Parkside PSH 3 A1 Betriebsanleitung

Automatik-schweißhelm
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A1
AUTO-DARKENING WELDING HELMET
Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions
AUTOMATISK SVETSHJÄLM
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
IAN 270752
270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_FI.indd 2
AUTOMAATTINEN HITSAUSMASKI
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AUTOMATIK-SCHWEISSHELM
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
27.01.16 11:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSH 3 A1

 • Seite 1 AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A1 AUTO-DARKENING WELDING HELMET AUTOMAATTINEN HITSAUSMASKI Assembly, operating and safety instructions Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös AUTOMATISK SVETSHJÄLM AUTOMATIK-SCHWEISSHELM Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Översättning av bruksanvisning i original...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_FI.indd 4 27.01.16 11:15...
 • Seite 4 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_FI.indd 5 27.01.16 11:15...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction Intended use ............................Page 6 Parts Description ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 7 Safety instructions ........................Page 7 Initial use ............................Page 7 Cleaning and Maintenance ....................Page 8 Environmental instructions and disposal information ......Page 8 Troubleshooting...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  Auto-Darkening Welding Helmet include all the documents. Any use other than the PSH 3 A1 intended is prohibited and potentially dangerous. Damages resulting from noncompliance or misuse are not covered by the warranty and are not included Introduction in the manufacturer‘s liability.
 • Seite 7: Scope Of Delivery

  Introduction / Safety instructions / Initial use Switch on / off: Fully automatic If the filter does not automatically darken, then Energy supply: Solar cell immediately end the welding procedure and UV / IR protection: DIN 16 contact the manufacturer. Operating temperature: -5 °C to +55 °C Only use the welding helmet in temperatures Storage temperature:...
 • Seite 8: Cleaning And Maintenance

  Initial use / Cleaning and Maintenance / Environmental instructions and … Put on the welding helmet with the help of the regulator is set to this position the automatic headband . Press the adjustment buttons darkening is deactivated. to make the welding helmet tighter and the ad- Only use this setting when you do not wish to justment button , to fix the welding helmet.
 • Seite 9: Troubleshooting

  Troubleshooting / Warranty and service information / Warranty terms Troubleshooting Error Cause Solution The filter does not darken in a The protector does not darken in Clean the protector or replace it. normal way or flickers. a normal way or flickers. The arc sensor is not clear.
 • Seite 10: Extent Of Warranty

  Warranty terms / Service / Label meanings Extent of warranty Note: On www.lidl-service.com you can download this as well as many other The appliance has been manufactured to strict manuals, product videos and software. quality guidelines and meticulously examined be- fore delivery.
 • Seite 11: Eu Conformity Declaration

  Auto-Darkening Welding Helmet Series number: 1910 / 1911 / 1912 Year of manufacture: 2016 / 15 IAN: 270752 Model: PSH 3 A1 meets the basic safety requirements of European Directives GB/IE 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_FI.indd 11...
 • Seite 12 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_FI.indd 12 27.01.16 11:18...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Merkkien selitykset ......................... Sivu 14 Johdanto Tarkoituksenmukainen käyttö ......................Sivu 14 Osien kuvaus ............................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 15 Turvallisuusohjeet ........................Sivu 15 Käyttöönotto ..........................Sivu 15 Puhdistus ja huolto ........................Sivu 16 Ympäristötietoa ja tuotteen hävittäminen ............
 • Seite 14: Merkkien Selitykset

  Huomio: valokaaren säteet voivat vaurioittaa silmän verkko- kalvoa! Automaattinen hitsausmaski kilöiden käyttöön. Kaikki muu käyttö, joka poikkeaa PSH 3 A1 tarkoituksenmukaisesta käytöstä on kielletty ja saat- taa aiheuttaa vaaratilanteen. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä tai virheelli- Johdanto sestä...
 • Seite 15: Toimituksen Sisältö

  Johdanto / Turvallisuusohjeet / Käyttöönotto Tummasta vaaleaan: 0,15∼ 0,45 s Jos suodatin ei tummene automaattisesti, kes- Päälle- / poiskytkentä: täysautomaattinen keytä hitsaus ja ota yhteyttä valmistajaan. Virtalähde: aurinkokenno Käytä hitsausmaskia vain -5 °C - +55 °C:n UV- / IR-suoja: DIN 16 lämpötiloissa.
 • Seite 16: Puhdistus Ja Huolto

