Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 8 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 8 A1
CROSS LINE LASER
Translation of the original instructions
KRIŽNI LINIJSKI LASER
Prevod originalnega navodila za uporabo
KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 290958
KERESZTVONALAS LÉZER
Az originál használati utasítás fordítása
KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER
Překlad originálního provozního návodu
KREUZLINIENLASER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 8 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 8 A1 CROSS LINE LASER KERESZTVONALAS LÉZER Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása KRIŽNI LINIJSKI LASER KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER KREUZLINIENLASER Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Translation of the original instructions Page Az originál használati utasítás fordítása Oldal 19 Prevod originalnega navodila za uporabo Stran 33 Překlad originálního provozního návodu Strana 48 Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana 61 DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 75...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used ..........Page 6 Introduction ............... Page 6 Intended use ................Page 7 Description of parts ..............Page 7 Scope of delivery ..............Page 7 Technical data ................. Page 8 Safety notes ..............Page 8 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..Page 10 Initial use ................
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  Attention! Protect yourself from laser radiation! Do not stare into the laser beam! Cross Line Laser PKLL 8 A1 Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 6: Intended Use

  Intended use The product is suitable for the the determination and verification of horizontal and vertical lines. The product is exclusively suitable for use in enclosed operating sites. Any other use or modification of the product shall be considered improper use and may result in serious accidents. The manufacturer assumes no liability for damages due to improper use.
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data Operating voltage: (direct current) Working area at least Levelling accuracy: +/- 0.5 mm / m Typical self-levelling range: ± 4° Typical levelling time: approx. 4 seconds Operating temperature: +5 °C–35 °C Max. relative humidity: ≤ 90 % Laser class: Wave length (λ): 635 nm Maximum performance P max: 1 mW...
 • Seite 8 This product may be used by children from the age of 8, by per- sons of reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and / or knowledge if they are supervised or instructed with regard to the safe use of the product and have understood the risks resulting from use.
 • Seite 9: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Protect yourself from laser radiation! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Do not look directly into the laser beam or the laser beam opening Viewing the laser beam with optical instruments (e.g. loupe, magnifying glass etc.) is associated with risk injury to the eyes.
 • Seite 10 DANGER OF EXPLOSION! Never recharge non-re- chargeable batteries. Do not short-circuit batteries / re- chargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result. Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water. Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries. Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g.
 • Seite 11: Initial Use

  Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately. Initial use Check that the delivery is complete and that there is no visible damage. Remove the packaging material from the product. Inserting / Changing batteries Open the battery compartment Insert the batteries.
 • Seite 12: Use Automatic Levelling System

  To switch the product off, push the LOCK switch to the position . When switched off, the pendulum unit is locked. Use automatic levelling system To work with automatic levelling, place the product on a level, firm surface, or fasten it with the - tripod thread to the tripod.
 • Seite 13: Working Without The Automatic Levelling System

  Or correspondingly press the V-button to turn the vertical line on or off. Crossed lines can be locked with this product: When the product is performing automatic levelling and the base of the measurement device deviates from the horizontal by less than 4°...
 • Seite 14: Practical Guidance

  Practical guidance Always use only the middle of the laser line for markings. The width of the line depends on the distance. Working with the tripod The tripod offers a stable, height-adjustable measurement base. Align - thread with the - screw of the tripod.
 • Seite 15: Storage

  Storage If you will not be using the product for a prolonged period of time, remove the batteries and store it in a clean, dry place that is not exposed to direct sunlight. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Seite 16: Warranty

  Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points. Environmental damage through incorrect dis- posal of the batteries / rechargeable batteries! Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
 • Seite 17 The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts. 18 GB...
 • Seite 18 Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ............Oldal 20 Bevezető ................Oldal 20 Rendeltetésszerű használat ...........Oldal 21 Alkatrészleírás ................Oldal 21 A csomag tartalma ..............Oldal 21 Műszaki adatok ..............Oldal 22 Biztonsági utasítások ..........Oldal 22 Az elemekre / akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók ..Oldal 24 Üzembehelyezés ............Oldal 26 Az elemek behelyezése / cseréje ..........Oldal 26 Be- / kikapcsolás ..............Oldal 26 A kiegyenlítő-automatika használata ........Oldal 27...
 • Seite 19: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata Olvassa el a Használati utasítást. Robbanásveszély! Viseljen védőkesztyűt! Figyelem! Védje magát a lézersugárzástól! Ne nézzen a lézerfénybe! Keresztvonalas lézer Bevezető Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó...
 • Seite 20: Rendeltetésszerű Használat

  számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes do- kumentációját is. Rendeltetésszerű használat A termék a vízszintes és függőleges vonalak kiszámítására és ellenőr- zésére alkalmas. A termék kizárólag zárt helyiségekben üzemeltet- hető. Minden más jellegű használat vagy a termék megváltoztatása nem rendeltetésszerűnek minősül és rendkívül balesetveszélyes.
 • Seite 21: Műszaki Adatok

  2 1,5 V-os elem, AA típus 1 használati útmutató Műszaki adatok Üzemi feszültség: (egyenáram) Mukaterület legalább Kiegyenlítési pontosság: +/- 0,5 mm/m Tipikus önkiegyenlítő pontosság: ± 4° Tipikus kiegyenlítési idő: kb. 4 másodperc Üzemi hőmérséklet: +5 °C–35 °C A levegő relatív páratartalma max.: ≤ 90 % Lézerosztály: Hullámhossz (λ): 635 nm...
 • Seite 22 Ne dolgozzon a mérőkészülékkel robbanásveszélyes környezet- ben, ahol gyúlékony folyadék, gőz, gáz vagy por található. A termékben szikrák képződhetnek, amelyek a port, vagy a gőzöket meggyújthatják. A terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem meg- felelő...
 • Seite 23: Az Elemekre / Akkukra Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  Tartsa a mérőeszközt mágneses adattárolóktól és a mágneses- ségre kényes készülékektől távol. A mágnes hatására visszafordít- hatatlan adatvesztésre kerülhet sor. Védje magát a lézersugár- zástól! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézernyílásba A lézersugár optikai eszközökkel (pl.
 • Seite 24 ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne töltse a nem feltölt- hető elemeket. Az elemeket / akkukat tilos rövidre zárni és / vagy felnyitni. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet. Soha ne dobja az elemeket / akkukat tűzbe vagy vízbe. Ne tegye ki az elemeket / akkukat mechanikai terhelésnek! Az elemekre / akkukra kifolyásának kockázata Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl.
 • Seite 25: Üzembehelyezés

  A lemerült elemeket / akkukat haladéktalanul távolítsa el a készü- lékből. Üzembehelyezés Ellenőrizze a szállítmányt a teljesség és a látható kérok vonatko- zásában. Távolítsa el teljesen a csomagolóanyagot a termékről. Az elemek behelyezése / cseréje Nyissa fel az elemtartó rekeszt Helyezze be az elemeket.
 • Seite 26: A Kiegyenlítő-Automatika Használata

  A termék kikapcsolásához tolja a LOCK-kapcsolót -helyzetbe. Kikapcsoláskor az ingaegységet rögzítjük. A kiegyenlítő-automatika használata A kiegyenlítőautomatikával történő munkavgzéshez tegye a termé- ket egy vízszintes, szilárd alapra, vagy rögzítse azt az 1/4‘‘-os állványfoglalattal az állványra. A bekapcsolást követően a kiegyenlítőautomatika a ±4°-os ki- egyenlítő...
 • Seite 27: Az Egyes És A Keresztezett Vonalak Használata

  Az egyes és a keresztezett vonalak használata Ha a termék azautomatikus kiegyenlítő módban található és ha a mérőeszköz alsó oldala kevesebb mint 4°-ban tér el a vízszintes- től (zöld LED bekapcsol), óvatosan nyomja meg a H-gombot vízszintes vonal be- ill. kikapcsolásához. Nyomja meg a V-gombot , a függőleges vonal be- ill.
 • Seite 28: A Kiegyenlítő-Automatika Nélküli Munkavégzés

  A kiegyenlítő-automatika nélküli munkavégzés Tolja a LOCK-kapcsolót az -állásba. HaTartsa lenyomva a H-gombot amíg a piros LED-ellenörző- lámpa be nem kapcsol. A termékekkor két lézervonalat bocsát ki a lézernyílásból , amelyek nincsenek kiegyenlítve. A kiegyen- lítőautomatika nélküli munkavégzést mindig a piros LED-ellenörző- lámpa jelzi.
 • Seite 29: Tárolás

  Enyhee légárammal tisztítsa a lézernyílást . Erős szennyeződés esetén távolítsa el a szennyeződést egy enyhén benedvesített fülpiszkáló rúddal. Ezalatt ne fejtsen ki erős nyomást! A terméket javítás céljából csak szakember nyithatja fel. A mérőeszközt csak képzett szakemberrel és csak eredeti tartozé- kokkal javíttassa.
 • Seite 30: Garancia

  A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak, semmisítse meg ezeket elkülönítve a jobb hulladékkezelés érdekében. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik. A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat. A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlaní- tásra.
 • Seite 31 hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismer- tetett garancia vállalásunk nem korlátozza. A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot.
 • Seite 32 Legenda uporabljenih piktogramov ...Stran 34 Uvod ..................Stran 34 Predvidena uporaba ...............Stran 35 Opis delov ................Stran 35 Obseg dobave ................Stran 35 Tehnični podatki ..............Stran 36 Varnostni napotki ............Stran 36 Varnostni napotki za baterije / akumulatorje ......Stran 38 Začetek uporabe ............Stran 40 Vstavljanje / menjava baterij ..........Stran 40 Vklop / izklop................Stran 40 Uporaba nivelirne avtomatike ..........Stran 41...
 • Seite 33: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Legenda uporabljenih piktogramov Preberite navodilo za uporabo. Nevarnost eksplozije! Nosite zaščitne rokavice! Pozor! Zaščitite se pred laserskim sevanjem! Ne glejte v laserski žarek! Križni linijski laser Uvod Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka.
 • Seite 34: Predvidena Uporaba

  Predvidena uporaba Izdelek je primeren za ugotavljanje in preverjanje vodoravnih in nav- pičnih črt. Izdelek je primeren izključno za obratovanje na zaprtih mestih uporabe. Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba iz- delka ni v skladu z določili in predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za poškodbe, nastale zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
 • Seite 35: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Obratovalna napetost: (enosmerni tok) Delovno območja najmanj Natančnost niveliranja: +/- 0,5 mm/m Tipično območja samoniveliranja: ± 4° Tipični čas niveliranja: pribl. 4 sekunde Obratovalna temperatura: +5–35°C Relativna vlažnost zraka, maks.: ≤ 90 % Razred laserja: Valovna dolžina (λ): 635 nm Največja moč...
 • Seite 36 Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, če so pod nad- zorom ali če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride med uporabo.
 • Seite 37: Varnostni Napotki Za Baterije / Akumulatorje

  LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Ne glejte neposredno v laserski žarek oz. v izstopno odprtino laserja Gledanje laserskega žarka z optičnimi instrumenti (npr. z lupo, povečevalnim steklom ipd.) je povezano s tveganjem za poškodbe oči. PREVIDNO! Če uporabljate druge naprave za upravljanje in nastavljanje, ki niso navedene tukaj, ali če izvajate druge po- stopke, lahko to privede do nevarnega učinkovanja žarkov.
 • Seite 38 odpirajte. Posledice so lahko pregretje in nevarnost požara, lahko jih tudi raznese. Baterij / akumulatorjev nikoli ne mečite v ogenj ali vodo. Baterij / akumulatorjev ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. Tveganje iztekanja baterij / akumulatorjev Izogibajte se izrednim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije / akumulatorje, npr.
 • Seite 39: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Preverite dobavo glede popolnosti in vidnih poškodb. Z izdelka odstranite ves embalažni material. Vstavljanje/menjava baterij Odprite predalček za bateriji Vstavite bateriji. Pri tem pazite na pravilno polarnost skladno s prikazom na notranji strani predalčka za bateriji. Zaprite predalček za bateriji Napotek: Pri skoraj izpraznjenih baterijah utripa LED kontrolna lučka rdeče.
 • Seite 40: Uporaba Nivelirne Avtomatike

  Uporaba nivelirne avtomatike Za delo z nivelirno avtomatiko postavite izdelek na vodoravno, trdno podlago ali pa ga pritrdite z 1/4” navojem na stojalo. Po vklopu nivelirna avtomatika samodejno izravna neravnine znot- raj območja samoniveliranja ±4°. Niveliranje je zaključeno, ko se laserski črti več...
 • Seite 41: Delo Brez Nivelirne Avtomatike

  LED lučka sveti), previdno pritisnite tipko H , da LED kontrolna lučka zasveti rdeče. Zdaj je samodejno niveliranje izklopljeno in križane črte so trajno vklopljene – tudi če je spodnja stran meril- nega orodja več kot 4° odmaknjena od vodoravne podlage. Ta način lahko znova izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko , da LED kontrolna lučka znova zasveti zeleno.
 • Seite 42: Delo S Stojalom

  Delo s stojalom Stojalo omogoča stabilno, po višini nastavljivo merilno podlago. Izdelek privijte z 1/4“ navojem stojala na 1/4” vijak stojala. Vzdrževanje in čiščenje Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. POZOR! Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Med čiščenjem v izdelek ne sme priti vlaga. Izdelek mora biti čist, da lahko dobro in varno delate.
 • Seite 43: Odstranjevanje

  Odstranjevanje Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpad- kov. Zelena točka ne velja za Nemčijo. Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.
 • Seite 44 Baterij / akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih ko- vin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije / akumulatorje oddajte na komunalnem zbirnem mestu.
 • Seite 45: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 DE-74167 Neckarsulm NEMČIJA Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stifts- bergstraβe 1, DE-74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo iz- delek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spo- daj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in...
 • Seite 46 7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti last- nosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
 • Seite 47 Legenda použitých piktogramů ....Strana 49 Úvod ..................Strana 49 Použití ke stanovenému účelu..........Strana 50 Popis dílů ................Strana 50 Obsah dodávky ..............Strana 50 Technické údaje ..............Strana 51 Bezpečnostní upozornění ........Strana 51 Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory ....Strana 53 Uvedení...
 • Seite 48: Legenda Použitých Piktogramů

  Legenda použitých piktogramů Přečtěte si návod k obsluze. Nebezpečí výbuchu! Noste ochranné rukavice! Pozor! Chraňte se před laserovým zářením! Nedívat se do laserového paprsku! Křížový liniový laser Úvod Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
 • Seite 49: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Použití ke stanovenému účelu Výrobek je vhodný na určení a kontrolu vodorovných a svislých linií. Výrobek je určen výhradně k použití v uzavřených místnostech. Jaké- koli jiné použití nebo úprava výrobku je v  rozporu s předpokládaným použitím a skrývá značné nebezpečí zranění. Výrobce neručí za škody vzniklé...
 • Seite 50: Technické Údaje

  Technické údaje Provozní napětí: (stejnosměrný proud) Pracovní oblast nejméně Přesnost nivelace: +/- 0,5 mm/m Rozsah samočinné nivelace typický: ± 4° Doba nivelace typická: cca 4 vteřiny Provozní teplota: +5°C–35°C Relativní vlhkost maximálně: ≤ 90 % Třída laseru: Vlnová délka (λ): 635 nm Maximální...
 • Seite 51 Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnosti nebo s nedosta- tečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou ne- bezpečí, která z jeho používání vyplývají. Děti si nesmí s výrobkem hrát.
 • Seite 52: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie A Akumulátory

  Chraňte se před laserovým zářením! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Nedívejte se nikdy přímo do laserového paprsku resp. do výstup- ního otvoru Pozorování laserového paprsku optickými instrumenty ohrožuje zrak (např. lupou, zvětšovacím sklem, apod.). POZOR! V případě použití jiných než zde uvedených zařízení k obsluze, kalibraci nebo jiných pracovních postupů, může dojít k nebezpečnému účinku záření.
 • Seite 53 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nenabíjecí baterie nikdy znovu nenabíjejte. Baterie nebo akumulátory nezkra- tujte ani je neotevírejte. Hrozí přehřátí, nebezpečí požáru nebo jejich prasknutí. Nikdy neházejte baterie nebo akumulátory do ohně ani do vody. Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení. Nebezpečí vytečení baterií / akumulátorů Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, např.
 • Seite 54: Uvedení Do Provozu

  Vyčistěte před vložením kontakty baterie nebo akumulátoru a kontakty v přihrádce na baterie! Vybité baterie nebo akumulátory ihned vyjměte z výrobku. Uvedení do provozu Zkontrolujte úplnost obsahu dodávky a jeho bezvadný stav. Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku. Vložení a výměna baterií Otevřete přihrádku na baterie Vložte dovnitř...
 • Seite 55: Použití Automatické Nivelace

  Použití automatické nivelace Pro práci s nivelační automatikou postavte výrobek na pevný, vodorovný podklad a přišroubujte ho pomocí závitu 1/4” stativ. Po zapnutí vyrovná automatika nerovnosti v rozmezí samočinné ni- velace ±4°. Nivelace je ukončená jakmile se laserové linie nepo- hybují...
 • Seite 56: Práce Bez Automatické Nivelace

  přidržte tlačítko H až se LED rozsvítí červeně. Nyní je auto- matická nivelace vypnutá, překřížené linie jsou trvale zapnuté - i když se spodní strana výrobku od vodorovné polohy odchyluje o více než 4°. Tento režim můžete zase vypnout stisknutím a přidržením tlačítka až...
 • Seite 57: Práce Se Stativem

