Herunterladen Diese Seite drucken

Valymas Ir Priežiūra; Nurodymai Dėl Aplinkosaugos Ir Išmetimo - Parkside PSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
9 iki 13 sukant tamsinimo reguliatorių
esantį šalmo išorėje.
DĖMESIO! Viena iš tamsinimo reguliatoriaus
padėčių yra „šlifavimas" („Grind"). Nusta-
9
čius tamsinimo reguliatorių
automatinio tamsinimo funkcija išjungiama.
Nustatykite šią padėtį tik tada, jei nenaudosite
suvirintojo šalmo suvirinimui atlikti, nes automa-
tinio tamsinimo funkcija neveiks.
Kaskart prieš naudodami patikrinkite šviesos
tankį.
Tamsinimo lygio nustatymo lentelė
1,5 6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
SMAW
MAG
TIG /
GTAW
MIG
(sunkieji)
MIG
(lengvieji)
PAC
PAW
4
5
SMAW:
suvirinimas glaistytuoju elektrodu
MIG (sunkieji):
sunkiųjų metalų suvirinimas nau-
dojant inertines dujas
MIG (lengvieji): lengvųjų metalų ir lydinių suvirini-
mas naudojant inertines dujas
TIG / GTAW:
lankinis suvirinimas volframo
elektrodu naudojant inertines
dujas
MAG:
suvirinimas naudojant apsaugi-
nes dujas
PAC:
plazminis pjovimas
PAW:
plazminis suvirinimas
Valymas ir priežiūra
Norėdami nuvalyti šalmo korpusą
dokite jokių ėsdinančių valymo priemonių.
Pasirūpinkite, kad UV filtras
liestų su vandeniu.
Naudojimo pradžia / Valymas ir priežiūra / Nurodymai dėl ...
,
9
į šią padėtį
9
Elektros lanko srovė (amperais)
8
9
8
9
8
9
10
9
6
7
8
, nenau-
2
niekada nesi-
8
Išbandymas: priartinkite žiūrėjimo skydelį prie
išorinio šviesos šaltinio, kurio galia didesnė nei
40 W, ir patikrinkite, ar skydelis tamsėja bei
šviesėja.
Norėdami pakeisti UV filtrą / saulės elementą,
paspauskite abu fiksatorius ir ištraukite priekinį
rėmelį, žr. B pav. (gaminio Nr. 2000), arba at-
sukite abu varžtus, kaip pavaizduota A pav.
(gaminio Nr. 2001, 2002).
10
11
10
11
11
10
11
10
11
9
10
11
12
9
10
11
Nuvalykite šį gaminį minkšta sausa šluoste,
grynu spiritu sudrėkinta šluoste arba dezinfeka-
vimo skysčiu sudrėkinta šluoste.
Nurodymai dėl aplinkosaugos
ir išmetimo
Neišmeskime atliekų, bet per-
dirbkime jas kaip žaliavas!
Prietaisas, priedai ir pakuotė turi būti
grąžinami perdirbti pagal aplinkosau-
gos reikalavimus.
Neišmeskite nebetinkamo naudoti suvirintojo šalmo
kartu su buitinėmis atliekomis, į ugnį ar vandenį. Jei
įmanoma, nebetinkamas naudoti prietaisas turi būti
perdirbtas grąžinamuoju būdu. Jei reikia pagalbos,
kreipkitės į prietaiso pardavėją.
12
13
12
12
13
12
13
12
13
14
13
12
14
13
14
14
LT
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PSH 3 A2

Diese Anleitung auch für:

281392