  Käyttöönotto / Puhdistus ja huolto / Ympäristötietoa ja tuotteen hävittäminen mahdollisimman syvälle päähän ja mahdolli- Käytä tätä asetusta vain silloin, kun hitsausmas- simman lähelle kasvoja. kia ei käytetä hitsaukseen. Automaattista tum- Säädä sopiva tummuusaste ennen hitsauksen mumista ei ole silloin aktivoitu. aloittamista (katso seuraava taulukko).
 • Seite 17: Vianmääritys

  Vianmääritys / Takuutiedot ja toimintaohjeet / Takuuehdot Vianmääritys Ongelma Ratkaisu Suodatin ei tummu säännöllisesti Suoja on likainen tai vaurioitunut. Puhdista suoja tai vaihda se uuteen. tai se välkkyy. Kaarianturi ei ole kirkas. Puhdista kaarianturin pinta. Hitsausvirta on liian pieni. Säädä herkkyys suurimpaan tasoon. Reaktio on hidastunut.
 • Seite 18: Toimiminen Takuutapauksessa

  Takuuehdot / Huoltopalvelu / Merkinnät Yhteystietomme: asianmukainen käyttö tarkoittaa, että kaikkia käyt- töohjeessa annettuja ohjeita noudatetaan tarkasti. Käyttötarkoituksia tai toimenpiteitä, joista käyttöoh- jeessa varoitetaan, on ehdottomasti vältettävä. Yrityksen nimi: C. M. C. GmbH Internet: www.cmc-creative.de Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei ammat- Sähköposti: service.fi@cmc-creative.de timaiseen käyttöön.
 • Seite 19: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  1910 / 1911 / 1912 valmistusvuosi: 2016 / 15 IAN: 270752 malli: PSH 3 A1 vastaa olennaisia suojavaatimuksia, jotka on määri- telty eurooppalaisissa direktiiveissä EY-direktiivi sähkömagneettisesta yhteen- sopivuudesta 2004 / 108 / EY...
 • Seite 20 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_FI.indd 20 27.01.16 11:18...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Teckenförklaring till använda piktogram ............Sidan 22 Inledning Ändamålsenlig användning ......................Sidan 22 Beskrivning av delarna ........................Sidan 22 Tekniska specifikationer ........................Sidan 22 Leveransomfattning ..........................Sidan 23 Säkerhetsinformation ......................Sidan 23 Idrifttagning ..........................Sidan 23 Rengöring och underhåll ....................Sidan 24 Miljöinformation och uppgifter om avfallshantering .......Sidan 25 Felavhjälpning ...........................Sidan 25...
 • Seite 22: Teckenförklaring Till Använda Piktogram

  återvinning! Obs! Strålningar från ljusbågen kan skada ögonens näthinna! Automatisk svetshjälm PSH 3 A1 om du överlåter produkten till en tredje person. Alla användningar som avviker från den avsedda använd- ningen är förbjudna och kan vara farliga. Skador Inledning som uppstår på...
 • Seite 23: Leveransomfattning

  Inledning / Säkerhetsinformation / Idrifttagning Kopplingstider Detta skyddsvisir får inte öppnas. Det skyddar Ljust till mörkt: 0,23∼ 0,72 ms filtret mot smuts och skador. Mörkt till ljust: 0,15∼ 0,45 s Avsluta svetsprocessen omedelbart och kon- Till- / frånkoppling: Helautomatiskt takta tillverkaren om inte filtret utför avbländ- Strömförsörjning: Solcell ningen automatiskt.
 • Seite 24: Rengöring Och Underhåll

  Idrifttagning / Rengöring och underhåll Ta bort skyddsfolien från in- och utsida på ditt inställd på denna position, avaktiveras den au- visir. tomatiska avbländningen. Ställ in svetshjälmen med hjälp av huvudban- Använd denna inställning endast om du inte . Tryck på inställningsknapparna , för vill använda svetshjälmen för svetsning.
 • Seite 25: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  … / Felavhjälpning / Information om garanti och service / Garantivillkor Miljöinformation och uppgifter Kasta inte den automatiska svetshjälmen i hushålls- om avfallshantering avfallet, eld eller vatten. Maskiner som inte längre är funktionsdugliga bör återvinnas. Be din lokala Återvinning av råvaror istället återförsäljare om hjälp.
 • Seite 26: Garantins Omfattning

