Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PSSA 3.6 C3 Originalbetriebsanleitung

Akku-stabschrauber
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PSSA 3.6 C3:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 C3
CORDLESS SCREWDRIVER
Translation of the original instructions
SLADDLÖS STAVSKRUVDRAGARE
Översättning av bruksanvisning i original
VISSEUSE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-STABSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 104021
AKKUKÄYTTÖINEN RUUVINVÄÄNNIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERIDREVEN BOREMASKINE
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-STAAFSCHROEFMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSA 3.6 C3

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 C3 CORDLESS SCREWDRIVER AKKUKÄYTTÖINEN RUUVINVÄÄNNIN Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖS STAVSKRUVDRAGARE BATTERIDREVEN BOREMASKINE Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning VISSEUSE SANS FIL ACCU-STAAFSCHROEFMACHINE Traduction des instructions d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. During production, Extent of the delivery ......5 this equipment has been checked for qual- Overview ........
 • Seite 5: General Description

  General description Overview The illustration of the princi- 1 Spring sleeve pal functioning parts can be 2 Torque setting found on the front and back 3 Battery Indicator foldout pages. (not visible) 4 Release key for handle setting Extent of the delivery 5 Torch 6 Handle Carefully unpack the appliance and check...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data vibration emission value may also be used for a preliminary exposure assessment. Unit Warning: The vibration emission Motor voltage ....3.6 V 1.5 Ah Rated speed (n ) .......200 min value may differ during actual use Torque ........max. 4 Nm of the power tool from the stated Protection class ......
 • Seite 7: General Safety Instructions For Power Tools

  Symbols on the unit 1) WORK AREA SAFETY a) Keep work area clean and well Before using for the first time, care- lit. Cluttered or dark areas invite ac- fully read through the user manual. cidents. b) Do not operate power tools in Do not dispose of the device explosive atmospheres, such as with the battery installed in...
 • Seite 8 outdoors, use an extension cord footing and balance at all times. suitable for outdoor use. Use of a This enables better control of the pow- cord suitable for outdoor use reduces er tool in unexpected situations. f) Dress properly. Do not wear the risk of electric shock.
 • Seite 9 e) Maintain power tools. Check c) Keep the unused battery away for misalignment or binding from paper clips, coins, keys, of moving parts, breakage of nails, screws and other small parts and any other condition metal objects, which could cause that may affect the power tool’s bridging of the contacts.
 • Seite 10: Correct Handling Of The Battery Charger

  Correct handling of the bat- and the entry of water increase the risk tery charger of electric shock. h) Operate the charger only with This appliance can be used by the appropriate original bat- persons with reduced physical, teries. Charging other batteries may sensory or mental capabili- result in injuries and risk of fire.
 • Seite 11: Charging The Battery

  Initial Operation Ensure that the equipment is charged for no longer than 3 hours Switching ON and OFF without interruption. The battery and equipment could be damaged and they consume energy unneces- 1. Press the on/off switch (8) to start sarily in case of longer charging the device.
 • Seite 12: Inserting/Replacing Bits

  Handle setting 4. Switch lock: Bring direction switch to neutral position. Prior to commencing any work Direction switch may only be activat- on the device, bring the direction ed at a standstill to prevent damage switch ( 9) to the neutral position to the transmission.
 • Seite 13: Maintenance

  • Keep the ventilation slits, motor hous- Do not dispose of the device ing and handles on the equipment with the battery installed in clean. To do this, use a damp cloth or household waste, fire (risk of brush. explosion) or water. Damaged Never use cleaning agents or solvents, batteries may damage the envi- which can cause irreparable damage...
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 104021...
 • Seite 16: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........16 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Olet Käyttötarkoitus ......16 valinnut laadukkaan tuotteen. Yleinen kuvaus ......17 Tämän laitteen laatua on tarkastettu val- Toimituksen laajuus ......17 mistuksen aikana ja siihen on suoritettu Übersicht ........17 lopputarkastus. Laitteesi toimintakyky on Toiminto ........
 • Seite 17: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Übersicht Kuvat ensimmäisellä kään- 1 Jousiholkki nettävällä sisäsivulla. 2 Vääntömomentin säätö 3 Lataustilan näyttö Toimituksen laajuus (ei näkyvissä) 4 Kahvasäädön vapautuspainike Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, onko se 5 Taskulamppu täydellinen. 6 Kahva Poista pakkausmateriaali määräysten mukai- 7 Latausliitäntä sesti.
 • Seite 18: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot laitteeseen vertaillessa. Esitetyn värähtelyn päästöarvoa voi käyt- Laite tää myös alustavaan pysähdyksen arvioin- Moottorijännite ....3,6 V 1,5 Ah tiin. Joutokäyntinopeus (n ) ....200 min Varoitus: Vääntömomentti ....maks. 4 Nm Suojaluokka ........Värähtelyn päästöarvo voi sähkö- Paino (ilman laturia) ....0,43 kg käyttöisen työkalun todellisen käy- Äänen painetaso (L ) .....
 • Seite 19: Yleiset Turvallisuusviitteet

  Laitteessa olevien kuvien selitys: 1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS a) Pidä työpaikka puhtaana ja Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa huolehdi riittävästä valaistuk- huolellisesti läpi. sesta. Epäpuhtaus ja huono valaistus Akku sisältää haitallisia ainei- työpaikalla voivat johtaa loukkaantumi- siin. b) Älä työskentele sähkölaitteella räjähdysvaarallisella alueella, Suojaluokka III jossa on helposti syttyviä...
 • Seite 20 vedä kaapelia irti pistorasiasta laitteen sähköihin, vaikka sitä ei ole kyt- kaapelista vetämällä vaan pidä ketty pois päältä, voi se johtaa loukaan- silloin kiinni pistokkeesta. Varo, tumiseen. ettei kaapeli joudu kuumuuteen, d) Poista kaikki säätötyökalut ja siihen ei pääse öljyä eikä terä- ruuvivääntimet ennen sähkölait- teen kytkentää.
 • Seite 21 e) Hoida sähkölaitetta huolella. avaimia, nauloja, ruuveja tai Tarkista, että kaikki liikkuvat muitia pieniä metalliesineitä, osat toimivat kunnolla, osissa jotka voisivat olla siltana johta- ei ole vikaa eikä sähkölaitteen maan virtaa. Oikosulku akkukontak- toiminto ole häiriintynyt. Korjauta tien välillä voi aiheuttaa palovammoja vialliset osat laitteen käyttöä...
 • Seite 22: Akun Latauslaitteen Oikea Käyttö

  Akun latauslaitteen oikea den akkujen käyttö voi aiheuttaa louk- käyttö kaantumisia tai palovaaran. Varo, ettei laturi vioitu. Se voi ai- a) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sel- heuttaa oikosulkuja. laisten henkilöiden käytettäväk- Laturia ei saa käyttää syttyvällä si, joilla on rajoittuneet fyysiset, alustalla (esim.
 • Seite 23: Akun Lataaminen

  Akun lataustilan • Laitteen lataaminen on sallittua vain tarkastaminen pienoisjännitteellä (Safety Extra Low Voltage) laitteessa olevan merkinnän mukaisesti. Lataustilanäyttö (3) kertoo akkujen lataustilan. • Lataa akku ennen ensimmäistä käyt- tökertaa. Älä lataa akkua useampaa • Kun painat virtakytkintä, laite näyttää kertaa peräkkäin vain osittain.
 • Seite 24: Vääntömomentin Säätö

  1. Työnnä haluttu ruuvauskärki (14) Laitteen kahva voidaan lukita kahteen eri tai ruuvauskärjen pidin (15) ruu- asentoon: vauskärjen kiinnitykseen (11). Se Pistooliasento lukittuu kuuluvasti. Sauva-asento 2. Irrota ruuvauskärki tai ruuvauskär- jen pidin vetämällä jousiholkkia Paina vapautuspainiketta PRESS (4) (1) taaksepäin. ja pyöritä...
 • Seite 25: Huolto

  Huolto töystävälliseen kierrätykseen. Lisätietoa saa paikallisesta jätehuoltoliikkeesä tai • Puhdistin ei tarvitse huoltoa. asiakaspalvelustamme. • Hoidamme rikkinäisen, meille lähetetyn Säilytys laitteen hävittämisen maksutta. Varaosat/Tarvikkeet • Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottuvilta. Varaosia ja lisävarusteita voi • Akku täytyy poistaa laitteesta pitempiai- tilata osoitteesta kaista säilytystä...
 • Seite 26: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa ja tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. terä, akkua ja vetopyörää) eikä myöskään kaen 3 vuoden takuu. Siinä...
 • Seite 27: Korjaus-Huolto

  Service-Center taanotto-ongelmien ja lisäkustannuksien välttämiseksi on käytettävä ehdottomasti annettua osoitetta. Varmista, että lä- Huolto Suomi hetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 104021 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- Maahantuoja teydessä...
 • Seite 28: Introduction

  Innehållsförteckning Introduction Introduction ....... 28 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Ändamål ........28 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....29 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......29 under tillverkningen och genomgått slu- Översikt ........29 tavsyning.
 • Seite 29: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt Bilderna finns på den främre 1 Fjäderhylsa utfäll bara sidan. 2 Vridmomentinställning 3 Laddningsnivåindikator Leveransomfattning (syns inte) 4 Upplåsningsknapp för inställning Packa upp maskinen och kontrollera att den av handtaget är komplett: 5 Ficklampsglas Avfallshantera emballaget korrekt. 6 Handtag 7 Laddningsuttag Sladdlös stavskruvdragare...
 • Seite 30: Tekniska Data

  Tekniska data användas för jämförelse av ett elverktyg med ett annat. Det angivna vibrationsvär- Apparat det kan även användas för en inledande Motorspänning ....3,6 V 1,5 Ah bedömning av påverkan. Tomgångsvarvtal (n ) ....200 min Varning: Vridmoment ......max. 4 Nm Skyddsklass ........
 • Seite 31: Allmänna Säkerhetshänvisningar För Elverktyg

  Bildzeichen auf dem Gerät: 1) ARBETSPLATSSÄKERHET a) Håll arbetsområdet rent och väl Läs igenom bruksanvisningen nog- upplyst. Röriga eller alltför mörka ar- grant för idrifttagning. betsområden kan leda till olycksfall. b) Arbeta inte med elverktyget i Elektriska apparater och batte- explosionsutsatta miljöer, där rier hör inte hemma bland hus- det finns brännbara vätskor,...
 • Seite 32 da för utomhusbruk. Gör Du det, are att kontrollera elverktyget om något oväntat skulle inträffa. minskar risken för elektriska stötar. f) Om det inte går att undvika att f) Använd lämpliga kläder. An- använda elverktyget i fuktig vänd inga vida klädesplagg miljö, skall Du använda en jord- eller smycken.
 • Seite 33 innan Du använder elverktyget. skruvar eller andra små metall- föremål som kan förorsaka en Många olyckor har sin orsak i dåligt överbryggning av kontakterna. skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen vassa och En kortslutning mellan ackumulatorkon- rena. Noggrant skötta skärverktyg takterna kan leda till brännskador eller med vassa skärkanter fastnar mindre brand.
 • Seite 34: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  Korrekt handhavande av mulatorer. Laddning av andra ack- ackumulatorladdaren umulatorer kan förorsaka skador och brand. a) Denna enhet kan användas av Undvik att skada ackumulatorn däröver samt av personer med mekaniskt. Det kan förorsaka invän- begränsade fysiska, sensoriska dig kortslutning. eller mentala förmågor eller Laddaren får inte användas på...
 • Seite 35: Ladda Upp Batteriet

  Överbelastningsskydd: En skyddsfunktion • Produkten försörjs endast med SELV (Safety Extra Low Voltage, skyddslåg- stänger av produkten om den överbelastas. spänning) enligt märkningen på pro- Släpp På/Av-knappen och vänta i några sek- dukten. under innan du kopplar på produkten igen. •...
 • Seite 36: Sätta In/Byta Ut Bits

  Sätta in/byta ut bits Inställning av handtag Sätt alltid riktningsomkopplaren ( Sätt alltid riktningsomkopplaren ( 9) på läget i mitten när du ska utföra 9) på läget i mitten när du ska utföra något arbete på produkten så att något arbete på produkten så att den den inte kan sättas på...
 • Seite 37: Underhåll

