Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSHL 2 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Automatik-schweißhelm
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 A2
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM PSHL 2 A1
DE
AT
CH
GB
IE
NI
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM
AUTOMATIC WELDING
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HELMET
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
PL
AUTOMATYCZNY KASK SPA-
IAN 286805
WALNICZY
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
DE AT CH
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 310884
SE
AUTOMATISK SVETSHJÄLM
Monterings-, användnings- och
säkerhetsanvisningar
Översättning av original bruksanvisning
LT
SUVIRINTOJO ŠALMAS
SU AUTOMATIŠKAI
UŽTAMSĖJANČIU SKYDELIU
Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
DE AT
SE
PL
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSHL 2 A2

  Verwandte Anleitungen für Parkside PSHL 2 A2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 A2

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 A2 AUTOMATIK-SCHWEIßHELM PSHL 2 A1 AUTOMATIK-SCHWEIßHELM AUTOMATIC WELDING AUTOMATISK SVETSHJÄLM Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung HELMET Monterings-, användnings- och säkerhetsanvisningar Operation and Safety Notes Översättning av original bruksanvisning Translation of the original instructions AUTOMATYCZNY KASK SPA- SUVIRINTOJO ŠALMAS...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Innan du läser, fäll ut sidan med illustrationerna och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Parts Description ....................Page Technical Data ......................Page Scope of delivery ....................Page Safety instructions ..................Page Initial use ......................Page Cleaning and Maintenance ................Page Storage ........................Page Environmental instructions and disposal information ....Page Troubleshooting ....................Page...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Made from recycling material Automatic Welding Helmet wheel and is also adjustable for flying sparks PSHL 2 A2 during grinding work. Only use the product as described and for its indicated purpose. Keep these instructions in a safe place.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction/ Safety instructions The product is not suitable for LED Lighting switch „ Battery compartment laser welding. Bracket The product is only approved for „ arc sensor use within a temperature range of between -5 °C to 55 °C. Technical Data The product is not fire-resistant.
 • Seite 8 Safety instructions The response time of the ADF damages, the welding helmet „ liquid crystal slows down if the is no longer able to provide ambient temperature is lower, effective protection. In this case, however this does not have the user should replace the an impact on the protective welding helmet immediately.
 • Seite 9 Safety instructions Using the product against Improper use could result in in- „ „ splashes (insufficient protection) – jury to the user and cause other types of diseases. always check whether the Please examine the filter prior correct protective effect is „...
 • Seite 10 Safety instructions of the device and understand Clean the filter, the surface of „ the associated risks. Do not the helmet and the solar cells allow children to play with the regularly. product. Cleaning and user Replace the protective visor if „...
 • Seite 11: Initial Use

  Safety instructions / Initial use intensity, i. e. FT, BT or AT. If the ATTENTION! The darkening regulator letter for the impact intensity is not has the setting position “grind“. If the darkening regulator is set to this position followed by the letter T, the eye the automatic darkening is deactivated.
 • Seite 12 Initial use feature is working properly. that the auto-darkening feature is activat- You can adjust the delay setting ed even for a weak light source. Even „ configure whether or not the auto- with this additional feature, you can also darkening feature should be switched adjust the light sensitivity of the sensor to off immediately after stopping welding...
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and ... / Storage / Environmental instructions ... / Troubleshooting z Cleaning and Maintenance z Environmental instructions and disposal information Do not use any harsh cleaning agents to „ Don‘t waste, recycle! clean the helmet casing Never bring the UV filter into contact „...
 • Seite 14: Warranty And Service Information

  Warranty and service information z Warranty and service This warranty becomes void if the device information has been damaged or improperly used or maintained. Creative Marketing & Consulting All instructions provided in the instructions GmbH warranty for use must be followed strictly to constitute proper use of the product.
 • Seite 15: Service

  Only use original accessory parts: Safety viewing panels approved according to DIN EN 166 Black variant (CXXXXCMC, CXXXXCMC): (PSHL 2 A2, Item no.:2169): • Viewing pane: CMC 1 B CE • Viewing pane (CMC 1B CE): 110.8 mm x 90 mm x 1.0 mm CMC = manufacturer code •...
 • Seite 16: Label Meanings Eu Declaration Of Conformity

  Alboinstrasse 56 12103 Berlin Notified body number 0196 z EU Declaration of Conformity Viewing pane without filter effect PSHL 2 A2, item no. 2167, 2168, 1. PSA (product, type, batch or serial number): 2169, 2170 Automatic welding helmet IAN: 310884...
 • Seite 17 CXXXXCMC/R0, CXXXXC- MC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, Automatic welder protective filter CXXXXCMC/R0. with manually adjustable protec- tion level PSHL 2 A2, item no. 2167, St. Ingbert, 22.10.18 2168, 2169, 2170 On behalf of M. Sc. Alexander Hoffmann – Quality Assurance –...
 • Seite 19 Innehållsförteckning Förklaring till använda piktogram ............Sida Inledning .......................Sida Avsedd användning ....................Sida Beskrivning av delar ....................Sida Tekniska data ......................Sida Leveransomfattning ....................Sida Säkerhetsanvisningar ..................Sida Idrifttagning ......................Sida Rengöring och underhåll ................Sida Lagring ........................Sida Miljöinformation och uppgifter om avfallshantering .....Sida Åtgärda fel ......................Sida Information om garanti och service ............Sida Garantivillkor ......................Sida Garantiomfattning .....................Sida...
 • Seite 20: Förklaring Till Använda Piktogram

  ögat! ansiktsskydd! Tillverkad av återvunnet material Automatisk svetshjälm användningsområden. Förvara denna PSHL 2 A2 bruksanvisning aktsamt. Ge även alla doku- ment över denna produkt vidare till tredje. All användning som avviker från avsedd användning är förbjuden och potentiellt z Inledning farlig.
 • Seite 21: Tekniska Data

  Inledning / Säkerhetsanvisningar Produkten är endast godkänd Tekniska data „ för användning mellan -5°C Filterkassettens storlek 110 x 90 x 10 mm och +55°C. Siktruta 9,2 x 4,2 cm Produkten är inte brandhärdig. Ljus status DIN 4 „ Mörk status DIN 9–DIN 13 Utsätt inte svetshjälmen och „...
 • Seite 22 Säkerhetsanvisningar eller repats eftersom det Om denna produkt används till annars finns risk för att svetsarbeten eller skärarbeten sikten och skyddsprestandan över huvudhöjd finns det risk begränsas markant. för att smälta metalldroppar Byt genast ut siktglasen om bränner igenom ADF-filtret och „...
 • Seite 23 Säkerhetsanvisningar eller utseende inte längre olyckor). Ögonskyddsanord- verkar stämma, får det inte ningen får endast användas för längre användas. de arbetsuppgifter som anges i Om filtret fladdrar eller om bruksanvisningen. All slags „ avbländningsgraden inte avvikelse från instruktionerna motsvarar standardvärdet eller i bruksanvisningen kan leda till om onormala arbetsvillkor personskador eller olyckor.
 • Seite 24: Säkerhetsanvisningar Idrifttagning

  Säkerhetsanvisningar / Idrifttagning Svetshjälmen med automatisk livslängd från ca 6 år. „ avbländning är inte lämpad Om siktglaset är repat eller om för laser- och gassvetsning. andra skador är förhanden ska Lägg aldrig svetshjälmen på siktglaset resp. svetshjälmen „ heta ytor. genast bytas ut.
 • Seite 25 Idrifttagning UV-filtret hålls i rent och klart skick. för att anpassa svetshjälmen till din huvudstorlek och inställningsknapparna Kontrollera genast efter att förpack- för att fixera svetshjälmen. Se vid ningen har öppnats att leveransen är komplett inställningen till att skyddshjälmen sitter så och intakt.Kontakta genast din återförsäljare lågt som möjligt på...
 • Seite 26: Rengöring Och Underhåll

  Idrifttagning / Rengöring och underhåll / Lagring Kontrollera ljustätheten inför varje efter svetsningen. Denna funktion är mycket „ användning. lämplig vid efterglödning. Genomföra test: Närma dig en extern Med känslighetsinställningen „ „ ljuskälla med mer än 40 W med siktglaset sensorns ljuskänslighet regleras.
 • Seite 27: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  Miljöinformation och uppgifter ... / Åtgärda fel / Information om garanti ... z Miljöinformation och upp- Kasta inte den automatiska svetshjälmen i gifter om avfallshantering hushållsavfallet, i eld eller i vatten. Om det är möjligt, bör inte längre funktionsduglig utrust- Återvinning av råvaror istället ning återvinnas.
 • Seite 28: Garantiomfattning

  ömtåliga delar, Använd endast original-tillbehörsdelar: t.ex. omkopplare, batterier eller för delar Variant svart som är tillverkade av glas. (PSHL 2 A2, art.-nr.:2169): Denna garanti förfaller, om produkten används eller underhålls på ett inte sakkun- • Skyddsglas (CMC 1B CE): nigt sätt.
 • Seite 29: Förklaring Av Märkningen

  Information om garanti och service / Förklaring av märkningen Telefon: +49 (0) 6894 9989752 Förklaring: (normaltaxa tyska 4 = ljus status telefonnätet) 9–13 = mörka status Säte: Tyskland CMC = tillverkarkod Siffra 1 = optisk klass Siffra 2 = klass för diffust ljus IAN 310884 Siffra 3 = homogenitetsklass Siffra 4 = klass för vinkelberoende...
 • Seite 30: Eu-Försäkran Om Överensstämmelse

  IAN: 310884 Serienummer: 2169 (variant svart ) / 2170 (variant med flammor) Tillverkningsår: 2019/15 Siktglas utan filterverkan PSHL 2 A2, Modell: PSHL 2 A2 art.-nr. 2167, 2168, 2169, 2170 2. Tillverkarens och i tillämpliga fall dennes befullmäktigade representants namn och adress.
 • Seite 31 EU-försäkran om överensstämmelse St. Ingbert, 22.10.18 enligt uppdrag M. Sc. Alexander Hoffmann – Kvalitetssäkring – 5. Föremålet i denna försäkran som beskrivs under nummer 4 motsvarar gällande rättsreg- ler för harmonisering i Europeiska Unionen: Elektromagnetisk kompatibilitet 2014 / 30 / EU RoHS-direktiv 2011 / 65 / EU Personlig skyddsutrustning-...
 • Seite 33 Spis treści Objaśnienie użytych piktogramów ................Strona 34 Wprowadzenie .........................Strona 34 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 34 Opis elementów .......................Strona 34 Dane techniczne .......................Strona 35 Zakres dostawy ........................Strona 35 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..............Strona 35 Uruchomienie ........................Strona 40 Usuwanie usterek ......................Strona 42 Czyszczenie i konserwacja ..................Strona 42 Przechowywanie...
 • Seite 34: Objaśnienie Użytych Piktogramów

  Wyprodukowane z materiału poddanego recyclingowi Automatyczny kask spawalniczy dogrzewaniem). Przyłbica spawalnicza cha- PSHL 2 A2 rakteryzuje się poziomem ochrony według normy DIN z możliwością bezstopniowego nastawiania za pomocą bocznego pokrętła z Wprowadzenie nastawczego i można nastawić ją również...
 • Seite 35: Dane Techniczne

  Wprowadzenie / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Regulator obrotowy opaski na głowę Wskazówki dotyczące Regulator obrotowy opaski na głowę bezpieczeństwa Filtr UV Regulator przyciemnienia Przycisk testowy Proszę starannie przeczytać Ustawienie opóźnienia instrukcję użytkowania i stosować Ustawienie wrażliwości się do opisanych wskazówek. Wyświetlacz niskiego poziomu naładowania baterii Na podstawie niniejszej instrukcji Wyłącznik oświetlenia LED...
 • Seite 36 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed każdym użyciem pęknięte lub zarysowane. „ sprawdź, czy ustawienie Nie używaj twardych przed- spawanie/szlifowanie zostało miotów do wymiany szyby wybrane poprawnie. wziernika filtra. Przednia szyba musi być Regularnie czyść powierzchnie „ „ zainstalowana na zewnętrznej filtra ADF, czujnika i baterii stronie filtra ADF.
 • Seite 37 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i cięcie. Jeżeli produkt ten jest Proszę sprawdzić filtr przed „ używany do spawania lub każdym użyciem. Jeśli tylko cięcia nad głową, stopione funkcja i wygląd nie będą się krople metalu mogą przepalić wydawały prawidłowe, nie się przez filtr ADF i spowodo- wolno go dalej użytkować.
 • Seite 38 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Używanie produktu przeciw lub nieposiadające odpowied- „ rozpryskom (niewystarczająca niego doświadczenia ochrona) – Zawsze sprawdzaj, i wiedzy mogą korzystać czy występuje właściwy efekt z tego urządzenia, o ile będą ochronny. one nadzorowane lub zostały Używanie produktu przeciw przeszkolone w zakresie „...
 • Seite 39 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Materiały, które sty- Chroni on filtr przed zanieczyszczeniami kają się ze skórą osoby noszącej i uszkodzeniami. maskę, mogą wywołać reakcje Jeżeli filtr nie zaciemnia się alergiczne u osób wrażliwych. „ automatycznie, należy natych- miast zakończyć proces spa- UWAGA! W przypadku wania i skontaktować...
 • Seite 40: Uruchomienie

  Uruchomienie z Uruchomienie Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy przyłbica spawalnicza Wskazówka: Przyłbicy spawalniczej używać i szybka ochronna są sprawne. Gdyby wyłącznie z wbudowaną szybą podkładową szybka ochronna była porysowana, popę- kana lub jej powierzchnia była nierówna, Wskazówka: Czujniki filtra UV należy należy przed użyciem maski bezwzględnie utrzymywać...
 • Seite 41 Uruchomienie przyłbicę spawalniczą do wielkości głowy spodem nakrętkę. i przyciski nastawcze , aby ją unierucho- Po poluzowaniu nakrętki z gwintu można mić. Podczas nastawiania zwrócić uwagę całkowicie oddzielić filtr od przyłbicy na to, aby przyłbica spawalnicza była spawalniczej. (Wariant: Czarna) możliwie głęboko osadzona na głowie Aby wymienić...
 • Seite 42: Usuwanie Usterek

  ... / Usuwanie usterek / Czyszczenie i konserwacja / Przechowywanie do oświetlenia spawanych przedmiotów część schowka na baterie w lewo w przypadku ciemnego otoczenia. (patrz ryc. A). Niski poziom naładowania Do włączenia i wyłączenia lampy baterii sygnalizowany jest przez wskaź- diodowej służy wyłącznik .
 • Seite 43: Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Informacje Na Temat Utylizacji

  Wskazówki ... / Wskazówki dotyczące ... z Wskazówki dotyczące ochrony nego jest przedłożenie w okresie trzyletnim środowiska i informacje na niesprawnego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) wraz z krótkim opisem, na czym temat utylizacji polega wada bądź usterka i kiedy ona Odzyskiwanie surowców zamiast wystąpiła.
 • Seite 44: Przebieg Zgłoszenia Gwarancyjnego

  DIN EN 166 (CXXXXCMC, CXXXXCMC): Używać tylko oryginalnych akcesoriów: • Szyba przednia: CMC 1 B CE Wariant czarny (PSHL 2 A2, nr art.: 2169): CMC = oznaczenie skrótowe producenta • Szyba przednia (CMC 1B CE): 1 = Klasa optyczna 110,8 mm x 90 mm x 1,0 mm B = wytrzymałość...
 • Seite 45: Deklaracja Zgodności Ue

  Numer seryjny: 2169 (wariant czarny) / CMC EN 175 F CE (CXXXXCMC, 2170 (wariant z płomieniami) CXXXXCMC) Rok produkcji: 2019/15 Model: PSHL 2 A2 Identyfikacja producenta: CMC 2. Nazwa i adres producenta i, w stosow- Numer przedłożonej normy: EN 175 Obszar(y) stosowania (w razie potrzeby): nych przypadkach, jego pełnomocnika:...
 • Seite 46 PSHL 2 A2, nr art. 2170 2169, 2170 Szyba wziernika bez efektu fi ltra PSHL 2 A2, nr art. 2167, 2168, 2169, 2170 5. Przedmiot deklaracji, o którym mowa w pkt 4, jest zgodny z odpowiednimi unijnymi zharmonizowanymi przepisami prawa: Dyrektywa w sprawie kompatybilności...
 • Seite 47 Deklaracja zgodności UE UE CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/ R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0. St. Ingbert, 22.10.2018 Na zlecenie M. Sc. Alexander Hoffmann – Zapewnienie jakości –...
 • Seite 48 Notatki...
 • Seite 49 Turinys Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ......Puslapis Įžanga ..........................Puslapis Naudojimo paskirtis ......................Puslapis Dalių aprašas .........................Puslapis Techniniai duomenys ......................Puslapis Pakuotės turinys ......................Puslapis Saugos nurodymai ....................Puslapis Naudojimo pradžia ....................Puslapis Valymas ir priežiūra ....................Puslapis Saugojimas ........................Puslapis Nurodymai dėl aplinkosaugos ir išmetimo ..........Puslapis Trikdčių aptikimas ir šalinimas ................Puslapis Garantija ir klientų...
 • Seite 50: Šioje Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Pagaminta iš perdirbamos medžiagos Suvirintojo šalmas su automatiškai Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, užtamsėjančiu skydeliu PSHL 2 A2 kartu perduokite visus jo dokumentus. Draudžiama naudoti šį gaminį bet kokiu naudojimo paskirties neatitinkančiu būdu, nes z Įžanga tai gali būti pavojinga. Pažeidimai, atsiradę...
 • Seite 51: Techniniai Duomenys

