Parkside IAN 291812 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 B2
BATTERIDREVET SKRUEMASKINE
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-SCHROEVENDRAAIER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 291812
VISSEUSE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 291812

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 B2 BATTERIDREVET SKRUEMASKINE VISSEUSE SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine ACCU-SCHROEVENDRAAIER AKKU-SCHRAUBER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 291812...
 • Seite 2 Før du læser, vend begge sidene med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de beide pagina‘s met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indholdsfortegnelse Indledning ............2 Anvendelsesområde .
 • Seite 6: Indledning

  Pakkens indhold BATTERIDREVET 1 batteridrevet skruemaskine PAS 4 B2 SKRUEMASKINE PAS 4 B2 1 oplader PAS 4 B2-1 Indledning 1 kuffert Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et 26 bits x 25 mm produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en 2 bits x 50 mm del af dette produkt.
 • Seite 7: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elværktøjer

  Støj- og vibrationsoplysninger: Måleværdien for støj er beregnet iht. EN 60745. Generelle sikkerheds- Det A-vægtede støjniveau for elværktøjet udgør anvisninger til typisk: elværktøjer Lydtrykniveau: 67,8 dB (A) Lydeffektniveau: 78,8 dB (A) ADVARSEL! Usikkerhed K: ► Læs alle sikkerhedsanvisninger og -instruk- pA/WA tioner.
 • Seite 8: Elektrisk Sikkerhed

  2. Elektrisk sikkerhed 3. Personsikkerhed a) Elværktøjets tilslutningsstik skal passe ind i a) Vær opmærksom og bevidst om, hvad du stikkontakten. Stikket må ikke ændres på laver, og arbejd fornuftigt med elværktøjet. nogen måde. Der må ikke bruges adapterstik Brug ikke elværktøjet, hvis du er ukoncentre- sammen med beskyttelsesjordet elværktøj.
 • Seite 9: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  4. Anvendelse og behandling af 5. Anvendelse og behandling af det elværktøjet genopladelige værktøj a) Overbelast ikke elværktøjet. Brug et elværk- a) Oplad kun batterierne med opladere, som tøj, der er egnet til arbejdet. Du arbejder producenten har anbefalet. Hvis du bruger bedre og mere sikkert i det angivne effektom- en oplader, der er beregnet til en bestemt type råde, hvis du bruger det rigtige elværktøj.
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Skrue Maskiner

  Sikkerhedsanvisninger for skrue- Sikkerhedsanvisninger for opladere maskiner Dette produkt kan bruges af ■ børn fra 8 år og derover og af ADVARSEL! personer med nedsatte fysiske, ■ Hold fast i elværktøjet på de isolerede gribeflader, når du arbejder på steder, motoriske eller mentale evner el- hvor skruen kan ramme skjulte elledninger.
 • Seite 11: Før Første Brug

  Montering af dele Før første brug Anvendelsesområde: Opladning af det genopladelige batteri (se fig. A) - Med drejemomentdelen stoppes skruerne auto- matisk, når skruen er strammet. Indstil det nødven- BEMÆRK dige drejemoment inden for de 10 trin. ► Batteriet udleveres delvist opladet. Batteriet - Excenterdelen giver mulighed for at skrue på...
 • Seite 12: Udskiftning Af Bits/Boreindsatser (Se Fig. D)

  Udskiftning af bits/boreindsatser Første brug (se fig. D) Tænd / sluk for boremaskinen Indsætning: Sådan tænder du: ♦ Sæt en bit i værktøjsoptaget ♦ Tryk på TÆND-/SLUK-knappen for at tænde Udtagning: produktet, og bliv ved med at trykke på den. ♦...
 • Seite 13: Vedligeholdelse, Opbevaring Og Rengøring

  Vedligeholdelse, opbevaring Bortskaffelse og rengøring Emballagen består af miljøvenlige mate- rialer, som kan bortskaffes på de lokale ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK genbrugspladser. STØD! Før rengøring skal opladeren tages ud af stikkontakten. Smid ikke elværktøj ud sammen med husholdningsaffaldet! BEMÆRK I henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om affald ►...
 • Seite 14: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Garantiens omfang Garanti for Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge Kompernass Handels GmbH kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden Kære kunde leveringen. På dette produkt får du 3 års garanti fra købsda- Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. toen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes...
 • Seite 15: Service

