Herunterladen Diese Seite drucken

Primjena Sredstava Za Čišćenje; Čišćenje I Održavanje; Čišćenje; Održavanje - Parkside PTL 4 A1 Originalbetriebsanleitung

Teleskoplanze für hochdruckreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HR
Primjena sredstava za
čišćenje
Ovaj uređaj je proizveden za uporabu s
neutralnim sredstvom za čišćenje na bazi
biološki razgradivih anionskih tenzida.
Primjena drugih sredstava za čišćenje ili ke-
mijskih tvari može ugroziti sigurnost uređaja
i dovesti do oštećenja. Takva oštećenja na
uređaju ne podliježu garanciji.
Čišćenje i Održavanje
Prije bilo kakvih radova na uređaju
uvijek izvucite utikač visokotlačnog
čistača iz utičnice.
Postoji opasnost od strujnog udara
ili ozljeda pokretnim dijelovima
Čišćenje
Uređaj uvijek održavajte čistim.
Nemojte koristiti nikakva sredstva
za čišćenje odn. otapala.
Uređaj očistite mekanom četkom ili
malo navlaženom krpom.
Održavanje
Uređaj je bez održavanja.

Pohranjivanje

Visokotlačni uređaj za čišćenje terase i
pribor čuvajte u prostoriji koja je sigur-
na od smrzavanja.
Uklanjanje/zaštita
okoliša
Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikli-
ranjem uz zaštitu okoliša.
8
Uređaji ne spadaju u kućno smeće.
Predajte uređaj na sabirnom mjestu za
reciklažu. Korišteni plastični i metalni dije-
lovi mogu se odvojiti prema vrstama i tako
podvrgnuti recikliranju. U vezi s tim raspi-
tajte se u našem servisnom centru.
Rezervni dijelovi/
Pribor
Zamjenske dijelove i opremu na
raspolaganju stoje na stranici
www.grizzly-service.eu
Ukoliko nemate Internet, molimo da se
telefonski obratite servisnom centru (vidi
pod "Service-Center" na strani 10). Držite
u pripravnosti dolje navedene brojeve za
narudžbu.

Garancija

Poštovani kupci,
Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od
3 godine od datuma kupnje.
U slučaju nedostataka ovoga proizvoda,
Vama pripadaju zakonska prava prema
prodavaču proizvoda. Ova zakonska pra-
va ne ograničavaju se našom dolje nave-
denom garancijom.
Garancijski uvjeti
Garancijski rok počinje s datumom kupnje.
Molimo, dobro čuvajte originalni blagaj-
nički račun. Ovaj dokument potreban je
kao dokaz kupnje.
Ukoliko u roku od tri godine od datuma
kupnje ovoga proizvoda nastane neka
greška materijala ili proizvodnje, mi taj
proizvod za Vas besplatno – prema našem

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTL 4 A1

Diese Anleitung auch für:

297585