Bestway SPLASH FRAME POOL Bedienungsanleitung Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

Lastesi turvallisuus on täysin sinun vastuullasi! Suurimmassa vaarassa ovat alle 5-vuotiaat lapset. Ole huolellinen välttääksesi onnettomuuksia.
Määrää ainakin yksi henkilö vastaamaan turvallisuudesta. Lisää valvontaa, jos altaassa on useita henkilöitä. Opeta lapsesi uimaan, mikäli
mahdollista.
Turvallisuussyistä älä pystytä allasta terassille/parvekkeelle.
Muista sijoittaa allas paikkaan, jossa se on helppo tyhjentää aiheuttamatta vesivahinkoja.
Älä koskaan päästä tai jätä lapsia altaaseen tai sen lähettyville ilman aikuisen valvontaa tai jos näillä ei ole yllään hengenpelastuslaitteita.
Testaa veden lämpötila ennen altaaseen menoa roiskuttamalla vettä kaulalle, käsivarsille ja jaloille.
Missään oloissa ei kenenkään pidä hypätä tai sukeltaa altaaseen. Seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.
Kiellä juokseminen ja leikkiminen altaan lähettyvillä.
Altaan ja lisävarusteet saavat koota vain pätevät aikuiset.
Alla tulee täyttää pienipaineisella veden virtauksella, jotta vuoraus ei rasitu. Bestway ei vastaa altaan vahingoista jotka aiheutuvat säiliöautosta
täyttämällä. (Katso Usein kysytyt kysymykset)
Älä seiso hajareisin tai istu täytettävän yläkaiteen päällä, nojaa siihen tai aiheuta painetta sille. Muuten allas voi kaatua ja tyhjentyä aiheuttaen
vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
Älä jätä leluja valvomattomaan altaaseen tai sen lähelle.
Älä ui yksin.
Älä käytä allasta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Säilytä kemikaalit ja lisävarusteet lasten tavoittamattomissa.
Älä koskaan lisää kemikaaleja altaaseen, kun sitä käytetään. Kysy erikoistuneelta allastarvikkeiden
myyjältä varmistaaksesi kemikaalien oikean käytön.
Pidä aina altaan vesi puhtaana.
Allasvettä tulee testata säännöllisesti sen varmistamiseksi, että veden PH ja klooripitoisuus on
optimaalinen turvallisen ja miellyttävän käytön kannalta läpi kauden.
Lemmikit tulee pitää poissa allasalueelta altaan rakenteiden vahingoittumisen estämiseksi.
Ympäröi allas aidalla ja varmista, että portti on aina kiinni.
Peitä allas, kun se ei ole käytössä. Sen enempää aikuisia kuin lapsiakaan ei näy altaasta,
jos peitto on käytössä. Poista allas kokonaan, kun allasta käytetään.
Altaalle tulisi asentaa toimiva elektroninen tunnistin, joka hälyttää, kun joku tulee allasalueelle.
Missään oloissa laitteet eivät saa koskaan korvata aikuisen läheltä tapahtuvaa valvontaa.
Älä jätä tikkaita altaaseen, kun allasta ei valvota. Muista tyhjentää ja varastoida allas talveksi tai jos allasta ei käytetä.
Käytä vain Bestwayn lisävarusteita Bestwayn altaiden kanssa.
Huolla allasta oikein lisätäksesi sen käyttöikää ja käytön turvallisuutta. (Katso Altaan huolto)
Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
Kaikki laitteet tulisi tarkastaa usein heikkenemisen, ruosteen, vioittuneiden osien ja muiden mahdollisesti vammoihin johtavien riskien varalta.
Muista käyttää auringonsuojavoidetta säännöllisesti ja aina uimisen jälkeen.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua omaisuusvahinko, vamma tai kuolema.
TURVALLISUUS
Opettele tarvittavat pelastustoimet, erityisesti lasten pelastamiseen liittyvät.
Pelastustarvikkeiden tulee olla lähellä lasta ja valvovan aikuisen tulee olla täysin koulutettu käyttämään niitä.
Pelastustarvikkeisiin tulee sisältyä niihin rajoittumatta viranomaisten hyväksymä pelastusrengas, jossa on kiinni köysi, sekä vahva, jäykkä,
vähintään 366cm:n (12':n) pitkä pelastussauva.
Hätäpuhelinnumerot seuraaviin:
• Palokunta
• Poliisi
• Ambulanssi
• Myrkytyskeskus
• Täydellinen kotiosoite
Pidä langaton vedenkestävä puhelin altaan lähellä sen käytön aikana.
Onnettomuustapauksessa:
• Ota kaikki lapset välittömästi pois vedestä.
• Soita hätänumeroon ja noudata saamiasi ohjeita.
• Vaihda märät vaatteet kuiviin.
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
VAROITUS
15
Ilman riittävää valvontaa lapset
ovat vaarassa
Ei hyppyjä.
Vesi on matalaa
Bestway
Ei sukellusta.
Vesi on matalaa
®
S-S-000781

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis