Bestway SPLASH FRAME POOL Bedienungsanleitung Seite 36

Vorschau ausblenden

Werbung

Förberedelse
OBS: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.
• Kontrollera med din kommun vilka lagar som gäller för avgränsningar, barriärer, belysning och säkerhetskrav samt se till att uppfylla alla gällande lagar.
• Ta försiktigt ut poolen och tillbehören ur kartongen. Om en stege medföljer poolen, behöver du en skruvmejsel eller en justerbar skiftnyckel
(medföljer inte) för att utföra monteringen.
• Placera poolen så att det är minst 4 fot på alla sidor, så att ett barn inte kan använda ett föremål för att klättra ner i poolen. Installera den inte direkt
under kraftledningar eller träd och se till att platsen inte har rör, ledningar eller kablar som löper under marken.
• Det är mycket viktigt att poolen installeras på ett stadigt, jämnt underlag. Om poolen installeras på ett ojämnt underlag, kan den kollapsa och svämma
över, vilket kan leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador. Installationen på ett ojämnt underlag leder till att garantin och servicekrav
annulleras.
• Sand får inte användas för att skapa ett jämnt underlag. Marken får grävas ut vid behov.
• Installera inte poolen på uppfarter, däck, plattformar, grus eller asfalt. Marken ska vara tillräckligt stark för att klara av trycket från vattnet. Lera, sand,
mjuk eller lös jord eller tjära passar inte.
• Marken måste vara fri fr¨n alla föremål och skräm inklusive stenar och kvistar.
OBS: Gräsmattan eller vegetationen under poolen dör och ger upphov till dålig lukt och slem. Därför rekommenderar vi dig att avlägsna allt gräs från
den plats där poolen ska placeras. Undvik att placera poolen på eller bredvid områden där det växter mycket starkt växande gräs och ogräsarter,
eftersom de kan växa rakt igenom markduken eller poolmaterialet.
• Vi rekommenderar dig att låta markduken ligga i solen i en timme efter att ha vikt ut den över markduken så att poolen blir mjukare att installera.
• Om du även har köpt en pump, ska pumpen installeras efter att ha monterat poolen helt. Kom ihåg att rikta in intagen och uttagen mot den utvändiga
strömkällan.
OBS: Om du även har köpt en filterpump, har denna beståndsdel en separat bruksanvisning. Öppna dess låda och läs bruksanvisningen för ytterligare
informationer.
• Om du har köpt en separat stege till din pool, ska du se till att den passar poolstorleken.
• Kontrollera regelbundet att stegen är korrekt monterad.
OBS: Stegen får endast användas för att gå i och ur poolen.
Installation
Fig. 1
Fig. 5
J
K
F
Monteringen av poolen Steel Pro Frame kan utföras utan verktyg.
OBS: det är viktig att montera poolen i ordningen som anges nedan. Installera poolerna enligt illustrationerna ovan.
1. Lägg ut alla delar och kontrollera att du har rätt mängder som anges i listan över delar. Om du saknar en del, ska du inte montera poolen utan
kontakta kundserviceavdelningen för hjälp.
2. Om poolen säljs med en markduk, ska du försiktigt lägga ut den på önskad plats. Se till att poolen befinner sig på lagom avstpnd från ett uttag på
220-240 V AC som skyddas av en jordfelsbrytare (RCD = Residual Current Device).
3. Placera benbanden (L) på marken N (Se Fig. 1). Det finns olika längder på benbanden (L), se till att du har använt rätt storlek på rätt plats.
4. Veckla ut poolen och sätt den på benbanden (L). Se till att rätt sida är uppåt (Se Fig. 2). Låt den ligga i direkt solsken i minst 1 timme för att poolen ska
bli mjukare under installationen.
5. Se till att tömningsventilen sitter nära området där du planerar att tömma ut vattnet och att pumpventilerna är vända mot RCD-uttaget.
OBS: Dra inte poolen på marken för att undvika att skada den på vassa föremål. Bestway Inflatables ansvarar inte för skador på poolen som beror på
en felaktig hantering eller på att dessa anvisningar inte efterföljs.
6. Sätt i alla övre skenorna i stånghylsorna upptill på poolen. (Se Fig. 3). Kombinationerna för de övre skenorna är olika för olika poolstorlekar, se
avsnittet Struktur för ytterligare information.
7. Sätt in de två ändarna av de övre skenorna i kopplaren (I) i mittöppningen på varje bygel. (Se Fig. 4)
OBS: Vid varje koppling ska du se till att båda de övre skenorna är korrekt isatta.
8. I hörnorna ska du sätta i de övre skenorna i hörnsätena (J). Sätt i kopplingsstiften (K) i de borrade hålen i de övre skenorna i rätt läge. (Se Fig. 5)
9. Sätt i de vertikala poolbenen (F) nertill på hörnsätena (J). (Se Fig. 5)
10. På rektangelns sidor ska du sätta i de vertikala poolbenen (F) eller de Y-vertikala poolbenen (G) i de vertikala hålen på kopplingen (I). (Se Fig. 6)
11. Anslut sidostödbenen (H) på de Y-vertikala poolbenen (G). Fäst de fjädrande stiften i de borrade hålen. (Se Fig.. 6)
12. På varje motsvarande poolben som sitter på rektangelns sidor ska du sätta poolbenen (F eller G) genom öglorna på benbanden (L). Detta ser till att
hålla motsvarande poolben blockerade i rätt läge. (Se Fig.. 6)
13. Fäst alla stöd (M&N) vid botten på de vertikala poolbenen (F) och sidostödbenen (H). (Se Fig. 7)
OBS: Se till att alla fästen (M) under de Y-vertikala poolbenen (G) är på marken; en ojämn kraft orsakar oåterkalleliga skador på benen för sidostöd (H).
En felaktig montering innebär att garantin upphör att gälla och att produkten inte kan reklameras.
14. Testa ramen för att se till att alla kopplingar är säkra innan du fyller på med vatten.
15. Sätt i en blå stopplugg i intaget och uttaget på poolens insidesvägg.
16. Se till att tömningsventilen är ordentligt åtdragen.
17. Häll 1'' till 2'' vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck.
Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt.
Fig. 2
F/G
Fig . 6
L
H
G
36
Fig. 3
Fig . 7
Bestway
Fig. 4
I
®
S-S-000781

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis