Bestway SPLASH FRAME POOL Bedienungsanleitung Seite 39

Vorschau ausblenden

Werbung

GARANTI
Begränsad garanti från BESTWAY-tillverkaren
En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway garanterar att din produkt är fri från fabrikationsfel som leder till läckage,
genom en ersättningsgaranti.
För garantikrav, måste du fylla i detta garantikort fullständigt och skicka tillbaks det tillsammans med: 1) Kvittot 2) Skär bort tömningsventilen
som sitter på poolväggen tillsammans med produktens lottonummer och kopiera dem på ditt kvitto.
Bestway ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Med undantag av en ersättningsprodukt, är resultaten
av läckagen inte Bestways ansvar. Bestway kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts oansvarigt eller inte enligt
bruksanvisningen.
TILL: BESTWAY SERVICEAVDELNING
FAX/E-POST/TEL: Se anvisningarna för ditt land som står på baksidan av förpackningen.
Obligatorisk information
Namn:
Adress:
Postnummer:
Stad:
Land:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-post:
Fax:
Ange tydligt din produkts kodnummer:
Markera tydligt storleken som motsvarar din damms storlek.
FAST SET™
OVALA FAST SET™
-POOLER
-POOLER
244cm x 66cm.
549cm x 366cm x 122cm.
305cm x 76cm.
610cm x 366cm x 122cm.
366cm x 76cm.
732cm x 366cm x 122cm.
366cm x 91cm.
853cm x 366cm x 122cm.
457cm x 91cm.
457cm x 107cm.
457cm x 122cm.
549cm x 107cm.
549cm x 122cm.
549cm x 132cm.
Problembeskrivning
Produkten droppar/läcker
Delen är ofullständig; vilken del saknas – Ange koden i bruksanvisningen
Annat, vänligen ange
När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade eller felaktiga delen.
All information du anger behövs för att få assistans av oss.
Du ska även sända en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande.
Gratisnumret kan inte nås från mobiltelefoner.
DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: www.bestway-service.com
Bestway
2010
POOLER MED RAM
244cm x 61cm.
305cm x 76cm.
366cm x 81cm.
366cm x 122cm.
457cm x 91cm.
457cm x 122cm.
549cm x 107cm.
549cm x 122cm.
549cm x 132cm.
244cm x 51cm.
356cm x 102cm.
Felaktig svetsning
Bestway
R
DATUM
Kundens kodnummer
POOLER MED
REKTANGULÄR RAM
414cm x 216cm x 100cm.
229cm x 160cm x 43cm.
549cm x 274cm x 122cm.
239cm x 160cm x 61cm.
671cm x 396cm x 132cm.
259cm x 180cm x 66cm.
300cm x 201cm x 71cm.
414cm x 216cm x 79cm.
Felaktig övre ring
39
Bestway
R
POOLER MED
FILTERPUMP
STÄNKSKYDDSRAM
330 galloner
530 galloner
800 galloner
1500 galloner
800 galloners sandfilter
1500 galloners sandfilter
Defekt tömningsventil
Bestway
R
®
S-S-000781

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis