Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway POWER STEEL 56719 Benutzerhandbuch

Oval pools
Vorschau ausblenden

Werbung

bestwaycorp.com/support
Visit Bestway YouTube channel
WE SUGGEST NOT TO RETURN
THE PRODUCT TO THE STORE
QUESTIONS? PROBLEMS?
MISSING PARTS?
For FAQ, Manuals, Videos Or
Spare Parts, Please Visit
bestwaycorp.com/support
EN
PT
ES
DE
FI
NL
IT
FR
EL
RU
PL
HU
SV

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Bestway POWER STEEL 56719

 • Seite 1 WE SUGGEST NOT TO RETURN THE PRODUCT TO THE STORE QUESTIONS? PROBLEMS? MISSING PARTS? For FAQ, Manuals, Videos Or Spare Parts, Please Visit bestwaycorp.com/support bestwaycorp.com/support Visit Bestway YouTube channel...
 • Seite 2 Components list / Lista de componentes / Contenido / Bauteilübersicht / Osaluettelo / Onderdelenlijst / Elenco componenti / Liste des composants / ΛΊΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ / Спецификация деталей / Lista elementów / Tartozéklista / Komponentlista Obere Schiene A Obere Schiene D Ylätanko A Ylätanko D Bovenste rail A...
 • Seite 3 Obere Schiene G U-Stütze Ylätanko G U-tuki Bovenste rail G U-Steun Guida superiore G Supporto a "U" Rail supérieur G Support en U ΕΠΑΝΩ ΡΑΓΑ G ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ U Верхняя направляющая «G» U-образная опора Top Rail G U-Support Górna szyna G Wspornik w kształcie litery U Corrimão Superior G Suporte em U...
 • Seite 4 Ablassventilkappe Pooleinlass-Sieböffnung Tyhjennysventtiilin korkki Altaan imusiivilä Afvoerklepdop Waterinvoerzeef Tappo valvola di scarico Filtro ingresso piscina Bouchon de la vanne de vidange Crépine d’entrée de piscine ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ Крышка сливного клапана Сетчатый фильтр впускного отверстия Drain Valve Cap Pool inlet Strainer Nakrętka zaworu spustowego Sitko wlewu basenu...
 • Seite 5 Comfort Jet-Bedienfeld Dichtungsring Comfort Jet -ohjauspaneeli Tiiviste Bedieningspaneel Comfort Jet Afdichting Pannello di controllo Comfort Jet Guarnizione Console Comfort Jet Joint d’étanchéité ΚΟΝΣΟΛΑ COMFORT JET ΤΣΙΜΟΥΧΑ Консоль Comfort Jet Прокладка Comfort Jet Console Gasket Konsola Comfort Jet Uszczelka Consola de jatos conforto Junta Comfort Jet konzol Tömítés...
 • Seite 6 Huomaa: Asennuspiirros ylätangolle ja t-liittimelle NOTE: Some parts already have been installed on the pool. 6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20’ x 12’ x 48”) NOTA: Algumas peças já foram instaladas na piscina. Structuur: Voor u het zwembad monteert, neem enkele minuten om alle NOTA: Algunas partes ya han sido instaladas en la piscina.
 • Seite 7 - Regularly monitor bolts and screws. Remove splinters or any sharp Thank you for buying a Bestway pool. In order to ensure that you gain edges to avoid injuries. maximum enjoyment and safe use of your pool please follow the ATTENTION: Do not leave the drained pool outside.
 • Seite 8 Pool Maintenance If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children. Using chemical tablets (not included): NOTE: Chemconnect or Chemical Floater must be used when you perform chemical maintenance with tablets. Your purchased item may not include any of those dispensers, in this case you can purchase it by visiting our website www.bestwaycorp.com or at the nearest pool dealer.
 • Seite 9 6. Gently clean any scum from below the top ring with a clean cloth. 7. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected. If so, YOU HAVE TO DISCHARGE THE EXCESS WATER.
 • Seite 10 - Monitorize regularmente os parafusos e remova lascas ou quaisquer arestas afiadas para evitar ferimentos. Obrigado por ter comprado uma piscina Bestway. De forma a ATENÇÃO: Não deixe a piscina drenada no exterior. Quando vazia, assegurar que obtém o máximo usufruto e uma utilização segura da a piscina fica susceptível a sofrer deformações e/ou deslocações...
 • Seite 11 MANUTENÇÃO DA PISCINA Se você não cumprir as diretrizes de manutenção detalhadas abaixo, sua saúde pode estar em risco, especialmente a de seus filhos. Uso de comprimidos químicos (não incluídos): NOTA: O Chemconnect ou o Chemical Floater devem ser usados ao realizar manutenção química com os comprimidos. O item adquirido pode não incluir nenhum desses dispensadores;...
 • Seite 12 4. Limpe a piscina regularmente para evitar acúmulo de sujeira. 5. Verifique e lave o cartucho do filtro regularmente. 6. Limpe cuidadosamente qualquer escória de baixo do anel superior com um pano limpo. 7. Tenha cuidado em caso de chuva, verifique se o nível da água não está acima do esperado. Nesse caso, você DEVE baixar o excesso de água.
 • Seite 13 - Compruebe regularmente los tornillos y tuercas; retire las astillas o cualquier borde afilado para evitar lesiones. Gracias por comprar una piscina Bestway. Si desea disfrutar al ATENCIÓN: No deje la piscina vacía en el exterior. La piscina vacía máximo y con total seguridad de su piscina, siga las instrucciones de podría deformarse y/o desplazarse debido al viento.
 • Seite 14 MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Si no cumple con las pautas de mantenimiento detalladas a continuación, su salud podría estar en riesgo, especialmente la de sus hijos. Uso de tabletas químicas (no incluidas): NOTA: Chemconnect o Chemical Floater deben usarse cuando realiza mantenimiento químico con tabletas. Su artículo comprado puede no incluir ninguno de esos dispensadores, en este caso puede comprarlo visitando nuestro sitio web www.bestwaycorp.com o en el distribuidor de piscinas más cercano.
 • Seite 15 5. Revise y lave el cartucho del filtro regularmente. 6. Limpie suavemente cualquier escoria de debajo del anillo superior con un paño limpio. 7. Tenga cuidado en caso de lluvia, verifique que el nivel del agua no sea superior al esperado. Si es así, DEBE DESCARGAR EL EXCESO DE AGUA.
 • Seite 16 Verletzungen zu vermeiden, unabhängig von den für den Bau des Schwimmbeckens verwendeten Materialien. Wir danken Ihnen für den Kauf eines Bestway-Pools. Für maximalen - Prüfen Sie regelmäßig Bolzen und Schrauben; entfernen Sie Späne, Spaß und eine sichere Verwendung Ihres Pools befolgen Sie bitte die Spreißel sowie sämtliche scharfen Kanten, um Verletzungen zu...
 • Seite 17 POOLWARTUNG Bei Nichtbeachtung der unten stehenden Wartungsanweisungen besteht Gefahr für Ihre Gesundheit, vor allem für die Ihrer Kinder. Einsatz von Chemikalien-Tabletten (nicht enthalten): BITTE BEACHTEN: Warten Sie Ihren Pool mit Chemikalien in Tablettenform, verwenden Sie unbedingt einen Dosierschwimmer oder Chemconnect Chemikaliendosierer. Enthält der von Ihnen erworbene Artikel keinen solchen Dosierer, können Sie ihn über unsere Webseite www.bestwaycorp.com oder bei einem entsprechenden Fachhändler in Ihrer Nähe kaufen.
 • Seite 18 5. Überprüfen und reinigen Sie die Filterkartusche in regelmäßigen Abständen. 6. Entfernen Sie vorsichtig Schaumablagerungen unterhalb des oberen Rings mit einem sauberen Tuch. 7. Lassen Sie bitte bezüglich Regenwasser Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist. Ist dies der Fall, LASSEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES WASSER AB.
 • Seite 19 Käy katsomassa Bestwayn YouTube-kanavaa - Irrotettavat tikkaat on sijoitettava tasaiselle pinnalle. - Riippumatta altaan rakentamiseen käytetyistä materiaaleista, käytettävissä Kiitos, että olet ostanut Bestway-altaan. Varmista käyttöohjeen olevat pinnat on tarkastettava säännöllisesti vammojen välttämiseksi. asennus- ja turvallisuusohjeita noudattamalla, että altaastasi on sinulle - Tarkasta pultit ja ruuvit säännöllisesti.
