Bestway SPLASH FRAME POOL Bedienungsanleitung Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

De veiligheid van uw kinderen ligt volledig in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Wees voorzichtig, om ongelukken te
voorkomen.
Stel minstens een persoon aan die instaat voor de veiligheid. Drijf het toezicht op als er zich meerdere personen in het zwembad bevinden. Leer uw
kinderen indien mogelijk zwemmen.
Uit veiligheidsoverwegingen, wordt het zwembad niet opgesteld op een terras/balkon.
Plaats het zwembad op een ondergrond dat het water makkelijk opneemt, om overstromingen te voorkomen.
Laat kinderen het zwembad niet betreden of laat ze niet achter in het zwembad zonder het toezicht van een volwassene of wanneer ze de levensred-
dende uitrustingen niet dragen.
Test de temperatuur van het water alvorens in het zwembad te stappen, door nek, armen en benen te besprenkelen.
In geen geval mag in het zwembad gesprongen of gedoken worden. Dit kan leiden tot ernstige letsels of zelfs de dood. Hollen en spelen rond en in de
buurt van het zwembad is verboden.
Het zwembad en de accessoires worden uitsluitend door bekwame volwassenen geassembleerd.
Uw zwembad moet gevuld worden met water onder lage druk, om de voering niet te overbelasten. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade aan het zwembad indien het gevuld werd met een hogedrukstraal. (Zie vaak gestelde vragen)
Ga niet schrijlings over de bovenrail zitten of hangen. Het zwembad zou zo kunnen ineenzakken en overlopen, met als gevolg ernstige lichamelijke letsels
en/of schade aan persoonlijke bezittingen.
Laat geen speelgoed achter in de buurt of in een zwembad zonder toezicht.
Zwem niet alleen.
Gebruik uw zwembad niet wanneer u gedronken hebt, drugs of geneesmiddelen genomen hebt.
Chemische producten en accessoires worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
Voeg nooit chemische producten toe aan het water in het zwembad wanneer er personen in zitten. Raadpleeg een
gespecialiseerd verkoper van zwembaden voor informatie over het correct gebruik van deze producten.
Het water in het zwembad moet altijd schoon gehouden worden.
Het water in het zwembad moet regelmatig getest worden, om ervoor te zorgen dat de pH-waarde en chloorconcentratie
optimaal zijn om het zwembad gedurende het hele seizoen met plezier en op een veilige manier te gebruiken.
Huisdieren moeten uit de buurt van het zwembad gehouden worden, om structurele schade aan het
zwembad te voorkomen.
Baken de zone van het zwembad af met een omheining en zorg ervoor dat het hek altijd dicht is.
Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt. Wanneer het zwembad afgedekt wordt
mogen er zich geen volwassenen of kinderen in het zwembad bevinden. Verwijder de afdekking
volledig wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Een functionerende elektronische detector moet geïnstalleerd worden, om u te waarschuwen wanneer iemand de zone van het zwembad betreden heeft.
In geen geval mag deze uitrusting in de plaats komen van het nabije toezicht van een volwassene.
Laat het trapje niet achter in het zwembad wanneer er niemand aanwezig is. Vergeet niet het zwembad te ledigen en op te slagen in de winter en wanneer
het zwembad niet gebruikt wordt.
Gebruik alleen accessoires van Bestway.
Onderhoud uw zwembad correct om de levensduur ervan te verlengen en zo borg te staan voor een veilig gebruik. (Zie Deel Onderhoud Zwembad)
Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Alle uitrustingen moeten vaak gecontroleerd worden op schade, corrosie, gebroken onderdelen of andere gevaarlijke tekens die letsels kunnen veroorzaken.
Breng vaak een zonnescherm aan op de huid, vooral na het zwemmen.
Het niet naleven van deze aanwijzingen kan aanleiding geven tot schade, letsels of zelfs de dood.
VEILIGHEID
Leer de noodzakelijke levensreddende handelingen, vooral met betrekking tot kinderen.
De reddingsuitrusting moet zich in de buurt van het zwembad bevinden en de toezichthebbende volwassene moet volledig vertrouwd zijn met het gebruik ervan.
De reddingsuitrusting moet, zonder zich hiertoe te beperken, voorwerpen bevatten zoals een door de kustwacht geautoriseerde ronde boei met touw en
een sterke, harde reddingsstok van minstens 366cm (12') lang.
Noodnummers:
• Brandweer
• Politie
• Ambulance
• Antigifcentrum
• Volledig adres
Wanneer het zwembad gebruikt wordt, moet een draadloze en waterbestendige
telefoon binnen handbereik gehouden worden.
In geval van een ongeluk:
• Haal alle kinderen onmiddellijk uit het water.
• Bel de nooddiensten en volg hun aanwijzingen/advies op.
• Trek natte kleding uit en droge kleding aan.
BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN VOOR LATERE
RAADPLEGINGEN
WAARSCHUWING
Niet Springen
Ondiep Water
20
Kinderen lopen gevaar in
afwezigheid van gepast toezicht
Niet Duiken
Ondiep Water
Bestway
®
S-S-000781

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis