Inbetriebnahme ......18 Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz Mengenregelung Reinigungsmittel ..19 mit den PARKSIDE-Hochdruckreinigern Reinigungsmitteltank ......19 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Reinigung/Wartung/Lagerung ... 19 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Entsorgung/Umweltschutz ..
 • Seite 18 Eindrehen (Bajonettverschluss) den Hochdruckschrubber über den Hochdruckreiniger können bei un- Hochdruckanschluss Pistolenseite (1) sachgemäßem Gebrauch gefähr- mit der Spritzpistole Ihres PARKSIDE- lich sein. Der Strahl darf nicht auf Hochdruckreinigers. Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung 2. Drehen Sie die Überwurfmutter oder das Gerät selbst gerichtet werden.
 • Seite 19 Lösen: Verwendung von Reinigungsmitteln Das Lösen des Hochdruckschrubbers er- folgt in umgekehrter Reihenfolge. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungs- mittel, das biologisch abbaubar ist. Ver- wenden Sie das Reinigungsmittel nach den 1. Lösen Sie die Überwurfmutter (10) am Adapter (9) und die Überwurfmutter (2) Angaben des Herstellers.
 • Seite 20 Garantie Bitte halten Sie für alle Anfragen den Original-Kassenbon und die Identifikations- nummer (IAN 297588) als Nachweis für Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. den Kauf bereit. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Män- Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Gerätes ein Materi- gel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung te-...
 • Seite 22 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2018 Ident.-No.: 30310030012018-SI / CZ / SK IAN 297588 297588_par_Hochdruckschrubber_cover_SI_CZ_SK.indd 1 12.01.18 13:07...