Parkside PKGA 16 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL
PKGA 16 A1
AKUMULATOROWE URZĄDZENIE
AKUMULIATORINIS KOMBINUOTAS
WIELOFUNKCYJNE 4 W 1
PRIETAISAS „KETURI VIENAME"
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 285087

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKGA 16 A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 16 A1 AKUMULATOROWE URZĄDZENIE AKUMULIATORINIS KOMBINUOTAS WIELOFUNKCYJNE 4 W 1 PRIETAISAS „KETURI VIENAME“ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT Originalbetriebsanleitung IAN 285087...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 26 27...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp ..........4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Cel zastosowania ......4 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ........5 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ......5 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ..........5 jakości, a także dokonano jego kontroli Dane techniczne ......
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Przegląd Producent nie odpowiada za szkody wy- wołane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem lub nieprawidłową obsługą 1 Uchwyt wiertarski szybkomocują- urządzenia. 2 Pierścień regulacji momentu do- Opis ogólny kręcania 3 Przełącznik biegu Ilustracje znajdują się na okład- 4 Nasadka wiertarska PKGA1 ce przedniej i tylnej. 5 Dźwignia zwalniająca nasadę...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Dane techniczne Jednostka napędowa + Nasadka urządzenia wielofunkcyjnego ....PKGA4 Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne Prędkość obrotowa przy pracy 4 W 1 PKGA 16 A1 jałowe (n ) ......0-20000 min Napięcie silnika ......16 V Kąt oscylacji ........3,0° Prędkość obrotowa przy pracy Ciężar (bez ładowarki) .....1,3 kg...
 • Seite 7: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wskazówki Niebezpieczeństwo urazu przez bezpieczeństwa obracające się narzędzie! Ręce trzymać z dala od narzędzia. Ten rozdział zawiera podstawowe prze- pisy bezpieczeństwa dotyczące pracy z Nosić okulary ochronne lub ochro- urządzeniem. nę twarzy. Symbole i piktogramy Symbole na baterii Symbole w instrukcji obsługi Nie wyrzucaj aku- Symbol niebezpieczeństwa z mulatorów do śmieci...
 • Seite 8: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  • Trzymaj od dzieci i innych ludzi Urządzeń elektrycznych nie należy w bezpiecznej odległości pod- wyrzucać razem z odpadami do- czas używania narzędzia elek- mowymi. trycznego. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urzą- Wskaźnik LED podczas ładowania. dzeniem. 2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące •...
 • Seite 9 • Przed włączeniem narzędzia używania na dworze zmniejsza ryzyko elektrycznego usuń przyrzą- porażenia prądem. • Jeżeli nie da się uniknąć użycia dy nastawcze i klucze do śrub. narzędzia elektrycznego w mo- Narzędzie lub klucz znajdujący się w krym otoczeniu, zastosuj wy- obrotowej części urządzenia może spo- łącznik ochronny (FI) o prądzie wodować...
 • Seite 10 • Przed rozpoczęciem ustawiania • Podczas prac, przy których urządzenia, wymiany akceso- istnieje ryzyko natrafienia na riów oraz przed odłożeniem ukryte przewody elektryczne urządzenia wyjmij wtyczkę z lub własny kabel zasilający gniazdka i/lub wyjmij baterię. urządzenie należy trzymać za zaizolowane uchwyty. Kontakt z Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe uruchomienie narzędzia przewodem będącym pod napięciem...
 • Seite 11: Pozostałe Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