  Įžanga / Saugos nurodymai Saugos nurodymai Techniniai duomenys Filtro kasetės dydis: 110 x 90 x 10 mm Atidžiai perskaitykite visą šią Regos laukas: 9,2 x 4,2 cm Šviesumo būsena: DIN 4 instrukciją ir laikykitės joje Tamsumo būsena: DIN 9–DIN 13 pateiktų...
 • Seite 52 Saugos nurodymai te jokių su suvirinimo šalmu ir nuo daugybės skirtingų atski- ADF filtru susijusių pakeitimų. rų veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, Jei filtras suvirinimo metu kaip yra naudojamas, valo- „ automatiškai nepatamsėja, mas ir laikomas gaminys bei nedelsdami baikite dirbti ir atliekama techninė...
 • Seite 53 Saugos nurodymai su atvira ugnimi atveju arba (nepakankama apsauga) – priėjus prie įkaitusio objekto kiekvieną kartą prieš naudoda- suvirinimo šalmas gali užsi- mi patikrinkite, ar apsauginiai degti arba pradėti lydytis. akiniai nepažeisti ir ar jų nau- Norėdami tokias rizikas suma- dojimo trukmė...
 • Seite 54 Saugos nurodymai nepasibaigusi. šalmo ir neatlikite jokių jo Netinkamas akių apsaugos pakeitimų. Tokius darbus „ naudojimas (sužalojimas, leidžiama atlikti tik tinkamai nelaimingas atsitikimas). išmokytiems specialistams. Akių apsaugą galima naudoti Prieš kiekvieną suvirinimo „ tik šioje naudojimo instrukcijoje darbą pasirūpinkite, kad būtų aprašytiems darbams atlikti.
 • Seite 55: Naudojimo Pradžia

  Saugos nurodymai / Naudojimo pradžia žiūrėjimo skydelį ar suvirin- z Naudojimo pradžia tojo šalmą reikia nedelsiant Nurodymas: naudokite šį suvirintojo šalmą pakeisti. tik su pritvirtintu užpakaliniu skydeliu Nurodymas: pasirūpinkite, kad UV filtro jutikliai būtų švarūs ir skaidrūs. DĖMESIO! Šalmo medžia- gos, kurios liečiasi su oda, Atidarę...
 • Seite 56 Naudojimo pradžia Išbandymas: priartinkite žiūrėjimo skydelį atlaisvinkite po juo esančią veržlę. „ prie išorinio šviesos šaltinio, kurio Po to kai nusuksite veržlę nuo sriegio, galia didesnė nei 40 W, ir patikrinkite, galėsite filtrą pilnai atskirti nuo suvirinimo ar skydelis tamsėja bei šviesėja. Tam skydelio.
 • Seite 57: Valymas Ir Priežiūra

  ... / Valymas ir priežiūra / Saugojimas / Nurodymai dėl aplinkosaugos ... MAG: suvirinimas naudojant nustatymą naudokite tik tada, apsau gines dujas kai suvirintojo šalmo nenaudo- PAC: plazminis pjovimas jate virindami. PAW: plazminis suvirinimas Grind: Šlifavimo funkcija: automatinio tamsinimo funkcija neaktyvi. Šį Atsižvelgdami į...
 • Seite 58: Trikdčių Aptikimas Ir Šalinimas