  • Håll ventilationsöppningar, motorkåpa • Skrota ackumulatorer i urladdat till- och handtag rena. Använd en fuktig stånd. Öppna inte ackumulatorn. trasa eller en borste. • Skrota ackumulatorer enligt lokala före- Använd inte rengörings- eller lösnings- skrifter. Lägg ackumulatorerna i en s.k. medel - detta kan orsaka skador som batteriholk, för miljövänlig återvinning.
 • Seite 38: Garanti

  Garanti lerats noggrant före utleverans. Bästa kund! Garantin avser material- eller tillverknings- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti fel. Denna garanti omfattar inte produkt- delar som är utsatta för ett normalt slitage efter inköpsdatumet. I händelse av defekter hos denna produkt och därför kan betraktas som förbruknings- omfattas du av lagstadgade rättigheter delar eller skador på...
 • Seite 39: Reparationsservice

  Service-Center mottagningsproblem och extrakostna- der ber vi dig använda dig uteslutande Service Sverige av den meddelade adressen. Kontroll- era att försändelsen inte skickas ofran- Tel.: 0770 930739 kerad, som skrymmande gods, express E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 104021 eller med annan specialfrakt. Skicka in produkten med samtliga tillbehör som Service Suomi du fick med vid köpet, och tänk på...
 • Seite 40: Introduktion

  Indhold Introduktion Introduktion ....... 40 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ....40 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ....41 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......41 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Oversigt ........41 der produktionen og det blev underkastet Funktionsbeskrivelse .......
 • Seite 41: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Oversigt Illustrationerne finder du på 1 Fjedermuffe den forreste foldeudside. 2 Indstilling af drejemoment 3 Visning af ladetilstand Leveringsomfang (ikke synlig) 4 Aktiveringsknap til indstilling af Kontrollér indholdet ved udpakningen af greb maskinen: 5 Lommelygteglas Bortskaf indpakningsmaterialet forskriftsmæs- 6 Greb sigt.
 • Seite 42: Tekniske Data

  Tekniske data og kan anvendes til sammenligning af et el-værktøj med et andet. Apparat Den anførte svingningsemissionsværdi kan Motorspænding ....3,6 V 1,5 Ah også anvendes til en indledende vurdering af afbrydelsen. Tomgangshastighed (n ) .... 200 min Omdrejningsmoment .... maks. 4 Nm Advarsel: Svingningsemissions- Kapslingsklasse ......
 • Seite 43: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Billedtegn på apparatet netdrevne el-værktøjer (med forsyningska- bel) og akku-drevne el-værktøjer (uden Læs betjeningsvejledningen grun- forsyningskabel). digt igennem inden den første 1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN ibrugtagning. a) Sørg for at dit arbejdsområde Smid ikke apparatet med isat er rent og godt belyst. Uorden og akku i husholdningsaffaldet.
 • Seite 44 ningen eller rykke i ledningen sørg for, at maskinen ikke er tændt når for at trække stikket ud af kon- den sluttes til nettet, fordi dette kan takten. Beskyt ledningen mod medføre ulykker. varme, olie, skarpe kanter eller d) Fjern indstillingsværktøj og maskindele, der er i bevægelse.
 • Seite 45 skinen eller ikke har gennem- brandfare, hvis der anvendes andre læst disse instrukser, benytte akku’er. maskinen. El-værktøj er farligt, hvis b) Anvend kun de dertil beregnede akku’er i elværktøjerne. Brug af det benyttes af ukyndige personer. e) E-værktøjet bør vedligeholdes andre akku’er kan medføre kvæstelser omhyggeligt.
 • Seite 46: Rigtig Omgang Med Akku-Opladeren

  mekanisk beskadigelse af ak- g) Hold opladeren ren og væk fra ku’en. Der er fare for kortslutning og fugtighed og regn. Benyt aldrig opladeren udendørs. Snavs og der kan udtræde dampe, som irriterer luftvejene. Sørg for frisk luft og opsøg indtrængning af vand forøger risikoen for et elektrisk stød.
 • Seite 47: Opladning Af Batteri

  Ibrugtagning Vær opmærksom på, at apparatet ikke bliver ladet op i mere end 3 ti- Tænd/sluk mer uafbrudt. Akku og apparatet kan tage skade ved længere lade- tid og du forbruger unødig energi. 1. Tryk på tænd-/slukknappen Ved overopladning bortfalder ga- (8) for at tænde for produktet.
 • Seite 48: Indsætning/Udskiftning Af Bits

  3. Venstreløb: Stil drejeret- 2. Start med et af de mindste dreje- ningskontakten (9) til momenttrin, og sæt det op efter- venstre. hånden. 4. Startspærre: Stil drejeretnings- kontakten på midterstillingen. Det nødvendige drejemoment er afhængigt af: Drejeretningskontakten må kun ak- - type og hårdhed for materialet, tiveres i stilstand, så...
 • Seite 49: Rengøring

  Bortskaffelse/ Rengøring miljøbeskyttelse Gennemfør regelmæssigt følgende vedli- geholdelses- og rengøringsarbejder. Der- Aflever maskine, tilbehør og emballage til igennem er en lang og tilforladelig brug miljøvenligt genbrug. garanteret: Opladere hører ikke i husholdnings- Apparatet må hverken sprø- affaldet. jtevaskes med eller dyppes i vand.
 • Seite 50: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- dele eller for beskadigelser på skrøbelige købsdato.
 • Seite 51: Reparations-Service

  Service-Center er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt. For Service Danmark at undgå problemer med modtagelsen og ekstra omkostninger, bedes du ube- Tel.: 32 710005 tinget benytte den adresse, som du får E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 104021 meddelt.
 • Seite 52: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 52 Domaine d’utilisation ....52 Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Description générale ....53 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Volume de la livraison ....53 produit de qualité supérieure. Vue d‘ensemble ......53 La qualité...
 • Seite 53: Description Générale

  Description générale Vue d‘ensemble Vous trouverez les illustrations 1 Douille élastique sur la page de rabat avant. 2 Réglage du moment de rotation 3 Indicateur de batterie Volume de la livraison (non visible) 4 Bouton de déblocage pour le Déballez l’appareil et vérifiez que la livrai- réglage de la poignée son est complète.
 • Seite 54: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques La valeur d’émission d’oscillation donnée a techniques été mesurée d’après une procédure d’essai aux normes et peut être utilisée pour com- Appareil parer un outil électrique avec un autre outil. L’indication du fait que la valeur totale de Tension de moteur .... 3,6 V 1,5 Ah Vitesse de rotation à...
 • Seite 55: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  Consignes de sécurité géné- Symbole d’interdiction (l’interdiction rales pour outils électriques est précisée à la place des guille- mets) et indications relatives à la AVERTISSEMENT ! Lisez toutes prévention de dommages. les consignes de sécurité et les instructions. Des omissions Symboles de remarque et informa- tions permettant une meilleure utili- lors de l‘observation des consignes...
 • Seite 56 2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE décharge électrique. f) Si l‘utilisation de l‘outil élec- a) La fiche de raccordement de trique ne peut pas être évitée l‘outil électrique doit convenir à dans un environnement humide, la prise de courant. La fiche ne utilisez un dispositif à courant différentiel résiduel avec un doit pas être modifiée de quelle manière que ce soit.
 • Seite 57 en marche lorsque vous le connectez, et doit être réparé. c) Retirez la fiche de la prise de cela peut entraîner un accident. d) Retirez les outils de réglage ou courant et / ou retirez l‘accumu- la clé à écrous avant de mettre lateur avant d‘entreprendre des l‘outil électrique sous tension.
 • Seite 58: Maniement Correct Du Chargeur D'accu

  dangereuses. de liquide provenant de l‘accumulateur h) Tenez l’outil par ses surfaces peuvent entraîner des irritations de la de prise isolées pendant toute peau ou des brûlures. opération où l’outil utilisé peut toucher des câbles électriques 6) SERVICE cachés ou son propre cordon. Le a) Ne laissez réparer votre outil contact avec un fil sous tension peut électrique que par des profes-...
 • Seite 59: Opération De Chargement

  de connaissances à condition qu‘avec l‘accumulateur original qu’elles aient reçu une supervi- adéquat. Le chargement d‘un autre ac- sion ou des instructions concer- cumulateur peut entraîner des blessures nant I’utilisation de I’appareil ou déclencher un incendie. en toute sécurité et qu’elles com- Evitez les dommages mécaniques prennent les dangers encourus.
 • Seite 60: Recharger La Batterie