  dodatkowo z pomocy lekarskiej. • Nie otwieraj akumulatora i chroń go przed mechanicznymi Wyciekający z akumulatora elektrolit uszkodzeniami. Niebezpieczeństwo może spowodować podrażnienia skóry lub oparzenia. zwarcia i wydzielenia par drażniących drogi oddechowe. Zapewnij sobie 6) SERWIS dopływ świeżego powietrza, a razie wystąpienia dolegliwości skorzystaj •...
 • Seite 12 wych rękojeści. Utrata kontroli nad 2) SPECJALNE ZALECENIA BEZPIE- CZEŃSTWA PODCZAS CIĘCIA narzędziem grozi obrażeniami ciała. • Podczas prac, przy których ist- nieje ryzyko natrafienia narzę- • Dłonie trzymać z dala od miejsca dziem końcowym lub wkrętem cięcia. Nie chwytać pod obrabia- ny element.
 • Seite 13 • Podczas prac elektronarzędzie sam się zapalić. Szczególne niebez- trzymać obiema rękami i zapew- pieczeństwo występuje w sytuacji, gdy nić sobie bezpieczną pozycję. pył szlifierski jest zmieszany z resztkami Prace z elektronarzędziem bezpieczniej lakieru, poliuretanu lub innymi substan- cjami chemicznymi i gdy szlifowany jest wykonywać...
 • Seite 14: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  łączeniem złączy między Prawidłowe obchodzenie akumulatorem/narzędziem się z ładowarką elektrycznym/ urządze- niem zawsze odłączaj ła- • Urządzenie to mogą obsługiwać dowarkę od sieci. dzieci od 8 roku życia, a także • Utrzymuj urządzenie w osoby o zmniejszonych zdolno- czystości, nie wystawiaj go ściach fizycznych, zmysłowych na działanie wilgoci i desz- czy umysłowych, czy też...
 • Seite 15: Proces Ładowania

  Proces ładowania Ładowanie akumulatora Akumulator ładować tylko w Czas ładowania wynosi około 1 go- suchych pomieszczeniach. dziny. Powierzchnię zewnętrzną akumulatora należy oczyścić 1. Wyjąć akumulator (9) z urządze- i osuszyć przed podłączeniem nia. ładowarki. 2. Wsunąć akumulator (9) na łado- Istnieje ryzyko odniesienia warkę...
 • Seite 16: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  Sprawdzanie stanu 3. Zwolnić dźwignię zwalniającą Zwolnić dźwignię zwalniającą naładowania akumulatora (5) w położenie wyjściowe Zakładanie narzędzia Wskaźnik stanu naładowania (9a) sygnali- zuje poziom naładowania akumulatora (9). 4. Wsunąć narzędzie (4/17/23/26) po prowadnicy Wcisnąć przycisk (9b) na akumu- szynowej do jednostki napędo- latorze (9).
 • Seite 17: Jednostka Napędowa Z Nasadą Multiszlifierki Pkga2

  Ustawianie momentu dokręcania 1. Obróć głowicę szybkomocującą (1) w lewo, aż otwór w głowicy wiertarskiej stanie się na tyle Możemy ustawić maksymalny moment do- duży, by pomieścić narzędzie. kręcania. Stopnie momentu dokręcania są 2. Wsunąć narzędzie tak daleko oznaczone cyframi 1 - 19 + jak to możliwe w uchwyt wiertar- ski szybkomocujący (1).
 • Seite 18: Jednostka Napędowa Z Nasadką Piły Szablastej Pkga3

  Zakładanie papieru ściernego Przegląd odpowiednich brzeszczo- 1. Docisnąć równomiernie papier tów znajduje się w rozdziale „Czę- ścierny (24) na płytce ściernej ści zamienne/Akcesoria“. (22). Zwrócić uwagę na pokrycie Montaż brzeszczotu: się otworów w papierze ściernym z otworami płytki ściernej. 1. Przesunąć w górę do oporu Zdejmowanie papieru ściernego dźwignię...
 • Seite 19: Jednostka Napędowa Z Narzędziem Wielofunkcyjnym Pkga4

  czot z rzazu i dopiero wówczas wyłą- rze ściernym z otworami płytki czyć urządzenie. ściernej. Zdejmowanie papieru ściernego Jednostka napędowa z 2. Zdjąć papier ścierny (31) z płyt- narzędziem wielofunkcyjnym ki ściernej Delta (30). PKGA4 Wskazówki dotyczące Wymiana narzędzia wykonywania pracy Zabezpieczyć...
 • Seite 20: Szlifowanie

  Wybór brzeszczotu Skrobanie • W przypadku skrobania wybrać wysoką do drewna, tworzywa liczbę oscylacji. Brzeszczot do sztucznego, płyt gipso- cięcia drewna • Pracować z niewielkim dociskiem i pod wo-kartonowych kątem płaskim, aby nie uszkodzić mate- riału podłoża. Brzeszczot do do blach, profili i rur cięcia metalu Oczyszczani/konserwacja do miękkich materiałów...
 • Seite 21: Konserwacja

  Usuwanie i ochrona Konserwacja środowiska • Urządzenie nie wymaga konserwacji. Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaż Przechowywanie urządzenie, jego akcesoria i opakowanie urządzenia do zgodnej z przepisami o ochronie środo- wiska naturalnego utylizacji. • Urządzenie z dostarczoną w komplecie osłoną noża przechowywać w suchym Urządzeń...
 • Seite 22: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 23: Serwis Naprawczy

  Service-Center sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- skają Państwo wówczas szczegółowe Serwis Polska informacje na temat realizacji reklama- cji. Tel.: 22 397 4996 • Uszkodzony produkt mogą Państwo E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 285087 wysłać po skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta, załączając do- Importer wód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła,...
 • Seite 24: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 23 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogo- we.” Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek obsługi samorozwijający PKGA1 Nasadka wiertarska...
 • Seite 25: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Akumulator ( 9) rozłado- Naładować akumulator (patrz „Łado- wany wanie“) Akumulator ( 9) nie jest Włożyć akumulator (patrz „Ładowa- Urządzenie nie włożony nie“) uruchamia się. Włącznik/wyłącznik Zlecić naprawę w punkcie serwiso- 11) jest uszkodzony Chwiejny styk wewnątrz urządzenia Urządzenie pracu-...
 • Seite 26: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas .......... 26 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį.... 26 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Bendrasis aprašymas ....27 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Pristatomas komplektas ......27 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Apžvalga ...........27 mas.
 • Seite 27: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas Apžvalga Pagrindinės įrankio sudeda- 1 Greitojo užveržimo griebtuvas mosios dalys pavaizduotos 2 Sukimo momento reguliavimo išskleidžiamuosiuose pusla- žiedas piuose. 3 Veikimo greičio parinkimo jungi- klis Pristatomas komplektas 4 Antgalis–gręžtuvas / suktuvas PKGA1 Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir 5 Keičiamųjų...
 • Seite 28: Techniniai Duomenys

  Variklio blokas su antgaliu- daugiafunkciu įrankiu ......PKGA4 Akumuliatorinis kombinuotas Tuščios eigos apsukos (n ) ..0-20000 min prietaisas „keturi viename“ .... PKGA 16 A1 Virpesių kampas .......3,0° Variklio įtampa ......16 V Svoris (be kroviklio) .......1,3 kg Tuščios eigos apsukos (n ) ..21000 min...
 • Seite 29: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Užsidėkite akių apsaugos priemonę. Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai sau- Grafiniai simboliai ant akumu- gos potvarkiai, kurių reikia laikytis dirbant liatoriaus: su prietaisu. Paveikslėliai / simboliai Nemeskite akumulia- toriaus į buitines Instrukcijoje naudojami atliekas, ugnį ar van- simboliai: denį Pavojaus ženklas su duo- Nepalikite akumuliatoriaus ilgesnį...
 • Seite 30: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams nenau- naudojant elektrinius įran- dokite kištukų su adapteriais kius Nepakeistos konstrukcijos kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elek- Dėmesio! Perskaitykite vi- tros šoko riziką. b) Stenkitės kūno dalimis neliesti sus saugos nurodymus ir instrukcijas. Jei nepaisysite tam įžemintų...
 • Seite 31 kus, alkoholį ar medikamentus. g) Jei galite įmontuoti dulkių siur- bimo ir ištraukimo prietaisus, Dėl vieno neatsargaus poelgio nau- įsitikinkite, kad jie prijungti ir dojant elektrinį įrankį galima sunkiai tinkamai naudojami. Naudojant susižaloti. b) Naudokite asmenines apsaugos dulkių siurbimo prietaisą sumažinama priemones ir visada užsidėkite dulkių...
 • Seite 32 įtakos elektrinio įrankio veiki- gaisras. mui. Prieš pradėdami naudoti c) Nenaudojamą akumuliatorių prietaisą suremontuokite pažeis- laikykite atokiai nuo biuro są- tas dalis. Daug nelaimingų atsitikimų varžėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių įvyksta, jei netinkamai atliekami elektri- daiktų, dėl kurių gali būti šun- nių...
 • Seite 33: Papildoma Saugos Informacija

  lizdo. 1) AKUMULIATORINIAM KOMBI- d) Nepalikite akumuliatoriaus NUOTAJAM ĮRANKIUI TAIKOMI ilgesnį laiką stipriuose saulės SPECIALŪS SAUGOS NURODYMAI spinduliuose ir nedėkite jo ant radiatorių. Karštis kenkia akumuliato- • Naudokite kartu su įrankiu tie- kiamas papildomas rankenas. riui ir kelia sprogimo pavojų. e) Prieš...
 • Seite 34 po ruošiniu. Dirbdami visada įrankis gali tapti nevaldomas. stovėkite pjūklo šone. Prisilietus • Pjūkleliui/ pjovimo diskui per- sikreipus įrankį nedelsiant iš- prie pjūklelio/pjovimo disko kyla pavo- junkite. Praplėskite pjūvio vietą jus susižeisti. • Prie apdirbamo ruošinio glaus- ir atsargiai ištraukite pjūklelį / pjovimo diską.
 • Seite 35: Tinkamas Elgesys Su Akumuliatorių Krovikliu

  Tinkamas elgesys su aku- 4) LIEKAMOJI RIZIKA muliatorių krovikliu Net jei šis elektrinis įrankis naudojamas • Šiuo prietaisu gali naudoti pagal nurodymus visada galima tikėtis vaikai nuo 8 metų ir sutrikusių liekamosios rizikos. Dėl šio elektrinio įran- kio modelio ir konstrukcijos gali kilti toliau fizinių, sensorinių...
 • Seite 36: Įkrovimo Procesas

  Įkrovimo procesas • Atjunkite kroviklį nuo tinklo ir tik po to prijunkite arba atjunkite Akumuliatorių kraukite tik elektrinio įrankio jungtis. sausose patalpose. • Kroviklis visada turi būti Prieš prijungdami kroviklį švarus; jo negalima nau- įsitikinkite, kad akumuliato- doti esant drėgmei ir riaus išorinis paviršius yra lyjant lietui.
 • Seite 37: Akumuliatoriaus Įkrovimas

  Akumuliatoriaus įkrovimas Akumuliatoriaus įkrovos lygio tikrinimas Įkrovimas trunka maždaug 1 valan- dą. Įkrovos lygio indikatorius (9a) rodo akumu- liatoriaus (9) įkrovos lygį. 1. Išimkite akumuliatorių (9) iš įran- kio. Paspauskite akumuliatoriaus (9) 2. Įstumkite akumuliatorių (9) į krovi- mygtuką (9b). Akumuliatoriaus įkro- klį...
 • Seite 38: Įjungimas Ir Išjungimas

  Keičiamojo antgalio uždėjimas tojo užveržimo griebtuvą (1). 4. Keičiamąjį antgalį 3. Greitojo užveržimo griebtuvą (1) (4/17/23/26) kreipiamuojų sukite pagal laikrodžio rodyklę ir bėgeliu įstumkite į variklio bloką užveržkite įrankį. (6). Jis girdimai užsifiksuoja. 4. Norėdami vėl išimti įrankį, atsu- 5. Leiskite antgalių atlaisvinimo svir- Leiskite antgalių...
 • Seite 39: Variklio Blokas Su Antgaliu-Universaliuoju Šlifuokliu Pkga2

  Šlifavimo popieriaus lapo 1. Palaukite, kol įrankis sustos. nuėmimas 2. Sukdami sukimo momento reguliavimo žiedą (2) nustatykite norimą sukimo 2. Nutraukite šlifavimo popieriaus momentą. lapą (24) nuo šlifavimo plokštės Varžtų sukimas: 1–19 padėtys (22). Gręžimas: padėtis Dulkių siurbimo įrenginio pri- 3.
 • Seite 40: Variklio Blokas Su Antgaliu- Daugiafunkciu Įrankiu Pkga4