  Trikdčių aptikimas ir šalinimas / Garantija ir klientų aptarnavimas z Trikdčių aptikimas ir šalinimas Triktis Priežastis Sprendimas Filtras netamsėja kaip Protektorius yra nešvarus Nuvalykite arba pakeiskite įprastai arba mirguliuoja. arba sugedęs. protektorių. Elektros lanko jutiklis nėra Nuvalykite lanko jutiklio skaidrus. paviršių.
 • Seite 59: Garantijos Apimtis

  Naudokite tik originalias dalis: naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Nenaudokite šio gaminio tokiais tikslais Juodas variantas ir neatlikite su juo tokių veiksmų, kurių (PSHL 2 A2, gam. Nr. 2169): nepatariama atlikti ir apie kuriuos įspėjama • Apsauginis dangtelis (CMC 1B CE): originalioje naudojimo instrukcijoje.
 • Seite 60: Ženklinimo Reikšmės

  Garantija ir klientų aptarnavimas / Ženklinimo reikšmės Gamintojo šalis: Vokietija CMC = gamintojo santrumpa 1 skaičius = optinė klasė 2 skaičius = šviesos išsklaidymo klasė IAN 310884 3 skaičius = homogeniškumo klasė 4 skaičius = priklausomybės nuo kampo Atminkite, kad toliau nurodytas adresas nėra klasė...
 • Seite 61: Es Atitikties Deklaracija

  ES atitikties deklaracija z ES atitikties deklaracija Okuliaras be fi ltruojamosios funkcijos PSHL 2 A2, gam. Nr. 2167, 2168, 2169, 1. PSA (produkto, tipo, partijos arba serijos 2170 numeris): Suvirintojo šalmas su automatiškai už- tamsėjančiu skydeliu IAN: 310884 Serijos numeris: 2169 (juodas variantas) / 2170 (variantas su liepsnelėmis)
 • Seite 62 ES atitikties deklaracija 5. 4-ame punkte aprašytas deklaracijos objektas atitinka šios srities derinamuosius Sąjungos teisės aktus: Elektromagnetinis suderinamumas 2014 / 30 / ES Pavojingų medžiagų apribojimo direktyva 2011 / 65 / ES Asmeninės apsaugos priemonės- Reglamentas (ES) / 2016 / 425 6.
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Teilebeschreibung ....................Seite Technische Daten ....................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Fehlerbehebung ....................Seite Reinigung und Wartung ................Seite Lagerung .......................Seite Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ........Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang...
 • Seite 66: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Auges verletzen! Hergestellt aus Recycling- material Automatik-Schweißhelm Der Schweißhelm verfügt über eine stufenlos PSHL 2 A2 einstellbare DIN-Schutzstufe mit seitlichem Stellrad und ist auch auf Funkenflug bei Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das z Einleitung Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
 • Seite 67: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Verdunklungsregler Sicherheitshinweise Testknopf Verzögerungseinstellung Bitte lesen Sie die Gebrauchs- Sensibilitätseinstellung Niedrige Batterie Anzeige anweisung sorgfältig durch und LED Beleuchtungsschalter beachten Sie die beschriebenen Batteriefach Hinweise. Machen Sie sich an- Bügel Lichtbogensensor hand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dessen richtigem Gebrauch sowie den Sicherheits- Technische Daten hinweisen vertraut.
 • Seite 68 Sicherheitshinweise Schweißen / Schleifen korrekt scheiben sofort, wenn diese gewählt wurde. gebrochen oder zerkratzt sind. Die Vorderlegscheibe muss an Verwenden Sie keine harten „ der Außenseite des ADF-Filter Gegenstände, um die Sicht- installiert werden. Andernfalls scheiben des Filters auszutau- kann der ADF-Filter beschädigt schen.
 • Seite 69 Sicherheitshinweise werden. Wenn dieses Produkt mäße Verwendung kann zu zum Überkopfschweißen oder Verletzungen des Benutzers -schneiden verwendet wird, führen und weitere Arten von können sich geschmolzene Me- Krankheiten verursachen. talltropfen durch den ADF-Filter Bitte überprüfen Sie den Filter „ brennen und zu Verletzungen vor jeder Verwendung.
 • Seite 70 Sicherheitshinweise optische Strahlung (Schädigung Verletzungen und Unfällen füh- der Augen) - Vor jedem Ge- ren. brauch prüfen, ob der Augen- Dieses Gerät kann von Kindern „ schutz die erforderliche Skalen- ab 16 Jahren und darüber so- nummer aufweist. wie von Personen mit verringer- Verwendung des Produkts ge- ten physischen, sensorischen „...
 • Seite 71 Sicherheitshinweise jedem Schweißvorgang einge- ACHTUNG! Werkstoffe, die stellt haben. Das Sicherheitsvisier darf nicht in Kontakt mit der Haut des Trä- „ geöffnet werden. Es schützt den gers kommen, können bei emp- Filter vor Schmutz und Beschä- findlichen Personen allergische digungen. Reaktionen hervorrufen.
 • Seite 72: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme z Inbetriebnahme Risse oder Unebenheiten aufweisen, muss diese vor der Verwendung unbedingt Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm ausgetauscht werden, da es sonst zu nur mit der eingebauten Hinterlegscheibe schweren Verletzungen kommen kann. Hinweis: Halten Sie die Sensoren des UV-Fil- ters sauber und klar.
 • Seite 73 Inbetriebnahme Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die Sie den Bügel nach oben (Abb. D). He- „ passende Verdunklungsstufe ein (siehe ben Sie den Filter mit einem Finger an der nachfolgende Tabelle). Die Verdunklungs- Unterseite mittig an und ziehen Sie diesen stufe lässt sich manuell von 9 bis 13 ein- nach unten weg.
 • Seite 74: Fehlerbehebung

  Inbetriebnahme / Fehlerbehebung / Reinigung und Wartung A). Eine schwache Batterieladung bekom- men Sie über die Anzeige mit roter Warnleuchte angezeigt. z Fehlerbehebung Fehler Ursache Lösung Der Filter verdunkelt sich Der Protektor ist verschmutzt Reinigen Sie den Protektor nicht regelmäßig bzw. oder defekt.
 • Seite 75: Lagerung

  Lagerung / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Hinweise zu ... z Lagerung Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Bewahren Sie das Gerät an einem trocke- Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von „ nen Ort und außerhalb der Reichweite uns –...
 • Seite 76: Abwicklung Im Garantiefall

  Sicherheitssichtscheiben geprüft nach DIN EN 166 (CXXXXCMC, CXXXXCMC): Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Variante Schwarz • Vorsatzscheibe: CMC 1 B CE (PSHL 2 A2, Art.-Nr.: 2169): • Vorsatzscheibe (CMC 1B CE): CMC = Herstellerkürzel 110,8 mm x 90 mm x 1,0 mm 1 = Optische Klasse •...
 • Seite 77 Bedeutung der Kennzeichnung • Hinterlegscheibe: CMC 1 F CE Wenn die Symbole F, B und A weder für die Sichtscheibe noch für den Tragkörper CMC = Herstellerkürzel gelten, ist dem vollständigen Augenschutzge- 1 = Optische Klasse rät der niedrigere Grad zuzuerkennen. F = mechanische Festigkeit Zertifizierungsstelle: (Stoß...
 • Seite 78: Eu-Konformitätserklärung

  Schwarz) / 2170 (Variante mit Flammen) Herstellungsjahr: 2019/15 Modell: PSHL 2 A2 Sichtscheibe ohne Filterwirkung 2. Name und Anschrift des Herstellers und PSHL 2 A2, Art.-Nr. 2167, 2168, 2169, 2170 gegebenenfalls seines Bevollmächtigten: C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Dokumentenverantwortlicher: Alexander Hoffmann Katharina-Loth-Str.
 • Seite 79 EU-Konformitätserklärung Automatischer Schweißerschutzfilter musterprüfbescheinigung CXXXXCMC/R0, mit von Hand einstellbarer Schutzstu- CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXC- fe PSHL 2 A2, Art.-Nr. 2167, 2168, MC/R0, CXXXXCMC/R0 ausgestellt. 2169, 2170 St. Ingbert, 22.10.18 i.A. M. Sc. Alexander Hoffmann – Qualitätssicherung – 5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegen- stand der Erklärung entspricht den einschlä-...
 • Seite 80 DE/AT/CH...
 • Seite 81 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Informationsstatus · Informacijos pobūdis · Last Information Update · Stand der Informationen: 10 / 2018 Ident.-No.: PSHL2A2102018-3 IAN 310884...