  Ne procédez à la charge qu’avec le (3) est allumé : Le voyant LED rouge est allumé : chargeur ci-joint. Faites attention à ce que l’appareil ne soit pas chargé La batterie est en charge. Le voyant LED vert s’allume : sans interruption pendant plus de 3 heures.
 • Seite 61: Régler Le Sens De Rotation

  Régler le sens de rotation 3. Retirez l’embout ou le porte em- bout du logement des embouts Grâce à l’interrupteur de réglage du sens (11) en tirant sur la douille de rotation, vous pouvez choisir le sens élastique (1). Relâchez la douille de rotation de l’appareil (à...
 • Seite 62: Utilisation Comme Lampe De Poche

  Appuyez sur le bouton de déver- chiffon humide ou une brosse. rouillage PRESS (4) et tournez la N‘utilisez aucun produit de nettoyage poignée (6) de l’appareil à 180 °. ou solvant. Vous pourriez endommager Elle s’enclenche de manière au- irréparablement l‘appareil. dible.
 • Seite 63: Elimination Et Protection De L'environnement

  Elimination et protection Pièces de rechange/ de l’environnement Accessoires Respectez la réglementation relative à la Vous obtiendrez des pièces de protection de l’environnement (recyclage) rechange et pour l’élimination de l’appareil, des acces- des accessoires à l’adresse soires et de l’emballage. www.grizzly-service.eu Les appareils n’ont pas leur place dans les ordures ménagères.
 • Seite 64: Garantie

  Garantie Durée de garantie et demande lé- gale en dommages-intérêts Chère cliente, cher client, La durée de garantie n’est pas prolongée Ce produit bénéficie d’une garantie de par la garantie. Ce point s’applique aussi aux pièces remplacées et réparées. Les 3 ans, valable à...
 • Seite 65: Service Réparations

  Attention: veuillez renvoyer à notre agence • Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le de service votre appareil nettoyé et avec numéro d’identification (par exemple une note indiquant le défaut constaté. IAN 104021) comme preuve d’achat. Les appareils envoyés en port dû...
 • Seite 66: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........66 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Doeleinden ........ 66 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....67 een hoogwaardig apparaat gekozen. Omvang van de levering ....67 Dit apparaat werd tijdens de productie op Overzicht ........
 • Seite 67: Algemene Beschrijving

  Algemene beschrijving Overzicht De afbeeldingen kunt u vin- 1 Veerhuls den op de voorste uitklappa- 2 Instelling draaimoment gina. 3 Laadstandindicator (niet zichtbaar) Omvang van de levering 4 Ontgrendeltoets voor de instel- ling van de greep Pak het apparaat uit en controleer, of de in- 5 Zaklampglas houd volledig is: 6 Greep...
 • Seite 68: Technische Gegevens

  Technische gegevens gemeten en kan ter vergelijking van een stuk elektrisch gereedschap met een ander Apparaat gebruikt worden. Motorspanning ....3,6 V 1,5 Ah De aangegeven trillingemissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting van de Toeren bij niet-belasting (n ) ..200 min Draaimoment ......
 • Seite 69: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Algemene veiligheidsin- Gebodsteken (in plaats van het uit- structies voor elektrisch ge- roepingsteken kan het gebod toege- reedschap licht) met gegevens ter preventie van beschadigingen. WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aan- Aanwijzingsteken met informatie wijzingen. Verzuim bij de nale- voor een betere omgang met het ap- paraat.
 • Seite 70 stopcontact passen. De stekker kelstroom van 30 mA of minder. mag op geen enkele manier ver- Het gebruik van een aardlekschakelaar anderd worden. Gebruik geen doet het risico voor een elektrische adapterstekkers samen met schok afnemen. geaard elektrisch gereedschap. 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico voor een a) Wees aandachtig, let erop wat...
 • Seite 71 e) Vermijd een abnormale li- onopzettelijke start van het elektrische chaamshouding. Zorg voor een gereedschap. veilige stand en houd te allen d) Bewaar ongebruikt elektrisch tijde uw evenwicht. Daardoor kunt gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen het u het elektrische gereedschap in onver- apparaat niet gebruiken, die wachte situaties beter controleren.
 • Seite 72: Juist Omgang Met De Acculader

  het eigen elektrische snoer kan vakkundig geschoold personeel raken. Het contact met een leiding die en enkel met originele reserve- onderdelen repareren. Daardoor onder spanning staat, kan ook metalen onderdelen van het apparaat onder wordt verzekerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap in stand ge- spanning zetten en leiden tot elektrocutie.
 • Seite 73: Laadproces

  c) Gebruik voor het laden van de Er bestaat brandgevaar wegens de ver- accu uitsluitend de meegeleverde warming die bij het laden optreedt. acculader. Er bestaat brand- en explo- k) Om het risico op een elektrische schok te reduceren, dient u de siegevaar.
 • Seite 74: Accu Opladen

  • Het apparaat kan slechts van stroom 2. Als u het apparaat wilt uitschake- voorzien worden met SELV (Safety len laat u de aan/uit schakelaar Extra Low Voltage, veiligheids- (8) los. laagspanning), zoals aangegeven Overbelastingsbeveiliging: Bij een overbe- op het apparaat. •...
 • Seite 75: Bits Plaatsen/Vervangen

  4. Inschakelgrendeling: Draairich- Het noodzakelijke draaimoment is tingsschakelaar in de middenpo- afhankelijk: sitie brengen. - van de soort en hardheid van het te bewerken materiaal; De draairichtingsschakelaar mag - van de soort en de lengte van alleen in stilstand worden gebruikt de gebruikte schroeven.
 • Seite 76: Reiniging

  Afvoer/ Reiniging milieubescherming Voert u de volgende onderhouds- en reini- gingswerkzaamheden regelmatig uit. Hier- Breng het apparaat, de toebehoren en de door is een lang en betrouwbaar gebruik verpakking naar een geschikt recyclagepunt. gewaarborgd: Opladers horen niet bij huishoude- Spuit het apparaat niet met lijk afval thuis.
 • Seite 77: Garantie

  Garantie tieperiode tot stand komende reparaties worden tegen verplichte betaling van de Geachte cliënte, geachte klant, kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Omvang van de garantie Ingeval van gebreken aan dit apparaat Het apparaat werd volgens strikte kwali- heeft u tegenover de verkoper van het ap- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 78: Reparatieservice

  (IAN 104021) als bewijs van de aan- Ongefrankeerd – als volumegoed, per koop klaar te houden. expresse of via een andere speciale ver- • Gelieve het artikelnummer uit het type- zendingswijze – ingezonden apparaten plaatje. worden niet geaccepteerd. De afvalverwerking van uw defecte inge- •...
 • Seite 79: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........79 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......79 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 80 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........80 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 80: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Federhülse Die Abbildung der wich- 2 Drehmomenteinstellung tigsten Funktionsteile finden 3 Ladezustandsanzeige Sie auf der Ausklappseite. (nicht sichtbar) 4 Entriegelungstaste zur Griffein- Lieferumfang stellung 5 Taschenlampenglas Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 6 Griff Sie, ob es vollständig ist. 7 Ladebuchse Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ord- 8 Ein-/Ausschalter...
 • Seite 81: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Gerät Einschätzung der Aussetzung verwendet Motorspannung ....3,6 V 1,5 Ah werden. Leerlaufdrehzahl (n ) ....200 min Warnung: Drehmoment ......max. 4 Nm Schutzklasse ........Der Schwingungsemissionswert Gewicht (ohne Ladegerät) .... 0,43 kg kann sich während der tatsäch- Schalldruckpegel (L ) .....
 • Seite 82: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bildzeichen auf dem Ladegerät: Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Zu- kunft auf. Der in den Sicherheitshinwei- Achtung! sen verwendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” Lesen Sie die Betriebsanleitung auf- bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerk- merksam durch. zeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie- bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 83 Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. brauch des Elektrowerkzeuges kann zu c) Halten Sie Elektrowerkzeuge ernsthaften Verletzungen führen. von Regen oder Nässe fern. Das b) Tragen Sie persönliche Schutzaus- rüstung und immer eine Schutz- Eindringen von Wasser in ein Elektroge- brille.
 • Seite 84 einrichtungen montiert werden funktionieren und nicht klem- können, vergewissern Sie sich, men, ob Teile gebrochen oder so dass diese angeschlossen sind beschädigt sind, dass die Funkti- und richtig verwendet werden. on des Elektrowerkzeuges beein- trächtigt ist. Lassen Sie beschä- Verwendung einer Staubabsaugung digte Teile vor dem Einsatz des kann Gefährdungen durch Staub verrin- Gerätes reparieren.
 • Seite 85: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  b) Verwenden Sie nur die dafür Akku vor dem Laden abkühlen. vorgesehenen Akkus in den Elek- c) Öffnen Sie den Akku nicht und trowerkzeugen. Der Gebrauch von vermeiden Sie eine mechanische Beschädigung des Akkus. Es be- anderen Akkus kann zu Verletzungen steht die Gefahr eines Kurzschlusses und und Brandgefahr führen.
 • Seite 86: Ladevorgang

  Ladevorgang übereinstimmt. Es besteht die Ge- fahr eines elektrischen Schlags. f) Trennen Sie das Ladegerät vom Setzen Sie den Akku nicht Netz, bevor Verbindungen zum extremen Bedingungen wie Elektrowerkzeug geschlossen Wärme und Stoß aus. Es be- oder geöffnet werden. So stellen steht Verletzungsgefahr durch auslaufende Elektrolytlösung! Sie sicher, dass Akku und Ladegerät...
 • Seite 87: Akku Aufladen

  Akku aufladen Grüne LED leuchtet hell: Akku ist voll geladen. Rote und gelbe LEDs leuchten hell: Akku 1. Verbinden Sie den Ladekabelste- cker (12) mit der Ladebuchse (7) verfügt über Restladung (< 90 %). Rote LED leuchtet hell: Akku ist leer, bitte des Gerätes.
 • Seite 88: Drehmomenteinstellung

  Einsatz als Taschenlampe aus der Bitaufnahme (11). Las- sen Sie die Federhülse los. 1. Drücken Sie auf das Taschenlam- Drehmomenteinstellung penglas (5) an der Griffuntersei- te (6). Die LEDs der Taschenlam- Schalten Sie das Gerät aus, bevor pe leuchten auf. Sie das Drehmoment einstellen.
 • Seite 89: Lagerung

  Lagerung lokalen Vorschriften. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle ab, wo es • Bewahren Sie das Gerät an einem tro- einer umweltgerechten Wiederverwer- ckenen und staubgeschützten Ort auf, tung zugeführt wird. Fragen Sie hierzu Ihren lokalen Müllentsorger oder unser außerhalb der Reichweite von Kindern.
 • Seite 90: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 91: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 104021 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 93: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Alkuperäisen CE yh- original EC declara- denmukaisuusto- distuksen käännös tion of conformity We hereby confirm that the Vahvistamme täten, että Cordless screwdriver model PSSA 3.6 C3 Akkuruuvinväännin PSSA 3.6 C3 Serial number Sarjanumero 201501000001-201502125000 201501000001-201502125000 conforms with the following applicable re-...
 • Seite 94: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  överensstämmelse mitetserklæring Härmed bekräftar vi att Hermed bekræfter vi, at Sladdlös stavskruvdragare Batteridrevet bore-/skruemaskine serien PSSA 3.6 C3 af serien PSSA 3.6 C3 Serienummer Serienummer 201501000001-201502125000 201501000001-201502125000 har klassificerats och stämplats i enlighet opfylder følgende gældende EF-direktiver i med gällande EU-riktlinjer: deres respektive gyldige version: 2006/42/EC •...
 • Seite 95: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  CE originale Hiermede bevestigen wij dat de Nous certifions par la présente que la Visseuse sans fil Accu-staafschroevendraaier bouwserie PSSA 3.6 C3 de construction PSSA 3.6 C3 Numéro de série Serienummer 201501000001-201502125000 201501000001-201502125000 is overeenkomstig met de hierna volgende,...
 • Seite 96: Original Eg Konformitäts-Erklärung

  Original EG Konformitäts-erklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Stabschrauber Baureihe PSSA 3.6 C3 Seriennummer 201501000001-201502125000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2006/95/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 97 20150205-rev02-gs...
 • Seite 98 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02 / 2015 · Ident.-No.: 72036401022015-3 IAN 104021...

Diese Anleitung auch für:

Ian 104021

Inhaltsverzeichnis