  Práce se stativem Stativ poskytuje stabilní, na výšku nastavitelnou základnu pro měření. Přišroubujte výrobek závitem 1/4“ na šroub 1/4” stativu. Údržba a čištění Výrobek nevyžaduje údržbu. POZOR! Neponořujte výrobek nikdy do vody nebo jiných tekutin. Při čištění nesmí vniknout do výrobku vlhkost. Udržujte výrobek v čistotě...
 • Seite 58: Zlikvidování

  Zlikvidování Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlik- vidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů. Zelený bod neplatí pro Německo. Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových mate- riálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené...
 • Seite 59: Záruka

  Baterie / akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie / akumulátory u komunální...
 • Seite 60 Legenda použitých piktogramov ....Strana 62 Úvod ..................Strana 62 Používanie v súlade s určeným účelom ......Strana 63 Popis častí ................Strana 63 Obsah dodávky ..............Strana 64 Technické údaje ..............Strana 64 Bezpečnostné upozornenia ......Strana 65 Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumulátorových batérií...
 • Seite 61: Legenda Použitých Piktogramov

  Legenda použitých piktogramov Prečítajte si návod na obsluhu. Nebezpečenstvo explózie! Noste ochranné rukavice! Pozor! Chráňte sa pred laserovým žiarením! Nepozerajte do laserového lúča! Krížový líniový laser Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 62: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku. Používanie v súlade s určeným účelom Výrobok je vhodný na stanovenie a kontrolovanie vodorovných a zvis- lých línií. Výrobok je vhodný výlučne na prevádzku v uzatvorených miestach nasadenia.
 • Seite 63: Obsah Dodávky

  Obsah dodávky 1 krížový laser 1 statív 2 1,5 V-batérie, typ AA 1 návod na používanie Technické údaje Prevádzkové napätie: (jednosmerný prúd) Pracovná oblasť minimálne Presnosť nivelácie +/- 0,5 mm/m Samonivelačná oblasť typicky: ± 4° Čas nivelácie typicky: cca. 4 sekundy Prevádzková...
 • Seite 64: Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnostné upozornenia NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA! Obalový materiál (napr. fólie alebo polystyrén) nesmie byť používaný na hranie. Obalový materiál držte vždy mimo dosahu detí. Obalový materiál nie je hračka. Nepoužívajte merací nástroj v okolí s nebezpečenstvom explózie, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy. Vo výrobku môžu byť...
 • Seite 65 Počas transportu merací nástroj vypnite. Pri vypnutí je kyvadlová jednotka zablokovaná, pretože by sa pri silných pohyboch mohla poškodiť. Merací nástroj držte v bezpečnej vzdialenosti od kardiostimuláto- rov. Magnet vo vnútri meracieho nástroja vytvára pole, ktoré môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov. Držte merací...
 • Seite 66: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Batérií / Akumulátorových Batérií

  Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumulátorových batérií NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA! Batérie / aku- mulátorové batérie držte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nenabíjateľné ba- térie nikdy znova nenabíjajte. Batérie / akumulátorové batérie neskratujte a / alebo neotvárajte. Následkom môže byť...
 • Seite 67: Uvedenie Do Prevádzky

  Riziko poškodenia produktu Používajte výhradne uvedený typ batérií / akumulátorových batérií! Vložte batérie / akumulátorové batérie podľa označenia polarity (+) a (-) na batérii / akumulátorovej batérii a výrobku. Pred vložením vyčistite kontakty na batérii / akumulátorovej batérii a v priečinku pre batérie! Vybité...
 • Seite 68: Za-/Vypnutie

  Za-/vypnutie Pre zapnutie výrobku posuňte spínač LOCK do pozície . Ihneď po zapnutí vysiela produkt dve laserové línie z výstupného otvoru pre laserový lúč Pre vypnutie výrobku posuňte spínač LOCK do pozície . Pri vypnutí je kyvadlová jednotka zablokovaná. Používanie nivelačnej automatiky Pre používanie nivelačnej automatiky postavte výrobok na vodo- rovnú, pevnú...
 • Seite 69: Používanie Jednotlivých Línií A Skrížených Línií

  Používanie jednotlivých línií a skrížených línií Keď sa výrobok nachádza v automatickej nivelácii a spodná strana meracieho nástroja sa odchyľuje menej ako 4° od vodo- rovnej (zelená LED svieti), opatrne stlačte tlačidlo H , aby ste za- resp. vypli horizontálnu líniu. Zodpovedajúc tomu stlačte tlačidlo V , aby ste za- resp.
 • Seite 70: Práca Bez Nivelačnej Automatiky

  Práca bez nivelačnej automatiky Spínač LOCK posuňte do pozície . Podržte stlačené tlačidlo H , kým sa nezapne červená LED-kon- trolka . Teraz produkt z výstupného otvoru pre laserový lúč vysiela dve laserové línie, ktoré nie sú nivelované. Práca bez nive- lačnej automatiky je vždy zobrazená...
 • Seite 71: Skladovanie

  Výstupný otvor pre laserový lúč čistite pomocou jemného lase- rového lúča. Pri silnejších znečisteniach odstráňte nečistotu jemne navlhčenou vatovou tyčinkou. Nevyvíjajte pritom silný tlak! Za účelom opravy smie výrobok otvárať iba kvalifikovaný odborník. Opravu meracieho nástroja smie vykonávať iba kvalifikovaný od- borný...
 • Seite 72 Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko. O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa mô- žete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe. Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú...
 • Seite 73: Záruka

  Záruka Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smer- níc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené. Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Zá- ručná...
 • Seite 74 Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 76 Einleitung ................Seite 76 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........... Seite 77 Teilebeschreibung ..............Seite 77 Lieferumfang ................Seite 77 Technische Daten ..............Seite 78 Sicherheitshinweise ............ Seite 78 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ....... Seite 81 Inbetriebnahme .............
 • Seite 75: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Explosionsgefahr! Schutzhandschuhe tragen! Achtung! Schützen Sie sich vor Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken! Kreuzlinienlaser Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 76: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Produkt eignet sich zum Ermitteln und Überprüfen von waagrech- ten und senkrechten Linien. Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet. Jede andere Verwen- dung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 77: Technische Daten

  Technische Daten Betriebsspannung: (Gleichstrom) Arbeitsbereich mindestens Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm / m Selbstnivellierbereich typisch: ± 4° Nivellierzeit typisch: ca. 4 Sekunden Betriebstemperatur: +5 °C–35 °C Relative Luftfeuchte max.: ≤ 90 % Laserklasse: Wellenlänge (λ): 635 nm Maximale Leistung P max: 1 mW Stativaufnahme: Batterien:...
 • Seite 78 befinden. Im Produkt können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Seite 79 Bringen Sie das Messwerkzeug nicht in die Nähe von Herzschritt- machern. Durch den Magnet im Inneren des Messwerkzeugs wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Herzschrittmachern beein- trächtigen kann. Halten Sie das Messwerkzeug fern von magnetischen Datenträgern und magnetisch empfindlichen Geräten. Durch die Wirkung des Magnets kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.
 • Seite 80: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 • Seite 81: Inbetriebnahme

  Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp! Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein. Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen! Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.
 • Seite 82: Ein- / Ausschalten

  Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen. Ein- / Ausschalten Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Das Produkt sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung Zum Ausschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position .
 • Seite 83: Einzellinie Und Gekreuzte Linien Verwenden

  Hinweis: Bei Erschütterungen oder Lageänderungen während des Betriebs wird das Produkt automatisch wieder einnivelliert. Überprüfen Sie nach einer erneuten Nivellierung die Position der waagrechten bzw. senkrechten Laserlinie in Bezug auf Referenz- punkte, um Fehler zu vermeiden. Einzellinie und gekreuzte Linien verwenden Wenn sich das Produkt in der automatischen Nivellierung befindet und die Unterseite des Messwerkzeugs weniger als 4°...
 • Seite 84: Ohne Nivellierautomatik Arbeiten

  Die gekreuzten Linien werden abgeschaltet, sobald die Unterseite des Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waagerechten abweicht, die LED-Kontrollleuchte leuchtet dann wieder rot. Ohne Nivellierautomatik arbeiten Schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Halten Sie die H-Taste gedrückt, bis sich die rote LED-Kontroll- leuchte einschaltet.
 • Seite 85: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Das Produkt ist wartungsfrei. ACHTUNG! Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Produkt dringen. Halten Sie das Produkt sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes Tuch. Reinigen Sie die Laseraustrittsöffnung mit einem sanften Luft- strahl.
 • Seite 86 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmateria- lien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeu- tung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycel- bar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbe- handlung.
 • Seite 87: Garantie

  folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produ- ziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetz- liche Rechte zu.
 • Seite 88 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG02736 Version: 08/ 2017 Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2017 · Ident.-No.: HG02736092017-4 IAN 290958...