Inhaltsverzeichnis; Uvod; Svrha Primjene - Parkside PTL 4 A1 Originalbetriebsanleitung

Teleskoplanze für hochdruckreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HR
Sadržaj
Uvod............................................4
Svrha primjene ............................4
Opći opis .....................................5
Opseg isporuke .............................. 5
Pregled ......................................... 5
Tehnički podaci ............................5
Sigurnosne upute .........................5
Slikovni znakovi u Uputi ................. 5
Opće sigurnosne upute ................... 6
Montaža ......................................6
Priključivanje stalka ......................... 6
crijeva........................................... 6
Spajanje vrha cijevi ........................ 7
Uključivanje .................................7
Napomene za rad .......................... 7
čišćenje ........................................ 8
Čišćenje i Održavanje ...................8
Čišćenje ........................................ 8
Održavanje ................................... 8
Pohranjivanje ..............................8
Garancija ...................................8
Servis za popravke ...................10
Service-Center ............................10
Proizvođač .................................10
4

Uvod

Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega
novog uređaja.
Time ste se Vi odlučili za jedan visokokva-
litetni proizvod. Uputa za upravljanje sa-
stavni je dio ovoga proizvoda. Ona sadrži
važne upute za sigurnost, uporabu i uklan-
janje. Prije korištenja proizvoda upoznajte
se sa svim uputama za upravljanje i sigurn-
ost. Proizvod koristite samo kako je opisa-
no i za navedena područja primjene.
Dobro sačuvajte Uputu i pri predaji proiz-
voda trećim osobama uručite i svu doku-
mentaciju.

Svrha primjene

Ovaj uređaj nije prikladan za obrtničku
uporabu.
Kod obrtničke uporabe gubi se garancija.
-
za čišćenje mlazom vode pod visokim
tlakom na teško dostupnim mjestima.
Pogotovo na visini.
-
uz pridržavanje podataka
proizvođača objekta, koji se mora
očistiti.
Uređaj za
teleskopska cijev
za uporabu s visokotlačnim uređajem za
čišćenje PARKSIDE
PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2,
PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1,
PHD 135 A1, PHD 150 A1, PHD 150 B2,
PHD 150 C2, PHD 150 D3, PHD 150 E4,
PHD 150 F4.
je predviđen

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTL 4 A1

Diese Anleitung auch für:

297585

Inhaltsverzeichnis