  Service BEMÆRK ► Ved Parkside- og Florabest-værktøj bedes du ADVARSEL! udelukkende sende den defekte artikel ind ► Få produktet repareret på et serviceværk- uden tilbehør (f.eks. batteri, opbevaringskuf- sted eller af en elektriker og kun med fert, monteringsværktøj osv.). originale reservedele. Derved garanteres På...
 • Seite 16: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type/produktbetegnelse: Batteridrevet skruemaskine PAS 4 B2 Produktionsår: 08 - 2017 Serienummer: IAN 291812 Bochum, 23.08.2017 Semi Uguzlu - kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling. │ ■...
 • Seite 17 Table des matières Introduction ........... . . 14 Utilisation conforme à...
 • Seite 18: Introduction

  VISSEUSE SANS FIL PAS 4 B2 Renvoi d'angle Accessoire de coupe Introduction Embouts et rallonge pour embouts Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel Matériel livré appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit 1 Visseuse sans fil PAS 4 B2 de grande qualité.
 • Seite 19: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Informations relatives aux bruits et aux vibrations : Avertissements de La valeur mesurée pour le bruit a été déterminée sécurité généraux conformément à la norme EN 60745. Le niveau pour l'outil de bruit A pondéré typique de l'outil électrique est de : AVERTISSEMENT ! Niveau de pression ►...
 • Seite 20: Sécurité Des Personnes

  Il existe un risque accru de choc électrique si d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre votre corps est relié à la terre. l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à c) Ne pas exposer les outils à...
 • Seite 21: Utilisation Et Manipulation De L'outil À Accu

  c) Débrancher la fiche de la prise de courant 5. Utilisation et manipulation de et/ou l'accu amovible avant de procéder l'outil à accu à tout réglage sur l'appareil, changement a) Charger les accus uniquement avec les char- d'accessoires ou avant de ranger l'outil. Cette geurs recommandés par le fabricant.
 • Seite 22: Consignes De Sécurité Relatives Aux Visseuses

  Consignes de sécurité relatives aux DANGER ! visseuses ■ Avant chaque utilisation, vérifiez que le capot de protection se trouve dans un état impec- AVERTISSEMENT ! cable et que la lame de coupe soit bien fixée. ■ Tenir l'outil par les surfaces de préhen- ■...
 • Seite 23: Avant La Mise En Service

  Monter les accessoires Avant la mise en service But d'utilisation : Recharger l'accu de l'appareil (voir fig. A) - Le contrôleur de couple stoppe automatique- ment le vissage dès que la vis est bien vissée. REMARQUE Réglez pour cela le contrôleur sur l'un des ►...
 • Seite 24: Remplacer Les Embouts / Inserts De Vissage (Voir Fig. D)

  Remplacer les embouts / inserts de Mise en service vissage (voir fig. D) Allumer/éteindre la visseuse à accu Mise en place : Mise en marche : ♦ Placez un embout dans le porte-outil ♦ Pour la mise en service de l'appareil, appuyez Retrait : sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT et mainte-...
 • Seite 25: Entretien, Stockage Et Nettoyage

  Entretien, stockage et Mise au rebut nettoyage L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLEC- par le biais des services de recyclage TROCUTION ! Avant tous travaux de locaux. nettoyage, retirez le chargeur de la prise secteur. Ne jetez pas les outils électriques REMARQUE dans les ordures ménagères !
 • Seite 26: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  Étendue de la garantie Garantie de L’appareil a été fabriqué avec soin conformément Kompernass Handels GmbH à des directives de qualité strictes et consciencieu- Chère cliente, cher client, sement contrôlé avant sa livraison. Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date La prestation de garantie est valable pour des d’achat.
 • Seite 27: Service Après-Vente

  IAN 291812 communiquée. REMARQUE Importateur ► Pour outils Parkside et Florabest, veuillez Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante ne renvoyer que l'article défectueux, sans n’est pas une adresse de service après-vente. accessoire (par ex. sans accu, mallette de Veuillez d’abord contacter le service mentionné.
 • Seite 28: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 61000-3-3:2013 Type / désignation de l'appareil : Visseuse sans fil PAS 4 B2 Année de fabrication : 08 - 2017 Numéro de série : IAN 291812 Bochum, le 23/08/2017 Semi Uguzlu, responsable qualité Sous réserve de modifications techniques à des fins de perfectionnement.
 • Seite 29 Inhoud Inleiding ............26 Gebruik in overeenstemming met bestemming .
 • Seite 30: Inleiding

  ACCU-SCHROEVENDRAAIER Hoek-opzetstuk Snij-opzetstuk PAS 4 B2 Bits en bitverlengstukken Inleiding Inhoud van het pakket Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 1 accu-schroevendraaier PAS 4 B2 nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor 1 oplader PAS 4 B2-1 een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product.
 • Seite 31: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  Geluids- en trillingsgegevens: De meetwaarde voor het geluid is vastgesteld con- Algemene veiligheids- form EN 60745. Het A-gewogen geluids niveau voorschriften voor elek- van het elektrische gereedschap bedraagt gemid- trische gereedschappen deld: Geluidsdrukniveau: = 67,8 dB (A) WAARSCHUWING! Geluidsvermogensniveau: L = 78,8 dB (A) ►...
 • Seite 32: Veiligheid Van Personen

  Er bestaat een verhoogd risico op elektrische Als u bij het dragen van het elektrische gereed- schokken als uw lichaam geaard is. schap uw vinger op de aan-/uitknop houdt of het elektrische gereedschap ingeschakeld op c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van de netvoeding aansluit, kan dit tot ongelukken regen of vocht.
 • Seite 33: Gebruik En Behandeling Van Het Accugereedschap

  c) Haal de stekker uit het stopcontact of verwij- 5. Gebruik en behandeling van het der een afneembare accu, voordat u instel- accugereedschap lingen aan het apparaat verricht, hulpstukken a) Laad de accu uitsluitend op met een oplader verwisselt of het elektrische gereedschap die door de fabrikant wordt aanbevolen.
 • Seite 34: Veiligheidsvoorschriften Voor Schroefmachines

  Veiligheidsvoorschriften voor GEVAAR! schroefmachines ■ Controleer vóór elk gebruik of de bescherm- kap in onberispelijke toestand is en of het WAARSCHUWING! snijblad stevig vastzit. ■ Pak het gereedschap alleen vast aan de ■ Gebruik altijd snijbladen van de juiste grootte geïsoleerde greepvlakken wanneer u werk- en met een passend asgat.
 • Seite 35: Vóór De Ingebruikname

  Opzetstukken monteren Vóór de ingebruikname Gebruiksdoel: Accu van het apparaat opladen (zie afb. A) - Met het draaimoment-opzetstuk stopt het schroeven automatisch zodra de schroef is vast- OPMERKING gedraaid. Stel het daarvoor vereiste draaimoment ► De accu wordt deels opgeladen geleverd. in.
 • Seite 36: Bitjes/Schroefmachinehulpstukken Verwisselen (Zie Afb. D)

  Bitjes/schroefmachinehulpstukken Ingebruikname verwisselen (zie afb. D) Accuschroefmachine in-/uitschakelen Inzetten: Inschakelen: ♦ Plaats een bit in de bithouder ♦ Druk voor inschakeling van het apparaat op Verwijderen: de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt. ♦ Trek de bit uit de bithouder Uitschakelen: Snijblad verwisselen (zie afb.
 • Seite 37: Onderhoud, Opslag En Reiniging

  Onderhoud, opslag en reiniging Afvoeren De verpakking bestaat uit milieuvriende- WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR lijke materialen, die u via de plaatselijke ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor reini- recyclepunten kunt afvoeren. ging de stekker van de oplader uit het stopcontact. OPMERKING Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! ►...
 • Seite 38: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Garantieomvang Garantie van Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor- Kompernaß Handels GmbH men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd Geachte klant, en voorafgaand aan de levering nauwkeurig U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de gecontroleerd. aankoopdatum.
 • Seite 39: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.be bestaat en wanneer het is opgetreden. IAN 291812 OPMERKING ► Bij gereedschap van Parkside en Florabest: retourneer a.u.b. uitsluitend het defecte artikel Importeur zonder accessoires (bijv. accu, opbergkoffer, Let op: het volgende adres is geen serviceadres. montagegereedschap, enz.).
 • Seite 40: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type / apparaatbeschrijving: Accu-schroevendraaier PAS 4 B2 Productiejaar: 08 - 2017 Serienummer: IAN 291812 Bochum, 23-08-2017 Semi Uguzlu - kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. ■ 36   ...
 • Seite 41 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............38 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 42: Einleitung

  Lieferumfang AKKU-SCHRAUBER PAS 4 B2 1 Akku-Schrauber PAS 4 B2 Einleitung 1 Ladegerät PAS 4 B2-1 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Koffer Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 26 Bits x 25 mm Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 2 Bits x 50 mm Teil dieses Produkts.
 • Seite 43: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Geräusch- und Vibrationsinformationen: Der Messwert für das Geräusch wurde entspre- Allgemeine chend EN 60745 ermittelt. Der A-bewertete Sicherheitshinweise Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt für Elektrowerkzeuge typischerweise: Schalldruckpegel: = 67,8 dB (A) WARNUNG! Schallleistungspegel: = 78,8 dB (A) ► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An- Unsicherheit K: = 3 dB weisungen.
 • Seite 44: Sicherheit Von Personen

  c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen zeugs den Finger am Schalter haben oder das oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Strom- in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines versorgung anschließen, kann dies zu Unfällen elektrischen Schlages. führen.
 • Seite 45: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 5. Verwendung und Behandlung des und/oder entfernen Sie einen abnehmba- Akkuwerkzeugs ren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln die vom Hersteller empfohlen werden. Durch oder das Elektrowerkzeug weglegen.
 • Seite 46: Sicherheitshinweise Für Schrauber

  Sicherheitshinweise für Schrauber GEFAHR! ■ Verwenden Sie immer Schneideblätter in der WARNUNG! richtigen Größe und mit passender ■ Halten Sie das Gerät an den isolierten Aufnahmebohrung. Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausfüh- ren, bei denen die Schraube verborgene Sicherheitshinweise für Ladegeräte Stromleitungen treffen kann.
 • Seite 47: Vor Der Inbetriebnahme

  Aufsätze montieren Vor der Inbetriebnahme Verwendungszweck: Geräte-Akku laden (siehe Abb. A) - Mit dem Drehmoment-Aufsatz wird das HINWEIS Schrauben automatisch gestoppt, sobald die ► Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Laden Schraube festgezogen ist. Stellen Sie dafür das Sie den Akku vor der Inbetriebnahme benötigte Drehmoment innerhalb der 10 Stufen idealerweise mindestens 1 Stunde auf.
 • Seite 48: Bits / Schraubendreheinsätze Auswechseln (Siehe Abb. D)

  Bits / Schraubendreheinsätze Inbetriebnahme auswechseln (siehe Abb. D) Akkuschrauber ein- / ausschalten Einsetzen: Einschalten: ♦ Setzen Sie einen Bit in die Werkzeugaufnahme ♦ Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes ein. den EIN- / AUS-Schalter und halten Sie ihn Entnehmen: gedrückt. ♦...
 • Seite 49: Wartung, Lagerung Und Reinigung

  Wartung, Lagerung und WARNUNG! Reinigung ■ Demontieren Sie die Aufsätze vor dem Reini- gen. Säubern Sie diese mit einem trockenen WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Tuch. Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten das ■ Lagern Sie das Gerät und Zubehörteile stets Ladegerät aus der Steckdose. sauber, staubfrei und trocken.
 • Seite 50: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantieumfang Garantie der Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien Kompernaß Handels GmbH sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, haft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 51: Service

  Importeur HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst senden Sie bitte ausschließlich den defekten die benannte Servicestelle. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 52: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Schrauber PAS 4 B2 Herstellungsjahr: 08 - 2017 Seriennummer: IAN 291812 Bochum, 23.08.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 53 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2017 · Ident.-No.: PAS4B2-082017-1 IAN 291812...

Diese Anleitung auch für:

Pas 4 b2

Inhaltsverzeichnis