 • Seite 20 ALTAAN HUOLTO Jos et noudata tässä annettuja kunnossapito-ohjeita, terveytesi ja erityisesti lapsiesi terveys voi vaarantua. Kemikaalitablettien käyttäminen (eivät sisälly pakkaukseen) HUOMAUTUS: Kun allasta huolletaan kemikaalisesti, on käytettävä Chemconnect- tai Chemical Floater -tuotetta. Ostamassasi tuotteessa ei ole välttämättä näitä annostelijoita. Siinä tapauksessa voit ostaa niitä verkkosivustoltamme www.bestwaycorp.com tai lähimmältä altaan jälleenmyyjältä.
 • Seite 21 5. Tarkista ja pese vesipatruuna säännöllisesti. 6. Puhdista hellävaraiseseti ylärenkaan alla mahdollisesti oleva vaahto puhtaalla liinalla. 7. Tarkkaile tilannetta huolellisesti vesisateen yhteydessä. Tarkista, että veden taso ei nouse oletettua korkeammaksi. Jos näin käy, LIIKA VESI ON POISTETTAVA. 8. Jos sataa, tarkista, ettei veden pinta ole korkeammalla kuin ohjeiden mukaisella tasolla. Jos veden pinta ylittää ohjeiden mukaisen tason, tyhjennä...
 • Seite 22 - Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om verwondingen te vermijden. Wij danken u voor de aankoop van een zwembad Bestway. Om ervoor AANDACHT: Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het te zorgen dat u maximaal plezier en veilig gebruik hebt van uw...
 • Seite 23 ZWEMBADONDERHOUD Als u zich niet houdt aan de onderstaande onderhoudsrichtlijnen, kan uw gezondheid, en met name die van uw kinderen, gevaar lopen. Gebruik van chemische tabletten (niet inbegrepen): OPMERKING: Chemconnect of Chemical Floater moeten worden gebruikt wanneer u chemisch onderhoud met tabletten uitvoert. Het door u aangekochte artikel mag geen van deze dispensers bevatten, in dit geval kunt u hem aanschaffen via onze website www.bestwaycorp.com of bij het dichtstbijzijnde zwembadverkooppunt.
 • Seite 24 5. Controleer en spoel het filterpatroon regelmatig. 6. Maak van onder de bovenste ring zachtjes schoon en haal eventueel vuil weg met een schone doek. 7. Wees voorzichtig in geval van regenwater, controleer of het waterniveau niet hoger is dan verwacht. Indien dit het geval is, HET OVERTOLLIGE WATER AFVOEREN.
 • Seite 25 Visita il canale Bestway su YouTube regolarmente per evitare infortuni. Grazie per aver acquistato una piscina Bestway. Per garantire il - Controllare regolarmente i bulloni e le viti; rimuovere schegge o bordi massimo divertimento e l’utilizzo sicuro della piscina, attenersi alle appuntiti per evitare lesioni.
 • Seite 26 MANUTENZIONE DELLA PISCINA Se non si rispettano le linee guida di manutenzione riportate di seguito, la salute potrebbe essere a rischio, in particolare quella dei propri figli. Utilizzo di compresse chimiche (non incluse): NOTA: Chemconnect o Chemical Floater devono essere utilizzati quando si esegue la manutenzione chimica con compresse. L'articolo acquistato potrebbe non includere nessuno di questi distributori, in questo caso è...
 • Seite 27 4. Scremare la piscina regolarmente per evitare lo sporco depositato. 5. Controllare e lavare regolarmente la cartuccia del filtro. 6. Pulire delicatamente la schiuma da sotto l'anello superiore con un panno pulito. 7. Si prega di fare attenzione in caso di acqua piovana, verificare gentilmente che il livello dell'acqua non sia superiore al previsto. In tal caso, SCARICARE L'ACQUA IN ECCESSO.
 • Seite 28 Visitez la chaîne YouTube de Bestway - Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale. Merci d’avoir acheté une piscine Bestway. Pour être certain de profiter - Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la au mieux de votre piscine et de l'utiliser en toute sécurité, veuillez piscine, les surfaces accessibles doivent être régulièrement...
 • Seite 29 ENTRETIEN DE LA PISCINE Si vous ne respectez pas les consignes d’entretien ci-dessous, vous mettez en danger votre santé, et en particulier celle de vos enfants. Utilisation de comprimés chimiques (non inclus) : REMARQUE : Le diffuseur Chemconnect ou le flotteur chimique doit être utilisé lorsque vous effectuez l’entretien chimique avec des comprimés. L’article que vous avez acheté...
 • Seite 30 3. Couvrez la piscine quand vous ne l'utilisez pas. 4. Écumez la piscine régulièrement pour éviter que la saleté s’installe. 5. Contrôlez et lavez régulièrement la cartouche de filtration. 6. Nettoyez délicatement la mousse sous le boudin du haut avec un chiffon propre. 7.
 • Seite 31 BESTWAY ΣΤΟ YOUTUBE ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ Bestway. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.
 • Seite 32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΕ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ "Chemconnect" (ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ) Ή ΤΟ "Chemical Floater" (ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ...
 • Seite 33 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΔΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. 3. ΚΑΛΥΨΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. 4. ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. 5.
 • Seite 34 ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА Посетите канал Bestway на YouTube В воде дети должны находиться под присмотром взрослых. Нырять запрещается Благодарим Вас за покупку бассейна Bestway! Чтобы получить - Съемные лестницы должны быть установлены на ровной максимальное удовольствие и безопасно использовать бассейн, поверхности.
 • Seite 35 барьеров, освещения, и нормах техники безопасности и неукоснительно их соблюдайте. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в комплект поставки входит фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Лестница должна соответствовать размеру бассейна; пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти из бассейна.
 • Seite 36 Чтобы содержать свой бассейн в чистоте: 1. Обратитесь в свой местный магазин по продаже бассейнов и приобретите химикаты и наборы pH. Постоянное поддержание воды в чистом и безопасном для здоровья состоянии является одним из важнейших факторов длительного срока службы чаши бассейна. Строго...
 • Seite 37 Odwiedź stronę Bestway na YouTube UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na Dziękujemy za zakup basenu firmy Bestway. W celu zapewnienia zewnątrz. Pusty basen może zostać odkształcony i/lub maksymalnej satysfakcji i bezpieczeństwa podczas korzystania z przemieszczony przez wiatr.
 • Seite 38 KONSERWACJA BASENU Jeśli nie zastosujesz się do poniższych wskazówek dotyczących utrzymania, Twoje zdrowie może być zagrożone, zwłaszcza zdrowie Twoich dzieci. Używanie tabletek chemicznych (brak w zestawie): UWAGA: Podczas przeprowadzania konserwacji chemicznej za pomocą tabletek należy używać Chemconnect lub pływaka do chemii. Zakupiony przedmiot może nie zawierać...
 • Seite 39 4. Regularnie przeglądaj basen, aby uniknąć osadzania się brudu. 5. Regularnie sprawdzaj i myj wkład filtra. 6. Delikatnie wyczyść brud spod górnego pierścienia czystą szmatką. 7. Należy zachować ostrożność w przypadku wody deszczowej, sprawdzić, czy poziom wody nie jest wyższy niż oczekiwany. Jeśli tak, MUSISZ opróżnić...
 • Seite 40 Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját csavarok állapotát, távolítsa el a sorjákat, illetve szüntesse meg az éles peremeket. Köszönjük szépen, hogy a Bestway medencéjét vásárolta. Annak FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban. A érdekében, hogy a medencéjét a lehető legnagyobb mértékben és medence üres állapotban könnyen deformálódhat, illetve a medencét...
 • Seite 41 NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS Az alábbi karbantartási utasítások be nem tartása veszélyezteti az Ön, és különösen az Ön gyermekeinek egészségét. Vegyszertabletták használata (nincs mellékelve): MEGJEGYZÉS: Kötelezően használja a Chemconnect egységet vagy úszó vegyszeradagolót tablettákkal végzett vegyi karbantartáskor. Előfordulhat, hogy a termék nem tartalmazza ezen adagolók egyikét sem, ebben az esetben az egységeket megvásárolhatja a www.bestwaycorp.com webhelyünkön, illetve megkeresheti a legközelebbi medenceforgalmazót.
