Parkside PHPA 4 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 A1
AKUMULIATORINIS KARŠTŲ
KLIJŲ PISTOLETAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 288370
AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHPA 4 A1

 • Seite 1 CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 A1 AKUMULIATORINIS KARŠTŲ AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE KLIJŲ PISTOLETAS Originalbetriebsanleitung Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 288370...
 • Seite 2 Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Seite DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importuotojas ....... 17 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ..18 │    1 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 5: Įžanga

  AKUMULIATORINIS KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS PHPA 4 A1 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytais naudojimo tikslais.
 • Seite 6: Tiekiamas Rinkinys

  Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorinis karštų klijų pistoletas PHPA 4 A1 1 kroviklis su įrankio laikikliu 6 klijų lazdelės 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Akumuliatorinis karštų klijų pistoletas PHPA 4 A1: Baterijos vardinė įtampa: 4 V (nuolatinė srovė) Apsaugos klasė: III / (Saugi žemoji įtampa)
 • Seite 7: Elektrinių Šildymo Įrankių Naudojimo Bendrieji

  į elektros tinklą (maitinimo laidu) jungiamus ir akumuliatoriais (be maitinimo laido) maitinamus elektrinius šiluminius įrankius. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su ■ įrankiu. DĖMESIO! Kai įrankis nenaudojamas, jį ■ reikia įstatyti į įrankio laikiklį su krovikliu . │ ■ 4    PHPA 4 A1...
 • Seite 8 Darbinių pertraukų metu įkroviklis atlieka ■ stovo funkciją, tam reikia ištraukti tinklo kištuką. Baigę darbą ir prieš padėdami nenaudoja- ■ mą įrankį palaukite, kol jis visiškai atvės. Nedirbkite su asbesto turinčiomis medžiagomis. ■ │    5 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 9: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Venkite liestis prie šio skysčio. Jei netyčia prisiliestumėte, nuplaukite skystį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą. │ ■ 6    PHPA 4 A1...
 • Seite 10: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti valymo ir naudo- tojo atliekamų techninės priežiūros darbų. Įkroviklį galima naudoti tik patalpose. ĮSPĖJIMAS! Šio įrankio akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu tiekiamą įkroviklį Antgalis įkaista daugiau kaip iki 170 °C. │    7 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 11: Prieš Pradedant Naudoti

  žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Įkrovimo pradžia: ♦ Tinklo adapterį prijunkite prie 100-240 V ∼, 50/60 Hz srovės šaltinio. ♦ Įstatykite akumuliatorinį karštų klijų pistoletą į kroviklį Įkrovos būsenos rodmuo šviečia raudonai. │ ■ 8    PHPA 4 A1...
 • Seite 12: Akumuliatoriaus Talpos Rodmuo

  + 5 °C ir ne šiltesnės nei + 50 °C. ■ Klijuojamos vietos turi būti švarios, sausos ir neriebaluotos. ♦ Prieš klijuodami pašiurkštinkite lygius paviršius. ♦ Kad klijai geriau priliptų, greitai atvėstančias medžiagas, pvz., plieną, šiek tiek pašildykite. │    9 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 13: Naudojimo Pradžia

  , kol temperatūros rodmuo užges. ♦ Panaudoję akumuliatorinį karštų klijų pistoletą įstatykite į įkroviklį ir, prieš padėdami jį į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės. Įkaitęs antgalis gali pridayti žalos ir (arba) sukelti nudegi- mus. │ ■ 10    PHPA 4 A1...
 • Seite 14 30 sekundžių. Suklijuota vieta tvirtai sulimpa maždaug po 5 minučių. ♦ Darbinių pertraukų metu įstatykite įrankį į kroviklį ♦ Atvėsusius klijų likučius prireikus pašalinkite aštriu peiliu. Sukli- juotas vietas pakaitinus galima atskirti. │    11 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 15: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Prietaisas ir akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai. DĖMESIO! ► Akumuliatorių išardyti ir utilizuoti turi specialistas. Šalinamą prietaisą atiduokite sertifikuotai atliekų utilizavimo įmonei arba komunalinei atliekų šalinimo tarnybai. Laikykitės galiojančių teisės aktų. Kilus abejonių, susisiekite su vietine atliekų šalinimo tarnyba. │ ■ 12    PHPA 4 A1...
 • Seite 16 Kiekvienas naudotojas teisiškai įpareigotas išmesti bateri- jas / akumuliatorius surinkimo vietoje, esančioje savivaldybėje / miesto rajone arba prekyvietėje. Šis įpareigojimas reikalingas tam, kad baterijos / akumuliatoriai būtų šalinami nekenkiant aplinkai. Išmeskite tik išsikrovusias baterijas / akumuliatorius. │    13 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 17: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Ta pati sąlyga taikoma ir pakeis- toms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. │ ■ 14    PHPA 4 A1...
 • Seite 18 įspėjama. Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atve- jais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba. │    15 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 19 (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemoka- mai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu. Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos. │ ■ 16    PHPA 4 A1...
 • Seite 20: Klientų Aptarnavimas

  Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt IAN 288370 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com │    17 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 21: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Atitikties deklaracijos originalo vertimas Mes, KOMPERNASS HANDELS GMBH, ir už dokumento pateikimą atsakingas asmuo Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, VOKIETIJA, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus ir ES direktyvas: EB žemosios įtampos direktyvą (2014/35/EU) Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą...
 • Seite 22 Tipas / įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis karštų klijų pistoletas PHPA 4 A1 Pagaminimo metai: 2017-06 Serijos numeris: IAN 288370 Bochumas, 2017-05-30 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį, galimi techniniai pakeitimai. │    19 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 23 │ ■ 20    PHPA 4 A1...
 • Seite 24 Importeur ........38 Original-Konformitätserklärung ....39 DE │ AT │ CH │    21 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 25: Einleitung

  AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE PHPA 4 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschie- den. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 26: Lieferumfang

  Lieferumfang 1 Akku-Heißklebepistole PHPA 4 A1 1 Ladegerät mit Gerätehalter 6 Klebesticks 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-Heißklebepistole PHPA 4 A1: Batterie-Nennspannung: 4 V (Gleichstrom) Zellen: Akku (integriert): LITHIUM-Ionen Akku-Kapazität: 1500 mAh Aufheizzeit: ca. 60 Sek. Temperatur: ca. 170 °C Durchmesser Klebestick: Ø 7 mm Länge Klebestick:...
 • Seite 27: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowärmewerkzeuge

  Gerät spielen. ACHTUNG! Dieses Gerät muss in das Ladege- ■ rät mit Gerätehalter gelegt werden, wenn es nicht in Gebrauch ist. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PHPA 4 A1...
 • Seite 28 ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen. ■ In Arbeitspausen dient das Ladegerät ■ Ständer, ziehen Sie hierzu den Netzstecker. DE │ AT │ CH │    25 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 29 Personen oder Tiere gelangen. Bei Haut- kontakt sofort die Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu ent- fernen. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PHPA 4 A1...
 • Seite 30: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Aus- tretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennun- gen führen. DE │ AT │ CH │    27 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 31: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. WARNUNG! Um den Akku dieses Gerätes aufzuladen, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät Die Düse wird über 170 °C heiß. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PHPA 4 A1...
 • Seite 32: Vor Der Inbetriebnahme

  Schließen Sie den Netzadapter an eine Stromquelle mit 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz an. ♦ Setzen Sie die Akku-Heißklebepistole in das Ladegerät ein. Die Ladezustandsanzeige leuchtet rot. DE │ AT │ CH │    29 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 33: Akku-Kapazitätsanzeige

  Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. ♦ Rauen Sie glatte Oberflächen vor dem Kleben an. ♦ Wärmen Sie schnell abkühlende Materialien wie z.B. Stahl zur besseren Klebhaftung etwas an. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PHPA 4 A1...
 • Seite 34: Inbetriebnahme

  Legen Sie die Akku-Heißklebepistole nach Gebrauch in das Ladegerät ab und lassen Sie sie vollständig auskühlen, bevor Sie das Gerät wegpacken. Die heiße Düse kann Schaden anrichten und/oder Verbrennungen verursachen. DE │ AT │ CH │    31 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 35 Setzen Sie das Gerät zwischen Arbeitsunterbrechungen in das Ladegerät ein. ♦ Entfernen Sie etwaige Kleberreste nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer. Klebestellen lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PHPA 4 A1...
 • Seite 36: Wartung Und Reinigung

  Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wie- derverwertung zugeführt werden. Das Gerät und der Akku müssen getrennt voneinander entsorgt werden. ACHTUNG! ► Der Akku muss von einer Fachperson demontiert bzw. entsorgt werden. DE │ AT │ CH │    33 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 37 Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/ Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PHPA 4 A1...
 • Seite 38: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädi- gungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind. DE │ AT │ CH │    35 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 39 Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service- Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PHPA 4 A1...
 • Seite 40: Service

  (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 288370 DE │ AT │ CH │    37 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 41: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 38   ...
 • Seite 42: Original-Konformitätserklärung

  Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. DE │ AT │ CH │    39 ■ PHPA 4 A1...
 • Seite 43 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Heißklebepistole PHPA 4 A1 Herstellungsjahr: 06 - 2017 Seriennummer: IAN 288370 Bochum, 30.05.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informacijos data · Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: PHPA4A1-052017-2 IAN 288370...

Diese Anleitung auch für:

Ian 288370