  Garantivillkor / Service skickas till oss inom tre år tillsammans med en kort Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda, ber skriftlig beskrivning av felet och när det uppstod. vid dig kontakta nedan nämnda serviceavdelning via telefon eller e-post. Om defekten omfattas av vår garanti, får du tillbaka En produkt som registrerats som defekt kan du se- den reparerade produkten eller en ny produkt.
 • Seite 27: Märkningens Betydelse

  (Förklaring: CMC = Tillverkarens förkortning, 1 = IAN: 270752 visuell klass, F = Stöt med låg energi, CE = CE-märke) Modell: PSH 3 A1 ADF testad enligt DIN EN 379: uppfyller de väsentliga skyddskraven som fastställs (Förklaring: 4 = Ljust tillstånd, 9–13 = Mörka tillstånd, i de europeiska direktiven CMC = Tillverkarens förkortning, Siffra 1 = visuell...
 • Seite 28 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_FI.indd 28 27.01.16 11:18...
 • Seite 29 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 30 Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 30 Teilebeschreibung ..........................Seite 30 Technische Daten ..........................Seite 31 Lieferumfang ............................Seite 31 Sicherheitshinweise ........................Seite 31 Inbetriebnahme .........................Seite 32 Reinigung und Wartung .....................Seite 33 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben .............Seite 33 Fehlerbehebung ........................Seite 33 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ..........Seite 34 Garantiebedingungen...
 • Seite 30: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  138180 Achtung: Lichtbogenstrahlen können die Netzhaut des Auges verletzen! Automatik-Schweißhelm PSH 3 A1 Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Ein- satzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Einleitung Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
 • Seite 31: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Technische Daten Der Schweißhelm mit automatischer Verdunke- lung ist nicht geeignet für Laser- und Autogen- Filterkassettengröße: 110 x 90 x 9 mm schweißen. Sichtfeld: 9 x 3,5 cm Legen Sie den Schweißhelm niemals auf heiße Heller Zustand: DIN 4 Oberflächen.
 • Seite 32: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Inbetriebnahme Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die passende Verdunklungsstufe ein (siehe nachfolgende Ta- Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm nur mit belle). Die Verdunklungsstufe lässt sich manuell der eingebauten Hinterlegscheibe von 9 bis 13 einstellen, indem Sie an dem Ver- Hinweis: Halten Sie die Sensoren des UV-Filters dunklungsregler an der Helmaußenseite...
 • Seite 33: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Fehlerbehebung Reinigung und Wartung Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um das Helmgehäuse zu reinigen. Rohstoffrückgewinnung statt Bringen Sie den UV-Filter niemals mit Wasser Müllentsorgung! in Verbindung. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und Gerät, Zubehör und Verpackung sollten trockenen Tuch, mit einem mit reinem Alkohol einer umweltgerechten Wiederverwertung...
 • Seite 34: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Garantiebedingungen Hinweise zu Garantie und können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Serviceabwicklung Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing Consulting GmbH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß...
 • Seite 35: Service

  Service / Bedeutung der Kennzeichnung Service Schweißhelmschale Identifizierung des Herstellers ....XYZ Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Die Nummer der vorliegenden Norm ... EN 175 Vorsatzscheibe 109,6 mm x 89,5 mm Anwendungsbereich(e) (gegebenenfalls) ... S, 9, F, B, W (Art.-Nr.: 1910) Masse in Gramm (gegebenenfalls) Vorsatzscheibe 114,5 mm x 86,7 mm (Art.-Nr.: 1911 / 1912)
 • Seite 36: Eg-Konformitätserklärung

  Verantwortung, dass das Produkt Automatik-Schweißhelm Seriennummer: 1910 / 1911 / 1912 Herstellungsjahr: 2016 / 15 IAN: 270752 Modell: PSH 3 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EG...
 • Seite 37 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: PSH3A1012016-FI IAN 270752 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_FI.indd 1 27.01.16 11:15...

Inhaltsverzeichnis