 • Seite 42 5. Szabályos időközönként ellenőrizze és mossa át a szűrőkazettát. 6. Óvatosan távolítson el bármilyen szennyeződést a felső gyűrű alól egy tiszta törlőkendő segítségével. 7. Esőzés esetén figyeljen arra, hogy a vízszint ne legyen magasabb a javasoltnál. Ellenkező esetben TÁVOLÍTSA EL A VÍZFELESLEGET. 8.
 • Seite 43 Den tomma poolen riskerar att bli deformerad och/eller förflyttad pga. vinden. Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att garantera att - Om du har en filter pump, läs då i pumpmanualen för vidare du får största möjliga njutning och säkrast användning av din pool, följ instruktioner.
 • Seite 44 POOLENS UNDERHÅLL Om du inte följer de riktlinjer för underhåll som följer nedan, kan din hälsa vara i riskzonen och särskilt dina barns. Att använda kemiska tabletter (ej inkluderade) OBS! När du utför kemiskt underhåll med tabletter måste Chemconnect eller en kemisk flottör användas. Din köpta artikel kanske inte inkluderar Chemconnect eller kemisk flottör.
 • Seite 45 6. Använd en ren trasa och rengör försiktigt under toppringen för att ta bort allt skum. 7. Var noga med regnvatten, kontrollera alltid att vattennivån inte är högre än beräknat. Om så är fallet måste du tömma överflödigt vatten. 8. Om det regnar, kontrollera att vattennivån inte är högre än den angivna nivån. Om vattennivån överskrider de angivna nivåerna, töm poolen till den angivna nivån.
 • Seite 46 Do not assemble on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards (not included) must be placed under the feet of the vertical supports to spread the load. Não monte num relvado macio. Se necessitar de montar a piscina numa superfície macia, as placas de madeira devem ser colocadas sob os pés dos suportes verticais para distribuir o peso.
 • Seite 47: Instalación

  Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included and easily available in the market. IMPORTANT: Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.
 • Seite 48: Installation

  WICHTIG: Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am 1. Disporre tutte le parti e verificare di avere tutte le quantità Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser corrette come indicato nell'elenco dei componenti.
 • Seite 49 тальком верхние направляющие перед сборкой. Тальк не och är lätt tillgänglig på marknaden. входит в комплект поставки, но его можно легко найти в VIKTIGT: Bestway Inflatables ansvarar inte för skador på продаже. poolen om de uppstår på grund av felaktig hantering eller om ВАЖНО! Компания...
 • Seite 50 1. Insert and twist clockwise to put it back. 2. Twist untill hearing a “click” sound, and pull out the Jet Nozzle. 1. Insira e rode no sentido dos ponteiros do relógio para Note: Press the air inlet down to turn on the massage jets. colocá-lo no sítio correto.
 • Seite 51 pool through the connection valve, disassemble the Debris Adjustment of Jet Nozzle Screen from the Connector. Montagem da Válvula de Ligação Ajustamento do Bocal do Jato Para piscina com válvula de ligação. NOTA: Caso pretenda ligar outros kits de limpeza de piscinas Ajuste de las boquillas de chorro à...
 • Seite 52 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ. ПРИМЕЧАНИЕ: Схемы предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб. UWAGA: Rysunki zostały zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych.
 • Seite 53 Riempimento della piscina con acqua nunca mover la piscina con agua dentro de la misma, pueden provocarse graves daños personales o daños en la ATTENZIONE: Sorvegliare la piscina durante la fase di piscina. riempimento. ADVERTENCIA: Su piscina puede contener una gran 1.
 • Seite 54 Наполнение бассейна водой VIKTIGT: Om poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra marken jämn genom att gräva ut den. Försök aldrig flytta poolen om ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда den innehåller vatten. Annars kan allvarliga personskador eller он...
 • Seite 56 Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101 Exported by/Exporté...