  Variklio blokas su antgaliu- Pjūklelio įdėjimas: daugiafunkciu įrankiu PKGA4 1. Pjūklelio atlaisvinimo svirtį (19) iki galo pastumkite aukštyn. Įrankių keitimas Pjūklelio (20/21) kotą įkiškite į pjūklelio laikiklio plyšį. Užtikrinkite, kad įrankis neįsi- 2. Atleidus svirtį (19), ji grįžta į jungtų (žr. skyrių „Įjungimas / pradinę...
 • Seite 41: Darbo Nurodymai

  Darbo nurodymai Pjūklelio/pjovimo disko pasirinkimas Dirbdami su įrankiu dėvėkite tinkamus drabužius ir naudo- medienai, plastikui, Pjūklelis medienai kite tinkamas apsaugos prie- gipskartoniui mones. metalo lakštams, profi- Pjūklelis metalui Prieš naudodami įrankį visuo- liams ir vamzdžiams met įsitikinkite, kad įrankis Pjovimo diskas minkštoms medžiagoms, tinkamai veikia.
 • Seite 42: Skutimas

  Laikymas Skutimas • Skusdami nustatykite didelį vibravimo • Prietaisą laikykite sausoje vietoje, ku- dažnį. rioje nesikaupia dulkės ir kur jo negali • Dirbdami įrankį nestipriai spauskite ir pasiekti vaikai. laikykite plokščiu kampu, kad neapga- • Jei įrankio ilgesnį laiką nenaudosite dintumėte pagrindo medžiagos.
 • Seite 43: Garantija

  perdirbti. Pasiteiraukite mūsų klientų Jeigu nustatomas defektas, kurio atžvilgiu aptarnavimo tarnyboje. galioja mūsų garantija, jums grąžinamas • Išmeskite išsikrovusius akumuliatorius. sumontuotas arba naujas prietaisas. Su- Kad neįvyktų trumpasis jungimas, reko- remontavus prietaisą ar jį pakeitus naujas garantijos galiojimo laikotarpis nėra nusta- menduojame uždengti polius lipniąja juostele.
 • Seite 44: Remonto Paslaugos

  Remonto paslaugos Prietaisas skirtas naudoti tik privačioms, o ne pramoninėms reikmėms. Garantija ne- tenka galios, jeigu prietaisas naudojamas Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar- netinkamai ir ne pagal paskirtį, su didele bus gali už užmokestį atlikti mūsų techninės jėga ir mūsų įgaliotojo techninės priežiūros priežiūros centras.
 • Seite 45: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“ p. 44). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Pozicija Aprašymas Dalies numerį Eksploa- Trimatis tavimo vaizdas instrukcija PKGA1 Antgalis–gręžtuvas / suktuvas 91104151 Akumuliatorius 80001189...
 • Seite 46: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Išsikrovė akumuliatorius Įkraukite akumuliatorių (žr. „Įkrovi- mas“). Įrenginys Akumuliatorius ( 9) ne- Įdėkite akumuliatorių (žr. „Įkrovimas“) neužsiveda įdėtas Sugedo įjungimo / išjungi- Paveskite suremontuoti klientų aptarna- mo jungiklis ( vimo tarnybai Viduje atsipalaidavo kon- taktas Įrankis veikia su Paveskite suremontuoti klientų...
 • Seite 47: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........47 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße Verwendung ..47 neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Allgemeine Beschreibung ....48 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Lieferumfang ........48 Gerät wurde während der Produktion auf Übersicht ...........48 Qualität geprüft und einer Endkontrolle Technische Daten ......
 • Seite 48: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Schnellspannbohrfutter Die Abbildung der wich- 2 Drehmomenteinstellring tigsten Funktionsteile finden 3 Gang-Wahlschalter Sie auf den Ausklappseiten. 4 Bohrschrauberaufsatz PKGA1 5 Entriegelungshebel für Geräteauf- Lieferumfang satz 6 Motoreinheit Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 7 Drehrichtungsschalter Sie, ob es vollständig ist: 8 Griff 9 Akku...
 • Seite 49: Technische Daten

  Technische Daten Akku (Li-Ion) ........PAP16 Nennspannung ......16 V 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT ... PKGA 16 A1 Kapazität ........2,0 Ah Motorspannung ......16 V Ladezeit ........ca. 1 h Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Ladegerät ........PLCP-016A Schalldruckpegel (L ) ..... 86,7 dB(A);...
 • Seite 50: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Bildzeichen auf dem Akku: Beim Gebrauch des Gerätes sind die Si- Werfen Sie den cherheitshinweise zu beachten. Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer Symbole und Bildzeichen oder ins Wasser. Symbole in der Anleitung: Setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit starker Sonneneinstrah- Gefahrenzeichen mit Anga- lung aus und legen Sie ihn nicht...
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Allgemeine Sicherheitshin- darf in keiner Weise verändert weise für Elektrowerkzeuge werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit WARNUNG! Lesen Sie alle Si- schutzgeerdeten Elektrowerkzeu- cherheitshinweise und Anwei- gen. Unveränderte Stecker und pas- sungen. Versäumnisse bei der Ein- sende Steckdosen verringern das Risiko haltung der Sicherheitshinweise und eines elektrischen Schlages.
 • Seite 52 3) SICHERHEIT VON PERSONEN einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. a) Seien Sie aufmerksam, achten Dadurch können Sie das Elektrowerk- Sie darauf, was Sie tun, und zeug in unerwarteten Situationen bes- gehen Sie mit Vernunft an die ser kontrollieren.
 • Seite 53 gene Stromleitungen oder das maßnahme verhindert den unbeabsich- eigene Netzkabel treffen kann. tigten Start des Elektrowerkzeuges. d) Bewahren Sie unbenutzte Der Kontakt mit einer spannungsfüh- Elektrowerkzeuge außerhalb renden Leitung kann auch metallene der Reichweite von Kindern Geräteteile unter Spannung setzen und auf.
 • Seite 54: Weiterführende Sicherheitshinweise

  6) SERVICE Sie einen Arzt auf. g) Verwenden Sie keine nicht wie- a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug deraufladbaren Batterien! nur von qualifiziertem Fach- personal und nur mit Original- Weiterführende Sicherheits- hinweise Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Warnung! Beim Sägen oder Gerätes erhalten bleibt.
 • Seite 55 gungsleitungen aufzuspüren, • Schalten Sie nach Beendigung oder fragen Sie die örtliche Ver- des Arbeitsvorgangs das Elek- sorgungsgesellschaft. Kontakt mit trowerkzeug aus und ziehen Sie das Sägeblatt erst dann aus Elektroleitungen kann zu elektrischem dem Schnitt, wenn dieses zum Schlag und Feuer, Kontakt einer Gas- Stillstand gekommen ist.
 • Seite 56 Sägeblatt vorsichtig heraus. Es 4) RESTRISIKEN kann zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen. Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer 3) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren BEIM SCHLEIFEN UND SCHABEN können im Zusammenhang mit der Bauwei- se und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs •...
 • Seite 57: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  • Trennen Sie das Ladegerät Richtiger Umgang mit dem vom Netz, bevor Verbin- Akkuladegerät dungen zum Elektrowerk- zeug geschlossen oder ge- • Dieses Gerät kann von Kindern öffnet werden. ab 8 Jahren und darüber sowie • Halten Sie das Ladegerät von Personen mit verringerten sauber und fern von Nässe physischen, sensorischen oder...
 • Seite 58: Ladevorgang

  Ladevorgang Akku aufladen Laden Sie den Akku nur in Die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde. trockenen Räumen auf. Die Außenfläche des Akkus 1. Nehmen Sie ggf. den Akku (9) muss sauber und trocken aus dem Gerät. sein, bevor Sie das Ladegerät 2.
 • Seite 59: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  Ladezustand des Akkus Geräteaufsatz aufsetzen prüfen 4. Schieben Sie den Geräteaufsatz (4/17/23/26) entlang der Füh- Die Ladezustandsanzeige (9a) signalisiert rungsschiene in die Motoreinheit den Ladezustand des Akkus (9). (6). Sie rastet hörbar ein. 5. Lassen Sie den Entriegelungshe- Lassen Sie den Entriegelungshe Drücken Sie die Taste (9b) am Akku bel (5) in die Stellung zurück-...
 • Seite 60: Motoreinheit Mit Multischleifer-Aufsatz Pkga2

  Drehmoment einstellen 2. Schieben Sie das Werkzeug so- weit wie möglich in das Schnells- pannbohrfutter (1) ein. Sie können das maximale Drehmoment vor- 3. Drehen Sie das Schnellspann- einstellen. Die Drehmomentstufen sind mit bohrfutter (1) im Uhrzeigersinn, 1 - 19 + gekennzeichnet. um das Werkzeug fest zu klem- men.
 • Seite 61: Motoreinheit Mit Säbelsägen-Aufsatz Pkga3

  gleichmäßig auf die Schleifplatte Eine Übersicht der geeigneten Säge- (22) auf. Achten Sie auf De- blätter finden Sie unter „Ersatzteile/ ckungsgleichheit der Löcher im Zubehör“. Schleifblatt mit den Öffnungen Sägeblatt montieren: der Schleifplatte. Schleifblatt entfernen 1. Schieben Sie den Hebel (19) 2.
 • Seite 62: Motoreinheit Mit Multi- Funktionswerkzeug Pkga4

  Schleifblatt anbringen schub. 5. Nehmen Sie nach der Arbeit das Sä- 1. Drücken Sie das Schleifblatt (31) geblatt aus dem Sägeschnitt und schal- gleichmäßig auf die Delta-Schleif- ten Sie erst dann das Gerät aus. platte (30) auf. Achten Sie auf Deckungsgleichheit der Löcher im Motoreinheit mit Multi- Schleifblatt mit den Öffnungen...
 • Seite 63: Schleifen

  Schaben Materialien wie Holz oder Gipskarton durchgeführt werden. • Wählen Sie beim Schaben eine hohe Wahl des Sägeblattes Schwingzahl. • Arbeiten Sie mit geringem Anpress- druck und in einem flachen Winkel, für Holz, Kunststoff, Gips- Holz-Sägeblatt um das Untergrundmaterial nicht zu karton beschädigen.
 • Seite 64: Wartung

  Entsorgung/ Wartung Umweltschutz Das Gerät ist wartungsfrei. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und Lagerung führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- packung einer umweltgerechten Wieder- • Bewahren Sie Gerät und Werkzeug an verwertung zu. einem trockenen und staubgeschützten Ort auf, außerhalb der Reichweite von Elektrische Geräte gehören nicht in Kindern.
 • Seite 65: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- stehen Ihnen gegen den Verkäufer des oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 66: Service-Center

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 285087 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 67: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 66). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1 Bohrschrauberaufsatz...
 • Seite 68: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku aufladen (siehe „Ladevorgang“) Akku ( 9) entladen Akku ( 9) nicht einge- Akku einsetzen (siehe „Ladevorgang“) Gerät startet nicht setzt Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( Unterbrechungen defekt...
 • Seite 69: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  EB zgodności WE atitikties deklaracija Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulatorowe urządzenie wielo- 4in1 Akumuliatorinis kombinuotas prietaisis: funkcyjne 4W1 typu PKGA 16 A1 serija PKGA 16 A1 seryjny Serijos Nr 201704000001-201705065000 201704000001-201705065000 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw atitinka toliau nurodytų...
 • Seite 70: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT Baureihe PKGA 16 A1 Seriennummer 201704000001-201705065000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 71: Rysunki Eksplozyjne

  Trimatis vaizdas • Rysunki eksplozyjne Explosionszeichnungen PKGA 16 A1 informatyvus, pouczający, informativ...
 • Seite 72 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 73 PKGA3 PKGA3 PKGA4 20170425-rev02-gs...
 • Seite 76 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 04 / 2017 Ident.-No.: 72036518042017-PL / LT IAN 285087...

Diese Anleitung auch für:

Ian 285087

Inhaltsverzeichnis